Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

1) Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προσώπου

Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Σε αυτό το πλαίσιο, προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ο

Τηλ: 43 5089 126, e-mail: +41 43 5089 126: hk.st: SHOP@ hk.st. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης προσωπικών δεδομένων και άλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (π.χ. παραγγελίες ή ερωτήματα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από τη συμβολοσειρά "https://" και το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

2) Συλλογή δεδομένων κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή αν δεν εγγραφείτε ή δεν μας διαβιβάσετε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας (τα λεγόμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστή"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για να σας εμφανίσουμε τον ιστότοπο:

- Ο ιστότοπός μας που επισκεφτήκαμε
- Ημερομηνία και ώρα κατά τη στιγμή της πρόσβασης
- Ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes
- Πηγή/παραπομπή από την οποία φτάσατε στη σελίδα
- Browser που χρησιμοποιείται
- Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
- Χρησιμοποιούμενη διεύθυνση IP (κατά περίπτωση: σε ανώνυμη μορφή)

Η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε εκ των υστέρων τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεσμευόμαστε από τον Πωλητή (= https://www.hk.st/store-listing/ ) πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, της διεύθυνσης χρέωσης και αποστολής και της τιμής αγοράς, εάν περιλαμβάνει προϊόντα που αγοράστηκαν από τον εν λόγω πωλητή. Απαιτούμε από όλους τους πωλητές να προστατεύουν τις πληροφορίες σας και να τις χρησιμοποιούν μόνο για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και την πολιτική απορρήτου μας.

3) Δίκτυο φιλοξενίας & παροχής περιεχομένου

QUIC CLOUD
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το λεγόμενο Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου ("CDN") του παρόχου τεχνολογικών υπηρεσιών proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Ελβετία ("QUIC CLOUD"). Ένα Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που χρησιμοποιείται ιδίως για την παράδοση μεγάλων αρχείων πολυμέσων (όπως γραφικά, περιεχόμενο σελίδων ή σενάρια) μέσω ενός δικτύου περιφερειακά κατανεμημένων διακομιστών συνδεδεμένων μέσω του Διαδικτύου. Η χρήση του Δικτύου Παράδοσης Περιεχομένου της QUIC CLOUD μας βοηθά να βελτιστοποιήσουμε τις ταχύτητες φόρτωσης του ιστοτόπου μας.
Η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή, καθώς και τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού μας.

4) COOKIES συνεδρίας

Για να κάνουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας πιο ελκυστική και για να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα COOKIES σε διάφορες σελίδες. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Ορισμένα από τα COOKIES που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (τα λεγόμενα COOKIES περιόδου λειτουργίας). Άλλα COOKIES παραμένουν στην τελική σας συσκευή και επιτρέπουν σε εμάς ή στις συνεργαζόμενες εταιρείες μας (COOKIES τρίτων) να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα COOKIES). Εάν τα COOKIES έχουν οριστεί, συλλέγουν και επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες χρήστη, όπως δεδομένα προγράμματος περιήγησης και τοποθεσίας και τιμές διευθύνσεων IP σε ατομικό βαθμό. Τα μόνιμα COOKIES διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης από μεμονωμένα COOKIES που εφαρμόζουμε, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. b DSGVO είτε για την εκτέλεση της σύμβασης είτε σύμφωνα με το άρθρο 1 του DSGVO. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του ιστότοπου καθώς και για έναν φιλικό προς τον πελάτη και αποτελεσματικό σχεδιασμό της επίσκεψης της σελίδας.

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με διαφημιστικούς συνεργάτες που μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο ενδιαφέροντα για εσάς. Για το σκοπό αυτό, COOKIES από συνεργαζόμενες εταιρείες αποθηκεύονται επίσης στο σκληρό σας δίσκο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (COOKIES τρίτων). Εάν συνεργαζόμαστε με τους προαναφερθέντες διαφημιστικούς συνεργάτες, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά και ξεχωριστά για τη χρήση αυτών των COOKIES και το εύρος των πληροφοριών που συλλέγονται σε κάθε περίπτωση εντός των παρακάτω παραγράφων.

Σημειώστε ότι μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να μπορείτε να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Μπορείτε να τα βρείτε για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης στους ακόλουθους συνδέσμους:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Χρώμιο: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Σαφάρι: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Σημειώστε ότι εάν δεν αποδέχεστε τα COOKIES, η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

5) Επικοινωνία μαζί μας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Το ποια δεδομένα συλλέγονται κατά τη χρήση μιας φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να δείτε από την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στο αίτημά σας ή για την επικοινωνία μαζί σας και τη σχετική τεχνική διαχείριση. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Εάν η επικοινωνία σας αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης, η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτό συμβαίνει όταν οι περιστάσεις υποδεικνύουν ότι το εν λόγω ζήτημα έχει διευκρινιστεί οριστικά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντίθετες νομοθετικές υποχρεώσεις διατήρησης.

6) Λειτουργία σχολιασμού

Στο πλαίσιο της λειτουργίας σχολιασμού στον παρόντα ιστότοπο, εκτός από το σχόλιό σας, θα αποθηκεύονται και θα δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο δημιουργίας του σχολίου και το όνομα του σχολιαστή που έχετε επιλέξει. Επιπλέον, η διεύθυνση IP σας θα καταγράφεται και θα αποθηκεύεται. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP γίνεται για λόγους ασφαλείας και για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων με τη δημοσίευση ενός σχολίου ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο. Χρειαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που κάποιος τρίτος διαμαρτυρηθεί για το περιεχόμενο που δημοσιεύσατε ως παράνομο. Η νομική βάση για την αποθήκευση των δεδομένων σας είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 στοιχ. β και στ DSGVO. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τα σχόλια, εάν τρίτοι διατυπώσουν αντιρρήσεις ότι είναι παράνομα.

7) Χρήση δεδομένων πελατών για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ

7.1 Εγγραφή για το ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας. Τα μόνα υποχρεωτικά δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η παροχή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική και θα χρησιμοποιηθεί για να σας απευθυνθούμε προσωπικά. Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής (double opt-in). Αυτό σημαίνει ότι θα σας στείλουμε ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εφόσον έχετε επιβεβαιώσει ρητά ότι συναινείτε στη λήψη ενημερωτικών δελτίων. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο στο μέλλον, κάνοντας κλικ σε έναν κατάλληλο σύνδεσμο.

Ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας που έχει καταχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) σας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν καταχρηστική χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της διαφημιστικής προσέγγισής σας μέσω του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας αντίστοιχο μήνυμα στον υπεύθυνο που αναφέρεται στην αρχή. Μετά τη διαγραφή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής του ενημερωτικού δελτίου, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που υπερβαίνει αυτό, ο οποίος επιτρέπεται από το νόμο και για τον οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

7.2 - Αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω AMAZON SES

Χρησιμοποιούμε την "AMAZON Simple Email Service" του παρόχου τεχνικών υπηρεσιών AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AMAZON SES") για τη διαχείριση της κίνησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων μας.
Το AMAZON SES λειτουργεί ως πλατφόρμα για την οργάνωση, αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και επιτρέπει τη σύνδεση με διάφορους παρόχους υπηρεσιών αλληλογραφίας και πελάτες αλληλογραφίας.
Κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων με τη χρήση του AMAZON SES, τα δεδομένα του ενημερωτικού δελτίου σας (διεύθυνση αλληλογραφίας, δεδομένα ονόματος για λόγους χαιρετισμού, κατά περίπτωση) διαβιβάζονται πρώτα στους διακομιστές AMAZON Web Services και στη συνέχεια προωθούνται στον πραγματικό πελάτη αλληλογραφίας για τους σκοπούς της αποστολής.
Οι τοποθεσίες των διακομιστών της AMAZON Web Services βρίσκονται εντός της ΕΕ (Δουβλίνο, Φρανκφούρτη, Παρίσι κ.λπ.). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ωστόσο, τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να μεταφερθούν στην AMAZON Web Services, Inc. στις ΗΠΑ.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του AMAZON SES είναι το έννομο συμφέρον μας για την καλύτερη δυνατή τεχνική οργάνωση και διαχείριση της κίνησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, καθώς και για τη βελτιστοποίηση της παροχής περιεχομένου και της δυνατότητας παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) lit. f DSGVO.
Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την AMAZON SES ("Προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων", το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), με την οποία υποχρεώνουμε την AMAZON SES να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους.
Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου της AMAZON Web Services, Inc. εδώ: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
- Αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω της GetResponse
Τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αποστέλλονται μέσω του παρόχου τεχνικών υπηρεσιών GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Πολωνία, στον οποίο διαβιβάζουμε τα δεδομένα που δώσατε κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO και εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση ενός συστήματος ενημερωτικών δελτίων που είναι αποτελεσματικό στη διαφήμιση, ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη. Τα δεδομένα που καταχωρίζετε με σκοπό τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αποθηκεύονται σε διακομιστές της GetResponse στην ΕΕ.
Η GetResponse χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή και τη στατιστική αξιολόγηση των ενημερωτικών δελτίων για λογαριασμό μας. Για την αξιολόγηση, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται περιέχουν τα λεγόμενα web beacons ή tracking pixels, τα οποία είναι αρχεία εικόνας ενός pixel που αποθηκεύονται στον ιστότοπό μας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατό να προσδιοριστεί εάν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου έχει ανοίξει και σε ποιους συνδέσμους, εάν υπάρχουν, έχει γίνει κλικ. Καταγράφονται επίσης τεχνικές πληροφορίες (π.χ. χρόνος ανάκτησης, διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα). Τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή και δεν συνδέονται με άλλα προσωπικά σας δεδομένα- αποκλείεται η άμεση προσωπική αναφορά. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στατιστική ανάλυση των εκστρατειών αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσαρμογή μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντα των παραληπτών. Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση δεδομένων για σκοπούς στατιστικής αξιολόγησης, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο.
Επιπλέον, η GetResponse μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 (1) lit. f DSGVO βάσει του δικού της έννομου συμφέροντος για τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας βάσει των αναγκών, καθώς και για σκοπούς έρευνας αγοράς, για παράδειγμα για να προσδιορίσει από ποιες χώρες προέρχονται οι παραλήπτες. Ωστόσο, η GetResponse δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου για να τους γράψει η ίδια ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους.
Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την GetResponse, με την οποία υποχρεώνουμε την GetResponse να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους.
Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου της GetResponse εδώ:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
- Αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω MailPoet
Τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας "MailPoet", μια υπηρεσία που παρέχεται από την Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland (εφεξής "MailPoet"), στην οποία διαβιβάζουμε τα δεδομένα που δώσατε κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO και εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας να χρησιμοποιούμε ένα σύστημα ενημερωτικών δελτίων που είναι αποτελεσματικό στη διαφήμιση, ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη. Τα δεδομένα που καταχωρίζετε με σκοπό τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αποθηκεύονται στους διακομιστές της MailPoet στην ΕΕ.
Η MailPoet χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή και τη στατιστική αξιολόγηση των ενημερωτικών δελτίων για λογαριασμό μας. Για την αξιολόγηση, τα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχουν τα λεγόμενα web beacons ή tracking pixels, τα οποία είναι αρχεία εικόνας ενός pixel που αποθηκεύονται στον ιστότοπό μας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου έχει ανοίξει και σε ποιους συνδέσμους, εάν υπάρχουν, έχει γίνει κλικ. Με τη βοήθεια της λεγόμενης παρακολούθησης μετατροπής, μπορεί επίσης να αναλυθεί εάν έχει πραγματοποιηθεί μια προκαθορισμένη ενέργεια (π.χ. αγορά ενός προϊόντος στον ιστότοπό μας) μετά από κλικ σε τέτοιους συνδέσμους. Επιπλέον, καταγράφονται τεχνικές πληροφορίες (π.χ. χρόνος ανάκτησης, διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα). Τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή και δεν συνδέονται με άλλα προσωπικά σας δεδομένα- αποκλείεται η άμεση προσωπική αναφορά. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στατιστική ανάλυση των εκστρατειών αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσαρμογή μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντα των παραληπτών.
Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην ανάλυση δεδομένων για σκοπούς στατιστικής αξιολόγησης, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο.
Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την MailPoet, με την οποία υποχρεώνουμε την MailPoet να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση δεδομένων της MailPoet εδώ:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 - Διαφήμιση μέσω επιστολικής αλληλογραφίας
Με βάση το έννομο συμφέρον μας για εξατομικευμένη απευθείας διαφήμιση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε το όνομα και το επώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και - εφόσον έχουμε λάβει αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες από εσάς στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης - τον τίτλο σας, το ακαδημαϊκό σας πτυχίο, το έτος γέννησης και την επαγγελματική, βιομηχανική ή επιχειρηματική σας ιδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO και να τα χρησιμοποιήσουμε για να σας στείλουμε ενδιαφέρουσες προσφορές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας με επιστολική αλληλογραφία.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας μήνυμα στον υπεύθυνο.

8) Διαδικτυακό μάρκετινγκ

8.1 - Διαφήμιση της Microsoft
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης μετατροπών "Microsoft Advertising" της Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ). Η Microsoft εγκαθιστά ένα cookie στον υπολογιστή σας εάν έχετε αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Microsoft Adveristing. Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή. Αυτά τα COOKIES χάνουν την εγκυρότητά τους μετά από 180 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Microsoft και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτή τη σελίδα (σελίδα μετατροπής).
Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής, δηλαδή για την καταγραφή του αριθμού των χρηστών που φτάνουν σε μια σελίδα μετατροπής μετά από κλικ σε μια διαφήμιση. Αυτό μας πληροφορεί για το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ρύθμιση των COOKIES για την ανάγνωση πληροφοριών στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται, πραγματοποιείται μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, η διαφήμιση της Microsoft δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, απενεργοποιήστε αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της Microsoft στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Διαφήμιση της Microsoft Universal Event Tracking
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Universal Event Tracking της τεχνολογίας παρακολούθησης μετατροπών "Microsoft Advertising" της Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ).
Για τη χρήση της καθολικής παρακολούθησης συμβάντων, μια ετικέτα αποθηκεύεται σε κάθε σελίδα του ιστότοπού μας, η οποία αλληλεπιδρά με το cookie μετατροπής που έχει οριστεί από τη Microsoft. Αυτή η αλληλεπίδραση καθιστά ανιχνεύσιμη τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας και αποστέλλει τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο στη Microsoft. Ο σκοπός αυτού είναι να μπορούν να καταγράφονται και να αξιολογούνται στατιστικά ορισμένοι προκαθορισμένοι στόχοι, όπως αγορές ή leads, ώστε να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η στόχευση και το περιεχόμενο των προσφορών μας. Οι ετικέτες δεν χρησιμεύουν για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών ανά πάσα στιγμή.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ρύθμιση των COOKIES για την ανάγνωση πληροφοριών στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται, πραγματοποιείται μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, η διαφήμιση της Microsoft δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, απενεργοποιήστε αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Microsoft Advertising στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Google AdSense
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense, μια υπηρεσία διαδικτυακής διαφήμισης που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Η Google AdSense χρησιμοποιεί τα λεγόμενα COOKIES, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Επιπλέον, η Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα "web beacons" (μικρά αόρατα γραφικά) για τη συλλογή πληροφοριών, μέσω των οποίων μπορούν να καταγραφούν, να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν απλές ενέργειες όπως η επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie και/ή το web beacon (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google και αποθηκεύονται εκεί. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη διαβίβαση στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.
Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο για να αξιολογήσει τη συμπεριφορά χρήσης σας όσον αφορά τις διαφημίσεις AdSense. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google AdSense δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Google ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή/και όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ανάγνωση πληροφοριών στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται μέσω COOKIES και/ή web beacons, θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, το Google AdSense δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, απενεργοποιήστε αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Παρακολούθηση μετατροπών Google Ads
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης "Google Ads" και, στο πλαίσιο του Google Ads, την παρακολούθηση μετατροπών της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Χρησιμοποιούμε το Google Ads για να τραβήξουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας σε εξωτερικούς ιστότοπους με τη βοήθεια διαφημιστικών μέσων (το λεγόμενο Google Adwords). Μπορούμε να προσδιορίσουμε την επιτυχία των επιμέρους διαφημιστικών μέτρων σε σχέση με τα δεδομένα των διαφημιστικών εκστρατειών. Στόχος μας είναι να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο ενδιαφέρουσα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης που προκύπτει.
Το cookie παρακολούθησης μετατροπής τίθεται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από την Google. Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή. Αυτά τα COOKIES χάνουν συνήθως την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτή τη σελίδα. Κάθε πελάτης της Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Συνεπώς, τα COOKIES δεν μπορούν να εντοπιστούν σε όλους τους ιστότοπους των πελατών της Google Ads. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες της Google Ads που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες μαθαίνουν το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα που φέρει ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Η χρήση των διαφημίσεων Google μπορεί επίσης να οδηγήσει στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.
Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία που προκαλείται από την παρακολούθηση μετατροπής των διαφημίσεων Google Ads και τον χειρισμό δεδομένων από ιστότοπους από την Google μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ρύθμιση των COOKIES για την ανάγνωση πληροφοριών στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται, θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο.
Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε μόνιμα στη ρύθμιση των COOKIES από την παρακολούθηση μετατροπής των διαφημίσεων Google Ads, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης της Google που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Σημειώστε ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να περιορίζονται εάν έχετε απενεργοποιήσει τη χρήση των COOKIES.
Η πολιτική απορρήτου της Google μπορεί να προβληθεί εδώ: https://www.google.de/policies/privacy/
- Παρακολούθηση μετατροπής Google Ads
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης "Google Ads" και, στο πλαίσιο του Google Ads, την παρακολούθηση μετατροπών της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Χρησιμοποιούμε το Google Ads για να τραβήξουμε την προσοχή στις ελκυστικές προσφορές μας σε εξωτερικούς ιστότοπους με τη βοήθεια διαφημιστικών μέσων (το λεγόμενο Google Adwords). Μπορούμε να προσδιορίσουμε την επιτυχία των επιμέρους διαφημιστικών μέτρων σε σχέση με τα δεδομένα των διαφημιστικών εκστρατειών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε να σας δείχνουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν, να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να επιτύχουμε έναν δίκαιο υπολογισμό του κόστους διαφήμισης που προκύπτει.
Το cookie παρακολούθησης μετατροπής τίθεται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που έχει τοποθετηθεί από την Google. Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή. Αυτά τα COOKIES χάνουν συνήθως την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτή τη σελίδα. Κάθε πελάτης της Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Συνεπώς, τα COOKIES δεν μπορούν να εντοπιστούν σε όλους τους ιστότοπους των πελατών της Google Ads. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες της Google Ads που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες μαθαίνουν το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα που φέρει ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών.
Η χρήση των διαφημίσεων Google μπορεί επίσης να οδηγήσει στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.
Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία που προκαλείται από την παρακολούθηση μετατροπής των διαφημίσεων Google Ads και τον χειρισμό δεδομένων από ιστότοπους από την Google μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ρύθμιση των COOKIES για την ανάγνωση πληροφοριών στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται, θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο.
Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε μόνιμα στη ρύθμιση των COOKIES από την παρακολούθηση μετατροπής των διαφημίσεων Google Ads, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης της Google που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Προκειμένου να απευθυνθούμε στους χρήστες των οποίων τα δεδομένα έχουμε λάβει στο πλαίσιο επιχειρηματικών ή επιχειρηματικών σχέσεων με πιο προσανατολισμένο προς τα ενδιαφέροντα διαφημιστικό τρόπο, χρησιμοποιούμε μια λειτουργία αντιστοίχισης πελατών στο πλαίσιο των διαφημίσεων Google Ads. Για το σκοπό αυτό, διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά στην Google ένα ή περισσότερα αρχεία με συγκεντρωτικά δεδομένα πελατών (κυρίως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου). Η Google δεν έχει πρόσβαση σε σαφή δεδομένα, αλλά κρυπτογραφεί αυτόματα τις πληροφορίες στα αρχεία πελατών κατά τη διαδικασία μετάδοσης χρησιμοποιώντας έναν ειδικό αλγόριθμο. Οι κρυπτογραφημένες πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από την Google μόνο για την εκχώρησή τους σε υφιστάμενους λογαριασμούς Google που έχουν δημιουργήσει τα υποκείμενα των δεδομένων. Αυτό επιτρέπει την αναπαραγωγή εξατομικευμένης διαφήμισης μέσω όλων των υπηρεσιών της Google που συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Google.
Τα δεδομένα των πελατών θα διαβιβαστούν στην Google μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) α DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας δεδομένων της Google σε σχέση με τη λειτουργία αντιστοίχισης πελατών μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182
Η πολιτική απορρήτου της Google μπορεί να προβληθεί εδώ: https://www.google.de/policies/privacy/
- Πλατφόρμα μάρκετινγκ της Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο διαδικτυακού μάρκετινγκ Google Marketing Platform από τον φορέα εκμετάλλευσης Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("GMP").
Η GMP χρησιμοποιεί COOKIES για την προβολή διαφημίσεων που είναι σχετικές με τους χρήστες, για τη βελτίωση των αναφορών απόδοσης καμπάνιας ή για να αποτρέψει έναν χρήστη από το να δει τις ίδιες διαφημίσεις περισσότερες από μία φορές. Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να καταγράφει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης και μπορεί έτσι να αποτρέψει την εμφάνισή τους περισσότερες από μία φορές. Επιπλέον, η GMP μπορεί να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookie για να καταγράφει τις λεγόμενες μετατροπές που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση της GMP και αργότερα, χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης, καλεί τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου και πραγματοποιεί μια αγορά μέσω αυτού του ιστότοπου. Σύμφωνα με την Google, τα COOKIES της GMP δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.
Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή της Google. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από την Google μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου και, ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεών μας ως εξής: Μέσω της ενσωμάτωσης του GMP, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε καλέσει το αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπού μας ή έχετε κάνει κλικ σε μια διαφήμισή μας. Εάν είστε εγγεγραμμένος σε μια υπηρεσία της Google, η Google μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στη Google ή δεν έχετε συνδεθεί, είναι πιθανό ο πάροχος να λάβει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP σας. Η χρήση του GMP μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ρύθμιση των COOKIES για την ανάγνωση πληροφοριών στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται, θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, δεν θα χρησιμοποιηθούν ΓΤΠ κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, απενεργοποιήστε αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της GMP by Google στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Χρήση προγραμμάτων θυγατρικών

- Δικό σας πρόγραμμα θυγατρικών
Σε σχέση με τις παρουσιάσεις προϊόντων στον ιστότοπό μας, διατηρούμε το δικό μας πρόγραμμα συνεργατών, στο πλαίσιο του οποίου παρέχουμε σε ενδιαφερόμενους τρίτους φορείς εκμετάλλευσης συνδέσμους συνεργατών για τοποθέτηση στους ιστότοπούς τους που οδηγούν στις προσφορές μας. Για το πρόγραμμα συνεργατών χρησιμοποιούνται COOKIES, τα οποία κατά κανόνα τοποθετούνται στη σελίδα του συνεργάτη μετά από κλικ σε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο συνεργάτη και για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι από την άποψη αυτή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση της προέλευσης των συναλλαγών (π.χ. "sales leads") που δημιουργούνται μέσω τέτοιων συνδέσμων. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να αναγνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, ότι κάνατε κλικ στον σύνδεσμο του συνεργάτη και μεταφερθήκατε στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών μεταξύ εμάς και των συνεργατών θυγατρικών. Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του έννομου οικονομικού συμφέροντός μας για την επεξεργασία των πληρωμών προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ξεχωριστά εάν θα τα αποδέχεστε ή θα αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.
- Πρόγραμμα συνεργατών ADCELL (Firstlead GmbH)
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών "ADCELL" της Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Βερολίνο (εφεξής "ADCELL"). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η ADCELL αποθηκεύει COOKIES στις τελικές συσκευές των χρηστών για την τεκμηρίωση των συναλλαγών (π.χ. "sales leads") όταν ένας επισκέπτης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση με τον σύνδεσμο του συνεργάτη. Αυτά τα COOKIES εξυπηρετούν τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής απόδοσης της επιτυχίας ενός διαφημιστικού μέσου και της αντίστοιχης χρέωσης εντός του δικτύου. Η ADCELL χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Αυτά επιτρέπουν την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των σελίδων.
Οι πληροφορίες που παράγονται από τα COOKIES και τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την παράδοση των μορφών διαφήμισης μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της ADCELL και αποθηκεύονται εκεί. Μεταξύ άλλων, η ADCELL μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει γίνει κλικ στον σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο. Η ADCELL μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις (ανώνυμες) πληροφορίες σε συμβατικούς συνεργάτες υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP δεν συγχωνεύονται με άλλα αποθηκευμένα δεδομένα.
Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου οικονομικού μας συμφέροντος για την επεξεργασία των πληρωμών προμηθειών με την ADCELL σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ξεχωριστά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Εάν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της ιστοσελίδας www.adcell.de/datenschutz.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε την προαναφερθείσα δυνατότητα υποβολής ένστασης.
- προηγμένο πρόγραμμα θυγατρικών καταστημάτων
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, 10179 Βερολίνο, Γερμανία (εφεξής "advanced store"). Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε τοποθετήσει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας ως συνδέσμους που οδηγούν σε προσφορές σε ιστότοπους. advanced store χρησιμοποιεί COOKIES. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή προκειμένου να παρακολουθείται η προέλευση των συναλλαγών (π.χ. "sales leads") που δημιουργούνται μέσω τέτοιων συνδέσμων. Με τον τρόπο αυτό, το advanced store μπορεί να αναγνωρίσει, μεταξύ άλλων, ότι έχετε κάνει κλικ στον σύνδεσμο του συνεργάτη στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών μεταξύ εμάς και του advanced store. Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του έννομου οικονομικού συμφέροντός μας για την επεξεργασία πληρωμών προμηθειών με το advanced store σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από προηγμένα καταστήματα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ξεχωριστά εάν θα τα αποδέχεστε ή θα αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.
- Πρόγραμμα συνεργατών AMAZON (AMAZONPartnerNet)
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών "AMAZONPartnerNet" της AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (εφεξής "AMAZON"). Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε τοποθετήσει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας ως συνδέσμους που οδηγούν σε προσφορές σε διάφορους ιστότοπους της AMAZON. Η AMAZON χρησιμοποιεί COOKIES. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση της προέλευσης των παραγγελιών που δημιουργούνται μέσω τέτοιων συνδέσμων. Με τον τρόπο αυτό, η AMAZON μπορεί να αναγνωρίσει, μεταξύ άλλων, ότι έχετε κάνει κλικ στον σύνδεσμο του συνεργάτη στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών μεταξύ εμάς και της AMAZON. Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του έννομου οικονομικού συμφέροντός μας για την επεξεργασία πληρωμών προμηθειών με την AMAZON σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την AMAZON στη δήλωση προστασίας δεδομένων AMAZON.de στη διεύθυνση https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ξεχωριστά εάν θα τα αποδέχεστε ή να αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος στην AMAZON μέσω του συνδέσμου https://www.AMAZON.de/gp/dra/info.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.
- AWIN Δίκτυο διαφήμισης επιδόσεων
Συμμετέχουμε στο δίκτυο διαφήμισης επιδόσεων της AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Βερολίνο (εφεξής "AWIN"). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών παρακολούθησης, η AWIN αποθηκεύει COOKIES για την τεκμηρίωση των συναλλαγών (π.χ. των "πωλήσεων") στις τελικές συσκευές των χρηστών που επισκέπτονται ή χρησιμοποιούν ιστότοπους ή άλλες διαδικτυακές προσφορές των πελατών της (π.χ. εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή τοποθέτηση μιας διαδικτυακής παραγγελίας). Αυτά τα COOKIES εξυπηρετούν τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής απόδοσης της επιτυχίας ενός διαφημιστικού μέσου και της αντίστοιχης χρέωσης στο πλαίσιο του δικτύου της.
Σε ένα cookie τοποθετούνται μόνο οι πληροφορίες σχετικά με το πότε ένα συγκεκριμένο διαφημιστικό μέσο επιλέχθηκε από μια τελική συσκευή. Στα COOKIES παρακολούθησης AWIN αποθηκεύεται μια ατομική ακολουθία αριθμών, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στον εκάστοτε χρήστη, με την οποία τεκμηριώνεται το πρόγραμμα συνεργατών ενός διαφημιζόμενου, ο εκδότης και ο χρόνος της ενέργειας του χρήστη (κλικ ή προβολή). Το AWIN συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με την τελική συσκευή από την οποία πραγματοποιείται μια συναλλαγή, π.χ. το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης που καλεί. Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του έννομου οικονομικού μας συμφέροντος για την επεξεργασία των πληρωμών προμηθειών με την AWIN σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO.
Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση COOKIES στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να το κάνετε αυτό ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των COOKIES στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησής σας στην ενότητα Extras/Internet options, να τα περιορίσετε σε ορισμένους ιστότοπους ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί μόλις αποσταλεί ένα cookie. Σημειώστε, ωστόσο, ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιμένετε περιορισμένη εμφάνιση των ηλεκτρονικών προσφορών και περιορισμένη καθοδήγηση του χρήστη. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα COOKIES ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά θα αφαιρεθούν από την τελική σας συσκευή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την AWIN μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.
- Πρόγραμμα συνεργατών belboon (belboon GmbH)
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών "belboon" της belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Βερολίνο (εφεξής "belboon"). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η belboon αποθηκεύει COOKIES στις τελικές συσκευές των χρηστών για την τεκμηρίωση συναλλαγών (π.χ. "sales leads") όταν ένας επισκέπτης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση με τον σύνδεσμο του συνεργάτη. Αυτά τα COOKIES εξυπηρετούν τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής απόδοσης της επιτυχίας ενός διαφημιστικού μέσου και της αντίστοιχης χρέωσης εντός του δικτύου. Επιπλέον, η belboon χρησιμοποιεί τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Αυτά επιτρέπουν την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των σελίδων.
Οι πληροφορίες που παράγονται από τα COOKIES και τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την παράδοση των μορφών διαφήμισης μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της belboon και αποθηκεύονται εκεί. Μεταξύ άλλων, η belboon μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει γίνει κλικ στο σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο. η belboon μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις (ανώνυμες) πληροφορίες σε συμβατικούς συνεργάτες υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP δεν θα συγχωνευθούν με άλλα αποθηκευμένα δεδομένα.
Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου οικονομικού μας συμφέροντος για την επεξεργασία των πληρωμών προμηθειών με την belboon σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την belboon μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της belboon στη διεύθυνση https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ξεχωριστά εάν θα τα αποδέχεστε ή να αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.
- Διαφήμιση RAKUTEN
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών "RAKUTEN Advertising" RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Paris, France (εφεξής "RAKUTEN"). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η RAKUTEN αποθηκεύει COOKIES στις συσκευές των χρηστών για την τεκμηρίωση των συναλλαγών (π.χ. "πωλήσεις") όταν ένας επισκέπτης φτάνει στον ιστότοπό μας μέσω ενός διαφημιστικού συνδέσμου της RAKUTEN. Αυτά τα COOKIES, τα οποία καθορίζονται από την RAKUTEN και για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι, εξυπηρετούν τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής απόδοσης της επιτυχίας ενός διαφημιστικού μέσου και της αντίστοιχης χρέωσης εντός του δικτύου.
Οι πληροφορίες που παράγονται από τα COOKIES σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την παράδοση των μορφών διαφήμισης μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της RAKUTEN και αποθηκεύονται εκεί. Μεταξύ άλλων, η RAKUTEN μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει γίνει κλικ στον σύνδεσμο θυγατρικών σε αυτόν τον ιστότοπο. Η RAKUTEN μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις (ανώνυμες) πληροφορίες σε συμβατικούς συνεργάτες υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP δεν θα συγχωνευθούν με άλλα αποθηκευμένα δεδομένα.
Εάν οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία διενεργείται βάσει του νόμιμου οικονομικού συμφέροντός μας για την επεξεργασία των πληρωμών προμηθειών με την RAKUTEN σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) lit. f DSGVO.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και την προστασία δεδομένων της RAKUTEN μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
- Πρόγραμμα συνεργατών της Tradedoubler GmbH
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "Tradedoubler").
Η Tradedoubler είναι ένα γερμανικό δίκτυο θυγατρικών που προσφέρει μάρκετινγκ θυγατρικών. Το μάρκετινγκ θυγατρικών είναι μια μορφή διανομής μέσω του Διαδικτύου που επιτρέπει στους εμπορικούς φορείς εκμετάλλευσης δικτυακών τόπων, τους λεγόμενους εμπόρους ή διαφημιστές, να προβάλλουν διαφημίσεις, οι οποίες συνήθως αμείβονται μέσω προμηθειών κλικ ή πώλησης, στους δικτυακούς τόπους τρίτων, δηλαδή συνεργατών διανομής, οι οποίοι αποκαλούνται επίσης θυγατρικοί ή εκδότες. Ο έμπορος παρέχει ένα διαφημιστικό μέσο μέσω του δικτύου συνεργατών, δηλαδή ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο Διαδίκτυο, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται από έναν συνεργάτη στις δικές του σελίδες στο Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε τοποθετήσει διαφημίσεις ως συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας.
Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιούμε COOKIES από την Tradedoubler, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίσουμε την προέλευση των εντολών που δημιουργούνται μέσω τέτοιων συνδέσμων. Με τον τρόπο αυτό, η Tradedoubler μπορεί να αναγνωρίσει, μεταξύ άλλων, ότι έχετε κάνει κλικ στον σύνδεσμο συνεργάτη στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών μεταξύ εμάς και της Tradedoubler. Εάν οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία βασίζεται στο νόμιμο οικονομικό συμφέρον μας για την επεξεργασία πληρωμών προμηθειών με την Tradedoubler σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Tradedoubler, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Tradedoubler στη διεύθυνση https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ξεχωριστά εάν θα τα αποδέχεστε ή θα αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.
- Πρόγραμμα θυγατρικών της Wix
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα θυγατρικών της Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Ισραήλ ("Wix"). Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε τοποθετήσει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας ως συνδέσμους που οδηγούν σε προσφορές της Wix. Η Wix χρησιμοποιεί COOKIES, τα οποία γενικά τοποθετούνται στον ιστότοπο του συνεργάτη και για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων εν προκειμένω. Τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση της προέλευσης των παραγγελιών που δημιουργούνται μέσω τέτοιων συνδέσμων. Με τον τρόπο αυτό, η Wix μπορεί να αναγνωρίσει, μεταξύ άλλων, ότι έχετε κάνει κλικ στον σύνδεσμο του συνεργάτη στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών μεταξύ εμάς και της Wix. Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου οικονομικού μας συμφέροντος για τη διεκπεραίωση πληρωμών προμηθειών με τη Wix σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) lit. f DSGVO. Σε περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Wix στο Ισραήλ, το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων διασφαλίζεται από την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων από την Wix στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: https://de.wix.com/about/privacy.
- Πρόγραμμα θυγατρικών YITH Woocommerce Affiliates
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών " YITH Woocommerce Affiliates " της Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Ισπανία ("YITH"). Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η YITH αποθηκεύει COOKIES στις τελικές συσκευές των χρηστών για την τεκμηρίωση των συναλλαγών (π.χ. "sales leads") όταν ένας επισκέπτης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση με τον σύνδεσμο του συνεργάτη. Αυτά τα COOKIES εξυπηρετούν τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής απόδοσης της επιτυχίας ενός διαφημιστικού μέσου και της αντίστοιχης χρέωσης εντός του δικτύου. Επιπλέον, η YITH μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης (tracking pixels). Αυτά επιτρέπουν την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των σελίδων.
Οι πληροφορίες που παράγονται από τα COOKIES και τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την παράδοση των μορφών διαφήμισης μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της YITH και αποθηκεύονται εκεί. Μεταξύ άλλων, η YITH μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει γίνει κλικ στον σύνδεσμο συνεργάτη σε αυτόν τον ιστότοπο. Η YITH μπορεί να διαβιβάσει αυτές τις (ανώνυμες) πληροφορίες σε συμβατικούς συνεργάτες υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP δεν θα συγχωνευθούν με άλλα αποθηκευμένα δεδομένα.
Στο βαθμό που οι πληροφορίες περιέχουν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η περιγραφόμενη επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου οικονομικού μας συμφέροντος για την επεξεργασία πληρωμών προμηθειών με το YITH σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO.
Εάν επιθυμείτε να αποκλείσετε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω COOKIES, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των COOKIES και να αποφασίζετε ξεχωριστά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των COOKIES για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.

9) Υπηρεσίες ανάλυσης ιστού

Google (Universal) Analytics με Google Signals
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Η Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί "COOKIES", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά το Google (Universal) Analytics με την επέκταση "_anonymizeIp()", η οποία διασφαλίζει την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP με τη συντόμευσή της και αποκλείει την άμεση προσωπική αναφορά. Η επέκταση σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google LLC.στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί.
Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google (Universal) Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.
Το Google Analytics επιτρέπει επίσης τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων με δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου με βάση την αξιολόγηση της διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος και με τη συμπερίληψη πληροφοριών τρίτων μέσω μιας ειδικής λειτουργίας, των λεγόμενων "δημογραφικών χαρακτηριστικών". Αυτό επιτρέπει τον ορισμό και τη διαφοροποίηση των ομάδων χρηστών του ιστότοπου με σκοπό τον προσανατολισμό των μέτρων μάρκετινγκ με στόχο τη βελτιστοποίηση των ομάδων-στόχων. Ωστόσο, οι εγγραφές δεδομένων που συλλέγονται μέσω των "δημογραφικών χαρακτηριστικών" δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ρύθμιση των COOKIES του Google Analytics για την ανάγνωση πληροφοριών σχετικά με την τελική συσκευή που χρησιμοποιείται, θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, το Google Analytics δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, απενεργοποιήστε αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο. Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Google για τη χρήση του Google Analytics, η οποία υποχρεώνει την Google να προστατεύει τα δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους. Για τη διαβίβαση δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, η Google αναφέρεται στις λεγόμενες τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google (Universal) Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία Google Signals ως επέκταση του Google Analytics. Με την υπηρεσία Google Signals, μπορούμε να αναθέσουμε στην Google τη δημιουργία αναφορών μεταξύ διαφορετικών συσκευών (η λεγόμενη "παρακολούθηση μεταξύ συσκευών"). Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις "εξατομικευμένες διαφημίσεις" στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο Google και έχετε συνδέσει τις συσκευές σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με το λογαριασμό σας στο Google, η Google μπορεί να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών σε όλες τις συσκευές και να δημιουργήσει μοντέλα βάσης δεδομένων με βάση αυτό, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του Google Analytics σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 (1) lit. a DSGVO (βλ. παραπάνω). Λαμβάνονται υπόψη οι συνδέσεις και οι τύποι συσκευών όλων των επισκεπτών της σελίδας που είχαν συνδεθεί σε λογαριασμό Google και πραγματοποίησαν μετατροπή. Τα δεδομένα δείχνουν, μεταξύ άλλων, σε ποια συσκευή κάνατε για πρώτη φορά κλικ σε μια διαφήμιση και σε ποια συσκευή πραγματοποιήθηκε η σχετική μετατροπή. Δεν λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα από την Google στο πλαίσιο αυτό, αλλά μόνο στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται βάσει των σημάτων Google. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "εξατομικευμένες διαφημίσεις" στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Google και να απενεργοποιήσετε έτσι την ανάλυση μεταξύ συσκευών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή τη σελίδα: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Περισσότερες πληροφορίες για τα σήματα Google μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Λειτουργίες του ιστότοπου

10.1 Χρήση βίντεο στο Youtube
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία ενσωμάτωσης του Youtube για την προβολή και αναπαραγωγή βίντεο από τον πάροχο "Youtube", ο οποίος ανήκει στην Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google").
Εδώ χρησιμοποιείται η εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με τον πάροχο, ενεργοποιεί την αποθήκευση των πληροφοριών χρήστη μόνο όταν αναπαράγεται το/τα βίντεο. Εάν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενσωματωμένων βίντεο Youtube, ο πάροχος "Youtube" χρησιμοποιεί COOKIES για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το "Youtube", αυτά χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τα βίντεο, τη βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη και την αποτροπή καταχρηστικής συμπεριφοράς. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα δεδομένα σας θα αντιστοιχιστούν απευθείας στο λογαριασμό σας όταν κάνετε κλικ σε ένα βίντεο. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετιστούν τα δεδομένα σας με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρήστη, οπότε πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Η χρήση του YouTube μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.
Ανεξάρτητα από την αναπαραγωγή των ενσωματωμένων βίντεο, εγκαθίσταται σύνδεση με το δίκτυο της Google κάθε φορά που καλείται αυτός ο ιστότοπος, η οποία μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων χωρίς τη δική μας επιρροή.
Όλη η επεξεργασία που περιγράφεται παραπάνω, ιδίως η ανάγνωση των πληροφοριών στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείται μέσω του εικονοστοιχείου εντοπισμού, θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, τα βίντεο του Youtube δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, απενεργοποιήστε αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο μέσω εναλλακτικών επιλογών που σας ανακοινώνονται στον ιστότοπο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο "Youtube" μπορείτε να βρείτε στους όρους χρήσης του Youtube στη διεύθυνση https://www.youtube.com/static?template=terms και στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 Google reCAPTCHA

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε επίσης τη λειτουργία reCAPTCHA της Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται κυρίως για να διακρίνει αν μια καταχώρηση γίνεται από φυσικό πρόσωπο ή αν γίνεται κατάχρηση από μηχανή και αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την αποστολή της διεύθυνσης IP και, κατά περίπτωση, περαιτέρω δεδομένων που απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA στην Google και πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για τον προσδιορισμό της ατομικής προσωπικής ευθύνης στο Διαδίκτυο και την πρόληψη της κατάχρησης και της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η χρήση του Google reCAPTCHA μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.

11) Εργαλεία και άλλα

11.1 - Χάρτες Google
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google (API) από την Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Οι Χάρτες Google είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία για την εμφάνιση διαδραστικών (χερσαίων) χαρτών με σκοπό την οπτική παρουσίαση γεωγραφικών πληροφοριών. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, θα σας εμφανιστεί η τοποθεσία μας και θα είναι ευκολότερο για εσάς να μας βρείτε.
Όταν καλείτε τις υποσελίδες στις οποίες είναι ενσωματωμένος ο χάρτης Google Maps, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (όπως η διεύθυνση IP σας) μεταδίδονται στους διακομιστές της Google και αποθηκεύονται εκεί- αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται τη μετάδοση στους διακομιστές της Google LLC. στις ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου συνδέεστε ή αν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν έχετε συνδεθεί στη Google, τα δεδομένα σας αντιστοιχίζονται απευθείας στο λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετιστούν τα δεδομένα σας με το προφίλ σας στη Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί. Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας (ακόμη και για χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι) ως προφίλ χρήσης και τα αξιολογεί. Η συλλογή, η αποθήκευση και η αξιολόγηση πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντος της Google για την προβολή εξατομικευμένης διαφήμισης, την έρευνα αγοράς ή/και τον σχεδιασμό των ιστότοπων της Google βάσει των αναγκών. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρήστη και πρέπει να επικοινωνήσετε με την Google για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Εάν δεν συμφωνείτε με τη μελλοντική διαβίβαση των δεδομένων σας στη Google στο πλαίσιο της χρήσης των Χαρτών Google, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε πλήρως την υπηρεσία Google Maps, απενεργοποιώντας την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τότε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Google Maps και συνεπώς ούτε η απεικόνιση χαρτών σε αυτόν τον ιστότοπο.
Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης της Google στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html και τους πρόσθετους όρους χρήσης για τους Χάρτες Google στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των Χαρτών Google μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Google ("Πολιτική απορρήτου της Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.
- OpenStreetMap
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης ανοικτού κώδικα "OpenStreetMap" του Ιδρύματος OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω ενός API, προκειμένου να σας δείξει την τοποθεσία της εταιρείας μας και να σας διευκολύνει να μας βρείτε.
Προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες χαρτών OpenStreetMap, η υπηρεσία συλλέγει τη διεύθυνση IP σας όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και τη διαβιβάζει σε έναν διακομιστή OpenStreetMap, όπου και αποθηκεύεται.
Αυτή η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 Para. 1 lit. f DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για μια ελκυστική παρουσίαση των ηλεκτρονικών μας προσφορών και την εύκολη εύρεση του ιστότοπού μας.
Εάν δεν συμφωνείτε με τη μελλοντική διαβίβαση των δεδομένων σας στο OpenStreetMap, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε πλήρως την υπηρεσία διαδικτύου OpenStreetMap απενεργοποιώντας την εφαρμογή JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το OpenStreetMap και συνεπώς και η απεικόνιση χαρτών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορούν τότε να χρησιμοποιηθούν.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις προστασίας δεδομένων του OpenStreetMap στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 lit. a DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για την υποβολή ένστασης.

11.2 - "CLEANTALK"

Για λόγους ασφαλείας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρόσθετο "CLEANTALK", μια υπηρεσία της Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (εφεξής "CLEANTALK"). Το πρόσθετο προστατεύει τον ιστότοπο και τη σχετική υποδομή πληροφορικής από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Το CLEANTALK συλλέγει τις διευθύνσεις IP των χρηστών και, κατά περίπτωση, άλλα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας (ιδίως τις διευθύνσεις URL στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση και τις πληροφορίες κεφαλίδας) προκειμένου να ανιχνεύσει και να αποτρέψει παράνομες προσβάσεις σελίδων και απειλές. Κατά τον τρόπο αυτό, η διεύθυνση IP που συλλέγεται συγκρίνεται με έναν κατάλογο γνωστών επιτιθέμενων. Εάν η συλλεχθείσα διεύθυνση IP αναγνωριστεί ως κίνδυνος για την ασφάλεια, η CLEANTALK μπορεί να την αποκλείσει αυτόματα από την πρόσβαση στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται σε διακομιστή της Defiant Inc. στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Η επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται ανωτέρω πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 παρ. 1 lit. f DSGVO βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την προστασία του ιστότοπου από επιβλαβείς επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και για τη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.
Η Defiant Inc. επικαλείται τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 46 πρόταση 2 στοιχείο γ DSGVO ως νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ.
Εάν οι επισκέπτες του ιστότοπου έχουν δικαιώματα σύνδεσης, η CLEANTALK θέτει επίσης COOKIES (= μικρά αρχεία κειμένου) στην αντίστοιχη τελική συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. Με τη βοήθεια των COOKIES, μπορούν να διαβαστούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τη συσκευή, οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόσβαση με δικαίωμα σύνδεσης προέρχεται από νόμιμο πρόσωπο. Ταυτόχρονα, τα δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να αξιολογηθούν μέσω των COOKIES και να αποδεσμευτούν μέσω ενός εσωτερικού τείχους προστασίας του ιστότοπου ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησης. Τέλος, τα COOKIES χρησιμοποιούνται για την καταγραφή παράτυπης πρόσβασης από διαχειριστές του ιστότοπου από νέες συσκευές ή νέες τοποθεσίες και για την ειδοποίηση άλλων διαχειριστών.
Αυτά τα COOKIES τίθενται μόνο εάν ένας χρήστης έχει δικαιώματα σύνδεσης. Η CLEANTALK δεν θέτει COOKIES για τους επισκέπτες του ιστότοπου χωρίς δικαιώματα σύνδεσης.
Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μέσω των COOKIES, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 Para. 1 lit f. DSGVO με βάση το έννομο συμφέρον μας για την αποτροπή παράνομης πρόσβασης στη διαχείριση του ιστότοπου και την άμυνα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης του διαχειριστή.
Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Defiant Inc., με την οποία υποχρεώνουμε την εταιρεία να προστατεύει τα δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους.

12) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

12.1 Η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων (δικαιώματα πρόσβασης και παρέμβασης) έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπου γίνεται αναφορά στην αναφερόμενη νομική βάση για τις αντίστοιχες προϋποθέσεις άσκησης:

Δικαίωμα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 15 DSGVO,
Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο. 16 DSGVO,
Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο. 17 DSGVO,
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 18 ΓΚΠΔ,
Δικαίωμα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 19 GDPR,
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 20 ΓΚΠΔ,
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο. 7(3) GDPR,
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 77 DSGVO.
12.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΈΝΣΤΑΣΗΣ

ΕΆΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΌΠΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΈΡΤΕΡΟΥ ΈΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΌΣ ΜΑΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΥΤΉ ΜΕ ΙΣΧΎ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ.
ΕΆΝ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΕΔΟΜΈΝΑ. ΩΣΤΌΣΟ, ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΟΣΚΟΠΕΊ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ.

ΕΆΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΝΤΊΡΡΗΣΗΣ ΌΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ.

ΕΆΝ ΑΣΚΉΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ.

13) Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Η διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετράται με βάση την αντίστοιχη νομική βάση, τον σκοπό της επεξεργασίας και - κατά περίπτωση - επιπλέον με βάση την αντίστοιχη νόμιμη περίοδο διατήρησης (π.χ. περίοδοι διατήρησης βάσει της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) α DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

Εάν υπάρχουν θεσμοθετημένες περίοδοι διατήρησης για δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο νομικών ή οιονεί νομικών υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 (1) (β) DSGVO, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται κανονικά μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης και/ή δεν υπάρχει δικαιολογημένο συμφέρον εκ μέρους μας να συνεχίσουμε να τα αποθηκεύουμε.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται μέχρι το υποκείμενο των δεδομένων να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. 21(1) DSGVO, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται έως ότου το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 DSGVO.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις άλλες πληροφορίες της παρούσας δήλωσης σχετικά με συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας, τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

Κατάστημα HomeKing
Λογότυπο
Σύγκριση στοιχείων
  • Σύνολο (0)
Σύγκριση
0
Σιλουέτα Ninja 9 ώρες πριν

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Joe Doe στο Λονδίνο;

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Joe Doe στο Λονδίνο;

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Joe Doe στο Λονδίνο;

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Καλάθι αγορών