Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Privacy policy

1) Information on the collection of personal data and contact details of the responsible person

We are pleased that you are visiting our website and thank you for your interest. In the following, we will inform you about how we handle your personal data when you use our website. In this context, personal data is all data with which you can be personally identified.

The person responsible for data processing on this website within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR) is

Tel.: +41 43 5089 126, e-mail: SHOP@ hk.st. The controller is the natural or legal person who alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.

This website uses SSL or TLS encryption for security reasons and to protect the transmission of personal data and other confidential content (e.g. orders or enquiries to the controller). You can recognise an encrypted connection by the string “https://” and the lock symbol in your browser line.

2) Data collection when visiting our website

When you use our website for information purposes only, i.e. if you do not register or otherwise transmit information to us, we only collect data that your browser transmits to our server (so-called “server log files”). When you visit our website, we collect the following data, which is technically necessary for us to display the website to you:

– Our visited website
– Date and time at the time of access
– Amount of data sent in bytes
– Source/reference from which you reached the page
– Browser used
– Operating system used
– IP address used (if applicable: in anonymised form)

The processing is carried out in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO on the basis of our legitimate interest in improving the stability and functionality of our website. The data is not passed on or used in any other way. However, we reserve the right to check the server log files retrospectively if there are concrete indications of unlawful use.

We would like to draw your attention to the fact that we are bound to the Seller (= https://www.hk.st/store-listing/ ) information relating to your order, including your name, billing and shipping address, and the purchase price if it includes products purchased from that seller. We require all sellers to protect your information and only use it to fulfil your order and in accordance with data protection legislation and our privacy policy.

3) Hosting & Content-Delivery-Network

QUIC CLOUD
On our website we use a so-called Content Delivery Network (“CDN”) of the technology service provider proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Switzerland (“QUIC CLOUD”). A Content Delivery Network is an online service that is used in particular to deliver large media files (such as graphics, page content or scripts) through a network of regionally distributed servers connected via the Internet. The use of QUIC CLOUD’s Content Delivery Network helps us to optimise the loading speeds of our website.
The processing is carried out in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO on the basis of our legitimate interest in a secure and efficient provision, as well as improvement of the stability and functionality of our website.

4) Session COOKIES

In order to make visiting our website more attractive and to enable the use of certain functions, we use so-called COOKIES on various pages. These are small text files that are stored on your terminal device. Some of the COOKIES we use are deleted after the end of the browser session, i.e. after you close your browser (so-called session COOKIES). Other COOKIES remain on your end device and enable us or our partner companies (third-party COOKIES) to recognise your browser on your next visit (persistent COOKIES). If COOKIES are set, they collect and process certain user information such as browser and location data and IP address values to an individual extent. Persistent COOKIES are automatically deleted after a specified period of time, which may differ depending on the cookie.

If personal data is also processed by individual COOKIES implemented by us, the processing is carried out in accordance with Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO either for the execution of the contract or in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO to protect our legitimate interests in the best possible functionality of the website as well as a customer-friendly and effective design of the page visit.

We may work with advertising partners who help us to make our website more interesting for you. For this purpose, COOKIES from partner companies are also stored on your hard drive when you visit our website (third-party COOKIES). If we cooperate with aforementioned advertising partners, you will be informed individually and separately about the use of such COOKIES and the scope of the information collected in each case within the paragraphs below.

Please note that you can set your browser in such a way that you are informed about the setting of COOKIES and can decide individually about their acceptance or can exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general. Each browser differs in the way it manages cookie settings. This is described in the help menu of each browser, which explains how you can change your cookie settings. You can find these for the respective browsers under the following links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Please note that if you do not accept COOKIES, the functionality of our website may be limited.

5) Contacting us

When contacting us (e.g. via contact form or e-mail), personal data is collected. Which data is collected when using a contact form can be seen from the respective contact form. This data is stored and used exclusively for the purpose of answering your request or for contacting you and the associated technical administration. The legal basis for processing this data is our legitimate interest in responding to your request in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. If your contact aims at the conclusion of a contract, the additional legal basis for the processing is Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Your data will be deleted after your request has been processed. This is the case when the circumstances indicate that the matter in question has been conclusively clarified and provided that there are no statutory retention obligations to the contrary.

6) Comment function

In the context of the comment function on this website, in addition to your comment, information on the time of the creation of the comment and the commentator name you have chosen will be stored and published on this website. Furthermore, your IP address will be logged and stored. This storage of the IP address is for security reasons and in case the person concerned infringes the rights of third parties by posting a comment or posts illegal content. We need your e-mail address in order to contact you in the event that a third party objects to your published content as being illegal. The legal basis for storing your data is Art. 6 para. 1 lit. b and f DSGVO. We reserve the right to delete comments if they are objected to by third parties as unlawful.

7) Use of customer data for direct marketing purposes

7.1 Registration for our e-mail newsletter

If you register for our e-mail newsletter, we will regularly send you information about our offers. The only mandatory data for sending the newsletter is your e-mail address. The provision of further data is voluntary and will be used to address you personally. We use the so-called double opt-in procedure for sending the newsletter. This means that we will only send you an e-mail newsletter once you have expressly confirmed that you consent to receiving newsletters. We will then send you a confirmation e-mail asking you to confirm that you wish to receive the newsletter in future by clicking on an appropriate link.

By activating the confirmation link, you give us your consent for the use of your personal data in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. When you register for the newsletter, we store your IP address entered by your Internet service provider (ISP) as well as the date and time of registration in order to be able to trace any possible misuse of your e-mail address at a later date. The data collected by us when you register for the newsletter is used exclusively for the purpose of addressing you in an advertising manner by way of the newsletter. You can unsubscribe from the newsletter at any time via the link provided for this purpose in the newsletter or by sending a corresponding message to the responsible person named at the beginning. After unsubscribing, your e-mail address will be deleted from our newsletter distribution list immediately, unless you have expressly consented to further use of your data or we reserve the right to use your data in a manner that goes beyond this, which is permitted by law and about which we inform you in this declaration.

7.2 – Newsletter dispatch via AMAZON SES

We use the “AMAZON Simple Email Service” of the technical service provider AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (“AMAZON SES”) to manage our email traffic and also to send our newsletters.
AMAZON SES operates as a platform for organising, sending and receiving emails and enables the connection to various mail service providers and mail clients.
When sending newsletters using AMAZON SES, your newsletter data (mail address, name data for salutation purposes if applicable) is first transmitted to AMAZON Web Services servers and then forwarded to the actual mail client for the purpose of sending.
The server locations of AMAZON Web Services are within the EU (Dublin, Frankfurt, Paris, etc.). In individual cases, however, data may also be transferred to AMAZON Web Services, Inc. in the USA.
The legal basis for the processing of data using AMAZON SES is our legitimate interest in the best possible technical organisation and handling of our email traffic as well as optimising the provision of content and deliverability pursuant to Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
We have concluded an order processing agreement with AMAZON SES (“Data Processing Addendum”, viewable at https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), with which we oblige AMAZON SES to protect our customers’ data and not to pass it on to third parties.
You can view the privacy policy of AMAZON Web Services, Inc. here: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
– Newsletter dispatch via GetResponse
Our e-mail newsletters are sent via the technical service provider GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Poland, to whom we pass on the data you provided when registering for the newsletter. This transfer takes place in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO and serves our legitimate interest in using a newsletter system that is effective in advertising, secure and user-friendly. The data you enter for the purpose of receiving the newsletter (e.g. e-mail address) is stored on GetResponse servers in the EU.
GetResponse uses this information to send and statistically evaluate the newsletters on our behalf. For the evaluation, the emails sent contain so-called web beacons or tracking pixels, which are single-pixel image files stored on our website. This makes it possible to determine whether a newsletter message has been opened and which links, if any, have been clicked on. Technical information is also recorded (e.g. time of retrieval, IP address, browser type and operating system). The data is collected exclusively in pseudonymised form and is not linked to your other personal data; direct personal reference is excluded. This data is used exclusively for the statistical analysis of newsletter campaigns. The results of these analyses can be used to better adapt future newsletters to the interests of the recipients. If you wish to object to the data analysis for statistical evaluation purposes, you must unsubscribe from the newsletter.
Furthermore, GetResponse may use this data itself in accordance with Art. 6 (1) lit. f DSGVO on the basis of its own legitimate interest in the needs-based design and optimisation of the service as well as for market research purposes, for example to determine which countries the recipients come from. However, GetResponse does not use the data of our newsletter recipients to write to them itself or to pass them on to third parties.
We have concluded an order processing agreement with GetResponse, with which we oblige GetResponse to protect our customers’ data and not to pass it on to third parties.
You can view GetResponse’s privacy policy here:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
– Newsletter dispatch via MailPoet
Our e-mail newsletters are sent via the “MailPoet” service, a service provided by Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ireland (hereinafter “MailPoet”), to whom we pass on the data you provided when registering for the newsletter. This transfer takes place in accordance with Art. 6 (1) lit. f DSGVO and serves our legitimate interest in using a newsletter system that is effective in advertising, secure and user-friendly. The data you enter for the purpose of receiving newsletters (e.g. email address) is stored on MailPoet’s servers in the EU.
MailPoet uses this information to send and statistically evaluate the newsletters on our behalf. For the evaluation, the newsletters sent by email contain so-called web beacons or tracking pixels, which are single-pixel image files stored on our website. This makes it possible to determine whether a newsletter message has been opened and which links, if any, have been clicked on. With the help of so-called conversion tracking, it can also be analysed whether a predefined action (e.g. purchase of a product on our website) has taken place after clicking on such links. In addition, technical information is recorded (e.g. time of retrieval, IP address, browser type and operating system). The data is collected exclusively in pseudonymised form and is not linked to your other personal data; direct personal reference is excluded. This data is used exclusively for the statistical analysis of newsletter campaigns. The results of these analyses can be used to better adapt future newsletters to the interests of the recipients.
If you wish to object to the data analysis for statistical evaluation purposes, you must unsubscribe from the newsletter.
We have concluded an order processing agreement with MailPoet, with which we oblige MailPoet to protect our customers’ data and not to pass it on to third parties.
You can read more information about MailPoet’s data analysis here:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 – Advertising by letter post
Based on our legitimate interest in personalised direct advertising, we reserve the right to store your first name and surname, your postal address and – insofar as we have received this additional information from you within the framework of the contractual relationship – your title, academic degree, year of birth and your occupational, industry or business designation in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO and to use it to send you interesting offers and information about our products by letter post.
You can object to the storage and use of your data for this purpose at any time by sending a message to the person responsible.

8) Online marketing

8.1 – Microsoft Advertising
This website uses the conversion tracking technology “Microsoft Advertising” from Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft sets a cookie on your computer if you have accessed our website via a Microsoft Adveristing ad. COOKIES are small text files that are stored on your terminal device. These COOKIES lose their validity after 180 days and are not used for personal identification. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Microsoft and we can recognise that the user clicked on the ad and was redirected to this page (conversion page).
The information collected using the conversion cookie is used to create conversion statistics, i.e. to record how many users reach a conversion page after clicking on an ad. This tells us the total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page tagged with a conversion tracking tag. However, we do not receive any information that can be used to personally identify users.
All processing described above, in particular the setting of COOKIES for reading out information on the end device used, is only carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Without this consent, Microsoft Advertising will not be used during your visit to the site.
You can revoke your consent at any time with effect for the future. To exercise your revocation, please deactivate this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website.
You can obtain further information about Microsoft’s data protection policy at the following Internet address: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
– Microsoft Advertising Universal Event Tracking
This website uses the Universal Event Tracking of the conversion tracking technology “Microsoft Advertising” by Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
For the use of universal event tracking, a tag is stored on each page of our website that interacts with the conversion cookie set by Microsoft. This interaction makes user behaviour on our website traceable and sends the information thus collected to Microsoft. The purpose of this is that certain predefined goals, such as purchases or leads, can be statistically recorded and evaluated in order to make the targeting and content of our offers more interest-oriented. The tags do not serve to personally identify users at any time.
All processing described above, in particular the setting of COOKIES for the reading of information on the end device used, is only carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Without this consent, Microsoft Advertising will not be used during your visit to the site.
You can revoke your consent at any time with effect for the future. To exercise your revocation, please deactivate this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website.
You can obtain further information on the data protection provisions of Microsoft Advertising at the following Internet address: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
– Google AdSense
This website uses Google AdSense, a web advertising service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Google AdSense uses so-called COOKIES, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site. In addition, Google AdSense also uses so-called “web beacons” (small invisible graphics) to collect information, through the use of which simple actions such as visitor traffic on the website can be recorded, collected and evaluated. The information generated by the cookie and/or web beacon (including your IP address) about your use of this website is usually transmitted to a Google server and stored there. This may also involve transmission to the servers of Google LLC. in the USA.
Google uses the information thus obtained to carry out an evaluation of your usage behaviour with regard to the AdSense ads. The IP address transmitted by your browser as part of Google AdSense will not be merged with other Google data. The information collected by Google may be transferred to third parties where required to do so by law and/or where such third parties process the information on Google’s behalf.
All processing described above, in particular the reading of information on the end device used via COOKIES and/or web beacons, will only be carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Without this consent, Google AdSense will not be used during your visit to the site.
You can revoke your consent at any time with effect for the future. To exercise your revocation, please deactivate this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website.
You can obtain further information about Google’s data protection policy at the following Internet address: https://www.google.de/policies/privacy/.
– Google Ads conversion tracking
This website uses the online advertising programme “Google Ads” and, within the scope of Google Ads, the conversion tracking of Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). We use Google Ads to draw attention to our attractive offers on external websites with the help of advertising media (so-called Google Adwords). We can determine how successful the individual advertising measures are in relation to the data of the advertising campaigns. Our aim is to show you advertising that is of interest to you, to make our website more interesting for you and to achieve a fair calculation of the advertising costs incurred.
The conversion tracking cookie is set when a user clicks on an ad placed by Google. COOKIES are small text files that are stored on your end device. These COOKIES usually lose their validity after 30 days and are not used for personal identification. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Google and we can recognise that the user clicked on the ad and was redirected to this page. Each Google Ads customer receives a different cookie. COOKIES cannot therefore be tracked across Google Ads clients’ websites. The information obtained using the conversion cookie is used to create conversion statistics for Google Ads customers who have opted in to conversion tracking. Clients learn the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a page tagged with a conversion tracking tag. However, they do not receive any information that can be used to personally identify users. The use of Google Ads may also result in the transmission of personal data to the servers of Google LLC. in the USA.
Details on the processing triggered by Google Ads Conversion Tracking and on Google’s handling of data from websites can be found here: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
All of the processing described above, in particular the setting of COOKIES for the reading of information on the end device used, will only be carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future by deactivating this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website.
You can also permanently object to the setting of COOKIES by Google Ads conversion tracking by downloading and installing the Google browser plug-in available at the following link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Please note that certain functions of this website may not be available or may be restricted if you have deactivated the use of COOKIES.
Google’s privacy policy can be viewed here: https://www.google.de/policies/privacy/
– Google Ads Conversion Tracking
This website uses the online advertising programme “Google Ads” and, as part of Google Ads, the conversion tracking of Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). We use Google Ads to draw attention to our attractive offers on external websites with the help of advertising media (so-called Google Adwords). We can determine how successful the individual advertising measures are in relation to the data of the advertising campaigns. In this way, we pursue the aim of showing you advertising that is of interest to you, making our website more interesting for you and achieving a fair calculation of the advertising costs incurred.
The conversion tracking cookie is set when a user clicks on an ad placed by Google. COOKIES are small text files that are stored on your end device. These COOKIES usually lose their validity after 30 days and are not used for personal identification. If the user visits certain pages of this website and the cookie has not yet expired, Google and we can recognise that the user clicked on the ad and was redirected to this page. Each Google Ads customer receives a different cookie. COOKIES cannot therefore be tracked across Google Ads clients’ websites. The information obtained using the conversion cookie is used to create conversion statistics for Google Ads customers who have opted in to conversion tracking. Clients learn the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a page tagged with a conversion tracking tag. However, they do not receive any information that can be used to personally identify users.
The use of Google Ads may also result in the transmission of personal data to the servers of Google LLC. in the USA.
Details on the processing triggered by Google Ads Conversion Tracking and on Google’s handling of data from websites can be found here: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
All of the processing described above, in particular the setting of COOKIES for the reading of information on the end device used, will only be carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future by deactivating this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website.
You can also permanently object to the setting of COOKIES by Google Ads conversion tracking by downloading and installing the Google browser plug-in available at the following link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
In order to address users whose data we have received in the context of business or business-like relationships in a more interest-oriented advertising manner, we use a customer matching function in the context of Google Ads. For this purpose, we transmit one or more files with aggregated customer data (primarily email addresses and telephone numbers) electronically to Google. Google does not have access to clear data, but automatically encrypts the information in the customer files during the transmission process using a special algorithm. The encrypted information can then only be used by Google to assign it to existing Google accounts that the data subjects have set up. This enables personalised advertising to be played via all Google services linked to the respective Google account.
Customer data will only be transferred to Google if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 (1) a DSGVO. You can revoke this consent at any time with effect for the future. Further information on Google’s data protection measures in relation to the customer matching function can be found here: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182
Google’s privacy policy can be viewed here: https://www.google.de/policies/privacy/
– Google Marketing Platform
This website uses the online marketing tool Google Marketing Platform from the operator Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“GMP”).
GMP uses COOKIES to serve ads that are relevant to users, to improve campaign performance reports or to prevent a user from seeing the same ads more than once. Google uses a cookie ID to record which ads are displayed in which browser and can thus prevent them from being displayed more than once. In addition, GMP can use cookie IDs to record so-called conversions that are related to ad requests. This is the case, for example, when a user sees a GMP ad and later, using the same browser, calls up the advertiser’s website and makes a purchase via this website. According to Google, GMP COOKIES do not contain any personal information.
Due to the marketing tools used, your browser automatically establishes a direct connection with Google’s server. We have no influence on the scope and further use of the data collected by Google through the use of this tool and therefore inform you according to our state of knowledge as follows: Through the integration of GMP, Google receives the information that you have called up the corresponding part of our website or clicked on an advertisement from us. If you are registered with a Google service, Google can assign the visit to your account. Even if you are not registered with Google or have not logged in, it is possible that the provider will obtain and store your IP address. The use of GMP may also result in the transmission of personal data to the servers of Google LLC. in the USA.
All processing described above, in particular the setting of COOKIES for the reading of information on the end device used, will only be carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Without this consent, GMP will not be used during your visit to the site.
You can revoke your consent at any time with effect for the future. To exercise your revocation, please deactivate this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website.
You can obtain further information about the data protection provisions of GMP by Google at the following Internet address: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Use of affiliate programmes

– Own affiliate programme
In connection with the product presentations on our website, we maintain our own affiliate programme, under which we provide interested third-party operators with partner links for placement on their websites that lead to our offers. COOKIES are used for the affiliate programme, which are generally set on the partner page after clicking on a corresponding partner link and for which we are not responsible in this respect under data protection law. COOKIES are small text files that are stored on your end device in order to be able to trace the origin of transactions (e.g. “sales leads”) generated via such links. In doing so, we can recognise, among other things, that you have clicked on the partner link and have been redirected to our website. This information is required for payment processing between us and the affiliate partners. Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in the processing of commission payments in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
If you wish to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually whether to accept them or to exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general.
– ADCELL Partner Programme (Firstlead GmbH)
We participate in the “ADCELL” partner programme of Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin (hereinafter “ADCELL”). As part of its services, ADCELL stores COOKIES on users’ end devices to document transactions (e.g. “sales leads”) when a visitor clicks on an advertisement with the partner link. These COOKIES serve the sole purpose of correctly assigning the success of an advertising medium and the corresponding billing within the network. ADCELL also uses so-called tracking pixels. These allow information such as visitor traffic on the pages to be evaluated.
The information generated by COOKIES and tracking pixels about the use of this website (including the IP address) and the delivery of advertising formats is transmitted to a server of ADCELL and stored there. Among other things, ADCELL can recognise that the partner link on this website has been clicked. ADCELL may pass on this (anonymised) information to contractual partners under certain circumstances, but data such as the IP address will not be merged with other stored data.
Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in processing commission payments with ADCELL in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
If you wish to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually about their acceptance or exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general. If you do not agree to the processing of your data as described above, you have the option of deactivating the data processing under www.adcell.de/datenschutz.
As far as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the aforementioned option for making an objection.
– advanced store affiliate programme
We participate in the partner programme of advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, 10179 Berlin, Germany (hereinafter “advanced store”). In this context, we have placed advertisements on our website as links that lead to offers on websites. advanced store uses COOKIES. These are small text files that are stored on your terminal device in order to track the origin of transactions (e.g. “sales leads”) generated via such links. In doing so, advanced store can recognise, among other things, that you have clicked on the partner link on our website. This information is required for payment processing between us and advanced store. Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in processing commission payments with advanced store in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Further information on data use by advanced store can be found at https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
If you wish to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually whether to accept them or to exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general.
As far as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.
– AMAZON affiliate programme (AMAZONPartnerNet)
We participate in the affiliate programme “AMAZONPartnerNet” of AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hereinafter “AMAZON”). In this context, we have placed advertisements on our website as links that lead to offers on various AMAZON websites. AMAZON uses COOKIES. These are small text files that are stored on your end device in order to be able to trace the origin of orders generated via such links. In doing so, AMAZON can recognise, among other things, that you have clicked on the partner link on our website. This information is required for payment processing between us and AMAZON. Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in the processing of commission payments with AMAZON pursuant to Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
You can find further information on data use by AMAZON in the AMAZON.de data protection declaration at https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
If you would like to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually whether to accept them or exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general. You can also deactivate the interest-based ads on AMAZON via the link https://www.AMAZON.de/gp/dra/info.
Insofar as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.
– AWIN Performance Advertising Network
We participate in the performance advertising network of AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (hereinafter “AWIN”). As part of its tracking services, AWIN stores COOKIES for the documentation of transactions (e.g. of “sales leads”) on end devices of users who visit or use websites or other online offers of its customers (e.g. registering subscription to a newsletter or placing an online order). These COOKIES serve the sole purpose of correctly assigning the success of an advertising medium and the corresponding billing within the framework of its network.
Only the information about when a particular advertising medium was clicked on by an end device is placed in a cookie. In the AWIN tracking COOKIES, an individual sequence of numbers is stored, which cannot be assigned to the individual user, with which the partner programme of an advertiser, the publisher and the time of the user’s action (click or view) are documented. AWIN also collects information about the end device from which a transaction is carried out, e.g. the operating system and the calling browser. Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in the processing of commission payments with AWIN pursuant to Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
If you do not wish COOKIES to be stored in your browser, you can do this by setting your browser accordingly. You can deactivate the storage of COOKIES in your respective browser under Extras/Internet options, limit them to certain websites or set your browser to notify you as soon as a cookie is sent. Please note, however, that in this case you must expect a restricted display of the online offers and a restricted user guidance. You can also delete COOKIES at any time. In this case, the information stored in them will be removed from your end device.
Further information on data use by AWIN can be found in the company’s data protection declaration: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Insofar as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the procedure described above for making an objection.
– belboon Partner Programme (belboon GmbH)
We participate in the “belboon” partner programme of belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin (hereinafter “belboon”). As part of its services, belboon stores COOKIES on users’ end devices to document transactions (e.g. “sales leads”) when a visitor clicks on an advertisement with the partner link. These COOKIES serve the sole purpose of correctly assigning the success of an advertising medium and the corresponding billing within the network. In addition, belboon uses so-called tracking pixels. These allow information such as visitor traffic on the pages to be evaluated.
The information generated by COOKIES and tracking pixels about the use of this website (including the IP address) and the delivery of advertising formats are transmitted to a belboon server and stored there. Among other things, belboon can recognise that the partner link on this website has been clicked on. belboon can pass on this (anonymised) information to contractual partners under certain circumstances, but data such as the IP address will not be merged with other stored data.
Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in processing commission payments with belboon in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Further information on data use by belboon can be found in the belboon data protection declaration at https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
If you wish to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually whether to accept them or exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general.
As far as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.
– RAKUTEN Advertising
We participate in the affiliate programme “RAKUTEN Advertising” RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Paris, France (hereinafter “RAKUTEN”). As part of its services, RAKUTEN stores COOKIES on users’ devices to document transactions (e.g. “sales leads”) when a visitor reaches our site through a RAKUTEN advertising link. These COOKIES, which are set by RAKUTEN and for which we are not responsible, serve the sole purpose of correctly assigning the success of an advertising medium and the corresponding billing within the network.
The information generated by COOKIES about the use of this website (including the IP address) and delivery of advertising formats is transmitted to a RAKUTEN server and stored there. Among other things, RAKUTEN can recognise that the affiliate link on this website has been clicked. RAKUTEN may pass on this (anonymised) information to contractual partners under certain circumstances, but data such as the IP address will not be merged with other stored data.
If the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in processing commission payments with RAKUTEN in accordance with Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
If you would like to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually about their acceptance or exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or generally. Further information on this and RAKUTEN’s data protection can be found at https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
– Tradedoubler GmbH affiliate programme
We participate in the affiliate programme of Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Munich, Germany (hereinafter “Tradedoubler”).
Tradedoubler is a German affiliate network that offers affiliate marketing. Affiliate marketing is an Internet-based form of distribution that enables commercial operators of Internet sites, so-called merchants or advertisers, to display advertisements, which are usually remunerated via click or sale commissions, on the Internet sites of third parties, i.e. distribution partners, who are also called affiliates or publishers. The merchant provides an advertising medium via the affiliate network, i.e. an advertising banner or other suitable means of Internet advertising, which is subsequently integrated by an affiliate on its own Internet pages. In this context, we have placed advertisements as links on our website.
In doing so, we use COOKIES from Tradedoubler, which are small text files that are stored on your terminal device in order to be able to trace the origin of orders generated via such links. In doing so, Tradedoubler can recognise, among other things, that you have clicked on the partner link on our website. This information is required for payment processing between us and Tradedoubler. If the information also contains personal data, the described processing is based on our legitimate financial interest in processing commission payments with Tradedoubler in accordance with Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
For more information on data use by Tradedoubler, please see Tradedoubler’s privacy policy at https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
If you wish to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually whether to accept them or to exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general.
As far as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.
– Wix affiliate programme
We participate in the affiliate programme of Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel (“Wix”). In this context, we have placed advertisements on our website as links that lead to offers from Wix. Wix uses COOKIES, which are generally set on the partner site and for which we are not responsible under data protection law in this respect. COOKIES are small text files that are stored on your end device in order to be able to trace the origin of orders generated via such links. In doing so, Wix can recognise, among other things, that you have clicked on the partner link on our website. This information is required for payment processing between us and Wix. Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in processing commission payments with Wix in accordance with Art. 6 (1) lit. f DSGVO. In the event that data is transferred to Wix in Israel, the appropriate level of data protection is guaranteed by adequacy decision of the European Commission. You can obtain further information on data protection from Wix at the following website: https://de.wix.com/about/privacy.
– YITH Woocommerce Affiliates Affiliate Program
We participate in the ” YITH Woocommerce Affiliates ” affiliate programme of Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Spain (“YITH”). As part of its services, YITH stores COOKIES on users’ end devices to document transactions (e.g. “sales leads”) when a visitor clicks on an advertisement with the partner link. These COOKIES serve the sole purpose of correctly assigning the success of an advertising medium and the corresponding billing within the network. In addition, YITH may use so-called tracking pixels. These allow information such as visitor traffic on the pages to be evaluated.
The information generated by COOKIES and tracking pixels about the use of this website (including the IP address) and the delivery of advertising formats is transmitted to a YITH server and stored there. Among other things, YITH can recognise that the partner link on this website has been clicked on. YITH may pass this (anonymised) information on to contractual partners under certain circumstances, but data such as the IP address will not be merged with other stored data.
Insofar as the information also contains personal data, the described processing is carried out on the basis of our legitimate financial interest in processing commission payments with YITH in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
If you wish to block the evaluation of user behaviour via COOKIES, you can set your browser so that you are informed about the setting of COOKIES and decide individually about their acceptance or exclude the acceptance of COOKIES for certain cases or in general.
As far as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.

9) Web analytics services

Google (Universal) Analytics with Google Signals
This website uses Google (Universal) Analytics, a web analytics service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Google (Universal) Analytics uses “COOKIES”, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.
This website uses Google (Universal) Analytics exclusively with the extension “_anonymizeIp()”, which ensures anonymisation of the IP address by shortening it and excludes direct personal reference. The extension means that your IP address is shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other contracting states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google LLC.server in the USA and shortened there.
Google will use this information on our behalf for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage. In this context, the IP address transmitted by your browser as part of Google (Universal) Analytics will not be merged with other Google data.
Google Analytics also enables the creation of statistics with statements about the age, gender and interests of site visitors on the basis of an evaluation of interest-based advertising and with the inclusion of third-party information via a special function, the so-called “demographic characteristics”. This allows the definition and differentiation of user groups of the website for the purpose of the target group-optimised orientation of marketing measures. However, data records collected via the “demographic characteristics” cannot be assigned to a specific person.
All of the processing described above, in particular the setting of Google Analytics COOKIES for reading out information on the end device used, will only be carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Without this consent, Google Analytics will not be used during your visit to the website.
You can revoke your consent at any time with effect for the future. To exercise your revocation, please deactivate this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website. We have concluded an order processing agreement with Google for the use of Google Analytics, which obliges Google to protect the data of our site visitors and not to pass it on to third parties. For the transfer of data from the EU to the USA, Google refers to the so-called standard data protection clauses of the European Commission, which are intended to ensure compliance with the European level of data protection in the USA.
Further information on Google (Universal) Analytics can be found here: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
This website also uses the Google Signals service as an extension of Google Analytics. With Google Signals, we can have Google create cross-device reports (so-called “cross-device tracking”). If you have activated “personalised ads” in your Google account settings and you have linked your internet-enabled devices to your Google account, Google can analyse user behaviour across devices and create database models based on this, provided you have given your consent to the use of Google Analytics in accordance with Art. 6 (1) lit. a DSGVO (see above). The logins and device types of all page visitors who were logged into a Google account and performed a conversion are taken into account. The data shows, among other things, on which device you first clicked on an ad and on which device the associated conversion took place. We do not receive any personal data from Google in this regard, but only statistics compiled on the basis of Google Signals. You have the option of deactivating the “personalised ads” function in the settings of your Google account and thus switching off the cross-device analysis. To do this, follow the instructions on this page: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Further information on Google Signals can be found here: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Site functionalities

10.1 Use of Youtube videos
This website uses the Youtube embedding function to display and play videos from the provider “Youtube”, which belongs to Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”).
The extended data protection mode is used here, which, according to the provider, only triggers the storage of user information when the video(s) is/are played. If the playback of embedded Youtube videos is started, the provider “Youtube” uses COOKIES to collect information about user behaviour. According to information from “Youtube”, these are used, among other things, to collect video statistics, to improve user-friendliness and to prevent abusive behaviour. If you are logged in to Google, your data will be directly assigned to your account when you click on a video. If you do not wish to have your data associated with your YouTube profile, you must log out before activating the button. You have the right to object to the creation of these user profiles, whereby you must contact YouTube to exercise this right. The use of YouTube may also result in the transmission of personal data to the servers of Google LLC. in the USA.
Independently of a playback of the embedded videos, a connection to the Google network is established each time this website is called up, which may trigger further data processing operations without our influence.
All processing described above, in particular the reading of information on the end device used via the tracking pixel, will only be carried out if you have given us your express consent to do so in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Without this consent, Youtube videos will not be used during your visit to the site.
You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please deactivate this service in the “Cookie Consent Tool” provided on the website via alternative options communicated to you on the website.
Further information on data protection at “Youtube” can be found in the Youtube terms of use at https://www.youtube.com/static?template=terms and in Google’s data protection declaration at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 Google reCAPTCHA

On this website we also use the reCAPTCHA function of Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). This function is primarily used to distinguish whether an entry is made by a natural person or is abused by machine and automated processing. The service includes the sending of the IP address and, if applicable, further data required by Google for the reCAPTCHA service to Google and is carried out in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO on the basis of our legitimate interest in determining individual personal responsibility on the Internet and the prevention of abuse and spam. The use of Google reCAPTCHA may also involve the transmission of personal data to the servers of Google LLC. in the USA.

Further information on Google reCAPTCHA and Google’s data protection declaration can be found at: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Insofar as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.

11) Tools and other

11.1 – Google Maps
On our website we use Google Maps (API) from Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Google Maps is a web service for displaying interactive (land) maps in order to visually present geographical information. By using this service, you will be shown our location and it will be easier for you to find us.
When you call up those sub-pages in which the Google Maps map is integrated, information about your use of our website (such as your IP address) is transmitted to Google servers and stored there; this may also involve transmission to the servers of Google LLC. in the USA. This occurs regardless of whether Google provides a user account via which you are logged in or whether a user account exists. If you are logged in to Google, your data will be directly assigned to your account. If you do not wish to have your data associated with your Google profile, you must log out before activating the button. Google stores your data (even for users who are not logged in) as usage profiles and evaluates them. The collection, storage and evaluation are carried out in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO on the basis of Google’s legitimate interest in displaying personalised advertising, market research and/or the needs-based design of Google websites. You have the right to object to the creation of these user profiles, and you must contact Google to exercise this right. If you do not agree to the future transmission of your data to Google in the context of the use of Google Maps, you also have the option of completely deactivating the Google Maps web service by switching off the JavaScript application in your browser. Google Maps and thus also the map display on this website can then not be used.
You can view Google’s terms of use at https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, and the additional terms of use for Google Maps at https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Detailed information on data protection in connection with the use of Google Maps can be found on the Google website (“Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Insofar as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.
– OpenStreetMap
This site uses the open source mapping service “OpenStreetMap” of the OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom, via an API in order to show you the location of our company and to make it easier for you to find us.
In order to provide you with the OpenStreetMap map services, the service collects your IP address when you access the site and transmits it to an OpenStreetMap server, where it is stored.
This data processing is carried out in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO on the basis of our legitimate interest in an attractive presentation of our online offers and the easy location of our site.
If you do not agree to the future transmission of your data to OpenStreetMap, you have the option of completely deactivating the OpenStreetMap web service by switching off the JavaScript application in your browser. OpenStreetMap and thus also the map display on this website can then not be used.
You can obtain further information about OpenStreetMap’s data protection provisions at the following Internet address: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Insofar as legally required, we have obtained your consent for the processing of your data as described above in accordance with Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. You can revoke your consent at any time with effect for the future. In order to exercise your revocation, please follow the option described above for making an objection.

11.2 – “CLEANTALK”

For security purposes, this website uses the plugin “CLEANTALK”, a service of Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hereinafter “CLEANTALK”). The plugin protects the website and the associated IT infrastructure from unauthorised third-party access, cyber attacks and viruses and malware. CLEANTALK collects the IP addresses of users and, where applicable, other data about your behaviour on our website (in particular URLs accessed and header information) in order to detect and prevent illegitimate page accesses and threats. In doing so, the collected IP address is compared with a list of known attackers. If the captured IP address is identified as a security risk, CLEANTALK can automatically block it from accessing the site. The information collected in this way is transferred to a server of Defiant Inc. in the USA and stored there.
The data processing described above is carried out in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO on the basis of our legitimate interests in protecting the website from harmful cyber attacks and in maintaining structural and data integrity and security.
Defiant Inc. invokes the standard data protection clauses according to Art. 46 sentence 2 lit. c DSGVO as the legal basis for the transfer of data to the USA.
If website visitors have login rights, CLEANTALK also sets COOKIES (= small text files) on the respective end device used by the visitor. With the help of the COOKIES, certain location and device information can be read out, which enables an assessment of whether the login-authorised access originates from a legitimate person. At the same time, access rights can be evaluated via the COOKIES and released via a site-internal firewall according to the authorisation level. Finally, the COOKIES are used to register irregular access by site administrators from new devices or new locations and to notify other administrators of this.
These COOKIES are only set if a user has login rights. CLEANTALK does not set COOKIES for site visitors without login rights.
If personal data is processed via the COOKIES, the processing is carried out in accordance with Art. 6 Para. 1 lit f. DSGVO on the basis of our legitimate interest in preventing illegitimate access to the site administration and defence against unauthorised administrator access.
We have concluded a data processing agreement with Defiant Inc., with which we oblige the company to protect the data of site visitors and not to pass it on to third parties.

12) Rights of the data subject

12.1 The applicable data protection law grants you the following data subject rights (rights of access and intervention) vis-à-vis the controller with regard to the processing of your personal data, whereby reference is made to the stated legal basis for the respective exercise prerequisites:

Right to information pursuant to Art. 15 DSGVO;
Right to rectification pursuant to Art. 16 DSGVO;
Right to erasure pursuant to Art. 17 DSGVO;
Right to restriction of processing pursuant to Art. 18 GDPR;
Right to information pursuant to Art. 19 GDPR;
Right to data portability pursuant to Art. 20 GDPR;
Right to withdraw consent granted pursuant to Art. 7(3) GDPR;
Right to lodge a complaint pursuant to Art. 77 DSGVO.
12.2 RIGHT OF OBJECTION

IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA WITHIN THE FRAMEWORK OF A BALANCING OF INTERESTS ON THE BASIS OF OUR OVERRIDING LEGITIMATE INTEREST, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THIS PROCESSING WITH EFFECT FOR THE FUTURE AT ANY TIME ON GROUNDS ARISING FROM YOUR PARTICULAR SITUATION.
IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL STOP PROCESSING THE DATA CONCERNED. HOWEVER, WE RESERVE THE RIGHT TO CONTINUE PROCESSING IF WE CAN DEMONSTRATE COMPELLING LEGITIMATE GROUNDS FOR THE PROCESSING WHICH OVERRIDE YOUR INTERESTS, FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS, OR IF THE PROCESSING IS FOR THE PURPOSE OF ASSERTING, EXERCISING OR DEFENDING LEGAL CLAIMS.

IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF DIRECT MARKETING, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT AT ANY TIME TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH MARKETING. YOU MAY EXERCISE THE RIGHT TO OBJECT AS DESCRIBED ABOVE.

IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL STOP PROCESSING THE DATA CONCERNED FOR DIRECT MARKETING PURPOSES.

13) Duration of storage of personal data

The duration of the storage of personal data is measured on the basis of the respective legal basis, the processing purpose and – if relevant – additionally on the basis of the respective statutory retention period (e.g. retention periods under commercial and tax law).

When processing personal data on the basis of explicit consent pursuant to Art. 6 (1) a DSGVO, this data is stored until the data subject revokes his/her consent.

If there are statutory retention periods for data that is processed within the scope of legal or quasi-legal obligations on the basis of Art. 6 (1) (b) DSGVO, this data will be routinely deleted after expiry of the retention periods, provided that it is no longer required for the fulfilment of the contract or the initiation of the contract and/or there is no justified interest on our part in continuing to store it.

When processing personal data on the basis of Art. 6(1)(f) DSGVO, such data shall be stored until the data subject exercises his/her right to object pursuant to Art. 21(1) DSGVO, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or the processing serves to assert, exercise or defend legal claims.

When processing personal data for the purpose of direct marketing on the basis of Art. 6(1)(f) DSGVO, such data shall be stored until the data subject exercises his or her right to object pursuant to Art. 21(2) DSGVO.

Unless otherwise stated in the other information in this declaration on specific processing situations, stored personal data will otherwise be deleted when it is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed.

Κατάστημα HomeKing
Λογότυπο
Σύγκριση στοιχείων
  • Σύνολο (0)
Σύγκριση
0
Σιλουέτα Ninja 9 ώρες πριν

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Joe Doe στο Λονδίνο;

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Joe Doe στο Λονδίνο;

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Joe Doe στο Λονδίνο;

Ο Joe Doe στο Λονδίνο της Αγγλίας αγόρασε ένα

Καλάθι αγορών