Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme vám za váš záujem. V nasledujúcich riadkoch vás budeme informovať o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, keď používate našu webovú lokalitu. V tejto súvislosti sú osobnými údajmi všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať.

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je

Tel: tel.: +41 43 5089 126, e-mail: SHOP@ hk.st. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Táto webová stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo otázok adresovaných správcovi). Šifrované spojenie spoznáte podľa reťazca "https://" a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate našu webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme len údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. "súbory denníka servera"). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:

- Naša navštívená webová stránka
- Dátum a čas v čase prístupu
- Množstvo odoslaných údajov v bajtoch
- Zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku
- Použitý prehliadač
- Použitý operačný systém
- Použitá IP adresa (ak je to vhodné: v anonymizovanej podobe)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Údaje sa neposkytujú ani nepoužívajú žiadnym iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo spätne skontrolovať protokolové súbory servera, ak sa objavia konkrétne náznaky nezákonného používania.

Radi by sme vás upozornili na skutočnosť, že sme viazaní voči predávajúcemu (= https://www.hk.st/store-listing/ ) informácie týkajúce sa vašej objednávky vrátane vášho mena, fakturačnej a dodacej adresy a kúpnej ceny, ak obsahuje produkty zakúpené od tohto predajcu. Od všetkých predajcov vyžadujeme, aby chránili vaše údaje a používali ich len na vybavenie vašej objednávky a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a našimi zásadami ochrany osobných údajov.

3) Hosting a sieť na doručovanie obsahu

QUIC CLOUD
Na našej webovej stránke používame takzvanú sieť na doručovanie obsahu (Content Delivery Network, ďalej len "CDN") poskytovateľa technologických služieb proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Švajčiarsko ("QUIC CLOUD"). Sieť na doručovanie obsahu je online služba, ktorá sa používa najmä na doručovanie veľkých mediálnych súborov (napríklad grafiky, obsahu stránok alebo skriptov) prostredníctvom siete regionálne rozmiestnených serverov prepojených prostredníctvom internetu. Používanie siete na doručovanie obsahu QUIC CLOUD nám pomáha optimalizovať rýchlosť načítavania našich webových stránok.
Spracovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na bezpečnom a efektívnom poskytovaní, ako aj na zlepšení stability a funkčnosti našej webovej stránky.

4) relácia COOKIES

Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívnejšia a aby sme mohli využívať určité funkcie, používame na rôznych stránkach takzvané COOKIES. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Niektoré z COOKIES, ktoré používame, sa po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača, vymažú (tzv. session COOKIES). Iné súbory COOKIES zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory COOKIES tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory COOKIES). Ak sú nastavené COOKIES, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe a hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory COOKIES sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie.

Ak sa osobné údaje spracúvajú aj prostredníctvom jednotlivých nami zavedených COOKIES, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO buď na účely plnenia zmluvy, alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšiu funkčnosť webovej stránky, ako aj na zákaznícky prívetivý a efektívny dizajn návštevy stránky.

Môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi, ktorí nám pomáhajú robiť naše webové stránky pre vás zaujímavejšie. Na tento účel sa pri návšteve našej webovej stránky na vašom pevnom disku ukladajú aj súbory COOKIES od partnerských spoločností (súbory COOKIES tretích strán). Ak spolupracujeme s vyššie uvedenými reklamnými partnermi, budete o používaní takýchto COOKIES a rozsahu informácií, ktoré sa v každom prípade zhromažďujú, informovaní jednotlivo a samostatne v rámci nižšie uvedených odsekov.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijímaní alebo môžete prijatie COOKIES v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke pomoci každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto informácie pre príslušné prehliadače nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Upozorňujeme, že ak neprijímate súbory COOKIES, funkčnosť našej webovej lokality môže byť obmedzená.

5) Kontaktujte nás

Pri kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Ktoré údaje sa zhromažďujú pri použití kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa ukladajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Ak je cieľom vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom na spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Vaše údaje budú po spracovaní vašej žiadosti vymazané. Stane sa tak v prípade, keď okolnosti naznačujú, že daná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov, ktoré by boli opačné.

6) Funkcia komentára

V rámci funkcie komentovania na tejto webovej stránke sa okrem vášho komentára na tejto webovej stránke uložia a zverejnia aj informácie o čase vytvorenia komentára a o mene komentátora, ktoré ste si zvolili. Okrem toho sa zaznamená a uloží vaša IP adresa. Toto ukladanie IP adresy je z bezpečnostných dôvodov a pre prípad, že by dotknutá osoba zverejnením komentára porušila práva tretích strán alebo zverejnila nezákonný obsah. Vašu e-mailovú adresu potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade, že tretia strana namieta, že váš zverejnený obsah je nezákonný. Právnym základom na uchovávanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b a f DSGVO. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak voči nim tretie strany vznesú námietku, že sú nezákonné.

7) Používanie údajov zákazníkov na účely priameho marketingu

7.1 Registrácia na odber nášho e-mailového spravodajcu

Ak sa zaregistrujete na odber nášho e-mailového spravodajcu, budeme vám pravidelne posielať informácie o našich ponukách. Jediným povinným údajom na zasielanie newslettera je vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a budú použité na vaše osobné oslovenie. Na zasielanie newslettera používame tzv. postup dvojitého súhlasu. To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až po tom, ako výslovne potvrdíte, že súhlasíte so zasielaním newsletterov. Následne vám zašleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si želáte dostávať newsletter aj v budúcnosti.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám dávate súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Pri registrácii na odber informačného bulletinu ukladáme vašu IP adresu zadanú poskytovateľom internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas registrácie, aby sme mohli neskôr vysledovať prípadné zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri registrácii na odber newslettera, sa používajú výlučne na účely reklamného oslovenia prostredníctvom newslettera. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného na tento účel v newsletteri alebo zaslaním príslušnej správy zodpovednej osobe uvedenej na začiatku. Po odhlásení sa z odberu bude vaša e-mailová adresa okamžite vymazaná z nášho distribučného zoznamu newslettera, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať vaše údaje spôsobom, ktorý ide nad rámec tohto, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení.

7.2 - Odosielanie noviniek prostredníctvom služby AMAZON SES

Na správu našej e-mailovej prevádzky a tiež na zasielanie našich bulletinov používame službu "AMAZON Simple Email Service" poskytovateľa technických služieb AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AMAZON SES").
AMAZON SES funguje ako platforma na organizovanie, odosielanie a prijímanie e-mailov a umožňuje pripojenie k rôznym poskytovateľom poštových služieb a poštovým klientom.
Pri odosielaní bulletinov pomocou služby AMAZON SES sa údaje o vašom bulletine (poštová adresa, prípadne údaje o mene na účely pozdravu) najprv prenesú na servery webových služieb AMAZON a potom sa na účely odoslania prepošlú do aktuálneho poštového klienta.
Umiestnenie serverov AMAZON Web Services je v rámci EÚ (Dublin, Frankfurt, Paríž atď.). V jednotlivých prípadoch sa však údaje môžu prenášať aj do spoločnosti AMAZON Web Services, Inc. v USA.
Právnym základom pre spracovanie údajov prostredníctvom služby AMAZON SES je náš oprávnený záujem na čo najlepšej technickej organizácii a spracovaní našej e-mailovej prevádzky, ako aj na optimalizácii poskytovania obsahu a doručiteľnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
So spoločnosťou AMAZON SES sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok ("Dodatok o spracovaní údajov", ktorý si môžete pozrieť na adrese https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), ktorou spoločnosť AMAZON SES zaväzujeme chrániť údaje našich zákazníkov a neposkytovať ich tretím stranám.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AMAZON Web Services, Inc. si môžete pozrieť tu: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
- Odosielanie noviniek prostredníctvom služby GetResponse
Naše e-mailové bulletiny zasielame prostredníctvom poskytovateľa technických služieb GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Poľsko, ktorému odovzdávame údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na odber bulletinu. Tento prenos sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO a slúži nášmu oprávnenému záujmu používať systém na zasielanie newslettera, ktorý je účinný v oblasti reklamy, bezpečný a užívateľsky prívetivý. Údaje, ktoré zadávate na účely zasielania newslettera (napr. e-mailová adresa), sa ukladajú na serveroch GetResponse v EÚ.
Spoločnosť GetResponse používa tieto informácie na zasielanie a štatistické vyhodnocovanie informačných bulletinov v našom mene. Na účely vyhodnocovania obsahujú odoslané e-maily takzvané webové signály alebo sledovacie pixely, čo sú jednopixelové obrazové súbory uložené na našej webovej lokalite. Vďaka tomu je možné zistiť, či bola správa s newsletterom otvorená a na ktoré odkazy bolo prípadne kliknuté. Zaznamenávajú sa aj technické informácie (napr. čas načítania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Údaje sa zhromažďujú výlučne v pseudonymizovanej forme a nie sú prepojené s vašimi inými osobnými údajmi; priame osobné odkazy sú vylúčené. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistickú analýzu kampaní na zasielanie informačných bulletinov. Výsledky týchto analýz sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie budúcich newsletterov záujmom príjemcov. Ak chcete namietať proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnocovania, musíte sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu.
Okrem toho môže spoločnosť GetResponse tieto údaje sama používať v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe vlastného oprávneného záujmu pri navrhovaní a optimalizácii služby na základe potrieb, ako aj na účely prieskumu trhu, napríklad na určenie, z ktorých krajín pochádzajú príjemcovia. Spoločnosť GetResponse však nepoužíva údaje našich príjemcov informačného bulletinu na to, aby im sama písala alebo ich odovzdávala tretím stranám.
So spoločnosťou GetResponse sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok, v ktorej sme sa zaviazali, že spoločnosť GetResponse bude chrániť údaje našich zákazníkov a nebude ich poskytovať tretím stranám.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GetResponse si môžete pozrieť tu:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
- Odosielanie noviniek prostredníctvom služby MailPoet
Naše e-mailové bulletiny sa zasielajú prostredníctvom služby "MailPoet", ktorú poskytuje spoločnosť Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Írsko (ďalej len "MailPoet"), ktorej odovzdávame údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na odber bulletinov. Tento prenos sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO a slúži nášmu oprávnenému záujmu používať systém na zasielanie newslettera, ktorý je účinný v oblasti reklamy, bezpečný a používateľsky prívetivý. Údaje, ktoré zadávate na účely prijímania newsletterov (napr. e-mailová adresa), sa ukladajú na serveroch spoločnosti MailPoet v EÚ.
Spoločnosť MailPoet používa tieto informácie na zasielanie a štatistické vyhodnocovanie informačných bulletinov v našom mene. Na účely vyhodnocovania obsahujú newslettre zasielané e-mailom takzvané webové signály alebo sledovacie pixely, čo sú jednopixelové obrazové súbory uložené na našej webovej lokalite. Vďaka tomu je možné zistiť, či bola správa s newsletterom otvorená a na ktoré odkazy bolo prípadne kliknuté. Pomocou takzvaného sledovania konverzií možno tiež analyzovať, či sa po kliknutí na takéto odkazy uskutočnila vopred definovaná akcia (napr. nákup produktu na našej webovej lokalite). Okrem toho sa zaznamenávajú technické informácie (napr. čas načítania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Tieto údaje sa zhromažďujú výlučne v pseudonymizovanej forme a nie sú prepojené s vašimi inými osobnými údajmi; priamy osobný odkaz je vylúčený. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistickú analýzu kampaní na zasielanie informačných bulletinov. Výsledky týchto analýz sa môžu použiť na lepšie prispôsobenie budúcich newsletterov záujmom príjemcov.
Ak chcete namietať proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnocovania, musíte sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu.
So spoločnosťou MailPoet sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok, ktorou spoločnosť MailPoet zaväzujeme chrániť údaje našich zákazníkov a neposkytovať ich tretím stranám.
Viac informácií o analýze údajov spoločnosti MailPoet si môžete prečítať tu:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 - Reklama prostredníctvom listovej pošty
Na základe nášho oprávneného záujmu o personalizovanú priamu reklamu si vyhradzujeme právo uchovávať vaše meno a priezvisko, poštovú adresu a - pokiaľ sme od vás tieto dodatočné informácie získali v rámci zmluvného vzťahu - váš titul, akademický titul, rok narodenia a vaše profesijné, odvetvové alebo obchodné označenie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO a použiť ich na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch listovou poštou.
Proti ukladaniu a používaniu vašich údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy zodpovednej osobe.

8) Online marketing

8.1 - Reklama spoločnosti Microsoft
Táto webová stránka používa technológiu sledovania konverzií "Microsoft Advertising" od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Spoločnosť Microsoft nastaví vo vašom počítači súbor cookie, ak ste na našu webovú lokalitu vstúpili prostredníctvom reklamy Microsoft Adveristing. COOKIES sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Tieto súbory COOKIES strácajú svoju platnosť po 180 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Microsoft a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku (konverzná stránka).
Informácie zozbierané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzie, t. j. na zaznamenávanie toho, koľko používateľov sa po kliknutí na reklamu dostane na konverznú stránku. To nám hovorí o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou na sledovanie konverzie. Nezískávame však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä nastavenie COOKIES na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, sa vykonávajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Bez tohto súhlasu sa počas vašej návštevy stránky nebude používať reklama spoločnosti Microsoft.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, deaktivujte túto službu v nástroji "Súhlas so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Microsoft môžete získať na tejto internetovej adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Univerzálne sledovanie udalostí v rámci reklamy spoločnosti Microsoft
Táto webová lokalita používa univerzálne sledovanie udalostí technológie sledovania konverzií "Microsoft Advertising" od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Pri používaní univerzálneho sledovania udalostí sa na každej stránke našej webovej lokality ukladá značka, ktorá spolupracuje so súborom cookie konverzie nastaveným spoločnosťou Microsoft. Vďaka tejto interakcii je možné sledovať správanie používateľov na našej webovej lokalite a takto získané informácie sa odosielajú spoločnosti Microsoft. Účelom je, aby sa mohli štatisticky zaznamenávať a vyhodnocovať určité vopred stanovené ciele, ako sú nákupy alebo vedenia, s cieľom lepšie zacieliť a obsahovo prispôsobiť naše ponuky záujmom. Tieto značky nikdy neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov.
Všetky vyššie uvedené spracovania, najmä nastavenie COOKIES na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, sa vykonávajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Bez tohto súhlasu sa počas vašej návštevy stránky nebude používať reklama spoločnosti Microsoft.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, deaktivujte túto službu v nástroji "Súhlas so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.
Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov v rámci reklamy spoločnosti Microsoft môžete získať na tejto internetovej adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Google AdSense
Táto webová lokalita používa službu Google AdSense, webovú reklamnú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Služba Google AdSense používa takzvané COOKIES, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Okrem toho Google AdSense používa na zhromažďovanie informácií aj tzv. webové signály (malé neviditeľné grafické prvky), pomocou ktorých možno zaznamenávať, zhromažďovať a vyhodnocovať jednoduché činnosti, ako je napríklad návštevnosť webovej lokality. Informácie o používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie a/alebo webový maják (vrátane vašej IP adresy), sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Môže ísť aj o prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Spoločnosť Google používa takto získané informácie na vyhodnotenie vášho správania pri používaní reklám AdSense. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google AdSense nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Informácie zhromaždené spoločnosťou Google môžu byť odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon a/alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä čítanie informácií z koncového zariadenia prostredníctvom COOKIES a/alebo webových majákov, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Bez tohto súhlasu sa služba Google AdSense počas vašej návštevy stránky nepoužije.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, deaktivujte túto službu v nástroji "Súhlas so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.
Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Google môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Sledovanie konverzií v službách Google Ads
Táto webová lokalita využíva online reklamný program "Google Ads" a v rámci Google Ads aj sledovanie konverzií spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Ads používame na to, aby sme pomocou reklamných médií (tzv. Google Adwords) upozornili na naše atraktívne ponuky na externých webových stránkach. Na základe údajov o reklamných kampaniach môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Naším cieľom je zobraziť vám reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivý výpočet vynaložených nákladov na reklamu.
Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Tieto súbory COOKIES zvyčajne strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory COOKIES preto nie je možné sledovať na rôznych webových stránkach klientov služby Google Ads. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Používanie reklám Google môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Podrobné informácie o spracovaní údajov, ktoré spúšťa sledovanie konverzií v rámci reklám Google, a o spracovaní údajov z webových stránok spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä nastavenie COOKIES na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti deaktiváciou tejto služby v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.
Proti nastaveniu COOKIES prostredníctvom sledovania konverzií v službách Google Ads môžete trvalo namietať aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej lokality nemusia byť dostupné alebo môžu byť obmedzené, ak ste deaktivovali používanie súborov COOKIES.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť tu: https://www.google.de/policies/privacy/
- Sledovanie konverzií v reklamách Google
Táto webová stránka využíva online reklamný program "Google Ads" a v rámci Google Ads aj sledovanie konverzií spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Ads používame na upozornenie na naše atraktívne ponuky na externých webových stránkach pomocou reklamných médií (tzv. Google Adwords). Na základe údajov o reklamných kampaniach môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Týmto spôsobom sledujeme cieľ zobrazovať vám reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku pre vás zaujímavejšou a dosiahnuť spravodlivý výpočet vynaložených nákladov na reklamu.
Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Tieto súbory COOKIES zvyčajne strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory COOKIES preto nie je možné sledovať na rôznych webových stránkach klientov služby Google Ads. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov.
Používanie reklám Google môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Podrobné informácie o spracovaní údajov, ktoré spúšťa sledovanie konverzií v rámci reklám Google, a o spracovaní údajov z webových stránok spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä nastavenie COOKIES na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti deaktiváciou tejto služby v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.
Proti nastaveniu COOKIES prostredníctvom sledovania konverzií v službách Google Ads môžete trvalo namietať aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
S cieľom osloviť používateľov, ktorých údaje sme získali v rámci obchodných alebo podobných vzťahov, spôsobom reklamy zameranej na záujmy, používame funkciu párovania zákazníkov v rámci reklám Google. Na tento účel zasielame spoločnosti Google elektronicky jeden alebo viac súborov so súhrnnými údajmi zákazníkov (predovšetkým e-mailové adresy a telefónne čísla). Spoločnosť Google nemá prístup k čistým údajom, ale automaticky šifruje informácie v súboroch zákazníkov počas procesu prenosu pomocou špeciálneho algoritmu. Šifrované informácie potom môže spoločnosť Google použiť len na priradenie k existujúcim účtom Google, ktoré si subjekty údajov zriadili. To umožňuje prehrávanie personalizovanej reklamy prostredníctvom všetkých služieb Google prepojených s príslušným účtom Google.
Údaje zákazníka sa prenesú spoločnosti Google len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ďalšie informácie o opatreniach spoločnosti Google na ochranu údajov v súvislosti s funkciou párovania zákazníkov nájdete tu: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť tu: https://www.google.de/policies/privacy/
- Marketingová platforma Google
Táto webová stránka používa online marketingový nástroj Google Marketing Platform od prevádzkovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("GMP").
Spoločnosť GMP používa súbory COOKIES na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre používateľov relevantné, na zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazovali rovnaké reklamy viackrát. Spoločnosť Google používa ID súborov cookie na zaznamenávanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom prehliadači, a môže tak zabrániť ich viacnásobnému zobrazeniu. Okrem toho môže GMP používať ID súborov cookie na zaznamenávanie tzv. konverzií, ktoré súvisia s požiadavkami na reklamu. Ide napríklad o prípad, keď používateľ vidí reklamu GMP a neskôr pomocou toho istého prehliadača vyvolá webovú stránku inzerenta a uskutoční nákup prostredníctvom tejto webovej stránky. Podľa spoločnosti Google súbory GMP COOKIES neobsahujú žiadne osobné údaje.
Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás podľa nášho stavu poznania informujeme nasledovne: Prostredníctvom integrácie GMP získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú časť našej webovej stránky alebo klikli na našu reklamu. Ak ste zaregistrovaní v službe Google, Google môže návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v službe Google alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ získa a uloží vašu IP adresu. Používanie GMP môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä nastavenie COOKIES na čítanie informácií na použitom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Bez tohto súhlasu sa GMP počas vašej návštevy stránky nepoužijú.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, deaktivujte túto službu v nástroji "Súhlas so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke.
Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov GMP spoločnosťou Google môžete získať na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Používanie partnerských programov

- Vlastný partnerský program
V súvislosti s prezentáciou produktov na našich webových stránkach prevádzkujeme vlastný partnerský program, v rámci ktorého poskytujeme zainteresovaným prevádzkovateľom tretích strán partnerské odkazy na umiestnenie na ich webových stránkach, ktoré vedú na naše ponuky. V rámci partnerského programu sa používajú súbory COOKIES, ktoré sa spravidla nastavujú na stránke partnera po kliknutí na príslušný partnerský odkaz a za ktoré v tejto súvislosti podľa zákona o ochrane osobných údajov nezodpovedáme. COOKIES sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. "predajných odkazov") vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Týmto spôsobom môžeme okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli presmerovaní na našu webovú stránku. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a partnermi. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne.
- Partnerský program ADCELL (Firstlead GmbH)
Sme zapojení do partnerského programu "ADCELL" spoločnosti Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlín (ďalej len "ADCELL"). ADCELL v rámci svojich služieb ukladá COOKIES v koncových zariadeniach používateľov na zdokumentovanie transakcií (napr. "predajných príležitostí"), keď návštevník klikne na reklamu s partnerským odkazom. Tieto súbory COOKIES slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušnej fakturácie v rámci siete. ADCELL používa aj tzv. sledovacie pixely. Tie umožňujú vyhodnocovať informácie, ako napríklad návštevnosť stránok.
Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane IP adresy) a doručovaní reklamných formátov, ktoré generujú COOKIES a sledovacie pixely, sa prenášajú na server spoločnosti ADCELL a tam sa ukladajú. Spoločnosť ADCELL tak môže okrem iného rozpoznať, že na tejto webovej stránke bolo kliknuté na partnerský odkaz. Spoločnosť ADCELL môže tieto (anonymizované) informácie za určitých okolností odovzdať zmluvným partnerom, ale údaje, ako je napríklad IP adresa, sa nebudú spájať s inými uloženými údajmi.
Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, uvedené spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou ADCELL v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne. Ak nesúhlasíte so spracovaním svojich údajov, ako je uvedené vyššie, máte možnosť deaktivovať spracovanie údajov na stránke www.adcell.de/datenschutz.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti podania námietky.
- pokročilý partnerský program obchodu
Zúčastňujeme sa partnerského programu spoločnosti advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, 10179 Berlín, Nemecko (ďalej len "advanced store"). V tejto súvislosti sme na našich webových stránkach umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú k ponukám na webových stránkach. advanced store používa súbory COOKIES. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení s cieľom sledovať pôvod transakcií (napr. "predajné ponuky") vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Týmto spôsobom môže advanced store okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej stránke. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou advanced store. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou advanced store v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie informácie o používaní údajov podľa pokročilého obchodu nájdete na adrese https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- Partnerský program AMAZON (AMAZONPartnerNet)
Sme zapojení do partnerského programu "AMAZONPartnerNet" spoločnosti AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (ďalej len "AMAZON"). V tejto súvislosti sme na našej webovej stránke umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú k ponukám na rôznych webových stránkach spoločnosti AMAZON. AMAZON používa súbory COOKIES. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod objednávok vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Spoločnosť AMAZON tak môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej lokalite. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou AMAZON. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou AMAZON podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou AMAZON nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na stránke AMAZON.de na adrese https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Ak chcete zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijatie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne. Záujmové reklamy na AMAZON-e môžete deaktivovať aj prostredníctvom odkazu https://www.AMAZON.de/gp/dra/info.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- Sieť výkonnostnej reklamy AWIN
Sme súčasťou siete výkonnostnej reklamy spoločnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín (ďalej len "AWIN"). Spoločnosť AWIN v rámci svojich služieb sledovania ukladá súbory COOKIES na účely dokumentácie transakcií (napr. "predajných príležitostí") na koncových zariadeniach používateľov, ktorí navštevujú alebo používajú webové stránky alebo iné online ponuky svojich zákazníkov (napr. registrácia odberu informačného bulletinu alebo odoslanie online objednávky). Tieto COOKIES slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušnej fakturácie v rámci jeho siete.
Do súboru cookie sa ukladajú len informácie o tom, kedy koncové zariadenie kliklo na konkrétne reklamné médium. V sledovacích súboroch cookie AWIN sa ukladá individuálna postupnosť čísel, ktorú nemožno priradiť k jednotlivému používateľovi a pomocou ktorej sa dokumentuje partnerský program inzerenta, vydavateľa a čas akcie používateľa (kliknutie alebo zobrazenie). AWIN zhromažďuje aj informácie o koncovom zariadení, z ktorého sa transakcia vykonáva, napr. o operačnom systéme a volajúcom prehliadači. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracúvanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracúvaní províznych platieb so spoločnosťou AWIN podľa čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak si neželáte, aby sa súbory COOKIES ukladali vo vašom prehliadači, môžete to urobiť tak, že si prehliadač príslušne nastavíte. Ukladanie súborov COOKIES môžete deaktivovať v príslušnom prehliadači v časti Možnosti doplnkov/Internet, obmedziť ich na určité webové stránky alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil, akonáhle sa odošle súbor cookie. Upozorňujeme však, že v takom prípade musíte počítať s obmedzeným zobrazovaním online ponúk a obmedzeným používateľským poradenstvom. Súbory COOKIES môžete tiež kedykoľvek vymazať. V takom prípade sa informácie v nich uložené odstránia z vášho koncového zariadenia.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou AWIN nájdete vo vyhlásení spoločnosti o ochrane údajov: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie uvedeného postupu podania námietky.
- Partnerský program belboon (belboon GmbH)
Sme zapojení do partnerského programu "belboon" spoločnosti belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín (ďalej len "belboon"). Spoločnosť belboon v rámci svojich služieb ukladá súbory COOKIES na koncových zariadeniach používateľov na účely zdokumentovania transakcií (napr. "predajných pokynov"), keď návštevník klikne na reklamu s partnerským odkazom. Tieto súbory COOKIES slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušnej fakturácie v rámci siete. Okrem toho spoločnosť belboon používa tzv. sledovacie pixely. Tie umožňujú vyhodnocovať informácie, ako napríklad návštevnosť stránok.
Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane IP adresy) a doručovaní reklamných formátov, ktoré generujú COOKIES a sledovacie pixely, sa prenášajú na server belboon a tam sa ukladajú. Spoločnosť belboon môže okrem iného rozpoznať, že na tejto webovej stránke bolo kliknuté na partnerský odkaz. spoločnosť belboon môže za určitých okolností tieto (anonymizované) informácie odovzdať zmluvným partnerom, ale údaje, ako je IP adresa, sa nezlúčia s inými uloženými údajmi.
Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, uvedené spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou belboon v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou belboon nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti belboon na adrese https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijatie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- RAKUTEN Reklama
Sme zapojení do partnerského programu "RAKUTEN Advertising" RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Paríž, Francúzsko (ďalej len "RAKUTEN"). Spoločnosť RAKUTEN v rámci svojich služieb ukladá súbory COOKIES v zariadeniach používateľov na zdokumentovanie transakcií (napr. "predajných pokynov"), keď sa návštevník dostane na našu stránku prostredníctvom reklamného odkazu spoločnosti RAKUTEN. Tieto súbory COOKIES, ktoré nastavuje spoločnosť RAKUTEN a za ktoré nezodpovedáme, slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušného vyúčtovania v rámci siete.
Informácie generované COOKIES o používaní tejto webovej lokality (vrátane IP adresy) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server spoločnosti RAKUTEN a tam sa ukladajú. Spoločnosť RAKUTEN tak môže okrem iného rozpoznať, že na tejto webovej stránke bolo kliknuté na partnerský odkaz. Spoločnosť RAKUTEN môže tieto (anonymizované) informácie za určitých okolností odovzdať zmluvným partnerom, ale údaje, ako je IP adresa, sa nebudú spájať s inými uloženými údajmi.
Ak informácie obsahujú aj osobné údaje, uvedené spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou RAKUTEN v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak chcete zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne. Ďalšie informácie o tomto a o ochrane údajov spoločnosti RAKUTEN nájdete na adrese https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
- Partnerský program spoločnosti Tradedoubler GmbH
Sme zapojení do partnerského programu spoločnosti Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len "Tradedoubler").
Tradedoubler je nemecká partnerská sieť, ktorá ponúka affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom internetových stránok, tzv. obchodníkom alebo inzerentom, zobrazovať reklamu, ktorá je zvyčajne odmeňovaná prostredníctvom provízie za kliknutie alebo predaj, na internetových stránkach tretích strán, t. j. distribučných partnerov, ktorí sa nazývajú aj affiliates alebo publishers. Obchodník poskytuje reklamný nosič prostredníctvom partnerskej siete, t. j. reklamný banner alebo iný vhodný prostriedok internetovej reklamy, ktorý partner následne integruje na svoje vlastné internetové stránky. V tejto súvislosti sme na našich webových stránkach umiestnili reklamy ako odkazy.
Používame pritom súbory COOKIES od spoločnosti Tradedoubler, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby sme mohli sledovať pôvod objednávok vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Spoločnosť Tradedoubler pritom môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej stránke. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou Tradedoubler. Ak tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie je založené na našom oprávnenom finančnom záujme na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou Tradedoubler v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Tradedoubler nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Tradedoubler na adrese https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- Partnerský program spoločnosti Wix
Sme zapojení do partnerského programu spoločnosti Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix"). V tejto súvislosti sme na našej webovej lokalite umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú na ponuky spoločnosti Wix. Spoločnosť Wix používa súbory COOKIES, ktoré sú spravidla nastavené na partnerskej stránke a za ktoré v tejto súvislosti nezodpovedáme podľa zákona o ochrane údajov. COOKIES sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod objednávok vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Spoločnosť Wix pritom môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej lokalite. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a spoločnosťou Wix. Pokiaľ tieto informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou Wix v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. V prípade prenosu údajov spoločnosti Wix do Izraela je primeraná úroveň ochrany údajov zaručená rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti. Ďalšie informácie o ochrane údajov od spoločnosti Wix môžete získať na tejto webovej lokalite: https://de.wix.com/about/privacy.
- Partnerský program YITH Woocommerce
Sme zapojení do partnerského programu "YITH Woocommerce Affiliates" spoločnosti Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Španielsko ("YITH"). Spoločnosť YITH v rámci svojich služieb ukladá súbory COOKIES na koncových zariadeniach používateľov na účely zdokumentovania transakcií (napr. "predajné príkazy"), keď návštevník klikne na reklamu s partnerským odkazom. Tieto súbory COOKIES slúžia výlučne na správne priradenie úspešnosti reklamného média a príslušnej fakturácie v rámci siete. Okrem toho môže spoločnosť YITH používať tzv. sledovacie pixely. Tie umožňujú vyhodnocovať informácie, ako napríklad návštevnosť stránok.
Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane IP adresy) a doručovaní reklamných formátov, ktoré generujú súbory COOKIES a sledovacie pixely, sa prenášajú na server YITH a tam sa ukladajú. Spoločnosť YITH môže okrem iného rozpoznať, že na tejto webovej lokalite bolo kliknuté na partnerský odkaz. Spoločnosť YITH môže tieto (anonymizované) informácie za určitých okolností odovzdať zmluvným partnerom, ale údaje, ako je napríklad IP adresa, sa nezlúčia s inými uloženými údajmi.
Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, opísané spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií so spoločnosťou YITH v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom COOKIES, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení COOKIES a individuálne sa rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie COOKIES pre určité prípady alebo všeobecne.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.

9) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics so signálmi Google
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používa "COOKIES", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej lokalite analyzovať, ako používatelia používajú túto lokalitu. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics výlučne s rozšírením "_anonymizeIp()", ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy jej skrátením a vylučuje priamy osobný odkaz. Rozšírenie znamená, že vašu IP adresu spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google LLC. v USA a tam sa skráti.
Spoločnosť Google bude tieto informácie používať v našom mene na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivitách na webovej lokalite a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webovej lokalite a používania internetu. V tejto súvislosti sa IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google (Universal) Analytics nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.
Služba Google Analytics tiež umožňuje vytvárať štatistiky s výkazmi o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok na základe vyhodnotenia záujmovo orientovanej reklamy a so zahrnutím informácií tretích strán prostredníctvom špeciálnej funkcie, tzv. "demografických charakteristík". To umožňuje definovať a diferencovať skupiny používateľov webovej stránky na účely orientácie marketingových opatrení optimalizovaných na cieľovú skupinu. Záznamy údajov zhromaždené prostredníctvom "demografických charakteristík" však nemožno priradiť ku konkrétnej osobe.
Všetky vyššie uvedené spracovania, najmä nastavenie COOKIES služby Google Analytics na čítanie informácií o použitom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Bez tohto súhlasu sa služba Google Analytics počas vašej návštevy webovej stránky nepoužije.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete svoj súhlas odvolať, deaktivujte túto službu v nástroji "Súhlas so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej stránke. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok na používanie služby Google Analytics, ktorá spoločnosť Google zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našich stránok a neposkytovať ich tretím stranám. Pri prenose údajov z EÚ do USA sa spoločnosť Google odvoláva na tzv. štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov v USA.
Ďalšie informácie o službe Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Táto webová lokalita používa aj službu Google Signals ako rozšírenie služby Google Analytics. Pomocou služby Google Signals môžeme nechať spoločnosť Google vytvárať správy pre rôzne zariadenia (tzv. "cross-device tracking"). Ak ste v nastaveniach svojho účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a prepojili ste svoje zariadenia s pripojením na internet so svojím účtom Google, spoločnosť Google môže analyzovať správanie používateľov naprieč zariadeniami a na základe toho vytvárať databázové modely za predpokladu, že ste udelili súhlas s používaním služby Google Analytics v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO (pozri vyššie). Zohľadňujú sa prihlásenia a typy zariadení všetkých návštevníkov stránky, ktorí boli prihlásení do účtu Google a vykonali konverziu. Údaje okrem iného ukazujú, na ktorom zariadení ste prvýkrát klikli na reklamu a na ktorom zariadení sa uskutočnila súvisiaca konverzia. V tejto súvislosti nedostávame od spoločnosti Google žiadne osobné údaje, ale len štatistiky zostavené na základe signálov Google. V nastaveniach svojho účtu Google máte možnosť deaktivovať funkciu "personalizované reklamy", a tým vypnúť analýzu medzi zariadeniami. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov na tejto stránke: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Ďalšie informácie o službách Google Signals nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Funkcie stránky

10.1 Používanie videí na Youtube
Táto webová stránka používa funkciu vkladania Youtube na zobrazovanie a prehrávanie videí od poskytovateľa "Youtube", ktorý patrí spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google").
Používa sa tu režim rozšírenej ochrany údajov, ktorý podľa poskytovateľa spúšťa ukladanie informácií o používateľovi len pri prehrávaní videí. Ak sa spustí prehrávanie vložených videí Youtube, poskytovateľ "Youtube" používa COOKIES na zhromažďovanie informácií o správaní používateľa. Podľa informácií od spoločnosti "Youtube" sa tieto používajú okrem iného na zhromažďovanie štatistík o videách, na zlepšenie užívateľskej prívetivosti a na predchádzanie zneužívaniu. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú pri kliknutí na video priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje priradené k vášmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať YouTube. Používanie služby YouTube môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.
Nezávisle od prehrávania vložených videí sa pri každom vyvolaní tejto webovej stránky vytvorí spojenie so sieťou Google, ktoré môže bez nášho vplyvu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä čítanie informácií z koncového zariadenia používaného prostredníctvom sledovacieho pixelu, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám na to dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Bez tohto súhlasu sa videá z Youtube počas vašej návštevy stránky nepoužijú.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete vykonať odvolanie, deaktivujte túto službu v "nástroji na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie", ktorý je k dispozícii na webovej lokalite, prostredníctvom alternatívnych možností, ktoré sú vám oznámené na webovej lokalite.
Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe "Youtube" nájdete v podmienkach používania služby Youtube na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 ReCAPTCHA od spoločnosti Google

Na tejto webovej stránke používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlíšenie toho, či záznam zadala fyzická osoba, alebo je zneužitý strojovým a automatizovaným spracovaním. Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a vykonáva sa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na určenie individuálnej osobnej zodpovednosti na internete a na prevenciu zneužívania a spamu. Používanie služby Google reCAPTCHA môže zahŕňať aj prenos osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Ďalšie informácie o reCAPTCHA a vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.

11) Nástroje a iné

11.1 - Mapy Google
Na našich webových stránkach používame Mapy Google (API) od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google"). Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp s cieľom vizuálne prezentovať geografické informácie. Pomocou tejto služby sa vám zobrazí naša poloha a bude pre vás jednoduchšie nás nájsť.
Pri vyvolaní podstránok, do ktorých je integrovaná mapa Google Maps, sa informácie o vašom používaní našej webovej lokality (napríklad vaša IP adresa) prenášajú na servery spoločnosti Google a tam sa ukladajú; to môže zahŕňať aj prenos na servery spoločnosti Google LLC. v USA. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či používateľský účet existuje. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (aj v prípade neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Zhromažďovanie, ukladanie a vyhodnocovanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe oprávneného záujmu spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskume trhu a/alebo návrhu webových stránok spoločnosti Google podľa potrieb. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov a pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google. Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v súvislosti s používaním služby Mapy Google, máte tiež možnosť úplne deaktivovať webovú službu Mapy Google vypnutím aplikácie JavaScript vo vašom prehliadači. Mapy Google, a teda ani zobrazenie máp na tejto webovej lokalite, potom nie je možné používať.
Podmienky používania spoločnosti Google si môžete pozrieť na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html a ďalšie podmienky používania pre Mapy Google na adrese https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Mapy Google nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google ("Zásady ochrany osobných údajov Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.
- OpenStreetMap
Táto stránka používa mapovú službu s otvoreným zdrojovým kódom "OpenStreetMap" nadácie OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Spojené kráľovstvo, prostredníctvom rozhrania API, aby sme vám mohli zobraziť polohu našej spoločnosti a uľahčiť vám naše vyhľadávanie.
Aby vám služba mohla poskytovať mapové služby OpenStreetMap, zhromažďuje vašu IP adresu pri prístupe na stránku a prenáša ju na server OpenStreetMap, kde sa ukladá.
Toto spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu na atraktívnej prezentácii našich online ponúk a jednoduchej lokalizácii našej stránky.
Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov do OpenStreetMap, máte možnosť úplne deaktivovať webovú službu OpenStreetMap vypnutím aplikácie JavaScript vo vašom prehliadači. Službu OpenStreetMap, a teda ani zobrazenie máp na tejto webovej lokalite, potom nie je možné používať.
Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov OpenStreetMap môžete získať na tejto internetovej adrese: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Pokiaľ to zákon vyžaduje, získali sme váš súhlas so spracovaním vašich údajov, ako je uvedené vyššie, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na uplatnenie odvolania súhlasu postupujte podľa vyššie opísanej možnosti vznesenia námietky.

11.2 - "CLEANTALK"

Na účely zabezpečenia táto webová lokalita používa zásuvný modul "CLEANTALK", službu spoločnosti Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (ďalej len "CLEANTALK"). Zásuvný modul chráni webovú lokalitu a súvisiacu IT infraštruktúru pred neoprávneným prístupom tretích strán, kybernetickými útokmi a vírusmi a škodlivým softvérom. CLEANTALK zhromažďuje IP adresy používateľov a prípadne ďalšie údaje o vašom správaní na našej webovej lokalite (najmä adresy URL, na ktoré ste pristupovali, a informácie o záhlaví) s cieľom odhaliť a zabrániť neoprávneným prístupom na stránky a hrozbám. Zhromaždená IP adresa sa pritom porovnáva so zoznamom známych útočníkov. Ak je zachytená IP adresa identifikovaná ako bezpečnostné riziko, spoločnosť CLEANTALK môže automaticky zablokovať jej prístup na stránku. Takto zhromaždené informácie sa prenášajú na server spoločnosti Defiant Inc. v USA a tam sa ukladajú.
Vyššie opísané spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu chrániť webové stránky pred škodlivými kybernetickými útokmi a zachovať integritu a bezpečnosť štruktúry a údajov.
Spoločnosť Defiant Inc. sa odvoláva na štandardné doložky o ochrane údajov podľa čl. 46 veta 2 písm. c DSGVO ako právny základ pre prenos údajov do USA.
Ak majú návštevníci webových stránok prihlasovacie práva, spoločnosť CLEANTALK nastaví COOKIES (= malé textové súbory) aj na príslušnom koncovom zariadení, ktoré návštevník používa. Pomocou COOKIES možno vyčítať určité informácie o polohe a zariadení, ktoré umožňujú posúdiť, či prístup s oprávnením na prihlásenie pochádza od oprávnenej osoby. Zároveň možno prostredníctvom COOKIES vyhodnotiť prístupové práva a uvoľniť ich prostredníctvom interného firewallu stránky podľa úrovne oprávnenia. Nakoniec sa COOKIES používajú na registráciu neregulárnych prístupov správcov stránok z nových zariadení alebo nových lokalít a na upozornenie ostatných správcov.
Tieto súbory COOKIES sa nastavujú len vtedy, ak má používateľ prihlasovacie práva. CLEANTALK nenastavuje COOKIES pre návštevníkov stránky bez prihlasovacích práv.
Ak sa osobné údaje spracúvajú prostredníctvom COOKIES, spracúvanie sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zabrániť neoprávnenému prístupu k správe stránky a obrane proti neoprávnenému prístupu správcu.
So spoločnosťou Defiant Inc. sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov, ktorou sme ju zaviazali chrániť údaje návštevníkov stránky a neposkytovať ich tretím stranám.

12) Práva dotknutej osoby

12.1 Platné právne predpisy o ochrane údajov vám priznávajú nasledujúce práva dotknutej osoby (práva na prístup a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pričom sa odkazuje na uvedený právny základ pre príslušné predpoklady výkonu:

Právo na informácie podľa čl. 15 DSGVO;
Právo na opravu podľa čl. 16 DSGVO;
Právo na vymazanie podľa čl. 17 DSGVO;
Právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR;
Právo na informácie podľa čl. 19 GDPR;
Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR;
Právo odvolať súhlas udelený podľa čl. 7 ODS. 3 GDPR;
Právo podať sťažnosť podľa čl. 77 DSGVO.
12.2 PRÁVO NA NÁMIETKU

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVANIA ZÁUJMOV NA ZÁKLADE NÁŠHO PREVAŽUJÚCEHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI TOMUTO SPRACÚVANIU S ÚČINNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE.
AK UPLATNÍTE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, PRESTANEME PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ. VYHRADZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAŤ V SPRACÚVANÍ, AK MÔŽEME PREUKÁZAŤ ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, ZÁKLADNÝMI PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SA SPRACÚVANIE VYKONÁVA NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV.

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU. PRÁVO NAMIETAŤ MÔŽETE UPLATNIŤ TAK, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME SPRACÚVAŤ PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.

13) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa určuje na základe príslušného právneho základu, účelu spracovania a - ak je to relevantné - dodatočne na základe príslušnej zákonnej lehoty uchovávania (napr. lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva).

Pri spracúvaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO sa tieto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá.

Ak existujú zákonné lehoty uchovávania údajov, ktoré sa spracúvajú v rámci zákonných alebo kvázi zákonných povinností na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO, budú tieto údaje po uplynutí lehôt uchovávania bežne vymazané za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy a/alebo z našej strany neexistuje oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa takéto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa čl. 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO sa takéto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa čl. 21 ODS. 2 DSGVO.

Ak nie je v ďalších informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

HomeKráľovský obchod
Logo
Porovnať položky
  • Celkom (0)
Porovnaj
0
Silueta nindžu Pred 9 hodinami

Joe Doe v Londýne v Anglicku si kúpil

Joe Doe v Londýne?

Joe Doe v Londýne v Anglicku si kúpil

Joe Doe v Londýne?

Joe Doe v Londýne v Anglicku si kúpil

Joe Doe v Londýne?

Joe Doe v Londýne v Anglicku si kúpil

Nákupný košík