Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1) Teave isikuandmete kogumise kohta ja vastutava isiku kontaktandmed

Meil on hea meel, et külastate meie veebisaiti, ja täname teid huvi eest. Järgnevalt teavitame teid sellest, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui kasutate meie veebisaiti. Isikuandmed on siinkohal kõik andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada.

Käesoleva veebisaidi andmetöötluse eest vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) tähenduses on

Tel: Tel. +41 43 5089 126, e-post: +41 43 5089 126: SHOP@ hk.st. Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

See veebisait kasutab turvalisuse tagamiseks ning isikuandmete ja muu konfidentsiaalse sisu (nt tellimused või päringud vastutavale töötlejale) edastamise kaitsmiseks SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära stringi "https://" ja lukusümboli järgi teie brauserireas.

2) Andmete kogumine meie veebilehe külastamisel

Kui kasutate meie veebisaiti ainult teavitamise eesmärgil, st kui te ei registreeru ega edasta meile muul viisil teavet, kogume ainult andmeid, mida teie veebilehitseja edastab meie serverile (nn "serverilogifailid"). Kui külastate meie veebisaiti, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile veebisaiti kuvada:

- Meie külastatud veebileht
- Kuupäev ja kellaaeg juurdepääsu ajal
- Saadetud andmete kogus baitides
- Allikas/viide, mille kaudu te lehte jõudsite
- Kasutatud brauser
- Kasutatud operatsioonisüsteem
- Kasutatud IP-aadress (vajaduse korral anonüümsel kujul)

Töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel meie õigustatud huvi tõttu parandada meie veebisaidi stabiilsust ja funktsionaalsust. Andmeid ei edastata ega kasutata muul viisil. Siiski jätame endale õiguse kontrollida tagantjärele serveri logifaile, kui on konkreetseid viiteid ebaseaduslikule kasutamisele.

Soovime juhtida teie tähelepanu sellele, et me oleme seotud Müüja (= https://www.hk.st/store-listing/ ) teie tellimusega seotud andmed, sealhulgas teie nimi, arveldus- ja tarneaadress ning ostuhind, kui see sisaldab sellelt müüjalt ostetud tooteid. Nõuame, et kõik müüjad kaitseksid teie andmeid ja kasutaksid neid ainult teie tellimuse täitmiseks ning kooskõlas andmekaitseseaduse ja meie privaatsuspoliitikaga.

3) Hosting & Content-Delivery-Network (sisu edastamise võrk)

QUIC CLOUD
Meie veebisaidil kasutame nn sisu edastamise võrku ("CDN"), mille tehnoloogiapakkuja proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Šveits ("QUIC CLOUD"). Sisu edastusvõrk on võrguteenus, mida kasutatakse eelkõige suurte meediafailide (nt graafika, lehekülje sisu või skriptide) edastamiseks interneti kaudu ühendatud piirkondlikult hajutatud serverite võrgu kaudu. QUIC CLOUD'i sisutaristevõrgu kasutamine aitab meil optimeerida meie veebisaidi laadimiskiirust.
Töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel meie õigustatud huvi turvalise ja tõhusa pakkumise ning meie veebisaidi stabiilsuse ja funktsionaalsuse parandamise vastu.

4) Sessiooni KOKKID

Selleks, et muuta meie veebilehe külastamine atraktiivsemaks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, kasutame erinevatel lehekülgedel nn COOKIES'e. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Osa meie poolt kasutatavatest COOKIES'idest kustutatakse pärast brauseri sessiooni lõppu, st pärast brauseri sulgemist (nn sessiooni COOKIES'id). Teised COOKIES jäävad teie lõppseadmesse ja võimaldavad meil või meie partnerettevõtetel (kolmanda osapoole COOKIES) teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda (püsivad COOKIES). Kui COOKIES on seatud, koguvad ja töötlevad need teatud kasutajaandmeid, nagu näiteks brauseri ja asukoha andmed ning IP-aadressi väärtused, individuaalses ulatuses. Püsivad COOKIES'id kustutatakse automaatselt pärast kindlaksmääratud ajavahemikku, mis võib sõltuvalt küpsisest erineda.

Kui isikuandmeid töödeldakse ka meie poolt rakendatud individuaalsete COOKIESi abil, toimub töötlemine vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. b DSGVO kas lepingu täitmiseks või vastavalt art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, et kaitsta meie õigustatud huve veebilehe parima võimaliku funktsionaalsuse ning kliendisõbraliku ja tõhusa külastuslehe kujunduse osas.

Võime teha koostööd reklaamipartneritega, kes aitavad meil muuta meie veebisaiti teie jaoks huvitavamaks. Sel eesmärgil salvestatakse teie kõvakettale ka partnerfirmade COOKIES'eid, kui külastate meie veebisaiti (kolmandate osapoolte COOKIES). Kui me teeme koostööd eespool nimetatud reklaamipartneritega, teavitatakse teid individuaalselt ja eraldi selliste COOKIES'ide kasutamisest ja kogutud teabe ulatusest igal juhul allpool toodud lõigetes.

Pange tähele, et saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIES'ide seadistamisest ja te saate individuaalselt otsustada nende vastuvõtmise üle või võite COOKIES'ide vastuvõtmise välistada teatud juhtudel või üldiselt. Iga veebilehitseja haldab küpsiste seadistusi erinevalt. Seda on kirjeldatud iga veebilehitseja abimenüüs, kus selgitatakse, kuidas saate küpsiste seadistusi muuta. Te leiate need vastavate brauserite jaoks järgmiste linkide alt:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Pange tähele, et kui te ei aktsepteeri COOKIES'e, võib meie veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

5) Võtke meiega ühendust

Kui võtate meiega ühendust (nt kontaktvormi või e-posti teel), kogutakse isikuandmeid. Milliseid andmeid kogutakse kontaktvormi kasutamisel, on näha vastavast kontaktvormist. Neid andmeid säilitatakse ja kasutatakse ainult teie päringule vastamiseks või teiega kontakteerumiseks ja sellega seotud tehniliseks haldamiseks. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi teie päringule vastamiseks vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO. Kui teie kontakti eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise täiendav õiguslik alus art. 6 lõike 1 punkt b DSGVO. Teie andmed kustutatakse pärast teie taotluse töötlemist. Seda juhul, kui asjaolud näitavad, et kõnealune küsimus on lõplikult selgitatud, ja tingimusel, et puuduvad vastupidised seadusjärgsed säilitamiskohustused.

6) Kommentaarfunktsioon

Käesoleva veebisaidi kommentaarifunktsiooni raames salvestatakse ja avaldatakse lisaks teie kommentaarile ka teave kommentaari koostamise aja ja teie valitud kommentaatori nime kohta. Lisaks registreeritakse ja salvestatakse teie IP-aadress. IP-aadressi salvestamine toimub turvalisuse huvides ja juhul, kui asjaomane isik rikub kommentaari avaldamisega kolmandate isikute õigusi või avaldab ebaseaduslikku sisu. Me vajame teie e-posti aadressi, et võtta teiega ühendust juhul, kui kolmas isik vaidlustab teie avaldatud sisu ebaseaduslikuna. Teie andmete säilitamise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 lit. b ja f DSGVO. Me jätame endale õiguse kustutada kommentaarid, kui kolmandad isikud on nende ebaseaduslikuks tunnistanud.

7) Kliendiandmete kasutamine otseturunduse eesmärgil

7.1 Registreerumine meie e-posti uudiskirjale

Kui registreerite end meie e-posti uudiskirjale, saadame teile regulaarselt teavet meie pakkumiste kohta. Uudiskirja saatmiseks on ainsad kohustuslikud andmed teie e-posti aadress. Täiendavate andmete esitamine on vabatahtlik ja neid kasutatakse teie isikliku pöördumise jaoks. Uudiskirja saatmiseks kasutame nn topelt nõusoleku protseduuri (double opt-in). See tähendab, et me saadame teile uudiskirja ainult siis, kui olete selgesõnaliselt kinnitanud, et olete nõus uudiskirjade saamisega. Seejärel saadame teile kinnitava e-kirja, milles palume teil vastaval lingil klõpsates kinnitada, et soovite uudiskirja edaspidi saada.

Kinnituslingi aktiveerimisega annate meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO. Uudiskirjale registreerimisel salvestame teie internetiteenuse pakkuja (ISP) poolt sisestatud IP-aadressi ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja, et hiljem oleks võimalik jälgida teie e-posti aadressi võimalikku väärkasutust. Meie poolt uudiskirjale registreerimisel kogutud andmeid kasutatakse ainult selleks, et uudiskirja kaudu reklaamina teie poole pöörduda. Uudiskirja tellimusest saate igal ajal loobuda uudiskirjas selleks ettenähtud lingi kaudu või saates vastava sõnumi alguses nimetatud vastutavale isikule. Pärast tellimusest loobumist kustutatakse teie e-posti aadress meie uudiskirja saatjate nimekirjast viivitamata, välja arvatud juhul, kui te olete selgesõnaliselt andnud nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või kui me jätame endale õiguse kasutada teie andmeid seadusega lubatud viisil, mis läheb sellest kaugemale ja millest me teid käesolevas deklaratsioonis teavitame.

7.2 - Uudiskirja saatmine AMAZON SESi kaudu

Me kasutame oma e-posti liikluse haldamiseks ja uudiskirjade saatmiseks tehnilise teenusepakkuja AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AMAZON SES") "AMAZON Simple Email Service".
AMAZON SES toimib platvormina e-kirjade korraldamiseks, saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning võimaldab ühendust erinevate postiteenuse pakkujate ja meiliklientidega.
Uudiskirjade saatmisel AMAZON SESi abil edastatakse teie uudiskirja andmed (e-posti aadress, vajaduse korral nimed tervituseks) kõigepealt AMAZONi veebiteenuste serveritesse ja seejärel edastatakse need saatmiseks tegelikule e-posti kliendile.
AMAZONi veebiteenuste serverid asuvad ELis (Dublin, Frankfurt, Pariis jne). Üksikutel juhtudel võib andmeid siiski edastada ka AMAZON Web Services, Inc. Ameerika Ühendriikidesse.
AMAZON SESi abil andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi meie e-posti liikluse parima võimaliku tehnilise korralduse ja käsitlemise ning sisu pakkumise ja kättetoimetamise optimeerimise vastu vastavalt artiklile 1. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt.
Oleme sõlminud AMAZON SESiga tellimuste töötlemise lepingu ("Andmetöötluse lisa", vaadatav aadressil https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), millega kohustame AMAZON SESi kaitsma meie klientide andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele.
AMAZON Web Services, Inc. privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
- Uudiskirja saatmine GetResponse'i kaudu
Meie e-posti uudiskirjad saadetakse tehnilise teenusepakkuja GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Poola, kaudu, kellele me edastame teie poolt uudiskirjale registreerimisel esitatud andmed. See edastamine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO ja teenib meie õigustatud huvi kasutada uudiskirjasüsteemi, mis on reklaami seisukohalt tõhus, turvaline ja kasutajasõbralik. Teie poolt uudiskirja saamiseks sisestatud andmeid (nt e-posti aadress) säilitatakse GetResponse'i serverites ELis.
GetResponse kasutab seda teavet uudiskirjade saatmiseks ja statistiliseks hindamiseks meie nimel. Hindamiseks sisaldavad saadetud e-kirjad nn veebimajakaid või jälgimispiksleid, mis on ühepikslilised pildifailid, mis on salvestatud meie veebisaidil. See võimaldab kindlaks teha, kas uudiskirja sõnum on avatud ja millistele linkidele (kui neid on) on klikitud. Salvestatakse ka tehnilisi andmeid (nt kättesaamise aeg, IP-aadress, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem). Andmeid kogutakse ainult pseudonüümsel kujul ja neid ei seostata teie muude isikuandmetega; otsene isikuandmed on välistatud. Neid andmeid kasutatakse ainult uudiskirja kampaaniate statistiliseks analüüsiks. Nende analüüside tulemusi saab kasutada selleks, et kohandada tulevasi uudiskirju paremini vastuvõtjate huvidele. Kui te soovite statistilise hindamise eesmärgil andmete analüüsile vastu olla, peate te uudiskirja tellimusest loobuma.
Lisaks võib GetResponse kasutada neid andmeid ise vastavalt art. 6 (1) lit. f DSGVO alusel oma õigustatud huvi alusel teenuse vajaduspõhiseks kujundamiseks ja optimeerimiseks ning turu-uuringute tegemiseks, näiteks selleks, et määrata kindlaks, millistest riikidest saajad on pärit. GetResponse ei kasuta meie uudiskirja saajate andmeid siiski selleks, et neile ise kirjutada või edastada neid kolmandatele isikutele.
Oleme sõlminud GetResponse'iga tellimuste töötlemise lepingu, millega kohustame GetResponse'i kaitsma meie klientide andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele.
GetResponse'i privaatsuspoliitikaga saate tutvuda siin:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
- Uudiskirja saatmine MailPoet'i kaudu
Meie e-posti uudiskirjad saadetakse teenuse "MailPoet" kaudu, mida pakub Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Iirimaa (edaspidi "MailPoet"), kellele me edastame teie poolt uudiskirjale registreerimisel esitatud andmed. See edastamine toimub vastavalt art. 6 (1) lit. f DSGVO ja teenib meie õigustatud huvi kasutada uudiskirjasüsteemi, mis on reklaamitõhus, turvaline ja kasutajasõbralik. Uudiskirja saamise eesmärgil sisestatud andmeid (nt e-posti aadress) säilitatakse MailPoet'i serverites ELis.
MailPoet kasutab seda teavet uudiskirjade saatmiseks ja statistiliseks hindamiseks meie nimel. Hindamiseks sisaldavad e-postiga saadetud uudiskirjad nn veebimajakaid või jälgimispiksleid, mis on meie veebisaidile salvestatud ühepikslilised pildifailid. See võimaldab kindlaks teha, kas uudiskirja sõnum on avatud ja millistele linkidele (kui neid on) on klikitud. Niinimetatud konversioonijälgimise abil saab analüüsida ka seda, kas pärast sellistele linkidele klõpsamist on toimunud eelnevalt määratletud tegevus (nt toote ostmine meie veebisaidil). Lisaks registreeritakse tehnilised andmed (nt pöördumise aeg, IP-aadress, brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem). Andmeid kogutakse ainult pseudonüümsel kujul ja neid ei seostata teie muude isikuandmetega; otsene isikuandmed on välistatud. Neid andmeid kasutatakse ainult uudiskirja kampaaniate statistiliseks analüüsiks. Nende analüüside tulemusi saab kasutada selleks, et kohandada tulevasi uudiskirju paremini vastuvõtjate huvidele.
Kui soovite statistilise hindamise eesmärgil andmete analüüsile vastu olla, peate uudiskirja tellimusest loobuma.
Oleme sõlminud MailPoet'iga tellimuste töötlemise lepingu, millega kohustame MailPoet'i kaitsma oma klientide andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele.
Lisateavet MailPoeti andmeanalüüsi kohta saate lugeda siit:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 - Reklaam kirjapostiga
Tuginedes meie õigustatud huvile personaliseeritud otsereklaami vastu, jätame endale õiguse salvestada teie ees- ja perekonnanime, teie postiaadressi ja - niivõrd, kuivõrd me oleme saanud teilt lepingulise suhte raames selle lisateabe - teie ametinimetuse, akadeemilise kraadi, sünniaasta ja teie kutse-, tööstus- või ärinimetuse vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. f DSGVO kohaselt ja kasutada seda selleks, et saata teile huvitavaid pakkumisi ja teavet meie toodete kohta posti teel.
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma andmete säilitamise ja kasutamise kohta sel eesmärgil, saates selleks vastutavale isikule sõnumi.

8) Online-turundus

8.1 - Microsofti reklaam
See veebisait kasutab Microsofti (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) konverentsi jälgimise tehnoloogiat "Microsoft Advertising". Microsoft seab teie arvutisse küpsise, kui olete meie veebisaidile sisenenud Microsoft Adveristing'i reklaami kaudu. COOKIES on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Need COOKIES kaotavad oma kehtivuse 180 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatavaid lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saavad Microsoft ja meie tuvastada, et kasutaja klikkis reklaami ja suunati sellele lehele (konverteerimisleht).
Konversiooniküpsise abil kogutud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks, st selleks, et registreerida, kui palju kasutajaid jõuab pärast reklaamile klõpsamist konversioonilehele. See näitab meile nende kasutajate koguarvu, kes klikkisid meie reklaami ja suunati konverentsi jälgimise sildiga märgistatud lehele. Me ei saa siiski mingit teavet, mida saaks kasutada kasutajate isiklikuks tuvastamiseks.
Kogu eespool kirjeldatud töötlemine, eelkõige COOKIES'i seadistamine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, toimub ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata teie külastuse ajal Microsofti reklaami.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebilehel olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist).
Lisateavet Microsofti andmekaitsepoliitika kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Microsofti reklaam universaalne sündmuse jälgimine
See veebisait kasutab Microsofti (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) konverentsi jälgimise tehnoloogia "Microsoft Advertising" Universal Event Tracking.
Universaalse sündmuse jälgimise kasutamiseks salvestatakse meie veebisaidi igale leheküljele tag, mis suhtleb Microsofti seatud konversiooniküpsisega. See koostoime muudab kasutaja käitumise meie veebisaidil jälgitavaks ja saadab sel viisil kogutud teabe Microsoftile. Selle eesmärk on, et teatud eelnevalt määratletud eesmärke, nagu ostud või kontaktid, saaks statistiliselt registreerida ja hinnata, et muuta meie pakkumiste suunamine ja sisu huvipakkuvamaks. Märgised ei võimalda mingil juhul kasutajaid isiklikult tuvastada.
Kogu eespool kirjeldatud töötlemine, eelkõige COOKIESi seadistamine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, toimub ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata teie külastuse ajal Microsofti reklaami.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebilehel olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist).
Lisateavet Microsofti reklaami andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Google AdSense
See veebileht kasutab Google AdSense'i, veebireklaamiteenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google"). Google AdSense kasutab nn COOKIES'eid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Lisaks kasutab Google AdSense teabe kogumiseks ka nn "veebimajakaid" (väikesed nähtamatud graafikud), mille abil saab registreerida, koguda ja hinnata lihtsaid tegevusi, näiteks külastajate liikumist veebilehel. Küpsiste ja/või veebimajakate (sealhulgas teie IP-aadress) poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i serverisse ja salvestatakse seal. See võib hõlmata ka edastamist Google LLC. serveritesse USAs.
Google kasutab sel viisil saadud teavet, et hinnata teie kasutuskäitumist seoses AdSense'i reklaamidega. Teie brauseri poolt Google AdSense'i raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Google'i kogutud teavet võidakse edastada kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus ja/või kui sellised kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i nimel.
Kogu eespool kirjeldatud töötlemine, eelkõige andmete lugemine lõppseadmest, mida kasutatakse COOKIESi ja/või veebimajakate kaudu, toimub ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata Google AdSense'i veebisaidi külastamise ajal.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebilehel olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist).
Lisateavet Google'i andmekaitsepoliitika kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Google Ads konversiooni jälgimine
See veebileht kasutab veebireklaamiprogrammi "Google Ads" ja Google Ads'i raames Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") konversioonijälgimist. Me kasutame Google Ads'i, et juhtida tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele välistel veebilehtedel reklaamimeedia abil (nn Google Adwords). Me saame kindlaks teha, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed seoses reklaamikampaaniate andmetega. Meie eesmärk on näidata teile huvipakkuvat reklaami, muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks ja saavutada õiglane arvestus tekkinud reklaamikulude kohta.
Konversiooni jälgimise küpsis määratakse, kui kasutaja klõpsab Google'i poolt paigutatud reklaami. COOKIES on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Need COOKIES kaotavad tavaliselt oma kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saavad Google ja meie tuvastada, et kasutaja klikkis reklaamile ja suunati sellele leheküljele. Iga Google Ads'i klient saab erineva küpsise. COOKIES'eid ei saa seega jälgida Google Ads'i klientide veebilehtedel. Konverentsiküpsise abil saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks Google Ads'i klientidele, kes on konversioonijälgimise heaks kiitnud. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes klikkisid nende reklaamile ja suunati konverentsi jälgimise sildiga varustatud lehele. Siiski ei saa nad mingit teavet, mida saaks kasutada kasutajate isiklikuks tuvastamiseks. Google'i reklaami kasutamine võib kaasa tuua ka isikuandmete edastamise Google LLC. serveritesse USAs.
Üksikasjad Google Ads Conversion Tracking'i poolt algatatud töötlemise ja Google'i poolt veebilehtede andmete töötlemise kohta leiate siit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Kõik eespool kirjeldatud töötlemisviisid, eelkõige COOKIESi seadistamine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, viiakse läbi ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, deaktiveerides selle teenuse veebisaidil oleva "küpsiste nõusoleku tööriista" abil.
Te saate ka püsivalt keelata COOKIES'i seadistamise Google Ads konversioonijälgimise poolt, laadides alla ja installides Google'i brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Pange tähele, et kui olete COOKIES'i kasutamise keelanud, ei pruugi teatud funktsioonid sellel veebilehel olla kättesaadavad või võivad olla piiratud.
Google'i privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google Ads konversiooni jälgimine
See veebisait kasutab veebireklaamiprogrammi "Google Ads" ja Google Ads'i osana Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") konversioonijälgimist. Me kasutame Google Ads'i, et juhtida tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele välistel veebilehtedel reklaamimeedia abil (nn Google Adwords). Me saame kindlaks teha, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed seoses reklaamikampaaniate andmetega. Nii püüame saavutada eesmärki näidata teile huvipakkuvat reklaami, muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks ja saavutada õiglane arvestus tehtud reklaamikulude kohta.
Konversiooni jälgimise küpsis määratakse, kui kasutaja klikib Google'i poolt paigutatud reklaamile. COOKIES on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse. Need COOKIES kaotavad tavaliselt oma kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata isiku tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel aegunud, saavad Google ja meie tuvastada, et kasutaja klikkis reklaamile ja suunati sellele leheküljele. Iga Google Ads'i klient saab erineva küpsise. COOKIES'eid ei saa seega jälgida Google Ads'i klientide veebilehtedel. Konverteerimisküpsise abil saadud teavet kasutatakse konverteerimisstatistika koostamiseks Google Ads'i klientidele, kes on konverteerimisjälgimisega nõustunud. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes klikkisid nende reklaamil ja suunati ümber konverentsi jälgimise sildiga varustatud lehele. Siiski ei saa nad mingit teavet, mida saaks kasutada kasutajate isiklikuks tuvastamiseks.
Google'i reklaamide kasutamine võib kaasa tuua isikuandmete edastamise Google LLC. serveritesse USAs.
Üksikasjad Google Ads Conversion Tracking'i poolt algatatud töötlemise ja Google'i poolt veebilehtede andmete töötlemise kohta leiate siit: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Kõik eespool kirjeldatud töötlemisviisid, eelkõige COOKIESi seadistamine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, viiakse läbi ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, deaktiveerides selle teenuse veebisaidil oleva "küpsiste nõusoleku tööriista" abil.
Te saate ka püsivalt keelata COOKIES'i seadistamise Google Ads konversioonijälgimise poolt, laadides alla ja installides Google'i brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Selleks, et kõnetada kasutajaid, kelle andmed oleme saanud ärisuhete või ärilaadsete suhete raames, rohkem huvidele suunatud reklaami viisil, kasutame Google Ads'i kontekstis kliendi sobitamise funktsiooni. Selleks edastame Google'ile elektrooniliselt ühe või mitu faili, mis sisaldavad kliendi koondandmeid (peamiselt e-posti aadressid ja telefoninumbrid). Google'il ei ole juurdepääsu selgetele andmetele, vaid ta krüpteerib kliendifailide andmed edastamise käigus automaatselt spetsiaalse algoritmi abil. Krüpteeritud teavet saab Google seejärel kasutada ainult selleks, et seostada seda olemasolevate Google'i kontodega, mille andmesubjektid on loonud. See võimaldab isikupärastatud reklaami esitamist kõigi Google'i teenuste kaudu, mis on seotud vastava Google'i kontoga.
Kliendiandmeid edastatakse Google'ile ainult siis, kui olete andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO kohaselt. Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Lisateavet Google'i andmekaitsemeetmete kohta seoses kliendi sobitamise funktsiooniga leiate siit: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182.
Google'i privaatsuspoliitikaga saab tutvuda siin: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google'i turundusplatvorm
See veebileht kasutab online-turundusvahendit Google Marketing Platform, mille operaator on Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("GMP").
GMP kasutab COOKIES'eid, et pakkuda kasutajatele asjakohaseid reklaame, parandada kampaania tulemuslikkuse aruandeid või vältida, et kasutaja näeks sama reklaami rohkem kui üks kord. Google kasutab küpsiste ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ja saab seega vältida nende korduvat kuvamist. Lisaks võib GMP kasutada küpsiste ID-d, et registreerida nn konversioone, mis on seotud reklaampäringutega. See on näiteks siis, kui kasutaja näeb GMP reklaami ja hiljem sama veebilehitseja abil külastab reklaamija veebilehte ning teeb selle veebilehe kaudu ostu. Google'i sõnul ei sisalda GMP COOKIES mingeid isikuandmeid.
Kasutatavate turundusvahendite tõttu loob teie brauser automaatselt otsese ühenduse Google'i serveriga. Meil ei ole mingit mõju Google'i poolt selle vahendi kasutamise kaudu kogutud andmete ulatusele ja edasisele kasutamisele ning seetõttu teavitame teid meie teadmiste kohaselt järgmiselt: GMP integreerimise kaudu saab Google teavet selle kohta, et olete meie veebisaidi vastavat osa üles kutsunud või meie reklaami klõpsanud. Kui olete registreeritud Google'i teenuses, saab Google määrata külastuse teie kontole. Isegi kui te ei ole Google'is registreeritud või ei ole sisse loginud, on võimalik, et teenusepakkuja saab ja salvestab teie IP-aadressi. GMP kasutamine võib kaasa tuua ka isikuandmete edastamise Google LLC. serveritesse USAs.
Kõik eespool kirjeldatud töötlemisviisid, eelkõige COOKIES'i seadistamine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, toimuvad ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata teie külastuse ajal GMP-d.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebilehel olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist).
Täiendavat teavet GMP by Google andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Partnerprogrammide kasutamine

- Oma partnerprogramm
Seoses tooteesitlustega meie veebisaidil on meil oma partnerprogramm, mille raames pakume huvitatud kolmandatele osapooltele partnerlinde, mis viivad meie pakkumistele. Partnerprogrammi jaoks kasutatakse COOKIES'eid, mis tavaliselt pannakse partneri leheküljel pärast vastava partneri lingile klõpsamist ja mille eest me ei vastuta selles osas andmekaitseseaduse alusel. COOKIES on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tehingute (nt "müügiliinide") päritolu. Sellega saame muu hulgas tuvastada, et olete klikkinud partneri lingile ja sattunud meie veebisaidile. See teave on vajalik maksete töötlemiseks meie ja partnerpartnerite vahel. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te otsustate individuaalselt, kas aktsepteerida neid või välistada COOKIESi aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt.
- ADCELLi partnerprogramm (Firstlead GmbH)
Me osaleme Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin (edaspidi "ADCELL") partnerprogrammis "ADCELL". ADCELL salvestab oma teenuste raames COOKIES'i kasutajate lõppseadmetes, et dokumenteerida tehinguid (nt "müügiklippe"), kui külastaja klõpsab partnerlinki sisaldavale reklaamile. Nende COOKIESide ainus eesmärk on korrektselt määrata reklaamikandja edukus ja vastav arvete esitamine võrgus. ADCELL kasutab ka nn jälgimispiksleid. Need võimaldavad hinnata sellist teavet nagu külastajate liikumine lehekülgedel.
COOKIES ja jälgimispikslite poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise (sealhulgas IP-aadress) ja reklaamiformaatide edastamise kohta edastatakse ADCELLi serverisse ja salvestatakse seal. Muu hulgas saab ADCELL tuvastada, et sellel veebisaidil olevale partnerilinkile on klõpsatud. ADCELL võib seda (anonüümset) teavet teatud tingimustel edastada lepingulistele partneritele, kuid selliseid andmeid nagu IP-aadress ei liideta teiste salvestatud andmetega.
Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud ADCELLi komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te saate otsustada individuaalselt nende vastuvõtmise üle või välistada COOKIESi vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Kui te ei nõustu oma andmete töötlemisega eespool kirjeldatud viisil, on teil võimalus andmete töötlemine keelata aadressil www.adcell.de/datenschutz.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool nimetatud vastuväite esitamise võimalust.
- täiustatud poe partnerprogramm
Me osaleme advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, 10179 Berlin, Saksamaa (edaspidi "advanced store") partnerprogrammis. Sellega seoses oleme paigutanud oma veebilehele reklaame linkidena, mis viivad veebilehtede pakkumistele. advanced store kasutab COOKIES'i. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et jälgida selliste linkide kaudu loodud tehingute (nt "müügikliendid") päritolu. Seejuures saab advanced store muu hulgas tuvastada, et olete meie veebisaidil olevale partnerlingile klõpsanud. See teave on vajalik maksete töötlemiseks meie ja Advanced Store'i vahel. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega advanced store'iga vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO.
Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta täiustatud kaupluse poolt leiate aadressilt https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te otsustate individuaalselt, kas aktsepteerida neid või välistada COOKIESi aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- AMAZONi partnerprogramm (AMAZONPartnerNet)
Me osaleme AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "AMAZON") partnerprogrammis "AMAZONPartnerNet". Sellega seoses oleme oma veebisaidil paigutanud reklaame linkidena, mis viivad erinevate AMAZONi veebisaitide pakkumistele. AMAZON kasutab COOKIES'eid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tellimuste päritolu. Nii saab AMAZON muu hulgas tuvastada, et olete meie veebisaidil olevale partnerlingile klõpsanud. See teave on vajalik maksete töötlemiseks meie ja AMAZONi vahel. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel AMAZONiga tehtavate komisjonitasude töötlemisel vastavalt art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt.
Lisateavet andmete kasutamise kohta AMAZONi poolt leiate AMAZON.de andmekaitsedeklaratsioonist aadressil https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te otsustate individuaalselt, kas aktsepteerida neid või välistada COOKIESi aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt. Samuti saate AMAZONis olevad huvipõhised reklaamid deaktiveerida lingi https://www.AMAZON.de/gp/dra/info kaudu.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- AWIN Performance Advertising Network
Me osaleme AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berliin (edaspidi "AWIN") tulemuslikkuse reklaamivõrgustikus. AWIN salvestab oma jälgimisteenuste raames COOKIES'e tehingute (nt "müügikontaktide") dokumenteerimiseks lõppseadmetes kasutajatel, kes külastavad või kasutavad veebisaite või muid klientide veebipakkumisi (nt uudiskirja tellimine või veebitellimuse tegemine). Nende COOKIES'ide ainus eesmärk on korrektselt määrata reklaamikandja edukus ja vastav arveldamine oma võrgu raames.
Küpsisesse pannakse ainult teave selle kohta, millal lõppseadme poolt konkreetsele reklaamikandjale klikiti. AWINi jälgimisküpsistes salvestatakse individuaalne numbrite jada, mida ei saa seostada konkreetse kasutajaga, millega dokumenteeritakse reklaamija partnerprogramm, kirjastaja ja kasutaja tegevuse (kliki või vaatamise) aeg. AWIN kogub ka teavet selle lõppseadme kohta, millest tehing tehakse, nt operatsioonisüsteemi ja kutsuva brauseri kohta. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud AWINi vahendustasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt.
Kui te ei soovi, et COOKIES salvestatakse teie veebilehitsejas, saate seda teha, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Te saate COOKIES'ide salvestamise oma brauseris välja lülitada lisade/interneti valikute all, piirata nende kasutamist teatud veebilehtedega või seadistada oma brauseri nii, et see teavitab teid küpsiste saatmisest kohe, kui need saadetakse. Pange aga tähele, et sellisel juhul peate arvestama veebipakkumiste piiratud kuvamisega ja piiratud kasutajaliidetega. Samuti võite igal ajal COOKIES'e kustutada. Sellisel juhul eemaldatakse neis salvestatud teave teie lõppseadmest.
Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta AWINi poolt leiate ettevõtte andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud vastuväite esitamise menetlust.
- belboon Partnerprogramm (belboon GmbH)
Osaleme belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin (edaspidi "belboon"). Osana oma teenustest salvestab belboon COOKIES'i kasutajate lõppseadmetes, et dokumenteerida tehinguid (nt "müügitehinguid"), kui külastaja klikib partnerlinki sisaldavale reklaamile. Nende COOKIESide ainus eesmärk on korrektselt määrata reklaamikandja edukus ja vastav arvete esitamine võrgus. Lisaks kasutab belboon nn jälgimispiksleid. Need võimaldavad hinnata sellist teavet nagu külastajate liikumine lehekülgedel.
COOKIES ja jälgimispikslite poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise (sealhulgas IP-aadress) ja reklaamiformaatide edastamise kohta edastatakse belbooni serverisse ja salvestatakse seal. Muu hulgas saab belboon tuvastada, et sellel veebisaidil olevale partnerilinkile on klikitud. belboon võib seda (anonüümset) teavet teatud tingimustel lepingulistele partneritele edastada, kuid selliseid andmeid nagu IP-aadress ei liideta teiste salvestatud andmetega.
Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega belbooniga vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO.
Täiendavat teavet andmete kasutamise kohta belbooni poolt leiate belbooni andmekaitsedeklaratsioonist aadressil https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te otsustate individuaalselt, kas aktsepteerida neid või välistada COOKIESi aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- RAKUTEN Reklaam
Me osaleme partnerprogrammis "RAKUTEN Advertising" RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Paris, Prantsusmaa (edaspidi "RAKUTEN"). Oma teenuste raames salvestab RAKUTEN kasutajate seadmetes COOKIES'e, et dokumenteerida tehinguid (nt "müügitehingud"), kui külastaja jõuab meie veebilehele RAKUTENi reklaamilinkide kaudu. Need COOKIES'id, mille on seadnud RAKUTEN ja mille eest me ei vastuta, on mõeldud üksnes selleks, et määrata õigesti kindlaks reklaamivahendi edukus ja vastav arvete esitamine võrgus.
COOKIESi poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise (sealhulgas IP-aadress) ja reklaamiformaatide edastamise kohta edastatakse RAKUTENi serverisse ja salvestatakse seal. Muuhulgas saab RAKUTEN tuvastada, et sellel veebisaidil olevale siduslinkile on klikitud. RAKUTEN võib seda (anonüümset) teavet teatud tingimustel edastada lepingulistele partneritele, kuid selliseid andmeid nagu IP-aadress ei liideta teiste salvestatud andmetega.
Kui teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud RAKUTENi komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te saate otsustada individuaalselt nende vastuvõtmise üle või välistada COOKIESi vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Lisateavet selle ja RAKUTENi andmekaitse kohta leiate aadressil https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
- Tradedoubler GmbH partnerlusprogramm
Me osaleme Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Saksamaa (edaspidi "Tradedoubler") partnerprogrammis.
Tradedoubler on Saksa affiliate-võrgustik, mis pakub affiliate-turundust. Affiliate-turundus on internetipõhine turustusvorm, mis võimaldab internetilehekülgede kommertsoperaatoritel, nn kaupmeestel või reklaamijatel, kuvada kolmandate isikute, st turustamispartnerite (keda nimetatakse ka partneriteks või kirjastajateks) internetilehekülgedel reklaami, mille eest tavaliselt makstakse klikk- või müügitasu. Kaupmees pakub affiliate-võrgustiku kaudu reklaamikandja, st reklaamibänneri või muud sobivat internetireklaami vahendit, mille partner seejärel integreerib oma veebilehtedele. Selles kontekstis oleme paigutanud reklaami linkidena meie veebilehele.
Seda tehes kasutame Tradedoubleri COOKIES'eid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tellimuste päritolu. Nii saab Tradedoubler muu hulgas tuvastada, et olete meie veebisaidil olevale partnerilinkile klõpsanud. See teave on vajalik maksete töötlemiseks meie ja Tradedoubleri vahel. Kui teave sisaldab ka isikuandmeid, põhineb kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvil, mis on seotud Tradedoubleriga tehtavate komisjonitasude töötlemisega vastavalt art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Lisateavet andmete kasutamise kohta Tradedoubleri poolt leiate Tradedoubleri privaatsuspoliitikast aadressil https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te otsustate individuaalselt, kas aktsepteerida neid või välistada COOKIESi aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- Wixi partnerprogramm
Me osaleme Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Iisrael ("Wix") partnerprogrammis. Sellega seoses oleme oma veebisaidil paigutanud reklaami linkidena, mis viivad Wixi pakkumistele. Wix kasutab COOKIES'eid, mis on üldiselt seatud partnerisaidil ja mille eest me ei vastuta selles osas andmekaitseseaduse alusel. COOKIES on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie lõppseadmesse, et oleks võimalik jälgida selliste linkide kaudu loodud tellimuste päritolu. Sellega saab Wix muu hulgas tuvastada, et olete meie veebisaidil olevale partneri lingile klõpsanud. See teave on vajalik meie ja Wixi vaheliseks maksete töötlemiseks. Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega Wixiga vastavalt art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO kohaselt. Juhul, kui andmed edastatakse Wixile Iisraelis, on asjakohane andmekaitse tase tagatud Euroopa Komisjoni adekvaatsuse otsusega. Lisateavet andmekaitse kohta saate Wixilt järgmisel veebisaidil: https://de.wix.com/about/privacy.
- YITH Woocommerce Affiliates Affiliate programm
Me osaleme Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Hispaania ("YITH") partnerprogrammis "YITH Woocommerce Affiliates". Osana oma teenustest salvestab YITH COOKIES'i kasutajate lõppseadmetes, et dokumenteerida tehinguid (nt "müügiliinid"), kui külastaja klõpsab partnerlinki sisaldavale reklaamile. Need COOKIES'id teenivad ainsat eesmärki, et korrektselt määrata reklaamikandja edukust ja vastavat arveldamist võrgustikus. Lisaks võib YITH kasutada nn jälgimispiksleid. Need võimaldavad hinnata sellist teavet nagu külastajate liikumine lehekülgedel.
COOKIES ja jälgimispikslite poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise (sh IP-aadress) ja reklaamiformaatide edastamise kohta edastatakse YITH-i serverisse ja salvestatakse seal. Muuhulgas saab YITH tuvastada, et sellel veebisaidil olevale partnerilinkile on klikitud. YITH võib seda (anonüümset) teavet teatud tingimustel edastada lepingulistele partneritele, kuid selliseid andmeid nagu IP-aadress ei liideta teiste salvestatud andmetega.
Kuivõrd teave sisaldab ka isikuandmeid, toimub kirjeldatud töötlemine meie õigustatud finantshuvi alusel, mis on seotud komisjonitasude töötlemisega YITH-iga vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO.
Kui soovite blokeerida kasutaja käitumise hindamist COOKIESi abil, saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse COOKIESi seadistamisest ja te saate otsustada individuaalselt nende vastuvõtmise üle või välistada COOKIESi vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

9) Veebianalüüsi teenused

Google (Universal) Analytics koos Google Signalsiga
See veebisait kasutab Google (Universal) Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google"). Google (Universal) Analytics kasutab "COOKIES", mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, et aidata veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsiste poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas teie IP-aadress) edastatakse Google'ile ja salvestatakse USAs asuvatesse serveritesse.
See veebisait kasutab Google (Universal) Analytics'i ainult laiendiga "_anonymizeIp()", mis tagab IP-aadressi anonüümseks muutmise, lühendades seda ja välistades otsese isikliku viite. Laiendus tähendab, et Google lühendab teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress USAs asuvasse Google LLC. serverisse ja lühendatakse seal.
Google kasutab seda teavet meie nimel selleks, et hinnata teiepoolset veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega. Selles kontekstis ei liideta teie brauseri poolt Google (Universal) Analyticsi raames edastatud IP-aadressi teiste Google'i andmetega.
Google Analytics võimaldab ka statistika koostamist koos väidetega veebilehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta, mis põhineb huvipõhise reklaami hindamisel ja kolmandate isikute andmete lisamisel spetsiaalse funktsiooni, nn "demograafiliste tunnuste" kaudu. See võimaldab määratleda ja eristada veebisaidi kasutajagruppe turundusmeetmete sihtrühmadele optimeeritud suunitluse eesmärgil. Siiski ei saa "demograafiliste tunnuste" kaudu kogutud andmeid seostada konkreetse isikuga.
Kogu eespool kirjeldatud töötlemine, eelkõige Google Analyticsi COOKIES'i seadistamine teabe lugemiseks kasutatavast lõppseadmest, toimub ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata Google Analytics'i veebisaidi külastamise ajal.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Oma nõusoleku tühistamiseks deaktiveerige see teenus veebilehel olevas "Cookie Consent Tool" (küpsiste nõusoleku tööriist). Oleme sõlminud Google'iga Google Analytics'i kasutamiseks tellimuste töötlemise lepingu, mis kohustab Google'i kaitsma meie veebilehe külastajate andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele. Andmete edastamisel EList USAsse viitab Google Euroopa Komisjoni nn standardsetele andmekaitseklauslitele, mille eesmärk on tagada Euroopa andmekaitse taseme järgimine USAs.
Lisateavet Google (Universal) Analytics'i kohta leiate siit: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
See veebileht kasutab ka Google Signals teenust Google Analyticsi laiendusena. Google Signals'i abil saame lasta Google'il luua seadmeüleseid aruandeid (nn "seadmeülene jälgimine"). Kui olete oma Google'i konto seadetes aktiveerinud "personaliseeritud reklaamid" ja olete oma internetivõimelised seadmed oma Google'i kontoga sidunud, saab Google analüüsida kasutajate käitumist eri seadmetes ja luua selle põhjal andmebaasi mudeleid, tingimusel et olete andnud oma nõusoleku Google Analyticsi kasutamiseks vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO kohaselt (vt eespool). Arvesse võetakse kõigi Google'i kontole sisselogitud ja konverteerimist sooritanud lehe külastajate sisselogimisi ja seadmetüüpe. Andmed näitavad muu hulgas, millisel seadmel te esimest korda reklaami klõpsasite ja millisel seadmel toimus sellega seotud konverteerimine. Me ei saa Google'ilt sellega seoses mingeid isikuandmeid, vaid ainult Google Signaalide alusel koostatud statistikat. Teil on võimalus oma Google'i konto seadetes funktsioon "Isikustatud reklaamid" välja lülitada ja seega seadmeülene analüüs välja lülitada. Selleks järgige sellel leheküljel olevaid juhiseid: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Lisateavet Google Signaalide kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Saidi funktsioonid

10.1 Youtube'i videote kasutamine
See veebisait kasutab Youtube'i sisseehitamise funktsiooni, et kuvada ja esitada videoid teenusepakkujalt "Youtube", mis kuulub Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google").
Siinkohal kasutatakse laiendatud andmekaitserežiimi, mis teenusepakkuja sõnul käivitab kasutaja andmete salvestamise ainult siis, kui video(d) mängitakse. Kui sisseehitatud Youtube'i videote taasesitus käivitub, kasutab teenusepakkuja "Youtube" COOKIES'i, et koguda teavet kasutaja käitumise kohta. Vastavalt "Youtube'i" andmetele kasutatakse neid muu hulgas videostatistika kogumiseks, kasutajasõbralikkuse parandamiseks ja kuritarvitusliku käitumise vältimiseks. Kui olete Google'i sisse logitud, siis määratakse teie andmed otse teie kontole, kui klõpsate videole. Kui te ei soovi, et teie andmeid seostatakse teie YouTube'i profiiliga, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Teil on õigus esitada vastuväiteid nende kasutajaprofiilide loomisele, kusjuures selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust YouTube'iga. YouTube'i kasutamine võib kaasa tuua ka isikuandmete edastamise Google LLC. serveritesse USAs.
Sõltumata sisseehitatud videote taasesitusest luuakse iga kord, kui seda veebisaiti külastatakse, ühendus Google'i võrguga, mis võib käivitada edasisi andmetöötlustoiminguid ilma meie mõjuta.
Kogu eespool kirjeldatud töötlemine, eelkõige teabe lugemine lõppseadmest, mida kasutatakse jälgimispiksli kaudu, toimub ainult siis, kui olete andnud meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt artiklile 1. 6 lõike 1 punkti 2 kohaselt. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata Youtube'i videoid teie külastuse ajal.
Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks deaktiveerige see teenus veebilehel oleva "Cookie Consent Tool" abil, kasutades selleks alternatiivseid võimalusi, mis teile veebisaidil teatatakse.
Lisateavet "Youtube'i" andmekaitse kohta leiate Youtube'i kasutustingimustest aadressil https://www.youtube.com/static?template=terms ja Google'i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 Google reCAPTCHA

Sellel veebisaidil kasutame ka Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") reCAPTCHA-funktsiooni. Seda funktsiooni kasutatakse peamiselt selleks, et eristada, kas sissekanne on tehtud füüsilise isiku poolt või on seda kuritarvitanud masin ja automatiseeritud töötlus. Teenus hõlmab IP-aadressi ja vajaduse korral Google'i poolt reCAPTCHA teenuse jaoks nõutavate täiendavate andmete saatmist Google'ile ning seda tehakse vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO kohaselt meie õigustatud huvi alusel, mis on seotud individuaalse isikliku vastutuse kindlaksmääramisega Internetis ning kuritarvituste ja rämpsposti ennetamisega. Google reCAPTCHA kasutamine võib hõlmata ka isikuandmete edastamist Google LLC. serveritesse USAs.

Lisateavet Google reCAPTCHA ja Google'i andmekaitsedeklaratsiooni kohta leiate aadressil: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

11) Tööriistad ja muud

11.1 - Google Maps
Meie veebisaidil kasutame Google Mapsi (API), mille autoriks on Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google"). Google Maps on veebiteenus interaktiivsete (maa)kaartide kuvamiseks, et esitada visuaalselt geograafilist teavet. Seda teenust kasutades näidatakse teile meie asukohta ja teil on lihtsam meid leida.
Kui külastate neid alamlehti, kuhu on integreeritud Google Mapsi kaart, edastatakse teave meie veebisaidi kasutamise kohta (näiteks teie IP-aadress) Google'i serveritesse ja salvestatakse seal; see võib hõlmata ka andmete edastamist Google LLC. serveritesse USAs. See toimub sõltumata sellest, kas Google pakub kasutajakontot, mille kaudu te olete sisse logitud, või kas kasutajakonto on olemas. Kui te olete Google'i sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi, et teie andmed seostatakse teie Google'i profiiliga, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed (isegi kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud) kasutusprofiilidena ja hindab neid. Kogumine, salvestamine ja hindamine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel, lähtudes Google'i õigustatud huvist näidata isikupärastatud reklaami, turu-uuringuid ja/või Google'i veebisaitide vajaduspõhist kujundamist. Teil on õigus esitada vastuväiteid nende kasutajaprofiilide loomisele ning selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust Google'iga. Kui te ei nõustu oma andmete edastamisega Google'ile tulevikus seoses Google Mapsi kasutamisega, on teil ka võimalus Google Mapsi veebiteenus täielikult välja lülitada, lülitades oma brauseris JavaScripti rakenduse välja. Google Maps ja seega ka selle veebisaidi kaardinäit ei ole siis võimalik kasutada.
Google'i kasutustingimusi saate vaadata aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ja Google Maps'i täiendavaid kasutustingimusi aadressil https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Üksikasjalik teave andmekaitse kohta seoses Google Maps'i kasutamisega on leitav Google'i veebisaidil ("Google'i privaatsuspoliitika"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.
- OpenStreetMap
See veebileht kasutab API kaudu OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Ühendkuningriik, avatud lähtekoodiga kaarditeenust "OpenStreetMap", et näidata teile meie ettevõtte asukohta ja hõlbustada meie leidmist.
OpenStreetMapi kaarditeenuste pakkumiseks kogub teenus teie IP-aadressi, kui te sisenete veebilehele, ja edastab selle OpenStreetMapi serverisse, kus see salvestatakse.
Andmete töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel meie õigustatud huvi meie veebipakkumiste atraktiivse esitamise ja meie veebilehe lihtsa asukoha leidmise vastu.
Kui te ei nõustu oma andmete edastamisega OpenStreetMapile tulevikus, on teil võimalus OpenStreetMapi veebiteenus täielikult välja lülitada, lülitades JavaScript-rakenduse oma brauseris välja. OpenStreetMapi ja seega ka selle veebisaidi kaardinäitamist ei saa siis kasutada.
Lisateavet OpenStreetMapi andmekaitsesätete kohta saate järgmisel internetiaadressil: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Niivõrd, kui see on seadusega nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks, nagu on kirjeldatud eespool, vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a DSGVO kohaselt. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Tagasivõtmise teostamiseks järgige palun eespool kirjeldatud võimalust vastuväite esitamiseks.

11.2 - "CLEANTALK"

Turvalisuse tagamiseks kasutab see veebisait pluginat "CLEANTALK", mis on Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (edaspidi "CLEANTALK") teenus. See plugin kaitseb veebisaiti ja sellega seotud IT-infrastruktuuri kolmandate isikute volitamata juurdepääsu, küberrünnakute ning viiruste ja pahavara eest. CLEANTALK kogub kasutajate IP-aadresse ja vajaduse korral muid andmeid teie käitumise kohta meie veebisaidil (eelkõige kasutatud URL-aadressid ja päiseandmed), et tuvastada ja ennetada ebaseaduslikke leheküljeülesandeid ja ohte. Seejuures võrreldakse kogutud IP-aadressi teadaolevate ründajate nimekirjaga. Kui kogutud IP-aadress on tuvastatud kui turvarisk, võib CLEANTALK automaatselt blokeerida sellele veebilehele juurdepääsu. Sel viisil kogutud teave edastatakse Ameerika Ühendriikides asuvasse Defiant Inc. serverisse ja salvestatakse seal.
Eespool kirjeldatud andmetöötlus toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. f DSGVO alusel meie õigustatud huvi kaitsta veebisaiti kahjulike küberrünnakute eest ning säilitada struktuuriline ja andmete terviklikkus ja turvalisus.
Defiant Inc. tugineb standardsetele andmekaitseklauslitele vastavalt art. 46 lause 2 lit. c DSGVO-le kui õiguslikule alusele andmete edastamiseks Ameerika Ühendriikidesse.
Kui veebisaidi külastajatel on sisselogimisõigused, siis seab CLEANTALK ka COOKIES (= väikesed tekstifailid) vastavasse lõppseadmesse, mida külastaja kasutab. COOKIESi abil saab välja lugeda teatud asukoha- ja seadmeandmeid, mis võimaldab hinnata, kas sisselogimisõigusega juurdepääs pärineb seaduslikust isikust. Samal ajal saab COOKIESi abil hinnata juurdepääsuõigusi ja neid vastavalt volituste tasemele saidi sisemise tulemüüri kaudu vabastada. Lõpuks kasutatakse COOKIESi selleks, et registreerida saidi administraatorite ebaregulaarne juurdepääs uutest seadmetest või uutest asukohtadest ning teavitada sellest teisi administraatoreid.
Need COOKIES määratakse ainult siis, kui kasutajal on sisselogimisõigused. CLEANTALK ei sea COOKIES'eid veebilehe külastajatele, kellel puuduvad sisselogimisõigused.
Kui isikuandmeid töödeldakse COOKIESi kaudu, toimub töötlemine vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit f. DSGVO alusel meie õigustatud huvi, et vältida ebaseaduslikku juurdepääsu saidi haldamisele ja kaitsta end volitamata administraatori juurdepääsu eest.
Oleme sõlminud Defiant Inc-iga andmetöötluslepingu, millega kohustame ettevõtet kaitsma veebilehe külastajate andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele.

12) Andmesubjekti õigused

12.1 Kohaldatava andmekaitseseadusega antakse teile järgmised andmesubjekti õigused (juurdepääsu- ja sekkumisõigused) vastutava töötleja suhtes seoses teie isikuandmete töötlemisega, kusjuures vastavate kasutamise eelduste puhul viidatakse nimetatud õiguslikule alusele:

Õigus saada teavet vastavalt art. 15 DSGVO;
Õigus andmete parandamisele vastavalt art. 16 DSGVO;
Õigus andmete kustutamisele vastavalt art. 17 DSGVO;
Õigus töötlemise piiramisele vastavalt art. 18 GDPR;
Õigus saada teavet vastavalt art. 19 GDPR;
Õigus andmete ülekantavusele vastavalt art. 20 GDPR;
Õigus nõusoleku tagasivõtmiseks vastavalt art. 7(3) GDPR;
Õigus esitada kaebus vastavalt art. 77 DSGVO.
12.2 VASTUVÄITE ESITAMISE ÕIGUS

KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID HUVIDE TASAKAALUSTAMISE RAAMES MEIE ÜLEKAALUKA ÕIGUSTATUD HUVI ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID SELLE TÖÖTLEMISE SUHTES, MIS JÕUSTUB TULEVIKUS, TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL.
KUI TE KASUTATE OMA ÕIGUST ESITADA VASTUVÄITEID, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE. SIISKI JÄTAME ENDALE ÕIGUSE JÄTKATA TÖÖTLEMIST, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, PÕHIÕIGUSED JA -VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK ÕIGUSLIKE NÕUETE ESITAMISEKS, TEOSTAMISEKS VÕI KAITSMISEKS.

KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL. VÕITE KASUTADA VASTUVÄITE ESITAMISE ÕIGUST EESPOOL KIRJELDATUD VIISIL.

KUI TE KASUTATE OMA ÕIGUST ESITADA VASTUVÄITEID, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL.

13) Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmete säilitamise kestust mõõdetakse vastava õigusliku aluse, töötlemise eesmärgi ja - kui see on asjakohane - täiendavalt vastava seadusjärgse säilitamisperioodi alusel (nt kaubandus- ja maksuseaduste kohased säilitamisperioodid).

Kui isikuandmeid töödeldakse selgesõnalise nõusoleku alusel vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a DSGVO alusel, säilitatakse neid andmeid seni, kuni andmesubjekt tühistab oma nõusoleku.

Kui on olemas seadusjärgsed säilitustähtajad andmetele, mida töödeldakse õiguslike või kvaasi-õiguslike kohustuste raames art. 6 lõike 1 punkti b DSGVO alusel, kustutatakse need andmed pärast säilitustähtaegade lõppemist rutiinselt, kui neid ei ole enam vaja lepingu täitmiseks või lepingu algatamiseks ja/või kui meil puudub põhjendatud huvi nende säilitamise jätkamiseks.

Kui isikuandmeid töödeldakse artikli 2 alusel. 6 lõike 1 punkti f DSGVO alusel, säilitatakse neid andmeid seni, kuni andmesubjekt kasutab oma õigust esitada vastuväiteid vastavalt art. 21(1) DSGVO, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil art. 6 lõike 1 punkti f DSGVO alusel, säilitatakse selliseid andmeid seni, kuni andmesubjekt kasutab oma õigust esitada vastuväiteid vastavalt art. 21 LÕIKE 2 DSGVO KOHASELT.

Kui käesolevas deklaratsioonis ei ole sätestatud teisiti konkreetsete töötlemissituatsioonide kohta, kustutatakse salvestatud isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.

HomeKingi kauplus
Logo
Võrdle esemeid
  • Kokku (0)
Võrdle
0
Ninja siluett 9 tundi tagasi

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Ostukorv