Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.

Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. I det här sammanhanget är personuppgifter alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

Den person som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är

Tel.: +41 43 5089 126, e-post: SHOP@ hk.st. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

- Vår besökta webbplats
- Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
- Mängd data som skickats i bytes
- Källa/referens från vilken du kom till sidan
- Webbläsare som används
- Operativsystem som används
- Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)

Behandlingen sker i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna lämnas inte vidare och används inte på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

Vi vill uppmärksamma dig på att vi är bundna till säljaren (= https://www.hk.st/store-listing/ ) information om din beställning, inklusive ditt namn, din fakturerings- och leveransadress och inköpspriset om den omfattar produkter som köpts från den säljaren. Vi kräver att alla säljare skyddar din information och endast använder den för att uppfylla din beställning och i enlighet med dataskyddslagstiftningen och vår sekretesspolicy.

3) Hosting och innehållsleveransnätverk

QUIC CLOUD
På vår webbplats använder vi ett så kallat Content Delivery Network ("CDN") från teknikleverantören proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Schweiz ("QUIC CLOUD"). Ett Content Delivery Network är en onlinetjänst som används särskilt för att leverera stora mediefiler (t.ex. grafik, sidinnehåll eller skript) via ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna via Internet. Användningen av QUIC CLOUDs Content Delivery Network hjälper oss att optimera laddningshastigheten på vår webbplats.
Behandlingen sker i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av ett säkert och effektivt tillhandahållande samt förbättring av stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

4) Session COOKIES

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade COOKIES på olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. En del av de COOKIES som vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (s.k. session COOKIES). Andra COOKIES finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjeparts COOKIES) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (persistenta COOKIES). Om COOKIES är inställda samlar de in och bearbetar viss användarinformation, till exempel webbläsar- och lokaliseringsdata och IP-adressvärden, i individuell omfattning. Permanenta COOKIES raderas automatiskt efter en viss tidsperiod, som kan variera beroende på cookie.

Om personuppgifter också behandlas av enskilda COOKIES som vi har infört, sker behandlingen i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. b DSGVO antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.

Vi kan samarbeta med reklampartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. I detta syfte lagras också COOKIES från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (COOKIES från tredje part). Om vi samarbetar med ovan nämnda reklampartner kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana COOKIES och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom punkterna nedan.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du informeras om att COOKIES sätts in och att du individuellt kan bestämma om du accepterar dem eller att du kan utesluta att COOKIES accepteras i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Krom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Observera att om du inte accepterar COOKIES kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5) Kontakta oss

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid användning av ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig samt för den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6.1 lit. b DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

6) Kommentarfunktion

I samband med kommentarsfunktionen på den här webbplatsen lagras och publiceras förutom din kommentar även information om tidpunkten för skapandet av kommentaren och det kommentatorsnamn du har valt på den här webbplatsen. Dessutom kommer din IP-adress att loggas och lagras. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om personen i fråga gör intrång i tredje parts rättigheter genom att lägga upp en kommentar eller lägger ut olagligt innehåll. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part invänder mot att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för att lagra dina uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. b och f DSGVO. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part invänder mot dem som olagliga.

7) Användning av kunduppgifter för direkt marknadsföring

7.1 Registrering till vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. De enda obligatoriska uppgifterna för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter och de kommer att användas för att vända sig till dig personligen. Vi använder det så kallade dubbel opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi skickar ett nyhetsbrev till dig först när du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet i framtiden genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som angetts av din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att senare kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för att vi ska kunna rikta reklam till dig via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den ansvariga person som anges i början. Efter avregistrering raderas din e-postadress omedelbart från vår distributionslista för nyhetsbrevet, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta, som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

7.2 - Utskick av nyhetsbrev via AMAZON SES

Vi använder "AMAZON Simple Email Service" från den tekniska tjänsteleverantören AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AMAZON SES") för att hantera vår e-posttrafik och även för att skicka våra nyhetsbrev.
AMAZON SES fungerar som en plattform för att organisera, skicka och ta emot e-post och möjliggör anslutning till olika e-postleverantörer och e-postklienter.
När du skickar nyhetsbrev med hjälp av AMAZON SES överförs dina nyhetsbrevsuppgifter (e-postadress, namnuppgifter för hälsningsuppgifter, om tillämpligt) först till AMAZON Web Services servrar och vidarebefordras sedan till den aktuella e-postklienten för att skickas.
AMAZON Web Services serverplatser finns inom EU (Dublin, Frankfurt, Paris osv.). I enskilda fall kan uppgifter dock också överföras till AMAZON Web Services, Inc. i USA.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter med AMAZON SES är vårt legitima intresse av bästa möjliga tekniska organisation och hantering av vår e-posttrafik samt optimering av innehåll och leveransbarhet i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med AMAZON SES ("Data Processing Addendum", som kan ses på https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), genom vilket vi ålägger AMAZON SES att skydda våra kunders uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part.
Du kan se AMAZON Web Services, Inc. sekretesspolicy här: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
- Skicka nyhetsbrev via GetResponse
Våra nyhetsbrev skickas via den tekniska tjänsteleverantören GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Polen, till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Denna överföring sker i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett nyhetsbrevssystem som är effektivt i reklamen, säkert och användarvänligt. De uppgifter som du anger för att få nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras på GetResponses servrar i EU.
GetResponse använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbreven för vår räkning. För utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som är bildfiler med en enda pixel som lagras på vår webbplats. Detta gör det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Teknisk information registreras också (t.ex. hämtningstidpunkt, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas in uteslutande i pseudonymiserad form och kopplas inte till dina andra personuppgifter; direkt personlig hänvisning är utesluten. Uppgifterna används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen. Om du vill invända mot dataanalysen för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.
GetResponse kan dessutom använda dessa uppgifter själv i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO på grundval av sitt eget legitima intresse för behovsbaserad utformning och optimering av tjänsten samt för marknadsundersökningar, t.ex. för att fastställa vilka länder mottagarna kommer ifrån. GetResponse använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att själv skriva till dem eller vidarebefordra dem till tredje part.
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med GetResponse, genom vilket vi ålägger GetResponse att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part.
Du kan läsa GetResponses sekretesspolicy här:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
- Utskick av nyhetsbrev via MailPoet
Våra nyhetsbrev skickas via tjänsten "MailPoet", en tjänst som tillhandahålls av Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irland (nedan kallad "MailPoet"), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnade när du anmälde dig till nyhetsbrevet. Överföringen sker i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett nyhetsbrevssystem som är effektivt i reklamen, säkert och användarvänligt. De uppgifter du anger för att ta emot nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras på MailPoets servrar i EU.
MailPoet använder denna information för att skicka och statistiskt utvärdera nyhetsbreven för vår räkning. För utvärderingen innehåller de nyhetsbrev som skickas via e-post så kallade webbfyrar eller spårningspixlar, som är bildfiler med en enda pixel som lagras på vår webbplats. Detta gör det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrevsmeddelande har öppnats och vilka länkar som eventuellt har klickats på. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan det också analyseras om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) har ägt rum efter att ha klickat på sådana länkar. Dessutom registreras teknisk information (t.ex. tidpunkt för hämtning, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas in uteslutande i pseudonymiserad form och kopplas inte till dina andra personuppgifter; direkt personlig hänvisning är utesluten. Uppgifterna används uteslutande för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen.
Om du vill motsätta dig dataanalys för statistiska utvärderingsändamål måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.
Vi har ingått ett avtal om orderhantering med MailPoet, genom vilket vi ålägger MailPoet att skydda våra kunders uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part.
Du kan läsa mer information om MailPoets dataanalys här:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 - Annonsering med brevpost
På grund av vårt legitima intresse av personlig direktreklam förbehåller vi oss rätten att lagra ditt för- och efternamn, din postadress och - i den mån vi har fått denna ytterligare information från dig inom ramen för avtalsförhållandet - din titel, akademiska examen, födelseår och din yrkes-, bransch- eller affärsbeteckning i enlighet med art. 6 §. 1 lit. f DSGVO och använda den för att skicka dig intressanta erbjudanden och information om våra produkter per brevpost.
Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för detta ändamål genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen.

8) Marknadsföring på nätet

8.1 - Microsoft Advertising
På denna webbplats används konverteringsspårningstekniken "Microsoft Advertising" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft sätter en cookie på din dator om du har kommit till vår webbplats via en Microsoft Adveristing-annons. COOKIES är små textfiler som lagras på din terminalutrustning. Dessa COOKIES förlorar sin giltighet efter 180 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har gått ut kan Microsoft och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan (konverteringssidan).
Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik, dvs. för att registrera hur många användare som når en konverteringssida efter att ha klickat på en annons. Detta talar om för oss det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av COOKIES för att läsa ut information om den använda slutenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om Microsofts dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Microsoft Advertising Universal Event Tracking
På denna webbplats används Universal Event Tracking av konverteringsspårningstekniken "Microsoft Advertising" från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
För användning av universell händelsespårning lagras en tagg på varje sida på vår webbplats som interagerar med den konverteringscookie som Microsoft har ställt in. Denna interaktion gör det möjligt att spåra användarnas beteende på vår webbplats och skickar den information som samlas in till Microsoft. Syftet är att vissa fördefinierade mål, t.ex. köp eller leads, kan registreras statistiskt och utvärderas för att göra målinriktningen och innehållet i våra erbjudanden mer intresseorienterade. Taggarna tjänar inte till att identifiera användarna personligen vid något tillfälle.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av COOKIES för att läsa information om den använda slutenheten, utförs endast om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Microsoft Advertising inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om Microsoft Advertising:s bestämmelser om dataskydd på följande Internetadress: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Google AdSense
Den här webbplatsen använder Google AdSense, en webbannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google AdSense använder så kallade COOKIES, textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Dessutom använder Google AdSense också så kallade "web beacons" (små osynliga grafiska element) för att samla in information, med vars hjälp enkla åtgärder som t.ex. besökartrafik på webbplatsen kan registreras, samlas in och utvärderas. Den information som genereras av kakan och/eller web beacon (inklusive din IP-adress) om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där. Detta kan också innebära överföring till servrar hos Google LLC. i USA.
Google använder den information som erhålls på detta sätt för att utvärdera ditt användningsbeteende när det gäller AdSense-annonser. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google AdSense kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Den information som samlas in av Google kan överföras till tredje part om det krävs enligt lag och/eller om sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet avläsning av information på den slutenhet som används via COOKIES och/eller web beacons, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Google AdSense inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om Googles dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Spårning av konverteringar i Google Ads
På denna webbplats används onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, inom ramen för Google Ads, konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att med hjälp av reklammedier (så kallade Google Adwords) uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om annonskampanjerna. Vårt mål är att visa dig reklam som är intressant för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.
Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons från Google. COOKIES är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa COOKIES förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. COOKIES kan därför inte spåras på alla Google Ads-kunders webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Användningen av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Mer information om den behandling som utlöses av Google Ads Conversion Tracking och om Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av COOKIES för att läsa information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan också permanent motsätta dig att Google Ads konverteringsspårning ställer in COOKIES genom att ladda ner och installera Googles webbläsarplugin som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller kan vara begränsade om du har avaktiverat användningen av COOKIES.
Googles sekretesspolicy kan läsas här: https://www.google.de/policies/privacy/
- Spårning av konvertering i Google Ads
På denna webbplats används onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, som en del av Google Ads, konverteringsspårning av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder Google Ads för att med hjälp av reklammedier (så kallade Google Adwords) uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna om reklamkampanjerna. På detta sätt strävar vi efter att visa dig reklam som är intressant för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.
Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons från Google. COOKIES är små textfiler som lagras på din slutenhet. Dessa COOKIES förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. COOKIES kan därför inte spåras på alla Google Ads-kunders webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
Användningen av Google Ads kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Mer information om den behandling som utlöses av Google Ads Conversion Tracking och om Googles hantering av uppgifter från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av COOKIES för att läsa information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan också permanent motsätta dig att Google Ads konverteringsspårning ställer in COOKIES genom att ladda ner och installera Googles webbläsarplugin som finns på följande länk:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
För att kunna rikta sig till användare vars uppgifter vi har fått i samband med affärs- eller affärsliknande relationer på ett mer intresseorienterat sätt använder vi en kundmatchningsfunktion inom ramen för Google Ads. För detta ändamål överför vi en eller flera filer med aggregerade kunduppgifter (främst e-postadresser och telefonnummer) elektroniskt till Google. Google har inte tillgång till tydliga uppgifter, utan krypterar automatiskt informationen i kundfilerna under överföringen med hjälp av en särskild algoritm. Den krypterade informationen kan sedan endast användas av Google för att tilldela den till befintliga Google-konton som de registrerade har inrättat. Detta gör det möjligt att spela ut personlig reklam via alla Google-tjänster som är kopplade till respektive Google-konto.
Kunduppgifter kommer endast att överföras till Google om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6.1 a DSGVO. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden. Ytterligare information om Googles dataskyddsåtgärder i samband med kundmatchningsfunktionen finns här: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182.
Googles sekretesspolicy kan läsas här: https://www.google.de/policies/privacy/
- Googles marknadsföringsplattform
Den här webbplatsen använder marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform från operatören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").
GMP använder COOKIES för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra rapporter om kampanjernas prestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en GMP-annons och senare, med samma webbläsare, ringer upp annonsörens webbplats och gör ett köp via denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP COOKIES ingen personlig information.
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap på följande sätt: Genom integreringen av GMP får Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören får och lagrar din IP-adress. Användningen av GMP kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av COOKIES för att läsa information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Utan detta samtycke kommer GMP inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen.
Du kan få mer information om bestämmelserna om dataskydd i GMP by Google på följande Internetadress: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Användning av affiliateprogram

- Eget affiliateprogram
I samband med produktpresentationerna på vår webbplats har vi vårt eget affiliateprogram, där vi förser intresserade tredjepartsoperatörer med partnerlänkar för placering på deras webbplatser som leder till våra erbjudanden. För affiliateprogrammet används COOKIES, som i allmänhet ställs in på partnersidan efter att man har klickat på en motsvarande partnerlänk och för vilka vi enligt dataskyddslagstiftningen inte är ansvariga i detta avseende. COOKIES är små textfiler som lagras på din slutenhet för att kunna spåra ursprunget till transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") som genereras via sådana länkar. På så sätt kan vi bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken och omdirigerats till vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och partnerna. I den mån informationen även innehåller personuppgifter sker den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att COOKIES accepteras i vissa fall eller generellt.
- ADCELL partnerprogram (Firstlead GmbH)
Vi deltar i Firstlead GmbH:s partnerprogram "ADCELL", Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlin (nedan kallat "ADCELL"). Som en del av sina tjänster lagrar ADCELL COOKIES på användarnas slutenheter för att dokumentera transaktioner (t.ex. "sales leads") när en besökare klickar på en annons med partnerlänken. Dessa COOKIES tjänar det enda syftet att korrekt tilldela ett annonsmediums framgång och motsvarande fakturering inom nätverket. ADCELL använder också så kallade spårningspixlar. Dessa gör det möjligt att utvärdera information som t.ex. besökartrafik på sidorna.
Den information som genereras av COOKIES och spårningspixlar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en server hos ADCELL och lagras där. ADCELL kan bland annat känna igen att partnerlänken på denna webbplats har klickats. ADCELL kan under vissa omständigheter överföra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men uppgifter som IP-adressen slås inte samman med andra lagrade uppgifter.
I den mån informationen också innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med ADCELL i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt besluta om att acceptera dem eller utesluta att acceptera COOKIES i vissa fall eller generellt. Om du inte godkänner behandlingen av dina uppgifter enligt ovan har du möjlighet att avaktivera behandlingen av uppgifter på www.adcell.de/datenschutz.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det ovan nämnda alternativet för att göra en invändning.
- avancerat affiliateprogram för butiker
Vi deltar i partnerprogrammet för advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79/80, 10179 Berlin, Tyskland (nedan kallat advanced store). I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden på webbplatser. advanced store använder COOKIES. Dessa är små textfiler som lagras på din terminalutrustning för att spåra ursprunget till transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") som genereras via sådana länkar. På så sätt kan advanced store bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och advanced store. I den mån informationen också innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med advanced store i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Mer information om avancerad butiks användning av uppgifter finns på https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att COOKIES accepteras i vissa fall eller generellt.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- AMAZONs affiliateprogram (AMAZONPartnerNet)
Vi deltar i partnerprogrammet "AMAZONPartnerNet" av AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallat AMAZON). I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden på olika AMAZON-webbplatser. AMAZON använder COOKIES. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet för att kunna spåra ursprunget till beställningar som genereras via sådana länkar. På så sätt kan AMAZON bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och AMAZON. I den mån informationen också innehåller personuppgifter, utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med AMAZON i enlighet med Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Ytterligare information om AMAZONs användning av uppgifter finns i AMAZON.de:s dataskyddsdeklaration på https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att COOKIES accepteras i vissa fall eller generellt. Du kan också avaktivera de intressebaserade annonserna på AMAZON via länken https://www.AMAZON.de/gp/dra/info.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- AWIN Performance Advertising Network (nätverk för reklam för prestanda)
Vi deltar i AWIN AG:s nätverk för prestationsannonsering, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (nedan kallat AWIN). Som en del av sina spårningstjänster lagrar AWIN COOKIES för dokumentation av transaktioner (t.ex. av "försäljningskontakter") på slutenheter hos användare som besöker eller använder webbplatser eller andra onlineerbjudanden från sina kunder (t.ex. registrering av prenumeration på ett nyhetsbrev eller beställning online). Dessa COOKIES tjänar det enda syftet att korrekt tilldela ett annonsmediums framgång och motsvarande fakturering inom ramen för dess nätverk.
Endast information om när ett visst reklammedium klickades på av en slutenhet placeras i en cookie. I AWIN:s spårningscookies lagras en individuell nummersekvens, som inte kan hänföras till den enskilda användaren, med vilken annonsörens partnerprogram, utgivaren och tidpunkten för användarens handling (klick eller visning) dokumenteras. AWIN samlar också in information om den slutenhet från vilken en transaktion utförs, t.ex. om operativsystemet och den webbläsare som används. I den mån informationen också innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med AWIN i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Om du inte vill att COOKIES ska lagras i din webbläsare kan du göra det genom att ställa in din webbläsare på motsvarande sätt. Du kan avaktivera lagringen av COOKIES i din webbläsare under Extras/Internetalternativ, begränsa dem till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig så snart en cookie skickas. Observera dock att du i detta fall måste räkna med en begränsad visning av online-erbjudanden och en begränsad användarvägledning. Du kan också när som helst radera COOKIES. I detta fall kommer den information som lagras i dem att tas bort från din slutenhet.
Ytterligare information om AWIN:s användning av uppgifter finns i företagets dataskyddsdeklaration: https://www.awin.com/de/rechtliches.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- belboon Partnerprogram (belboon GmbH)
Vi deltar i partnerprogrammet "belboon" från belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin (nedan kallat "belboon"). Som en del av sina tjänster lagrar belboon COOKIES på användarnas slutenheter för att dokumentera transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") när en besökare klickar på en annons med partnerlänken. Dessa COOKIES tjänar det enda syftet att korrekt tilldela ett annonsmediums framgång och motsvarande fakturering inom nätverket. Dessutom använder belboon så kallade spårningspixlar. Dessa gör det möjligt att utvärdera information som t.ex. besökartrafik på sidorna.
Den information som genereras av COOKIES och spårningspixlar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en belboon-server och lagras där. Belboon kan bland annat känna igen att partnerlänken på den här webbplatsen har klickats på. belboon kan under vissa omständigheter överföra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men uppgifter som IP-adressen slås inte samman med andra lagrade uppgifter.
I den mån informationen även innehåller personuppgifter sker den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med belboon i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.
Ytterligare information om belboons användning av uppgifter finns i belboons dataskyddsdeklaration på https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att COOKIES accepteras i vissa fall eller generellt.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- RAKUTEN Reklam
Vi deltar i affiliateprogrammet "RAKUTEN Advertising" RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Paris, Frankrike (nedan "RAKUTEN"). Som en del av sina tjänster lagrar RAKUTEN COOKIES på användarnas enheter för att dokumentera transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") när en besökare når vår webbplats via en RAKUTEN-reklamlänk. Dessa COOKIES, som sätts av RAKUTEN och som vi inte är ansvariga för, tjänar det enda syftet att korrekt tilldela framgången för ett annonseringsmedium och motsvarande fakturering inom nätverket.
Den information som genereras av COOKIES om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leverans av reklamformat överförs till en RAKUTEN-server och lagras där. RAKUTEN kan bland annat känna igen att affiliatelänken på denna webbplats har klickats. RAKUTEN kan under vissa omständigheter överföra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men uppgifter som IP-adressen slås inte samman med andra lagrade uppgifter.
Om informationen också innehåller personuppgifter, utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med RAKUTEN i enlighet med artikel. 6 (1) lit. f DSGVO.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt besluta om att acceptera dem eller utesluta att acceptera COOKIES i vissa fall eller generellt. Ytterligare information om detta och RAKUTENs dataskydd finns på https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
- Tradedoubler GmbH:s affiliateprogram
Vi deltar i affiliateprogrammet från Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Tyskland (nedan kallat Tradedoubler).
Tradedoubler är ett tyskt affiliatenätverk som erbjuder affiliatemarknadsföring. Affiliate-marknadsföring är en internetbaserad distributionsform som gör det möjligt för kommersiella operatörer av webbplatser, så kallade handlare eller annonsörer, att visa annonser, som vanligtvis ersätts via klick- eller försäljningsprovisioner, på webbplatser som tillhör tredje part, dvs. distributionspartner, som också kallas affiliates eller publishers. Handlaren tillhandahåller ett annonseringsmedium via affiliatenätverket, dvs. en reklambanner eller andra lämpliga medel för Internetreklam, som sedan integreras av en affilierad part på dennes egna Internetsidor. I detta sammanhang har vi placerat annonser som länkar på vår webbplats.
För att göra detta använder vi COOKIES från Tradedoubler, som är små textfiler som lagras på din terminal för att kunna spåra ursprunget till beställningar som genereras via sådana länkar. På så sätt kan Tradedoubler bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och Tradedoubler. Om informationen även innehåller personuppgifter, baseras den beskrivna behandlingen på vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med Tradedoubler i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Mer information om Tradedoublers användning av uppgifter finns i Tradedoublers sekretesspolicy på https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller om du vill utesluta att COOKIES accepteras i vissa fall eller generellt.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- Wix affiliateprogram
Vi deltar i affiliateprogrammet för Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel ("Wix"). I detta sammanhang har vi placerat annonser på vår webbplats som länkar som leder till erbjudanden från Wix. Wix använder COOKIES, som i allmänhet ställs in på partnerwebbplatsen och för vilka vi inte är ansvariga enligt dataskyddslagstiftningen i detta avseende. COOKIES är små textfiler som lagras på din slutenhet för att kunna spåra ursprunget till beställningar som genereras via sådana länkar. På så sätt kan Wix bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats. Denna information behövs för betalningshantering mellan oss och Wix. I den mån informationen även innehåller personuppgifter sker den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med Wix i enlighet med art. 6 (1) lit. f DSGVO. I händelse av att uppgifter överförs till Wix i Israel garanteras en lämplig nivå av dataskydd genom Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. Du kan få mer information om dataskydd från Wix på följande webbplats: https://de.wix.com/about/privacy.
- YITH Woocommerce Affiliates Affiliate Program
Vi deltar i affiliateprogrammet " YITH Woocommerce Affiliates " från Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Spanien ("YITH"). Som en del av sina tjänster lagrar YITH COOKIES på användarnas slutenheter för att dokumentera transaktioner (t.ex. "försäljningskontakter") när en besökare klickar på en annons med partnerlänken. Dessa COOKIES tjänar det enda syftet att korrekt tilldela ett annonsmediums framgång och motsvarande fakturering inom nätverket. Dessutom kan YITH använda så kallade spårningspixlar. Dessa gör det möjligt att utvärdera information som t.ex. besökartrafik på sidorna.
Den information som genereras av COOKIES och spårningspixlar om användningen av denna webbplats (inklusive IP-adressen) och leveransen av reklamformat överförs till en YITH-server och lagras där. YITH kan bland annat känna igen att partnerlänken på denna webbplats har klickats på. YITH kan under vissa omständigheter överföra denna (anonymiserade) information till avtalspartners, men uppgifter som IP-adressen slås inte samman med andra lagrade uppgifter.
I den mån informationen också innehåller personuppgifter utförs den beskrivna behandlingen på grundval av vårt legitima ekonomiska intresse av att behandla provisionsbetalningar med YITH i enlighet med artikel. 6 Par. 1 lit. f DSGVO.
Om du vill blockera utvärderingen av användarens beteende via COOKIES kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av COOKIES och individuellt besluta om att acceptera dem eller utesluta att acceptera COOKIES i vissa fall eller generellt.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

9) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics med Google Signals
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "COOKIES", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkta personliga referenser. Tillägget innebär att din IP-adress i förväg förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC i USA och förkortas där.
Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. I detta sammanhang kommer IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics inte att slås samman med andra uppgifter från Google.
Google Analytics gör det också möjligt att skapa statistik med uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och genom att inkludera information från tredje part via en särskild funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att definiera och särskilja användargrupper på webbplatsen för att marknadsföringsåtgärderna ska kunna inriktas målgruppsoptimerat. Uppgifter som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte tilldelas en specifik person.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics COOKIES för att läsa ut information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Google Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google för användning av Google Analytics, vilket förpliktar Google att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och att inte vidarebefordra dem till tredje part. För överföring av uppgifter från EU till USA hänvisar Google till Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd, som ska säkerställa att den europeiska nivån för dataskydd följs i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Den här webbplatsen använder också Google Signals-tjänsten som en förlängning av Google Analytics. Med Google Signals kan vi låta Google skapa rapporter över olika enheter (så kallad "cross-device tracking"). Om du har aktiverat "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och du har kopplat dina internetaktiverade enheter till ditt Google-konto, kan Google analysera användarnas beteende på olika enheter och skapa databasmodeller på grundval av detta, förutsatt att du har gett ditt samtycke till användningen av Google Analytics i enlighet med art. 6 (1) lit. a DSGVO (se ovan). Inloggningarna och enhetstyperna för alla sidbesökare som var inloggade på ett Google-konto och utförde en konvertering beaktas. Uppgifterna visar bland annat på vilken enhet du först klickade på en annons och på vilken enhet den tillhörande konverteringen ägde rum. Vi får inga personuppgifter från Google i detta avseende, utan endast statistik som sammanställs på grundval av Google Signals. Du har möjlighet att avaktivera funktionen "personaliserade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto och på så sätt stänga av den enhetskorsade analysen. Följ instruktionerna på denna sida för att göra detta: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Mer information om Google Signals finns här: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Funktioner på webbplatsen

10.1 Användning av Youtube-videor
Den här webbplatsen använder inbäddningsfunktionen Youtube för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").
Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantören endast utlöser lagring av användarinformation när videon/filmerna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade Youtube-videor startas använder leverantören "Youtube" COOKIES för att samla in information om användarens beteende. Enligt information från "Youtube" används dessa bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas ditt konto direkt när du klickar på en video. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din YouTube-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt. Användningen av YouTube kan också leda till att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.
Oberoende av uppspelningen av de inbäddade videorna upprättas en anslutning till Google-nätverket varje gång denna webbplats anropas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingar utan vårt inflytande.
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet avläsning av information om den slutenhet som används via spårningspixeln, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO. Utan detta samtycke kommer Youtube-videor inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen via alternativa alternativ som meddelas dig på webbplatsen.
Ytterligare information om dataskydd hos "Youtube" finns i Youtube användarvillkor på https://www.youtube.com/static?template=terms och i Googles dataskyddsdeklaration på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 Google reCAPTCHA

På den här webbplatsen använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denna funktion används i första hand för att skilja ut om en inmatning görs av en fysisk person eller om den missbrukas av maskinell och automatiserad behandling. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och, i förekommande fall, ytterligare uppgifter som Google behöver för tjänsten reCAPTCHA till Google och utförs i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att fastställa individuellt personligt ansvar på Internet och förebygga missbruk och skräppost. Användningen av Google reCAPTCHA kan också innebära att personuppgifter överförs till Google LLC:s servrar i USA.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddsdeklaration finns på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

11) Verktyg och annat

11.1 - Google Maps
På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt presentera geografisk information. Genom att använda den här tjänsten visas vår plats och det blir lättare för dig att hitta oss.
När du öppnar de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar och lagras där, vilket även kan innebära överföring till Google LLC:s servrar i USA. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det finns ett användarkonto. Om du är inloggad hos Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Insamlingen, lagringen och utvärderingen sker i enlighet med art. 6 par. 1 lit. f DSGVO på grundval av Googles legitima intresse av att visa personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av Googles webbplatser. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt. Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med användningen av Google Maps har du också möjlighet att helt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.
Du kan se Googles användarvillkor på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html och de kompletterande användarvillkoren för Google Maps på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.
- OpenStreetMap
Den här webbplatsen använder karttjänsten OpenStreetMap från OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien, via ett API för att visa dig var vårt företag finns och för att göra det lättare för dig att hitta oss.
För att kunna erbjuda dig karttjänsterna från OpenStreetMap samlar tjänsten in din IP-adress när du går in på webbplatsen och överför den till en OpenStreetMap-server där den lagras.
Denna databehandling sker i enlighet med artikel. 6 par. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och en enkel lokalisering av vår webbplats.
Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till OpenStreetMap kan du välja att helt avaktivera webbtjänsten OpenStreetMap genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. OpenStreetMap och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.
Du kan få mer information om OpenStreetMaps bestämmelser om dataskydd på följande Internetadress: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

11.2 - "CLEANTALK"

Av säkerhetsskäl används på denna webbplats insticksprogrammet "CLEANTALK", en tjänst från Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallat "CLEANTALK"). Insticksprogrammet skyddar webbplatsen och den tillhörande IT-infrastrukturen mot obehörig åtkomst från tredje part, cyberattacker, virus och skadlig kod. CLEANTALK samlar in användarnas IP-adresser och, i förekommande fall, andra uppgifter om ditt beteende på vår webbplats (särskilt URL-adresser som du besöker och information om rubriker) för att upptäcka och förhindra olagliga sidåtkomster och hot. I samband med detta jämförs den insamlade IP-adressen med en lista över kända angripare. Om den insamlade IP-adressen identifieras som en säkerhetsrisk kan CLEANTALK automatiskt blockera den från åtkomst till webbplatsen. Den information som samlas in på detta sätt överförs till en server hos Defiant Inc. i USA och lagras där.
Den databehandling som beskrivs ovan utförs i enlighet med artikel. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att skydda webbplatsen från skadliga cyberattacker och att upprätthålla strukturell och dataintegritet och säkerhet.
Defiant Inc. åberopar standardklausulerna för dataskydd enligt artikel. 46 mening 2 lit. c DSGVO som rättslig grund för överföringen av uppgifter till USA.
Om besökare på webbplatsen har inloggningsrättigheter ställer CLEANTALK också in COOKIES (= små textfiler) på respektive slutenhet som används av besökaren. Med hjälp av COOKIES kan viss information om plats och enhet läsas ut, vilket gör det möjligt att bedöma om inloggningsbehörigheten kommer från en legitim person. Samtidigt kan åtkomsträttigheterna utvärderas via COOKIES och frigöras via en webbplatsintern brandvägg i enlighet med behörighetsnivån. Slutligen används COOKIES för att registrera oregelbunden åtkomst av webbplatsadministratörer från nya enheter eller nya platser och för att meddela andra administratörer om detta.
Dessa COOKIES sätts endast om en användare har inloggningsrättigheter. CLEANTALK ställer inte in COOKIES för besökare utan inloggningsrättigheter.
Om personuppgifter behandlas via COOKIES, sker behandlingen i enlighet med art. 6 par. 1 lit f. DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förhindra obehörig åtkomst till webbplatsens administration och försvar mot obehörig administratörsåtkomst.
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Defiant Inc. genom vilket vi ålägger företaget att skydda besökarnas uppgifter och att inte lämna dem vidare till tredje part.

12) Den registrerades rättigheter

12.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (rätt till tillgång och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive utövningsförutsättningar:

Rätt till information enligt artikel. 15 DSGVO;
Rätt till rättelse i enlighet med artikel. 16 DSGVO;
Rätt till radering i enlighet med artikel. 17 DSGVO;
Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel. 18 GDPR;
Rätt till information enligt artikel. 19 GDPR;
Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel. 20 GDPR;
Rätt att återkalla samtycke enligt artikel. 7(3) GDPR;
Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel. 77 DSGVO.
12.2 RÄTT TILL INVÄNDNINGAR

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT ATT INVÄNDA PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

13) Lagringstid för personuppgifter

Varaktigheten för lagringen av personuppgifter mäts på grundval av respektive rättslig grund, behandlingsändamålet och - om det är relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke enligt artikel. 6.1 a DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasilagstiftade skyldigheter på grundval av art. 6.1 b DSGVO kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter utgången av lagringsperioderna, förutsatt att de inte längre behövs för att fullgöra avtalet eller för att inleda avtalet och/eller att det inte finns något berättigat intresse från vår sida att fortsätta lagra dem.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6.1 f DSGVO ska sådana uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 6.1 f DSGVO. 21(1) DSGVO, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring på grundval av art. 6.1 f DSGVO ska sådana uppgifter lagras tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 6.1 f DSGVO. 21.2 DSGVO.

Om inget annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller behandlades på annat sätt.

HomeKing Store
Logotyp
Jämför objekt
  • Totalt (0)
Jämför
0
Ninja siluett 9 timmar sedan

Joe Doe i London, England köpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England köpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England köpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England köpte en

Varukorg