Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid Zwitserland

Deze Verklaring gegevensbescherming voor gebruikers en klanten in Zwitserland

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke persoon voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Zwitserse wet op de gegevensbescherming (DSG) is


Tel: +41 43 5089 126, e-mail: shop@ inchealth.ch.

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • - Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

Deze website gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen bij de controller). U herkent een versleutelde verbinding aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).

Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website).

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u afzonderlijk en apart geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in elk geval binnen de onderstaande paragrafen wordt verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Microsoft Edge
Firefox
Chroom
Safari
Opera

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel bewijst.

Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar ons adres. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van het contract.

Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze termijnen, tenzij we een hoger belang voor verdere verwerking kunnen aantonen in de zin van Art. 31 Para. 2 DSG of een rechtvaardiging volgens de wet.

Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de commentaarnaam die u hebt gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op de website.

Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is om veiligheidsredenen en voor het geval de persoon in kwestie inbreuk maakt op de rechten van derden door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud plaatst.

We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als zijnde onwettig. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen als deze door derden onwettig worden bevonden.

Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Inschrijving voor onze e-mailnieuwsbrief

Door ons je persoonlijke gegevens te verstrekken, ga je ermee akkoord dat we deze gegevens gebruiken om je nieuwsbrieven te sturen. We slaan je IP-adres op dat is ingevoerd door je internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van je e-mailadres later te kunnen opsporen.

De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om te adverteren in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door ons een overeenkomstig bericht te sturen.

Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij we een hoger belang voor verdere verwerking kunnen aantonen in de zin van art. 31 Para. 2 DSG of een rechtvaardiging volgens de wet.

De e-mailnieuwsbrief versturen naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke reeds in ons assortiment zijn gekocht. Hiervoor hebben we uw aparte toestemming niet nodig.

In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mails.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door dit te melden aan de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Dit brengt voor u alleen transmissiekosten met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk beëindigd.

Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan de transportonderneming die met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u daar hieronder expliciet over.

8.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor het verwerken en afhandelen van bestellingen

AMAZON

De verwerking van bestellingen wordt uitgevoerd door de dienstverlener "Amazon" (Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) in het kader van "Fulfillment by Amazon".

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan Amazon doorgegeven om de online bestelling te verwerken. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Amazon en de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon kun je bekijken op de volgende link: Amazon's gegevensbescherming.

DHL UITVOERING

De verwerking van bestellingen wordt uitgevoerd door de dienstverlener DHL Home Delivery (DHL Logistics (Schweiz) AG, Pumpwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf) in het kader van "Shipping by DHL Fulfillment".

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan DHL Fulfillment doorgegeven om de online bestelling te verwerken.

Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

AMAZON PAY

Als u de betaalmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling.

Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments kunt u vinden op het volgende internetadres: Amazon Betalingen.

KLARNA

Als u de betaalmethode "Klarna aankoop op rekening" of (indien aangeboden) de betaalmethode "Klarna huurkoop" selecteert, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna").

Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, type levering) doorgegeven aan Klarna om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces.

U kunt hier vinden aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven: Kredietbeoordelingsbureaus.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Meer informatie over Klarna's omgang met persoonsgegevens vindt u in: Klarna's privacybeleid.

SOFORT

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor u een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder.

In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

STRIPE

Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer).

Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. Meer informatie vindt u hier: Stripe's gegevensbescherming.

Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "COOKIES" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het af te korten en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. De extensie houdt in dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort.

In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de hier beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: Browser-plugin.

Als alternatief voor de browserplug-in of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein.

Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken: <a onclick="”alert(‘Google" analytics has been disabled’); “href="”javascript:gaOptout()”">Google Analytics uitschakelen</a>.

Meer informatie: Google (Universele) Analytics.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar de standaardcontractbepalingen van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Google Analytics 4

Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics 4 maakt standaard geen gebruik van cookies wanneer u de website bezoekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor cookies. In plaats daarvan wordt informatie over uw gebruiksgedrag verzameld en verwerkt via zogenaamde pings (kleine gegevenspakketjes die naar de host van een eindapparaat worden verzonden). De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Dit kan ook overdracht naar Google LLC in de VS inhouden.

Google gebruikt de informatie die namens ons wordt verzameld om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden en verkort, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, inclusief de overdracht van gegevens via "pings" en de mogelijke instelling van Google Analytics-cookies, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Verdere juridische informatie: Google Analytics 4 en hier.

Demografische kenmerken

Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden gewist nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, waaronder conversies tussen apparaten.

We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als je de apparaatoverkoepelende analyse wilt stoppen, kun je de functie Gepersonaliseerde advertenties uitschakelen in de instellingen van je Google-account.

Volg hiervoor de instructies op deze pagina: Gepersonaliseerde reclamefunctie.

Meer informatie over Google Signals vind je op de volgende link: Google-signalen.

GebruikersID's

Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Gereedschap en andere

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om onderscheid te maken of een invoer is gedaan door een natuurlijk persoon of is misbruikt door machine en geautomatiseerde verwerking.

De service omvat het verzenden van het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en een overdracht aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar de standaardcontractbepalingen van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: Google beleid.

Google-lettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Google, waarbij mogelijk ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS worden verzonden. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt op uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar de standaardcontractbepalingen van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op: Google-ontwikkelaars en Google beleid.

Monotype Weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts voor de uniforme weergave van lettertypen, die worden geleverd door Monotype Imaging Holdings Inc.,600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die je gebruikt verbinding maken met de servers van Monotype. Dit informeert Monotype dat onze website is bezocht via jouw IP-adres. Monotype Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Als je browser geen webfonts ondersteunt, zal een standaard lettertype worden gebruikt door je computer.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS verwijst de aanbieder naar de standaardcontractbepalingen van de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), die bedoeld zijn om naleving van het Zwitserse niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Meer informatie: Monotype Weblettertypen en Monotype's Privacybeleid.

Rechten van de betrokkene

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor het uitoefenen van deze rechten:

 • Recht op informatie volgens Art. 25 DSG
 • - Recht op openbaarmaking of overdracht van gegevens op grond van art. 28 DSG
 • - Recht op rectificatie volgens Art. 32 Para. 1 DSG

Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van het bewaren van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - daarnaast op basis van de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van dwingend recht).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming, worden de betreffende gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens zijn, worden deze gegevens bewaard gedurende de periode die door de wet is bepaald. Anders worden persoonsgegevens verwerkt zolang u de verwerking niet uitdrukkelijk verbiedt, tenzij we een hoger belang voor verdere verwerking kunnen aantonen in de zin van art. 31 para. 2 FADP of een rechtvaardiging volgens de wet.

Privacybeleid Europa

Deze gegevensbeschermingsverklaring voor gebruikers en klanten in Europa

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de beheerder

1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Op de volgende pagina's informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is


Tel: +41 43 5089 126, e-mail: shop@ inchealth.ch.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

2.1 Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit je op de pagina bent gekomenGebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • - Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks https:// en het slotsymbool in de regel van uw browser.

Cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de duur van de opslag terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR in geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt individueel beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden er persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om te reageren op uw verzoek of om contact te leggen en voor de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) punt b GDPR. Uw gegevens worden gewist na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die het tegendeel bewijzen.

Gegevens Verwerking Bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 (1) punt b GDPR, zullen persoonlijke gegevens verder worden verzameld en verwerkt in de mate die in elk geval vereist is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoermasker van het betreffende formulier op onze website.

Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen worden tegengesproken en er geen legitiem belang van onze kant is om uw gegevens te blijven bewaren.

Commentaar Functie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop u het commentaar hebt geschreven en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op de website.

Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Dit IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen, voor het geval de persoon in kwestie de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking te plaatsen.

We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar zou maken tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 (1) punt b en f GDPR. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als derden bezwaar maken tegen de onwettigheid ervan.

Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

Abonneer je op onze e-mailnieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.

We gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we je alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als je uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je nieuwsbrieven wilt ontvangen. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens conform Art. 6 (1) punt a GPPR. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is opgegeven door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, zodat wij later eventueel misbruik van uw e-mailadres kunnen opsporen.

De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin is genoemd.

Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens uitgebreider te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief naar bestaande klanten sturen

Als u ons bij de aankoop van producten uw e-mailadres hebt gegeven, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt gekocht. Op grond van artikel 7 (3) van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie hebben wij geen afzonderlijke toestemming van u nodig.

In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame conform Art. 6 (1) punt f GDPR. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we je geen e-mail.

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het toekomstige gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door dit te melden aan de controller die aan het begin van dit document wordt genoemd. In dit verband hoeft u alleen de transmissiekosten volgens de basistarieven te betalen. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden gestaakt.

Melding per e-mail over beschikbaarheid van voorraad

Als onze online winkel de mogelijkheid biedt om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen, kunt u zich abonneren op onze service voor kennisgeving per e-mail over de beschikbaarheid van producten.

Als u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice voor productbeschikbaarheid, sturen wij u eenmalig een bericht per e-mail over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie die nodig is om deze kennisgeving te verzenden, is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt indien nodig gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken.

We gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van deze kennisgeving. Dit betekent dat we u alleen een overeenkomstige kennisgeving sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je deze kennisgeving wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. Wanneer u zich registreert voor onze e-mail berichtenservice voor productbeschikbaarheid, slaan we uw IP-adres op zoals geregistreerd door de internet service provider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren.

De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich registreert voor onze service voor e-mailberichten over de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online winkel.

U kunt de e-mailnotificatiedienst voor de beschikbaarheid van goederen op elk gewenst moment annuleren door een corresponderend bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of tenzij wij ons het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken in overeenstemming met de wet waarover wij u in deze verklaring informeren.

Verwerking van gegevens voor orderverwerking

 • Voor zover noodzakelijk voor de verwerking van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b GDPR.
 • Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die u hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling om u persoonlijk via geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht op grond van Art. 6 (1) lit. c GDPR.
 • Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dat nodig is voor de betreffende informatie.
 • Om uw bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8.2 Persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van verzendservices

Deutsche Post

We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering conform Art. 6 (1) punt b GDPR.

De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

DHL

We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

DHL Express

We gebruiken de volgende leverancier als transportdienstverlener: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

DPD

Wij gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

FedEx

We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

GLS

We gebruiken de volgende leverancier als transportdienstverlener: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

HERMES

Wij gebruiken de volgende leverancier als transportdienstverlener: Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Duitsland.

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

Post CH

Wij gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Schweizerische Post AG, Zwitserland, Wankdorfallee 4, 3030 Bern

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier vóór de levering van de goederen om een leveringsdatum af te stemmen of om u op de hoogte te brengen van de levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of kennisgeving van levering niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

In het geval van gegevensoverdracht naar de locatie van de provider wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Poste Italiane

We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Rome, Italië

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

PostNL

Wij gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: Koninklijke post NL BV, Waldorpstraat 3, 2521CA Den Haag, Nederland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

SCHENKER

We gebruiken de volgende leverancier als transportdienstverlener: Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

TNT

We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

UPS

We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.

Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de leverancier ten behoeve van de levering in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

Gebruik van betalingsdienstaanbieders

AMAZON PAY

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

GOOGLE BETALEN

Als u kiest voor de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd via de applicatie "Google Pay" van uw mobiele apparaat met minimaal Android 4.4 ("KitKat") en een NFC-functie door het opladen van een betaalkaart die is gedeponeerd bij Google Pay of een betalingssysteem dat daar is geverifieerd (bijvoorbeeld PayPal).

Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay voor een bedrag van meer dan 25,- € is de voorafgaande ontgrendeling van uw mobiele apparaat door de respectieve verificatiemaatregel (bijv. gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.

Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt uw informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling, doorgestuurd naar Google. Google stuurt vervolgens uw betalingsgegevens die zijn opgeslagen in Google Pay in de vorm van een uniek transactienummer naar de bronwebsite, die wordt gebruikt om een betaling te verifiëren.

Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel dat bij Google Pay is gedeponeerd, maar wordt aangemaakt en verzonden als een uniek geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google slechts op als tussenpersoon om de betalingstransactie te verwerken.

De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door het afschrijven van het betaalmiddel dat is gedeponeerd bij Google Pay.

Als persoonsgegevens worden verwerkt in de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt gedaan. Hieronder vallen de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een beschrijving van de gekochte goederen of services door de verkoper, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of de verzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw beschrijving van de reden voor de transactie en, indien van toepassing, de aanbieding die bij de transactie hoort.

Volgens Google wordt deze verwerking uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van het gerechtvaardigde belang bij een goede boekhouding, verificatie van transactiegegevens en optimalisatie en onderhoud van de functionaliteit van de Google Pay-service.

Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens te combineren met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen tijdens het gebruik van andere Google-services.

Gebruiksvoorwaarden van Google Pay
Gegevensbescherming bij Google Pay

KLARNA

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

Wanneer u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarmee de aanbieder vooruitbetalingen doet (zoals factuuraankoop of koop op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over alternatieve betaalmiddelen).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurtotaal, bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus worden opgenomen in het besluitvormingsproces als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR:

Klarna Wettelijke Voorwaarden

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

PAYEVER

Online betalingsmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, Duitsland.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

PAYONE

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR.

In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

PAYPAL

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet, worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

Bij het selecteren van een betaalmethode van de aanbieder waarmee de aanbieder vooruitbetalingen doet, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over alternatieve betaalmiddelen).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurtotaal, bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

Afrekenen via PayPal

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

RAKUTEN Kassa

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Rakuten Europe S.à r.l., 2 Rue du Fosse, Luxemburg, L-1536

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

Wanneer u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarmee de aanbieder vooruitbetalingen doet (zoals factuuraankoop of koop op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over alternatieve betaalmiddelen).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurtotaal, bestelgeschiedenis, betalingsgeschiedenis) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsoptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Naast de interne criteria van de verstrekker kan ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus worden opgenomen in het besluitvormingsproces als onderdeel van de beoordeling van de aanvraag in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f GDPR:

 • - Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss
 • CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
 • - Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

SKRILL

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, Londen, E14 5LQ, Engeland.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

In het geval van gegevensoverdracht naar de locatie van de provider wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

SOFORT

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR.

In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

STRIPE

Online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR.

In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

WIX Betalingen

Online betaalmethoden van de volgende provider zijn beschikbaar op deze website: Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël.

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (bijv. creditcardbetaling), worden je betaalgegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer), evenals informatie over de inhoud van je bestelling, doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR.

In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

In het geval van gegevensoverdracht naar de locatie van de provider wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Online marketing

Google Advertentie

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland ("Google").

Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, die gebruikt kan worden om eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website vast te leggen, te verzamelen en te evalueren.

De door deze cookies en/of web beacons gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Bij gebruik van Google AdSense kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruik van deze website met betrekking tot AdSense-advertenties te analyseren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie wordt eventueel doorgegeven aan derden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven en/of voor zover derden deze gegevens op verzoek van Google verwerken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) punt a GPDR. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Voor meer informatie: Privacybeleid van Google.

Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen en kan ook worden overgebracht naar de servers van Google LLC. in de VS.

Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder door Google ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google LLC. in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Via een speciale functie genaamd "Demografie" maakt Google Analytics het ook mogelijk om statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers op basis van een evaluatie van interessegerelateerde reclame en met behulp van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op doelgroepgeoptimaliseerde marketingmaatregelen. Gegevensverzamelingen die via "Demografie" worden verzameld, kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.

Details over de in gang gezette verwerkingen en over de manier waarop Google omgaat met gegevens die van websites worden verzameld, vindt u hier: Beleid Google.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 Para. 1 letter a GDPR. Zonder deze toestemming vindt het gebruik van Google Analytics tijdens uw bezoek aan onze website niet plaats.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw recht om uw toestemming in te trekken, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie-Consent-Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Op deze website kan de dienst "Google Signals" ook worden gebruikt als uitbreiding op Google Analytics. Met Google Signals kunnen cross-device rapporten worden gemaakt door Google (zogenaamde "cross-device tracking").

Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in de instellingen van uw Google-account en u uw apparaten met internetverbinding hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter a GDPR (zie hierboven).

Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle paginabezoekers die waren aangemeld bij een Google-account en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden.

Voor zover Google Signals wordt gebruikt, ontvangen we geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals. Je hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van je Google-account uit te schakelen en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen.

Volg hiervoor de instructies op deze pagina: Google-ondersteuning. En hier.

Als uitbreiding van Google Analytics kan de functie "UserIDs" ook op deze website worden gebruikt. Door individuele UserID's toe te wijzen, kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking").

Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook kan worden geanalyseerd op andere apparaten als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 Para. 1 letter a GDPR, als u een persoonlijk account hebt aangemaakt door u te registreren op deze website en bent ingelogd op uw persoonlijke account op verschillende eindapparaten met uw relevante inloggegevens.

De gegevens die op deze manier worden verzameld, laten onder andere zien op welk eindapparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de relevante conversie heeft plaatsgevonden.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie: Google (Universele) Analytics.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 worden standaard zogenaamde "cookies" gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken. De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website (inclusief het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt doorgegeven, afgekort met de laatste cijfers, zie hieronder) wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen en verwerkt. Dit kan ook leiden tot de overdracht van informatie naar de servers van Google LLC, een bedrijf gevestigd in de VS, waar de informatie verder wordt verwerkt.

Wanneer u Google Analytics 4 gebruikt, wordt het IP-adres dat uw eindapparaat doorgeeft wanneer u de website gebruikt, altijd verzameld en standaard en automatisch alleen op anonieme wijze verwerkt, zodat een directe persoonlijke referentie van de verzamelde informatie uitgesloten is.

Deze automatische anonimisering wordt uitgevoerd door het IP-adres dat door uw eindapparaat wordt verzonden door Google binnen lidstaten van de Europese Unie (EU) of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) te verkorten met de laatste cijfers.

In onze opdracht gebruikt Google deze en andere informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten (verslagen) samen te stellen over uw websiteactiviteiten of uw gebruiksgedrag en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw websitegebruik en internetgebruik.

In deze context wordt het IP-adres dat door uw eindapparaat in het kader van Google Analytics 4 wordt verzonden en afgekort, niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en daarna gewist.

Google Analytics 4 maakt het ook mogelijk om statistieken te maken met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de betrokkenheid van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken".

Dit maakt het mogelijk om groepen websitegebruikers te bepalen en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De gegevens die worden verzameld via de "demografische kenmerken" kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en dus niet aan u persoonlijk. Deze via de functie "demografische kenmerken" verzamelde gegevens worden twee maanden bewaard en vervolgens gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR.

Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website. U kunt uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

Op deze website kan de dienst "Google Signals" ook worden gebruikt als uitbreiding op Google Analytics 4. Met Google Signals kunnen apparaatoverschrijdende rapporten worden gemaakt door Google (zogenaamde "cross-device tracking").

Als u "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd in de instellingen van uw Google-account en u uw apparaten met internetverbinding hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter a GDPR (zie hierboven).

Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle paginabezoekers die waren aangemeld bij een Google-account en een conversie uitvoerden. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Voor zover Google Signals wordt gebruikt, ontvangen wij geen persoonlijke gegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld.

Je hebt de mogelijkheid om de functie "gepersonaliseerde advertenties" uit te schakelen in de instellingen van je Google-account en zo de apparaatoverkoepelende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: Google-ondersteuning en hier.

Als uitbreiding van Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" ook op deze website worden gebruikt. Door individuele UserID's toe te wijzen, kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking").

Dit betekent dat uw gebruiksgedrag ook kan worden geanalyseerd op andere apparaten als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 Para. 1 letter a GDPR, als u een persoonlijk account hebt aangemaakt door u te registreren op deze website en bent ingelogd op uw persoonlijke account op verschillende eindapparaten met uw relevante inloggegevens.

De gegevens die op deze manier worden verzameld, laten onder andere zien op welk eindapparaat je voor het eerst op een advertentie hebt geklikt en op welk eindapparaat de relevante conversie heeft plaatsgevonden.

Voor ons gebruik van Google Analytics 4 hebben wij een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, op grond waarvan Google verplicht is de gegevens van onze websitegebruikers te beschermen en niet aan derden door te geven.

Om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen, ook in het geval van een overdracht van gegevens van de EU of EER naar de VS en eventuele verdere verwerking daar, verwijst Google naar de zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die we contractueel zijn overeengekomen met Google.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4, inclusief een kopie van de bovengenoemde standaardcontractbepalingen, vindt u op de volgende link:  Privacybeleid van Google.

Meer informatie over de verwerking van Google Analytics 4 en de manier waarop Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: Google Technologieën Beleid.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Site Functionaliteiten

YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende provider weer te geven en af te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland

Gegevens kunnen ook worden verzonden naar: Google LLC, VS.

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Hierbij wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgestuurd naar de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag, om afspeelstatistieken te maken en om misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount die door de aanbieder wordt onderhouden, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Google-lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende leverancier om fonts op een uniforme manier weer te geven: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens worden ook doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser om teksten en fonts correct weer te geven en wordt er een directe verbinding tot stand gebracht met de servers van de provider. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de provider.

De verwerking van persoonlijke gegevens tijdens het tot stand brengen van de verbinding met de leverancier van de lettertypen wordt alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we de CAPTCHA-service van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS. Voor de visuele vormgeving van het CAPTCHA-venster gebruikt de aanbieder "Google Fonts", d.w.z. lettertypen die door Google van internet worden geladen. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de hierboven genoemde, die al via de functionaliteit van ReCaptcha aan Google wordt doorgegeven.

De service controleert of een invoer door een natuurlijk persoon wordt gedaan of door misbruik door machines en geautomatiseerde verwerking met als doel het blokkeren van spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke geautomatiseerde kwaadaardige aanvallen. Om er zeker van te zijn dat een actie wordt uitgevoerd door een mens en niet door een geautomatiseerde bot, verzamelt Cloudflare Turnstile het IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de herkenningsgegevens van de browser, het type besturingssysteem en de datum en duur van het bezoek en stuurt deze gegevens naar de servers van de provider om geëvalueerd te worden.

Dit proces is gebaseerd op ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid bij het gebruik van internet en bij het voorkomen van misbruik en spam in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS neemt de provider deel aan het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Gereedschap en diversen

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het betreffende vakje aan te vinken.

Met behulp van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als hiervoor toestemming is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden over het algemeen niet verwerkt.

Indien in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 (1) punt GDPR op basis van ons legitieme belang in wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk conform ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 (1) punt c GDPR. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op toegang door de betrokkene overeenkomstig Art. 15 GDPR;

 • Recht op rectificatie volgens Art. 16 GDPR;
 • - Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") krachtens Art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie conform Art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 GDPR. 20 GDPR;
 • Recht om een gegeven toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) GDPR;
 • - Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Art. 77 GDPR.

Recht op bezwaar

Als wij in het kader van een belangenafweging uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons overheersende legitieme belang, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst op grond van de redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR ALS WE DWINGENDE, BESCHERMENSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. U kunt het bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven.

Als u gebruik maakt van uw recht op bezwaar, zullen we stoppen met het verwerken van de betreffende gegevens voor directe reclamedoeleinden.

Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming conform Art. 6 (1) punt a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van Art. 6 (1) punt b GDPR, worden deze gegevens na afloop van de opslagtermijnen routinematig gewist als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van het contract en/of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, tenzij we dwingende redenen voor een beschermenswaardige verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing op basis van Art. 6 (1) punt f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van Art. 21 (2) GDPR.

Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Cookies afmelden voorkeuren

Lees meer...

HomeKing Winkel
Logo
Vergelijk items
 • Totaal (0)
Vergelijken
0
Ninja Silhouet 9 uur geleden

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Winkelwagen