Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is

Tel: +41 43 5089 126, e-mail: SHOP@ hk.st. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen aan de beheerder) gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij gebonden zijn aan de verkoper (= https://www.hk.st/store-listing/ ) informatie met betrekking tot uw bestelling, waaronder uw naam, factuur- en verzendadres, en de aankoopprijs als het producten betreft die bij die verkoper zijn gekocht. Wij eisen dat alle verkopers uw informatie beschermen en deze alleen gebruiken om uw bestelling uit te voeren en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid.

3) Hosting & Content-Delivery-Network

QUIC CLOUD
Op onze website maken wij gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN") van de technologieleverancier proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Zwitserland ("QUIC CLOUD"). Een Content Delivery Network is een onlinedienst die met name wordt gebruikt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) af te leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van het Content Delivery Network van QUIC CLOUD helpt ons de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in een veilige en efficiënte voorziening, alsmede verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

4) ZITTING

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde COOKIES. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte COOKIES worden na afloop van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessie-COKIES). Andere COOKIES blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (COOKIES van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente COOKIES). Als COOKIES zijn ingesteld, verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente COOKIES worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen.

Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele COOKIES die door ons worden uitgevoerd, vindt de verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract of overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO om onze gerechtvaardigde belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te beschermen.

Wij kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen onze website voor u interessanter te maken. Hiervoor worden ook COOKIES van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (COOKIES van derden). Indien wij met voornoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke COOKIES en de omvang van de informatie die in elk geval binnen de onderstaande paragrafen wordt verzameld.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van COOKIES en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Als u geen COOKIES accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact met ons opnemen

Bij het opnemen van contact met ons (bijv. via een contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die daartegen indruisen.

6) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres is om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene door het plaatsen van een commentaar inbreuk maakt op de rechten van derden of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als zijnde illegaal. De rechtsgrondslag voor het opslaan van uw gegevens is art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als derden bezwaar maken tegen de onwettigheid ervan.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

7.1 Inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw door uw internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen opsporen. De gegevens die wij bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op publicitaire wijze aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 - Verzending van de nieuwsbrief via AMAZON SES

Wij gebruiken de "AMAZON Simple Email Service" van de technische dienstverlener AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AMAZON SES") om ons e-mailverkeer te beheren en ook om onze nieuwsbrieven te versturen.
AMAZON SES functioneert als een platform voor het organiseren, verzenden en ontvangen van e-mails en maakt de verbinding met verschillende mail service providers en mail clients mogelijk.
Bij het versturen van nieuwsbrieven via AMAZON SES worden uw nieuwsbriefgegevens (mailadres, naamgegevens voor de aanhef indien van toepassing) eerst naar de servers van AMAZON Web Services gestuurd en vervolgens doorgestuurd naar de eigenlijke mailclient voor het verzenden.
De serverlocaties van AMAZON Web Services bevinden zich binnen de EU (Dublin, Frankfurt, Parijs, enz.). In afzonderlijke gevallen kunnen de gegevens echter ook worden doorgegeven aan AMAZON Web Services, Inc. in de VS.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van AMAZON SES is ons gerechtvaardigd belang bij de best mogelijke technische organisatie en afhandeling van ons e-mailverkeer en de optimalisering van de levering van inhoud en bezorgbaarheid overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Wij hebben met AMAZON SES een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten ("Data Processing Addendum", te bekijken op https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), waarmee wij AMAZON SES verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
U kunt het privacybeleid van AMAZON Web Services, Inc. hier bekijken: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
- Nieuwsbrief verzending via GetResponse
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Polen, aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op servers van GetResponse in de EU.
GetResponse gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn single-pixel beeldbestanden die zijn opgeslagen op onze website. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel zijn aangeklikt. Ook worden technische gegevens geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Bovendien kan GetResponse deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van haar eigen legitieme belang in het behoeftegerichte ontwerp en de optimalisatie van de dienst, alsmede voor marktonderzoek, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. GetResponse gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.
Wij hebben met GetResponse een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij GetResponse verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
U kunt het privacybeleid van GetResponse hier bekijken:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
- Nieuwsbrief verzending via MailPoet
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de dienst "MailPoet", een dienst die wordt verleend door Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Ierland (hierna "MailPoet"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u hebt verstrekt bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief. Deze doorgifte vindt plaats overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van MailPoet in de EU.
MailPoet gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de per e-mail verzonden nieuwsbrieven zogenaamde web beacons of tracking pixels, dit zijn single-pixel beeldbestanden die op onze website worden opgeslagen. Daarmee kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversion tracking kan ook worden geanalyseerd of na het aanklikken van dergelijke links een vooraf bepaalde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.
Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Wij hebben met MailPoet een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten, waarbij wij MailPoet verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.
Meer informatie over de gegevensanalyse van MailPoet leest u hier:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 - Reclame per briefpost
Op grond van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsaanduiding op te slaan overeenkomstig art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO en te gebruiken om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

8) Online marketing

8.1 - Microsoft Reclame
Deze website maakt gebruik van de conversie tracking technologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft plaatst een cookie op uw computer als u onze website hebt bezocht via een advertentie van Microsoft Adveristing. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze COOKIES verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen (conversiepagina).
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Microsoft Advertising.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Microsoft kunt u vinden op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Microsoft Advertising Universal Event Tracking
Deze website maakt gebruik van de Universal Event Tracking van de conversie tracking-technologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS).
Voor het gebruik van universal event tracking wordt op elke pagina van onze website een tag opgeslagen die interageert met de door Microsoft ingestelde conversiecookie. Deze interactie maakt het gedrag van gebruikers op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden vastgelegd en geëvalueerd om de targeting en de inhoud van onze aanbiedingen beter op de interesses af te stemmen. De tags dienen nooit om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Microsoft Advertising.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Microsoft Advertising vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Google AdSense
Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde COOKIES, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website geregistreerd, verzameld en geëvalueerd kunnen worden. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.
Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat in het kader van Google AdSense door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als deze derden de informatie namens Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat via COOKIES en/of web beacons, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Google Ads conversie tracking
Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons doel is u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze COOKIES verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. COOKIES kunnen dus niet over de websites van Google Ads klanten heen getraceerd worden. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracering. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking die Google Ads Conversion Tracking in gang zet en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de op de website ter beschikking gestelde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen de instelling van COOKIES door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van COOKIES hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google Ads Conversie Tracking
Deze website gebruikt het online-advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te realiseren.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze COOKIES verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. COOKIES kunnen dus niet over de websites van Google Ads klanten heen getraceerd worden. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracering. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC. in de VS.
Details over de verwerking die Google Ads Conversion Tracking in gang zet en over de omgang van Google met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de op de website ter beschikking gestelde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen de instelling van COOKIES door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Om gebruikers van wie wij gegevens hebben ontvangen in het kader van zakelijke of bedrijfsmatige relaties op een meer op interesse gerichte manier te adresseren, gebruiken wij in het kader van Google Ads een customer matching-functie. Hiervoor sturen wij één of meer bestanden met samengevoegde klantgegevens (voornamelijk e-mailadressen en telefoonnummers) elektronisch door naar Google. Google heeft geen toegang tot duidelijke gegevens, maar versleutelt de informatie in de klantenbestanden tijdens het overdrachtsproces automatisch met een speciaal algoritme. De gecodeerde informatie kan vervolgens alleen door Google worden gebruikt om deze toe te wijzen aan bestaande Google-accounts die de betrokkenen hebben ingesteld. Hierdoor kan gepersonaliseerde reclame worden afgespeeld via alle Google-diensten die aan de desbetreffende Google-account zijn gekoppeld.
Klantgegevens worden alleen aan Google doorgegeven als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Meer informatie over de gegevensbeschermingsmaatregelen van Google in verband met de functie voor het matchen van klanten vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/
- Google Marketing Platform
Deze website maakt gebruik van de online marketingtool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").
GMP gebruikt COOKIES om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Daarnaast kan GMP cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en via deze website een aankoop doet. Volgens Google bevatten GMP COOKIES geen persoonlijke informatie.
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat. Het gebruik van GMP kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens aan de servers van Google LLC. in de VS.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van COOKIES voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van GMP.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van GMP by Google kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Gebruik van filiaalprogramma's

- Eigen affiliate programma
In verband met de productpresentaties op onze website onderhouden wij een eigen affiliate-programma, in het kader waarvan wij geïnteresseerde derde exploitanten partnerlinks voor plaatsing op hun websites ter beschikking stellen die naar onze aanbiedingen leiden. Voor het affiliate-programma worden COOKIES gebruikt, die in de regel op de partnerpagina worden gezet na het aanklikken van een overeenkomstige partnerlink en waarvoor wij volgens de wet op de gegevensbescherming in dit opzicht niet verantwoordelijk zijn. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van transacties (bijv. "sales leads") die via dergelijke links worden gegenereerd te kunnen traceren. Zo kunnen wij onder andere herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt en naar onze website bent doorverwezen. Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en de affiliate partners. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
- ADCELL-partnerprogramma (Firstlead GmbH)
Wij nemen deel aan het partnerprogramma "ADCELL" van Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlijn (hierna "ADCELL"). In het kader van haar diensten slaat ADCELL COOKIES op de eindtoestellen van gebruikers op om transacties (bijv. "sales leads") te documenteren wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze COOKIES dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. ADCELL gebruikt ook zogenaamde trackingpixels. Deze laten toe om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door COOKIES en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van ADCELL en daar opgeslagen. Zo kan ADCELL onder andere herkennen dat de partnerlink op deze website is aangeklikt. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met ADCELL in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Als u de evaluatie van het gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over de instelling van COOKIES wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u niet instemt met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven, hebt u de mogelijkheid om de gegevensverwerking te deactiveren onder www.adcell.de/datenschutz.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de bovengenoemde mogelijkheid om bezwaar te maken.
- advanced store affiliate programma
Wij nemen deel aan het partnerprogramma van advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, 10179 Berlijn, Duitsland (hierna "advanced store"). In dit kader hebben wij advertenties op onze website geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op websites. advanced store maakt gebruik van COOKIES. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van transacties (bijv. "sales leads") die via dergelijke links worden gegenereerd, te kunnen volgen. Zo kan advanced store onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en advanced store. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van provisiebetalingen met advanced store overeenkomstig art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door geavanceerde winkels is te vinden op https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
- AMAZON affiliate programma (AMAZONPartnerNet)
Wij nemen deel aan het affiliate-programma "AMAZONPartnerNet" van AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "AMAZON"). In dit kader hebben wij advertenties op onze website geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen op verschillende websites van AMAZON. AMAZON maakt gebruik van COOKIES. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van bestellingen die via dergelijke links worden gegenereerd te kunnen traceren. Hierdoor kan AMAZON onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website heeft geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en AMAZON. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met AMAZON op grond van Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door AMAZON vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van AMAZON.de op https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. U kunt ook de op interesses gebaseerde advertenties op AMAZON uitschakelen via de link https://www.AMAZON.de/gp/dra/info.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
- AWIN Performance Advertising Network
Wij nemen deel aan het performance advertising-netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "AWIN"). In het kader van zijn trackingdiensten slaat AWIN COOKIES op voor de documentatie van transacties (bijv. van "sales leads") op eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van zijn klanten bezoeken of gebruiken (bijv. aanmelding voor een nieuwsbrief of het plaatsen van een online bestelling). Deze COOKIES dienen uitsluitend voor de correcte toewijzing van het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering in het kader van haar netwerk.
In een cookie wordt alleen de informatie opgeslagen over wanneer een bepaald advertentiemedium door een eindapparaat is aangeklikt. In de AWIN tracking COOKIES wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden toegewezen, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de aanroepende browser. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met AWIN op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Als u niet wilt dat COOKIES in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt het opslaan van COOKIES in uw desbetreffende browser onder Extra's/internetopties deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online-aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt COOKIES ook te allen tijde verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.
- belboon partnerprogramma (belboon GmbH)
Wij nemen deel aan het partnerprogramma "belboon" van belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlijn (hierna "belboon"). In het kader van zijn diensten slaat belboon COOKIES op de eindtoestellen van de gebruikers op om transacties (bijv. "sales leads") te documenteren wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze COOKIES dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. Daarnaast gebruikt belboon zogenaamde trackingpixels. Deze laten toe om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door COOKIES en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van belboon en daar opgeslagen. Zo kan belboon onder meer herkennen dat de partnerlink op deze website werd aangeklikt. belboon kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met belboon overeenkomstig art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door belboon is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van belboon op https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
- RAKUTEN Reclame
Wij nemen deel aan het affiliate programma "RAKUTEN Advertising" RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Parijs, Frankrijk (hierna "RAKUTEN"). Als onderdeel van haar diensten, slaat RAKUTEN COOKIES op de apparaten van gebruikers op om transacties te documenteren (bijvoorbeeld "sales leads") wanneer een bezoeker onze site bereikt via een RAKUTEN reclame link. Deze COOKIES, die worden ingesteld door RAKUTEN en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen.
De door COOKIES gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van RAKUTEN en daar opgeslagen. Zo kan RAKUTEN onder andere herkennen dat op de affiliate-link op deze website is geklikt. RAKUTEN kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Als de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met RAKUTEN in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over de instelling van COOKIES wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Meer informatie hierover en over de gegevensbescherming van RAKUTEN vindt u op https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
- Tradedoubler GmbH affiliate programma
Wij nemen deel aan het affiliate-programma van Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland (hierna "Tradedoubler").
Tradedoubler is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt om advertenties, die gewoonlijk worden vergoed via klik- of verkoopcommissies, weer te geven op de internetsites van derden, d.w.z. distributiepartners, die ook affiliates of uitgevers worden genoemd. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt geïntegreerd. In dit verband hebben wij advertenties als links op onze website geplaatst.
Daarbij maken wij gebruik van COOKIES van Tradedoubler. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van bestellingen die via dergelijke links worden gegenereerd te kunnen traceren. Daarbij kan Tradedoubler onder meer herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en Tradedoubler. Als de informatie ook persoonsgegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons legitieme financiële belang bij de verwerking van commissiebetalingen met Tradedoubler in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Zie voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Tradedoubler het privacybeleid van Tradedoubler op https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
- Wix affiliate programma
Wij nemen deel aan het affiliate programma van Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël ("Wix"). In dit kader hebben wij advertenties op onze website geplaatst als links die leiden naar aanbiedingen van Wix. Wix gebruikt COOKIES, die meestal op de partnersite worden ingesteld en waarvoor wij in dit verband niet verantwoordelijk zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. COOKIES zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van bestellingen die via dergelijke links worden gegenereerd te kunnen traceren. Hierdoor kan Wix onder andere herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt. Deze informatie is nodig voor de betalingsverwerking tussen ons en Wix. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met Wix in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Wix in Israël, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming van Wix kunt u vinden op de volgende website: https://de.wix.com/about/privacy.
- YITH Woocommerce Affiliates Affiliate Programma
Wij nemen deel aan het " YITH Woocommerce Affiliates " affiliate programma van Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Spanje ("YITH"). Als onderdeel van haar diensten slaat YITH COOKIES op de eindapparaten van gebruikers op om transacties (bijvoorbeeld "sales leads") te documenteren wanneer een bezoeker op een advertentie met de partnerlink klikt. Deze COOKIES dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. Bovendien kan YITH zogenaamde trackingpixels gebruiken. Deze maken het mogelijk om informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's te evalueren.
De door COOKIES en trackingpixels gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een server van YITH en daar opgeslagen. Zo kan YITH onder andere herkennen dat de partnerlink op deze website is aangeklikt. YITH kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractuele partners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen met YITH in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via COOKIES wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van COOKIES en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van COOKIES voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

9) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics met Google Signals
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "COOKIES" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. In deze context wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics doorgeeft, niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op de doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van Google Analytics COOKIES voor het uitlezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics tijdens uw bezoek aan de website niet gebruikt.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS moeten garanderen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Deze website gebruikt ook de dienst Google Signals als uitbreiding van Google Analytics. Met Google Signals kunnen we Google cross-device rapporten laten maken (zogenaamde "cross-device tracking"). Als u in de instellingen van uw Google-account "gepersonaliseerde advertenties" hebt geactiveerd en u uw apparaten met internetverbinding aan uw Google-account hebt gekoppeld, kan Google het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren en op basis daarvan databasemodellen maken, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics overeenkomstig art. 6 (1) lit. a DSGVO (zie hierboven). Er wordt rekening gehouden met de aanmeldingen en apparaattypen van alle paginabezoekers die bij een Google-account waren aangemeld en een conversie hebben uitgevoerd. De gegevens laten onder andere zien op welk apparaat u voor het eerst op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie heeft plaatsgevonden. Wij ontvangen in dit verband geen persoonsgegevens van Google, maar alleen statistieken die op basis van Google Signals worden samengesteld. U hebt de mogelijkheid om in de instellingen van uw Google-account de functie "gepersonaliseerde advertenties" te deactiveren en zo de apparaatoverschrijdende analyse uit te schakelen. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Meer informatie over Google Signals vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Functionaliteiten van de site

10.1 Gebruik van Youtube-video's
Deze website gebruikt de inbeddingsfunctie van Youtube om video's van de aanbieder "Youtube", die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.
Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen bij het afspelen van de video('s) tot opslag van gebruikersinformatie leidt. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" COOKIES om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook leiden tot de overdracht van persoonlijke gegevens aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van een weergave van de ingesloten video's wordt bij elke oproep van deze website een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die verdere gegevensverwerking zonder onze invloed in gang kan zetten.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via de trackingpixel wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Zonder deze toestemming worden tijdens uw bezoek aan de site geen Youtube-video's gebruikt.
U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.
Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon is gedaan of door een machine en geautomatiseerde verwerking wordt misbruikt. De dienst omvat het versturen van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

11) Gereedschap en andere

11.1 - Google Maps
Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze dienst te gebruiken, krijgt u onze locatie te zien en kunt u ons gemakkelijker vinden.
Wanneer u de subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) aan de servers van Google doorgegeven en daar opgeslagen; dit kan ook doorgifte aan de servers van Google LLC. in de VS inhouden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Het verzamelen, opslaan en evalueren gebeurt in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
- OpenStreetMap
Deze site gebruikt de open source kaartendienst "OpenStreetMap" van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk, via een API om u de locatie van ons bedrijf te tonen en om het voor u gemakkelijker te maken ons te vinden.
Om u de kaartdiensten van OpenStreetMap te kunnen aanbieden, verzamelt de dienst uw IP-adres wanneer u de site bezoekt en stuurt het door naar een server van OpenStreetMap, waar het wordt opgeslagen.
Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang in een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en de gemakkelijke locatie van onze site.
Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan OpenStreetMap, hebt u de mogelijkheid om de OpenStreetMap-webdienst volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. OpenStreetMap en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van OpenStreetMap kunt u vinden op het volgende internetadres: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

11.2 - "CLEANTALK"

Voor beveiligingsdoeleinden gebruikt deze website de plugin "CLEANTALK", een dienst van Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna "CLEANTALK"). De plugin beschermt de website en de bijbehorende IT-infrastructuur tegen onbevoegde toegang van derden, cyberaanvallen en virussen en malware. CLEANTALK verzamelt de IP-adressen van gebruikers en, indien van toepassing, andere gegevens over uw gedrag op onze website (met name bezochte URL's en header-informatie) om onrechtmatige paginatoegang en bedreigingen op te sporen en te voorkomen. Daarbij wordt het verzamelde IP-adres vergeleken met een lijst van bekende aanvallers. Als het opgevangen IP-adres wordt geïdentificeerd als een veiligheidsrisico, kan CLEANTALK de toegang tot de site automatisch blokkeren. De aldus verzamelde informatie wordt naar een server van Defiant Inc. in de VS overgebracht en daar opgeslagen.
De hierboven beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de website te beschermen tegen schadelijke cyberaanvallen en om de structurele en gegevensintegriteit en -veiligheid te handhaven.
Defiant Inc. beroept zich op de standaard gegevensbeschermingsclausules volgens Art. 46 zin 2 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens naar de VS.
Als bezoekers van de website inlogrechten hebben, plaatst CLEANTALK ook COOKIES (= kleine tekstbestanden) op het betreffende eindapparaat dat door de bezoeker wordt gebruikt. Met behulp van de COOKIES kunnen bepaalde locatie- en apparaatgegevens worden uitgelezen, waardoor kan worden beoordeeld of de door de inlogautorisatie verkregen toegang afkomstig is van een legitiem persoon. Tegelijkertijd kunnen de toegangsrechten via de COOKIES worden geëvalueerd en via een site-interne firewall worden vrijgegeven overeenkomstig het autorisatieniveau. Ten slotte worden de COOKIES gebruikt om onregelmatige toegang door sitebeheerders vanaf nieuwe apparaten of nieuwe locaties te registreren en andere beheerders daarvan in kennis te stellen.
Deze COOKIES worden alleen gezet als een gebruiker inlogrechten heeft. CLEANTALK stelt geen COOKIES in voor bezoekers van de site zonder inlogrechten.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt via de COOKIES, gebeurt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit f. DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het voorkomen van onrechtmatige toegang tot de administratie van de site en de verdediging tegen onbevoegde toegang van de beheerder.
Met Defiant Inc. hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij het bedrijf verplichten de gegevens van de bezoekers van de site te beschermen en niet aan derden door te geven.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten van toegang en interventie) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO;
Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 GDPR;
Recht op informatie overeenkomstig art. 19 GDPR;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 GDPR;
Het recht om de verleende toestemming in te trekken overeenkomstig art. 7(3) GDPR;
Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 DSGVO.
12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING BEDOELD IS VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. bewaartermijnen op grond van het handels- en belastingrecht).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 (1) a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 (1) (b) DSGVO, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het initiëren van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn/haar recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21(1) DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden dergelijke gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar uitoefent op grond van Art. 21(2) DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

HomeKing Winkel
Logo
Artikelen vergelijken
  • Totaal (0)
Vergelijk
0
Ninja Silhouet 9 uur geleden

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Winkelwagen