Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności Szwajcaria

To Oświadczenie o ochronie danych dla użytkowników i klientów zamieszkałych w Szwajcarii

1) Wprowadzenie i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za Twoje zainteresowanie. W dalszej części informujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników korzystających z naszej strony internetowej. W tym kontekście dane osobowe to wszystkie dane, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika.

1.2 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu szwajcarskiej ustawy o ochronie danych (DSG) jest


Tel: +41 43 5089 126, e-mail: shop@ inchealth.ch.

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Podczas wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania strony internetowej:

 • Nasza odwiedzana strona
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość wysłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego użytkownik wszedł na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • - Użyty adres IP (w stosownych przypadkach: w formie zanonimizowanej)

Dane te nie są przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków "https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie).

Jeśli pliki cookie są ustawione, gromadzą i przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresu IP w indywidualnym zakresie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane do uproszczenia procesu zamawiania poprzez przechowywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka zakupów do późniejszej wizyty na stronie internetowej).

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla użytkownika. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również przechowywane na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny (pliki cookie stron trzecich). Jeśli współpracujemy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, użytkownik zostanie indywidualnie i oddzielnie poinformowany o korzystaniu z takich plików cookie i zakresie informacji gromadzonych w każdym przypadku w poniższych akapitach.

Należy pamiętać, że użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub mógł wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla poszczególnych przeglądarek pod następującymi linkami:

Microsoft Edge
Firefox
Chrom
Safari
Opera

Należy pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Kontakt z nami

Podczas kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) gromadzone są dane osobowe. Jakie dane są gromadzone w przypadku formularza kontaktowego, można sprawdzić w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem i związaną z tym administracją techniczną. Dane użytkownika zostaną usunięte po przetworzeniu jego zapytania. Dzieje się tak w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania danych.

Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta i przetwarzania umów

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeśli użytkownik przekaże je nam w celu realizacji umowy lub podczas otwierania konta klienta. O tym, jakie dane są gromadzone, można dowiedzieć się z odpowiednich formularzy wejściowych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość na nasz adres. Przechowujemy i wykorzystujemy dane podane przez użytkownika w celu realizacji umowy.

Po usunięciu konta klienta dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych i usunięte po upływie tych okresów, chyba że będziemy w stanie udowodnić nadrzędny interes dalszego przetwarzania w rozumieniu art. 31 ust. 2 DSG lub uzasadnienie zgodnie z prawem. 31 ust. 2 DSG lub uzasadnienie zgodnie z prawem.

Funkcja komentarza

W ramach funkcji komentowania na tej stronie internetowej, oprócz Twojego komentarza, informacje o czasie utworzenia komentarza i wybranej przez Ciebie nazwie komentarza będą przechowywane i publikowane na stronie internetowej.

Ponadto adres IP użytkownika będzie rejestrowany i przechowywany. Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby dana osoba naruszyła prawa osób trzecich, publikując komentarz lub nielegalne treści.

Potrzebujemy Twojego adresu e-mail, aby skontaktować się z Tobą, jeśli strona trzecia zakwestionuje opublikowane przez Ciebie treści jako niezgodne z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy, jeśli zostaną one uznane za niezgodne z prawem przez osoby trzecie.

Wykorzystywanie danych użytkownika do celów reklamy bezpośredniej

Rejestracja do naszego biuletynu e-mail

Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych danych do wysyłania mu biuletynów. Przechowujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, aby móc śledzić ewentualne nadużycia adresu e-mail w późniejszym terminie.

Dane gromadzone przez nas podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu zamieszczania reklam w newsletterze. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu za pośrednictwem łącza podanego w biuletynie lub wysyłając nam odpowiednią wiadomość.

Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że będziemy w stanie udowodnić nadrzędny interes w dalszym przetwarzaniu w rozumieniu art. 31 ust. 2 DSG lub uzasadnienie zgodnie z prawem. 31 ust. 2 DSG lub uzasadnienie zgodnie z prawem.

Wysyłanie newslettera e-mail do istniejących klientów

Jeśli użytkownik podał nam swój adres e-mail przy zakupie towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania mu pocztą elektroniczną ofert dotyczących towarów lub usług podobnych do już zakupionych w naszym asortymencie. Nie musimy w tym celu uzyskiwać odrębnej zgody użytkownika.

W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie spersonalizowanej reklamy bezpośredniej. Jeśli użytkownik początkowo sprzeciwił się wykorzystywaniu jego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać mu żadnych wiadomości e-mail.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych ze skutkiem na przyszłość, powiadamiając o tym osobę odpowiedzialną wymienioną na początku. Spowoduje to jedynie poniesienie przez użytkownika kosztów transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Po otrzymaniu sprzeciwu wykorzystanie adresu e-mail użytkownika do celów reklamowych zostanie natychmiast wstrzymane.

Przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówień

8.1 Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostawy towarów. Przekazujemy dane dotyczące płatności do instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności, w ramach przetwarzania płatności, o ile jest to konieczne do przetwarzania płatności. Jeśli korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, wyraźnie informujemy o tym poniżej.

8.2 Korzystanie ze specjalnych dostawców usług w celu przetwarzania i obsługi zamówień

AMAZON

Przetwarzanie zamówień jest realizowane przez usługodawcę "Amazon" (Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) w ramach usługi "Fulfillment by Amazon".

Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane firmie Amazon wyłącznie w celu realizacji zamówienia online. Dane będą przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w Amazon oraz oświadczenie Amazon o ochronie danych można znaleźć pod następującym linkiem: Ochrona danych przez Amazon.

DHL FULFILLMENT

Przetwarzanie zamówień jest realizowane przez dostawcę usług DHL Home Delivery (DHL Logistics (Schweiz) AG, Pumpwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf) w ramach "Shipping by DHL Fulfillment".

Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane DHL Fulfillment wyłącznie w celu realizacji zamówienia online.

Korzystanie z dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

AMAZON PAY

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności "Amazon Pay", płatność zostanie przetworzona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon Payments"), któremu przekażemy informacje podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu.

Dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.

Więcej informacji na temat postanowień Amazon Payments dotyczących ochrony danych można uzyskać pod następującym adresem internetowym: Płatności Amazon.

KLARNA

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności "Klarna zakup na konto" lub (jeśli jest oferowana) metodę płatności "Klarna zakup ratalny", płatność zostanie przetworzona przez Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej "Klarna").

Aby umożliwić przetwarzanie płatności, dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, płeć, adres e-mail, numer telefonu i adres IP), a także dane związane z zamówieniem (np. kwota faktury, artykuł, rodzaj dostawy) zostaną przekazane firmie Klarna w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej użytkownika, o ile użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę podczas procesu składania zamówienia.

Informacje o agencjach kredytowych, do których mogą zostać przekazane dane użytkownika, można znaleźć tutaj: Agencje ratingowe.

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). Jeśli wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, są one oparte na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności w celu podjęcia ważnej decyzji o ustanowieniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do administratora danych lub do Klarna. Klarna może jednak nadal być uprawniona do przetwarzania danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności zgodnie z umową.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Klarna można znaleźć w: Polityka prywatności Klarna.

SOFORT

Na tej stronie internetowej dostępna jest co najmniej jedna metoda płatności online następującego dostawcy: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy.

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy.

W takim przypadku dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności z dostawcą i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do tego celu.

STRIPE

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności od dostawcy usług płatniczych Stripe, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia, któremu przekażemy informacje podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia, wraz z informacjami o zamówieniu (imię i nazwisko, adres, numer konta, kod banku, numer karty kredytowej, jeśli dotyczy, kwota faktury, waluta i numer transakcji).

Dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd. i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Ochrona danych przez Stripe.

Usługi analityki internetowej

Google (Universal) Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Google (Universal) Analytics używa "COOKIES", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza bezpośrednie odniesienie do osoby. Rozszerzenie to oznacza, że adres IP użytkownika jest uprzednio skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google LLC. w USA i tam skracany.

W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w analizie statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych.

Google będzie korzystała z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W tym kontekście adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google (Universal) Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną tutaj: Wtyczka przeglądarki.

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, kliknij poniższy link, aby ustawić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi Google Analytics gromadzenie danych w tej witrynie w przyszłości (ten plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny).

Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link: <a onclick="”alert(‘Google" analytics has been disabled’); “href="”javascript:gaOptout()”">Wyłącz Google Analytics</a>.

Więcej informacji: Google (Universal) Analytics.

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), które mają na celu zapewnienie zgodności ze szwajcarskim poziomem ochrony danych.

Google Analytics 4

Google Analytics 4

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), która umożliwia analizę korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkownika.

Domyślnie Google Analytics 4 nie używa plików cookie podczas odwiedzania witryny, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Zamiast tego informacje o zachowaniu użytkownika są gromadzone i przetwarzane za pomocą tzw. pingów (małych pakietów danych wysyłanych do hosta urządzenia końcowego). Zakres tych informacji obejmuje również adres IP użytkownika, który jest jednak skracany przez Google o ostatnie cyfry w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia osobistego.

Informacje te są przesyłane na serwery Google i tam przetwarzane. Może to również obejmować transmisję do Google LLC z siedzibą w USA.

Google wykorzystuje informacje zebrane w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany i skrócony przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w kontekście korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy, a następnie zostaną usunięte.

Wszystkie opisane powyżej procesy przetwarzania, w tym przesyłanie danych za pośrednictwem "pingów" i ewentualne ustawianie plików cookie Google Analytics, będą miały miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.

Bez zgody użytkownika usługa Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywana podczas jego wizyty w witrynie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia "Cookie Consent Tool" dostępnego na stronie internetowej.

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, która zapewnia ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

Dalsze informacje prawne: Google Analytics 4 oraz tutaj.

Charakterystyka demograficzna

Google Analytics 4 korzysta ze specjalnej funkcji "charakterystyki demograficznej" i może wykorzystywać ją do tworzenia statystyk zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Odbywa się to poprzez analizę reklam i informacji od dostawców zewnętrznych. Umożliwia to identyfikację grup docelowych na potrzeby działań marketingowych. Zebranych danych nie można jednak przypisać do konkretnej osoby i są one usuwane po przechowywaniu przez okres dwóch miesięcy.

Sygnały Google

Jako rozszerzenie Google Analytics 4, Google Signals może być używane na tej stronie do generowania raportów z różnych urządzeń. Jeśli użytkownik aktywował spersonalizowane reklamy i połączył swoje urządzenia z kontem Google, Google może, pod warunkiem wyrażenia zgody na korzystanie z Google Analytics, analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć modele baz danych, w tym konwersje między urządzeniami.

Nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie statystyki. Jeśli chcesz zatrzymać analizę na różnych urządzeniach, możesz dezaktywować funkcję spersonalizowanej reklamy w ustawieniach swojego konta Google.

Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: Funkcja spersonalizowanej reklamy.

Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć pod poniższym linkiem: Sygnały Google.

Identyfikatory użytkownika

Jako rozszerzenie Google Analytics 4, funkcja "UserIDs" może być używana na tej stronie. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics 4, założył konto na tej stronie internetowej i zalogował się za pomocą tego konta na różnych urządzeniach, jego działania, w tym konwersje, mogą być analizowane na różnych urządzeniach.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca powołuje się na standardowe klauzule umowne szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), które mają na celu zapewnienie zgodności ze szwajcarskim poziomem ochrony danych.

Narzędzia i inne

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy również funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy też jest nadużywany przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie.

Usługa obejmuje przesłanie do Google adresu IP oraz wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również wiązać się z przesyłaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzanie zamówień, która chroni dane osób odwiedzających naszą witrynę i zabrania przekazywania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), które mają na celu zapewnienie zgodności ze szwajcarskim poziomem ochrony danych.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: Polityka Google.

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google") w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google, co może również wiązać się z przesyłaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Czcionki internetowe Google są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), które mają na celu zapewnienie zgodności ze szwajcarskim poziomem ochrony danych.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie: Deweloperzy Google oraz Zasady Google.

Czcionki internetowe Monotype

Ta witryna wykorzystuje tzw. czcionki internetowe do jednolitego wyświetlania czcionek, które są dostarczane przez Monotype Imaging Holdings Inc. 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Monotype. Informuje to Monotype, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Czcionki internetowe Monotype są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

W przypadku przekazywania danych do USA, dostawca odnosi się do standardowych klauzul umownych szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC), które mają na celu zapewnienie zgodności ze szwajcarskim poziomem ochrony danych.

Więcej informacji: Czcionki internetowe Monotype oraz Polityka prywatności Monotype.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają użytkownikowi następujące prawa podmiotu danych (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych, przy czym należy odnieść się do podanej podstawy prawnej dla odpowiednich przesłanek korzystania z tych praw:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 25 DSG
 • - Prawo do ujawnienia lub przekazania danych zgodnie z art. 28 DSG
 • - Prawo do sprostowania zgodnie z art. 32 ust. 1 DSG

Czas przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz - w stosownych przypadkach - dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresów przechowywania wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody, dane te będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

Jeśli istnieją prawne okresy przechowywania danych, dane te będą przechowywane przez okres określony przez prawo. W przeciwnym razie dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo użytkownik nie zabroni wyraźnie ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie udowodnić nadrzędny interes w dalszym przetwarzaniu w rozumieniu art. 31 ust. 2 RODO lub uzasadnienie zgodnie z prawem. 31 ust. 2 RODO lub uzasadnienie zgodne z prawem.

Polityka prywatności Europie

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych dla użytkowników i klientów zamieszkałych w Europie

Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe administratora danych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Na kolejnych stronach informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

1.2 Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest


Tel: +41 43 5089 126, e-mail: shop@ inchealth.ch.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie danych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

2.1 W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane przesyłane przez przeglądarkę użytkownika na nasz serwer (tzw. "pliki dziennika serwera"). Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia mu strony internetowej:

 • Nasza odwiedzana strona
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość wysłanych danych w bajtach
 • Źródło/odnośnik, z którego nastąpiło przejście do stronyUżywana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • - Używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli pojawią się konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

2.2 Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków https:// i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy plików cookie, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. W niektórych przypadkach te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (tzw. "sesyjne pliki cookie"), w innych przypadkach te pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas i umożliwiają zapisanie ustawień strony (tzw. "trwałe pliki cookie"). W tym drugim przypadku czas przechowywania można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie przeglądarki internetowej.

Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez indywidualne pliki cookie ustawione przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wykonania umowy. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla klienta i skutecznego projektowania odwiedzin strony.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie.

Należy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie są akceptowane.

Kontakt z nami

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail), gromadzone są dane osobowe. Jakie dane są gromadzone w przypadku formularza kontaktowego, można sprawdzić w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub nawiązania kontaktu oraz w celu związanej z tym administracji technicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na żądanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania; ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione, pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania.

Dane Przetwarzanie Podczas otwierania konta klienta i przetwarzania umowy

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane w zakresie wymaganym w każdym przypadku, jeśli użytkownik przekaże nam te dane podczas otwierania konta klienta. Dane wymagane do otwarcia konta można znaleźć w masce wprowadzania odpowiedniego formularza na naszej stronie internetowej.

Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość na podany powyżej adres osoby odpowiedzialnej. Po usunięciu konta klienta jego dane zostaną usunięte, pod warunkiem, że wszystkie umowy zawarte za jego pośrednictwem zostały w pełni przetworzone, nie ma żadnych prawnych okresów przechowywania i nie istnieje żaden uzasadniony interes z naszej strony w dalszym przechowywaniu.

Komentarz Funkcja

W ramach funkcji komentowania na tej stronie internetowej, oprócz Twojego komentarza, informacje o czasie napisania komentarza i nazwie wybranego przez Ciebie komentatora są przechowywane i publikowane na stronie internetowej.

Ponadto adres IP użytkownika jest rejestrowany i przechowywany. Ten adres IP jest przechowywany ze względów bezpieczeństwa, na wypadek gdyby dana osoba naruszyła prawa osób trzecich lub opublikowała nielegalne treści, przesyłając komentarz.

Potrzebujemy Twojego adresu e-mail, aby skontaktować się z Tobą, jeśli osoba trzecia sprzeciwi się opublikowanym przez Ciebie treściom jako niezgodnym z prawem. Podstawą prawną przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy, jeśli osoby trzecie uznają je za niezgodne z prawem.

Wykorzystywanie danych klientów do celów reklamy bezpośredniej

Zapisz się do naszego biuletynu e-mail

Jeśli zarejestrujesz się do naszego biuletynu e-mail, będziemy regularnie wysyłać Ci informacje o naszych ofertach. Jedynymi obowiązkowymi danymi do wysyłania newslettera jest adres e-mail użytkownika. Podanie innych danych jest dobrowolne i będzie wykorzystywane w celu kierowania do użytkownika osobistych wiadomości.

Do wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że będziemy wysyłać biuletyn e-mail tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie potwierdzi, że wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów. Następnie wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera w przyszłości poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza.

Aktywując link potwierdzający, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji w celu śledzenia ewentualnego nadużycia adresu e-mail w późniejszym terminie.

Dane zebrane przez nas podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do celów promocyjnych za pośrednictwem newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie lub wysyłając odpowiednią wiadomość do osoby odpowiedzialnej wymienionej na początku.

Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do szerszego wykorzystania jego danych, które jest dozwolone przez prawo i o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Wysyłanie newslettera do istniejących klientów

Jeśli użytkownik podał nam swój adres e-mail przy zakupie produktów, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania mu ofert produktów podobnych do już zakupionych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z § 7 (3) niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie musimy uzyskiwać odrębnej zgody użytkownika.

W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie spersonalizowanej reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli użytkownik początkowo sprzeciwił się wykorzystywaniu jego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać do niego wiadomości e-mail.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przyszłemu wykorzystywaniu jego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych, powiadamiając o tym administratora danych wymienionego na początku niniejszego dokumentu. W związku z tym użytkownik ponosi jedynie koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami. Po otrzymaniu sprzeciwu wykorzystanie adresu e-mail użytkownika do celów reklamowych zostanie natychmiast wstrzymane.

Powiadomienie e-mailem o dostępności zapasów

Jeśli nasz sklep internetowy zapewnia możliwość informowania użytkownika pocztą elektroniczną o czasie dostępności wybranych, tymczasowo niedostępnych produktów, użytkownik może zapisać się do naszej usługi powiadamiania pocztą elektroniczną o dostępności produktów.

Jeśli zarejestrujesz się w naszej usłudze powiadomień e-mail o dostępności produktów, wyślemy Ci jednorazową wiadomość e-mail o dostępności wybranego przez Ciebie artykułu. Jedyną obowiązkową informacją potrzebną do wysłania tego powiadomienia jest adres e-mail użytkownika. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane w razie potrzeby, aby móc zwrócić się do użytkownika osobiście.

Podczas wysyłania tego powiadomienia stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że wyślemy użytkownikowi odpowiednie powiadomienie dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez niego zgody na otrzymywanie takiej wiadomości. Następnie wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z prośbą o kliknięcie łącza w celu potwierdzenia chęci otrzymywania takiego powiadomienia.

Aktywując link potwierdzający, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) lit. a RODO. Gdy użytkownik rejestruje się w naszej usłudze powiadomień e-mail o dostępności produktów, przechowujemy jego adres IP zarejestrowany przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, aby móc śledzić ewentualne nadużycia adresu e-mail w późniejszym czasie.

Dane gromadzone przez nas podczas rejestracji w naszej usłudze powiadomień e-mail o dostępności towarów są wykorzystywane wyłącznie w celu informowania użytkownika o dostępności określonego towaru w naszym sklepie internetowym.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi powiadamiania pocztą elektroniczną o dostępności towarów, wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych wskazanego na początku.

Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania jego danych zgodnie z prawem, o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

Przetwarzanie danych na potrzeby obsługi zamówień

 • W zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji umowy dostawy i płatności, zgromadzone przez nas dane osobowe zostaną przekazane zleconej firmie transportowej i zleconej instytucji kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO.
 • Jeśli jesteśmy winni użytkownikowi aktualizacje dotyczące towarów z elementami cyfrowymi lub produktów cyfrowych na podstawie odpowiedniej umowy, będziemy przetwarzać dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail) podane przez użytkownika podczas składania zamówienia w celu poinformowania go osobiście za pomocą odpowiednich środków komunikacji (np. pocztą lub e-mailem) o nadchodzących aktualizacjach w prawnie określonym terminie w ramach naszego ustawowego obowiązku informowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 6 (1) lit. c RODO.
 • Dane kontaktowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu informowania użytkownika o aktualizacjach należnych od nas i będą przetwarzane przez nas w tym celu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla odpowiednich informacji.
 • W celu realizacji zamówienia użytkownika współpracujemy również z następującymi usługodawcami, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe są przekazywane tym usługodawcom zgodnie z poniższymi informacjami.

8.2 Przekazywanie danych osobowych dostawcom usług wysyłkowych

Deutsche Post

Używamy następującego dostawcy jako dostawcy usług transportowych: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Niemcy

Przekazujemy dostawcy adres e-mail i/lub numer telefonu użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia. W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO.

Transmisja odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

DHL

Używamy następującego dostawcy jako dostawcy usług transportowych: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

DHL Express

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

DPD

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

FedEx

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

GLS

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

HERMES

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

Post CH

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: Schweizerische Post AG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy przed dostawą towarów w celu skoordynowania daty dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy. Informacje te będą przekazywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub powiadomienie o dostawie nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

W przypadku przekazywania danych do lokalizacji dostawcy, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Poste Italiane

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Rzym, Włochy.

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

PostNL

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: Koninklijke post NL BV, Waldorpstraat 3, 2521CA Haga, Holandia

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

SCHENKER

Korzystamy z usług następującego dostawcy jako dostawcy usług transportowych: Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

TNT

Korzystamy z usług następującego dostawcy usług transportowych: TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

UPS

Korzystamy z usług następującego dostawcy jako dostawcy usług transportowych: United Parcel Service Deutschland Inc & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Niemcy

Przekazujemy Twój adres e-mail i/lub numer telefonu dostawcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO przed dostawą towarów w celu skoordynowania terminu dostawy lub powiadomienia o dostawie, jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w procesie składania zamówienia.

W przeciwnym razie przekażemy dostawcy jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy w celu realizacji dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostawy towarów. W takim przypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z dostawcą lub ogłoszenie dostawy nie jest możliwe.

Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej wymienionej powyżej lub wobec dostawcy.

Korzystanie z dostawców usług płatniczych

AMAZON PAY

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

GOOGLE PAY

W przypadku wybrania metody płatności "Google Pay" firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem aplikacji "Google Pay" na urządzeniu mobilnym z systemem co najmniej Android 4.4 ("KitKat") i posiadającym funkcję NFC poprzez obciążenie karty płatniczej zdeponowanej w Google Pay lub zweryfikowanym tam systemie płatności (np. PayPal).

W celu dokonania płatności za pośrednictwem Google Pay w kwocie przekraczającej 25,- € wymagane jest uprzednie odblokowanie urządzenia mobilnego za pomocą odpowiedniego środka weryfikacji (np. rozpoznawania twarzy, hasła, odcisku palca lub wzoru).

W celu przetwarzania płatności informacje podane przez użytkownika podczas procesu zamawiania, wraz z informacjami o zamówieniu, zostaną przekazane do Google. Następnie Google przesyła informacje o płatności przechowywane w Google Pay w postaci unikalnego numeru transakcji do strony źródłowej, która służy do weryfikacji płatności.

Ten numer transakcji nie zawiera żadnych informacji na temat rzeczywistych danych dotyczących środków płatniczych zdeponowanych w Google Pay, ale jest tworzony i przesyłany jako jednoznacznie ważny token numeryczny. W przypadku wszystkich transakcji za pośrednictwem Google Pay, Google działa jedynie jako pośrednik w przetwarzaniu transakcji płatniczej.

Transakcja jest przeprowadzana wyłącznie w relacji między użytkownikiem a witryną źródłową poprzez obciążenie środków płatniczych zdeponowanych w Google Pay.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w ramach opisanych transmisji, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. b RODO.

Google zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i oceny niektórych informacji dotyczących transakcji dla każdej transakcji dokonanej za pośrednictwem Google Pay. Obejmuje to datę, godzinę i kwotę transakcji, lokalizację i opis sprzedawcy, dostarczony przez sprzedawcę opis zakupionych towarów lub usług, zdjęcia dołączone do transakcji, imię i nazwisko oraz adres e-mail sprzedawcy i kupującego lub nadawcy i odbiorcy, zastosowaną metodę płatności, opis powodu transakcji oraz, w stosownych przypadkach, ofertę związaną z transakcją.

Według Google przetwarzanie to odbywa się wyłącznie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu w prawidłowym księgowaniu, weryfikacji danych transakcji oraz optymalizacji i utrzymaniu funkcjonalności usługi Google Pay.

Google zastrzega sobie również prawo do łączenia przetwarzanych danych transakcyjnych z innymi informacjami, które są gromadzone i przechowywane przez Google podczas korzystania z innych usług Google.

Warunki korzystania z usługi Google Pay
Ochrona danych w Google Pay

KLARNA

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Wybierając metodę płatności dostawcy, za pomocą której dostawca dokonuje płatności z góry (taką jak zakup na fakturę lub zakup na raty lub polecenie zapłaty), użytkownik zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, w stosownych przypadkach dane dotyczące alternatywnych sposobów płatności) podczas procesu składania zamówienia.

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w określeniu wypłacalności naszych klientów, dane te są przez nas przekazywane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych, a także innych danych (takich jak koszyk zakupów, suma faktur, historia zamówień, historia płatności), dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub nieściągalnych długów.

Oprócz wewnętrznych kryteriów dostawcy, informacje dotyczące tożsamości i zdolności kredytowej z następujących agencji kredytowych mogą również zostać uwzględnione w procesie decyzyjnym w ramach weryfikacji wniosku zgodnie z art. 6 lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO:

Warunki prawne Klarna

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). W zakresie, w jakim wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

PAYEVER

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, Niemcy

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

PAYONE

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO.

W takim przypadku dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności z dostawcą i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

PAYPAL

Na tej stronie dostępne są metody płatności online od następującego dostawcy: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

W przypadku wybrania metody płatności dostawcy, za którą użytkownik dokonuje płatności z góry, dane dotyczące płatności podane podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6 (1) lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Wybierając metodę płatności dostawcy, z którym dostawca dokonuje płatności z góry, użytkownik zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, w stosownych przypadkach dane dotyczące alternatywnych środków płatności) podczas procesu składania zamówienia.

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w określeniu wypłacalności naszych klientów, dane te są przez nas przekazywane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych, a także innych danych (takich jak koszyk zakupów, suma faktur, historia zamówień, historia płatności), dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub nieściągalnych długów.

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). W zakresie, w jakim wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

PAYPAL Checkout

Na tej stronie dostępne są metody płatności online od następującego dostawcy: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Kasa RAKUTEN

Na tej stronie dostępne są metody płatności online od następującego dostawcy: Rakuten Europe S.à r.l., 2 Rue du Fosse, Luxemburg, L-1536

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Wybierając metodę płatności dostawcy, za pomocą której dostawca dokonuje płatności z góry (taką jak zakup na fakturę lub zakup na raty lub polecenie zapłaty), użytkownik zostanie również poproszony o podanie pewnych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, w stosownych przypadkach dane dotyczące alternatywnych sposobów płatności) podczas procesu składania zamówienia.

W celu zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu w określeniu wypłacalności naszych klientów, dane te są przez nas przekazywane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na podstawie podanych przez użytkownika danych osobowych, a także innych danych (takich jak koszyk zakupów, suma faktur, historia zamówień, historia płatności), dostawca sprawdza, czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub nieściągalnych długów.

Oprócz wewnętrznych kryteriów dostawcy, informacje dotyczące tożsamości i zdolności kredytowej z następujących agencji kredytowych mogą również zostać uwzględnione w procesie decyzyjnym w ramach weryfikacji wniosku zgodnie z art. 6 lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO:

 • - Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss
 • CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
 • - Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). W zakresie, w jakim wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczanie wartości punktowych obejmuje między innymi dane adresowe.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

SKRILL

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Anglia

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane dostawcy wyłącznie w celu realizacji płatności i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

W przypadku przekazywania danych do lokalizacji dostawcy, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

SOFORT

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO.

W takim przypadku dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności z dostawcą i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

STRIPE

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO.

W takim przypadku dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności z dostawcą i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

WIX Payments

Metody płatności online od następującego dostawcy są dostępne na tej stronie: Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności dostawcy, za którą dokonuje płatności z góry (np. płatność kartą kredytową), dane dotyczące płatności podane podczas procesu zamawiania (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 lit. b RODO. 6 (1) lit. b RODO.

W takim przypadku dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności z dostawcą i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

W przypadku przekazywania danych do lokalizacji dostawcy, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Marketing internetowy

Google AdSense

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi reklamy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irlandia ("Google").

Google AdSense wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Ponadto Google AdSense wykorzystuje również "sygnały nawigacyjne" (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji, które mogą być wykorzystywane do rejestrowania, gromadzenia i oceny prostych działań, takich jak ruch odwiedzających na stronie internetowej.

Informacje generowane przez te pliki cookie i / lub sygnały nawigacyjne (w tym adres IP) na temat korzystania z tej witryny będą zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. W przypadku korzystania z Google AdSense dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA.

Google wykorzysta uzyskane w ten sposób informacje do analizy korzystania z tej witryny w odniesieniu do reklam AdSense. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google AdSense nie jest łączony z innymi danymi Google. Informacje zebrane przez Google mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo i/lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na żądanie Google.

Wszystkie opisane powyżej operacje przetwarzania, w szczególności odczytywanie informacji na używanym urządzeniu końcowym, są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt RODO. 6 (1) lit. a RODO. Bez tej zgody Google AdSense nie będzie wykorzystywany podczas wizyty użytkownika w witrynie.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby cofnąć zgodę, należy dezaktywować tę usługę w "Narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie" dostępnym na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca uczestniczy w Ramach Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Więcej informacji: Polityka prywatności Google.

Usługi analizy internetowej

Google (Universal) Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Google (Universal) Analytics wykorzystuje "pliki cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym skrócony adres IP) są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane, a także mogą być przesyłane na serwery Google LLC. w USA.

Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza możliwość bezpośredniego odniesienia osobistego. Dzięki temu rozszerzeniu adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google LLC. w USA i tam skrócony. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Za pomocą specjalnej funkcji o nazwie "Dane demograficzne" Google Analytics umożliwia również tworzenie statystyk z oświadczeniami na temat wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę w oparciu o ocenę reklam związanych z zainteresowaniami oraz z wykorzystaniem informacji stron trzecich. Pozwala to na zdefiniowanie i rozróżnienie grup użytkowników witryny w celu prowadzenia działań marketingowych zoptymalizowanych pod kątem grup docelowych. Zestawów danych zebranych za pośrednictwem "Demografii" nie można jednak przypisać do konkretnej osoby.

Szczegółowe informacje na temat zainicjowanych operacji przetwarzania oraz postępowania Google z danymi zebranymi ze stron internetowych można znaleźć tutaj: Zasady Google.

Przetwarzanie opisane powyżej, w szczególności ustawianie plików cookie Google Analytics w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody korzystanie z Google Analytics podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie będzie miało miejsca.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy dezaktywować tę usługę w narzędziu "Cookie-Consent-Tool" dostępnym na stronie internetowej. Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych w celu korzystania z Google Analytics, która zobowiązuje Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą witrynę i nieprzekazywania ich stronom trzecim.

Na tej stronie internetowej usługa "Google Signals" może być również używana jako rozszerzenie Google Analytics. Dzięki usłudze Google Signals możliwe jest tworzenie przez Google raportów dotyczących różnych urządzeń (tzw. "cross-device tracking").

Jeśli użytkownik aktywował "spersonalizowane reklamy" w ustawieniach konta Google i połączył swoje urządzenia z dostępem do Internetu z kontem Google, Google może analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć na tej podstawie modele baz danych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO (patrz wyżej).

Uwzględniane są loginy i typy urządzeń wszystkich odwiedzających stronę, którzy byli zalogowani na konto Google i dokonali konwersji. Dane te pokazują między innymi, na którym urządzeniu użytkownik po raz pierwszy kliknął reklamę i na którym urządzeniu nastąpiła powiązana konwersja.

W zakresie, w jakim wykorzystywane są Sygnały Google, nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie statystyki opracowane na podstawie Sygnałów Google. Użytkownik ma możliwość dezaktywacji funkcji "spersonalizowanych reklam" w ustawieniach swojego konta Google, a tym samym wyłączenia analizy na różnych urządzeniach.

Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: Wsparcie Google. I tutaj.

Jako rozszerzenie Google Analytics, funkcja "UserIDs" może być również używana na tej stronie. Przypisując indywidualne identyfikatory UserID, możemy zlecić Google tworzenie raportów na różnych urządzeniach (tzw. "śledzenie na różnych urządzeniach").

Oznacza to, że zachowanie użytkownika może być również analizowane na różnych urządzeniach, jeśli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik założył konto osobiste poprzez rejestrację na tej stronie internetowej i jest zalogowany na swoje konto osobiste na różnych urządzeniach końcowych przy użyciu odpowiednich danych logowania.

Zebrane w ten sposób dane pokazują między innymi, na którym urządzeniu końcowym użytkownik kliknął reklamę po raz pierwszy i na którym urządzeniu końcowym nastąpiła odpowiednia konwersja.

W przypadku przesyłania danych z UE do USA Google opiera się na tak zwanych standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają na celu zapewnienie zgodności z europejskim poziomem ochrony danych w USA.
Więcej informacji: Google (Universal) Analytics.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca uczestniczy w Ramach Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Google Analytics 4

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"), która może być wykorzystywana do analizy korzystania ze stron internetowych.

Podczas korzystania z Google Analytics 4 standardowo używane są tak zwane "pliki cookie". Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej (w tym adres IP przesłany przez urządzenie końcowe, skrócony o ostatnie cyfry, patrz poniżej) są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane i przetwarzane. Może to również skutkować przesłaniem informacji na serwery Google LLC, spółki z siedzibą w USA, gdzie informacje te są dalej przetwarzane.

W przypadku korzystania z Google Analytics 4 adres IP przesyłany przez urządzenie końcowe użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej jest zawsze gromadzony i przetwarzany domyślnie i automatycznie wyłącznie w sposób zanonimizowany, tak aby wykluczyć bezpośrednie osobiste odniesienie do gromadzonych informacji.

Ta automatyczna anonimizacja jest przeprowadzana poprzez skrócenie adresu IP przesyłanego przez urządzenie końcowe użytkownika przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) o ostatnie cyfry.

W naszym imieniu Google wykorzystuje te i inne informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów (raportów) dotyczących aktywności użytkownika w witrynie lub zachowania użytkownika oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

W tym kontekście adres IP przesłany i skrócony przez urządzenie końcowe użytkownika w ramach Google Analytics 4 nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Dane zebrane w kontekście korzystania z Google Analytics 4 będą przechowywane przez 2 miesiące, a następnie zostaną usunięte.

Google Analytics 4 umożliwia również tworzenie statystyk z oświadczeniami dotyczącymi wieku, płci i zainteresowań użytkowników witryny na podstawie oceny reklamy opartej na zainteresowaniach oraz z udziałem informacji stron trzecich za pośrednictwem specjalnej funkcji, tak zwanych "cech demograficznych".

Umożliwia to określenie i rozróżnienie grup użytkowników witryny w celu ukierunkowania działań marketingowych. Danych zebranych za pośrednictwem "cech demograficznych" nie można jednak przypisać do konkretnej osoby, a tym samym do użytkownika. Dane gromadzone za pośrednictwem funkcji "charakterystyka demograficzna" są przechowywane przez dwa miesiące, a następnie usuwane.

Przetwarzanie opisane powyżej, w szczególności ustawienie plików cookie Google Analytics w celu przechowywania i odczytywania informacji na urządzeniu końcowym używanym przez użytkownika do korzystania ze strony internetowej, będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) lit. a RODO.

Bez zgody użytkownika usługa Google Analytics 4 nie będzie wykorzystywana podczas korzystania z witryny przez użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili odwołać raz udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia "Cookie Consent Tool" dostępnego na stronie internetowej.

Na tej stronie internetowej usługa "Google Signals" może być również używana jako rozszerzenie Google Analytics 4. Dzięki usłudze Google Signals Google może tworzyć raporty dla różnych urządzeń (tzw. "cross-device tracking").

Jeśli użytkownik aktywował "spersonalizowane reklamy" w ustawieniach konta Google i połączył swoje urządzenia z dostępem do Internetu z kontem Google, Google może analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach i tworzyć na tej podstawie modele baz danych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO (patrz wyżej).

Uwzględniane są loginy i typy urządzeń wszystkich odwiedzających stronę, którzy byli zalogowani na konto Google i dokonali konwersji. Dane te pokazują między innymi, na którym urządzeniu użytkownik po raz pierwszy kliknął reklamę i na którym urządzeniu nastąpiła powiązana konwersja. W zakresie, w jakim wykorzystywane są Google Signals, nie otrzymujemy od Google żadnych danych osobowych, a jedynie statystyki opracowane na podstawie Google Signals.

Użytkownik ma możliwość dezaktywacji funkcji "spersonalizowanych reklam" w ustawieniach swojego konta Google, a tym samym wyłączenia analizy na różnych urządzeniach. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: Wsparcie Google oraz tutaj.

Jako rozszerzenie Google Analytics 4, funkcja "UserIDs" może być również używana na tej stronie. Przypisując indywidualne identyfikatory UserID, możemy zlecić Google tworzenie raportów na różnych urządzeniach (tzw. "śledzenie na różnych urządzeniach").

Oznacza to, że zachowanie użytkownika może być również analizowane na różnych urządzeniach, jeśli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę na korzystanie z Google Analytics zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli użytkownik założył konto osobiste poprzez rejestrację na tej stronie internetowej i jest zalogowany na swoje konto osobiste na różnych urządzeniach końcowych przy użyciu odpowiednich danych logowania.

Zebrane w ten sposób dane pokazują między innymi, na którym urządzeniu końcowym użytkownik kliknął reklamę po raz pierwszy i na którym urządzeniu końcowym nastąpiła odpowiednia konwersja.

Zawarliśmy z Google tak zwaną umowę o przetwarzaniu danych w celu korzystania z Google Analytics 4, na mocy której Google jest zobowiązany do ochrony danych użytkowników naszej witryny i nieprzekazywania ich stronom trzecim.

Aby zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych, nawet w przypadku jakiegokolwiek transferu danych z UE lub EOG do USA i ewentualnego dalszego przetwarzania tam, Google odwołuje się do tak zwanych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które uzgodniliśmy umownie z Google.

Dalsze informacje prawne dotyczące Google Analytics 4, w tym kopię wyżej wymienionych standardowych klauzul umownych, można znaleźć pod następującym linkiem:  Polityka prywatności Google.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania uruchamianego przez Google Analytics 4 i postępowania Google z danymi ze stron internetowych można znaleźć tutaj: Zasady dotyczące technologii Google.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca uczestniczy w Ramach Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Funkcje witryny

Filmy z YouTube

Ta strona internetowa wykorzystuje wtyczki do wyświetlania i odtwarzania filmów od następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irlandia

Dane mogą być również przekazywane do: Google LLC, USA.

Po wywołaniu strony naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy w celu załadowania wtyczki. Wiąże się to z przekazaniem dostawcy pewnych informacji, w tym adresu IP użytkownika.

Jeśli odtwarzanie osadzonych filmów jest uruchamiane za pośrednictwem wtyczki, dostawca wykorzystuje również pliki cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika, tworzenia statystyk odtwarzania i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

Jeśli użytkownik jest zalogowany do konta użytkownika prowadzonego przez dostawcę podczas wizyty w witrynie, jego dane zostaną bezpośrednio przypisane do jego konta po kliknięciu filmu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane zostały przypisane do jego konta, musi wylogować się przed kliknięciem przycisku odtwarzania.

Wszystkie wyżej wymienione procesy przetwarzania, w szczególności ustawianie plików cookie w celu odczytywania informacji na używanym urządzeniu końcowym, odbywają się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) lit. a RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę za pomocą "narzędzia zgody na pliki cookie" dostępnego na stronie internetowej.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca uczestniczy w Ramach Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Czcionki internetowe Google

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych od następującego dostawcy w celu wyświetlania czcionek w jednolity sposób: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Dane są również przekazywane do: Google LLC, USA

Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek oraz nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy. W tym procesie pewne informacje o przeglądarce, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Przetwarzanie danych osobowych podczas nawiązywania połączenia z dostawcą czcionek odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę za pomocą "narzędzia zgody na pliki cookie" dostępnego na stronie internetowej. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca uczestniczy w Ramach Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

reCAPTCHA

Na tej stronie korzystamy z usługi CAPTCHA następującego dostawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Dane mogą być również przekazywane do: Google LLC, USA. Do projektowania wizualnego okna CAPTCHA dostawca wykorzystuje "Google Fonts", tj. czcionki ładowane z Internetu przez Google. Nie są przetwarzane żadne inne informacje poza wymienionymi powyżej, które są już przekazywane do Google za pośrednictwem funkcji ReCaptcha.

Usługa sprawdza, czy dane wejściowe są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też są nadużywane przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie w celu blokowania spamu, ataków DDoS i podobnych zautomatyzowanych złośliwych ataków. Aby upewnić się, że działanie jest wykonywane przez człowieka, a nie przez zautomatyzowanego bota, Cloudflare Turnstile gromadzi adres IP używanego urządzenia końcowego, dane rozpoznawcze przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i czas trwania wizyty i przesyła te dane na serwery dostawcy w celu ich oceny.

Proces ten opiera się na naszym uzasadnionym interesie w określaniu indywidualnej odpowiedzialności podczas korzystania z Internetu oraz w zapobieganiu nadużyciom i spamowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarliśmy z dostawcą umowę dotyczącą przetwarzania zamówień, zapewniającą ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę i zakazującą nieuprawnionego ujawniania ich stronom trzecim.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca uczestniczy w Ramach Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają zgodność z europejskim poziomem ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Narzędzia i inne

Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwane "narzędzie zgody na pliki cookie" w celu uzyskania skutecznej zgody użytkownika na pliki cookie i aplikacje oparte na plikach cookie, które wymagają zgody. "Narzędzie zgody na pliki cookie" jest wyświetlane użytkownikom w formie interaktywnego interfejsu użytkownika po wejściu na stronę, na której można wyrazić zgodę na określone pliki cookie i/lub aplikacje oparte na plikach cookie, zaznaczając odpowiednie pole.

Za pomocą tego narzędzia wszystkie pliki cookie/usługi wymagające zgody są ładowane tylko wtedy, gdy dany użytkownik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole. Gwarantuje to, że takie pliki cookie są ustawiane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy, gdy udzielono na to zgody.

Narzędzie ustawia technicznie niezbędne pliki cookie w celu zapisania preferencji dotyczących plików cookie. Osobiste dane użytkownika zasadniczo nie są przetwarzane.

Jeśli w indywidualnych przypadkach dane osobowe (takie jak adres IP) są przetwarzane w celu przechowywania, przypisywania lub rejestrowania ustawień plików cookie, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w zgodnym z prawem zarządzaniu zgodą użytkownika na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem projektowaniu naszej strony internetowej. 6 ust. 1 RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w zgodnym z prawem, dostosowanym do użytkownika i przyjaznym dla użytkownika zarządzaniu zgodą na pliki cookie, a tym samym w zgodnym z prawem projekcie naszej strony internetowej.

Dalszą podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jako podmiot odpowiedzialny podlegamy prawnemu obowiązkowi uzależnienia korzystania z technicznie niepotrzebnych plików cookie od odpowiedniej zgody użytkownika.

Dalsze informacje na temat operatora i opcji ustawień narzędzia zgody na pliki cookie można znaleźć bezpośrednio w odpowiednim interfejsie użytkownika na naszej stronie internetowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

13.1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają użytkownikowi następujące kompleksowe prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji i interwencji) wobec administratora danych w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych:

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 RODO. 15 RODO;

 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO;
 • - Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO. 17 RODO;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 GDPR;
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO. 19 RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR;
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 (3) RODO. 7 (3) RODO;
 • - Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli w ramach rozważania interesów przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego przeważającego uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ ISTNIENIE WAŻNYCH I ZASŁUGUJĄCYCH NA OCHRONĘ POWODÓW PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD INTERESAMI, PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI UŻYTKOWNIKA, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można wykonać w sposób opisany powyżej.

Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania przedmiotowych danych do celów reklamy bezpośredniej.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej, celu przetwarzania i - w stosownych przypadkach - na odpowiednim prawnym okresie przechowywania (np. handlowym i podatkowym okresie przechowywania).

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z Art. 6 (1) lit. a RODO, dane te są przechowywane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli istnieją prawne okresy przechowywania danych, które są przetwarzane w ramach zobowiązań prawnych lub podobnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te będą rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia i/lub jeśli nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te będą rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, jeśli nie będą już konieczne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia i/lub jeśli nie będziemy już mieć uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do momentu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 21 (1) RODO, chyba że możemy przedstawić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do momentu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. 21 (2) RODO.

O ile nie określono inaczej w informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu na temat konkretnych sytuacji przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

Preferencje dotyczące rezygnacji z plików cookie

Czytaj więcej...

HomeKing Store
Logo
Porównaj pozycje
 • Razem (0)
Porównaj
0
Sylwetka ninja 9 godzin temu

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Koszyk na zakupy