Odwołanie

Odwołanie

Zwroty, refundacje i wymiany,
Instrukcje dotyczące anulowania rezerwacji i formularz anulowania rezerwacji

30-dniowy okres anulowania rezerwacji

Konsumenci, tj. każda osoba fizyczna działająca w celach, które w całości lub w przeważającej części nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, mają prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach

A. Instrukcje dotyczące anulowania
Prawo do anulowania

You have the right to cancel this contract within 30 days without giving any reason.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Najprostszym sposobem jest aby wysłać nam wiadomość e-mail na adres

REFUND@ hk.st

+

Produkt / Zamówienie
Adres zwrotny w celu szybkiego przetworzenia:

Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj dostawy standardowej oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możemy dokonać potrącenia z kwoty zwrotu z tytułu utraty wartości dostarczonych towarów, jeżeli utrata ta jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi przez Kontrahenta. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego środka płatniczego, jakiego użyliście Państwo do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliście inaczej. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towary należy odesłać lub przekazać nam lub focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślecie Państwo towar przed upływem 14 dni. Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Wyłączenie i/lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przestaje przysługiwać w przypadku umowy o dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli zostaną one rozpieczętowane po dostawie.

Informacje ogólne

1) Należy zapobiegać uszkodzeniu i zanieczyszczeniu towaru. Towar należy zwrócić, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, które zapewni odpowiednią ochronę przed potencjalnymi uszkodzeniami transportowymi.

2) Prosimy nie odsyłać towarów przesyłką kurierską.

3) Należy pamiętać, że podanie powyższych informacji ogólnych w punktach 1 i 2 nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz anulowania

Jeśli chcesz anulować tę umowę, wypełnij i wyślij ten formularz.

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o odstąpieniu od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*) / o świadczenie następującej usługi (*),

Zamówiono w dniu (*) / otrzymano w dniu (*)

Nazwa konsumenta(ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

HomeKing Store
Logo
Porównaj pozycje
  • Razem (0)
Porównaj
0
Sylwetka ninja 9 godzin temu

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Koszyk na zakupy