Preklic

Preklic

Vračila, vračila in zamenjave,
Navodila za preklic in obrazec za preklic

30-dnevni odpovedni rok

Potrošniki, tj. vsi posamezniki, ki delujejo za namene, ki so v celoti ali pretežno zunaj njihove trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti, imajo pravico odpovedati vsako pogodbo pod naslednjimi pogoji

A. Navodila za preklic
Pravica do preklica

To pogodbo imate pravico odpovedati v 30 dneh brez navedbe razloga.

Rok za preklic se izteče po 30 dneh od dneva, ko pridobite blago v fizično posest vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki jo navedete vi. Za uveljavljanje pravice do odpovedi nas morate o svoji odločitvi za odpoved te pogodbe obvestiti z jasno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Uporabite lahko priloženi vzorec obrazca za odpoved, vendar to ni obvezno. Za spoštovanje roka za odpoved zadostuje, da sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odpovedi pošljete pred iztekom roka za odpoved.

Najlažji način je da nam pošljete e-pošto na naslov

REFUND@ hk.st

+

Izdelek / naročilo
Povratni naslov za hitro obdelavo:

Učinki preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih dneh po dnevu, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi za odstop od te pogodbe, povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki nastanejo, če izberete drugo vrsto dostave kot najcenejšo vrsto standardne dostave, ki jo ponujamo). Od povračila lahko odštejemo izgubo vrednosti dobavljenega blaga, če je izguba posledica vašega nepotrebnega ravnanja. Povračilo bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili pri začetni transakciji, razen če ste se izrecno dogovorili drugače. V vsakem primeru zaradi povračila ne boste imeli nobenih stroškov. Povračilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila o tem, da ste blago poslali nazaj, karkoli se zgodi prej. Blago morate poslati nazaj ali ga izročiti nam ali podjetju focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nam sporočili svojo odpoved od te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago pošljete nazaj pred iztekom štirinajstdnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosite vi. Odgovorni ste le za zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen tistega, ki je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja blaga. Izključitev in/ali predčasno prenehanje pravice do odpovedi. Pravica do odstopa od pogodbe preneha veljati v primeru pogodbe o dobavi zapečatenega blaga, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če se po dobavi odpečati.

Splošne informacije

1) Prosimo, da preprečite poškodovanje in onesnaženje blaga. Blago vrnite, če je mogoče, v originalni embalaži z vsemi dodatki in vsemi sestavnimi deli embalaže. Po potrebi uporabite zaščitno zunanjo embalažo. Če originalne embalaže nimate več, prosimo, uporabite ustrezno embalažo, ki zagotavlja ustrezno zaščito pred morebitnimi poškodbami pri prevozu.

2) Prosimo, da blaga ne vračate naprej.

3) Upoštevajte, da zgornje splošne informacije v razdelkih 1 in 2 niso pogoj za učinkovito uveljavljanje vaše pravice do preklica.

B. Obrazec za preklic

Če želite odpovedati to pogodbo, izpolnite in pošljite ta obrazec.

(*) sporočam, da (*) odstopam od svoje/naše (*) prodajne pogodbe za naslednje blago (*) / za opravljanje naslednje storitve (*),

Naročeno (*) / prejeto (*)

Ime potrošnika(-ov)

Naslov potrošnika(-ov)

Podpis potrošnika(-ov) (samo če je ta obrazec poslan na papirju)

Datum

(*) Neustrezno črtajte

HomeKraljeva trgovina
Logotip
Primerjaj predmete
  • Skupaj (0)
Primerjaj
0
Silhueta Ninja pred 9 urami

Joe Doe iz Londona v Angliji je kupil

Joe Doe v Londonu?

Joe Doe iz Londona v Angliji je kupil

Joe Doe v Londonu?

Joe Doe iz Londona v Angliji je kupil

Joe Doe v Londonu?

Joe Doe iz Londona v Angliji je kupil

Nakupovalna košarica