Intrekking

Intrekking

Terugbetalingen, retouren en omruilingen,
Instructies voor annulering & Annuleringsformulier

30 dagen annuleringstermijn

Consumenten, d.w.z. eenieder die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, hebben het recht een overeenkomst op te zeggen onder de volgende voorwaarden

A. Instructies voor annulering
Recht op annulering

U hebt het recht dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De annuleringstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

De gemakkelijkste manier is om ons een e-mail te sturen naar

REFUND@ hk.st

+

Product / Bestelling
Retouradres voor snelle verwerking:

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringswijze kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Wij kunnen op de vergoeding een bedrag in mindering brengen voor waardeverlies van geleverde goederen, indien het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons uw opzegging van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons of aan focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitsluiting en/of tussentijds verval van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt in geval van een overeenkomst voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, wanneer zij na de levering worden ontzegeld.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen, indien mogelijk, terug in de originele verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik eventueel een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade.

2) Stuur de goederen niet vrachtvrij terug.

3) De bovenstaande algemene informatie in punt 1 en 2 is geen voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van uw herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Indien u dit contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) /voor de levering van de volgende dienst (*) opzeggen,

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

HomeKing Winkel
Logo
Artikelen vergelijken
  • Totaal (0)
Vergelijk
0
Ninja Silhouet 9 uur geleden

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Winkelwagen