Tilbakekalling

Tilbakekalling

Refusjon, retur og bytte,
Instruksjoner for avbestilling og avbestillingsskjema

30 dagers angrefrist

Forbrukere, dvs. enhver person som handler for formål som helt eller hovedsakelig ligger utenfor vedkommendes næringsvirksomhet, forretning, håndverk eller yrke, har rett til å gå fra en avtale på følgende vilkår

A. Instruksjoner for kansellering
Rett til å kansellere

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.

Angreretten utløper etter 30 dager fra den dagen du, eller en tredjepart som ikke er transportøren og som du har oppgitt, får varene i fysisk besittelse. For å benytte deg av angreretten må du informere oss om din beslutning om å gå fra denne avtalen ved å gi oss en klar melding (f.eks. et brev sendt per post eller e-post). Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrerettfristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av angreretten før angrerettfristen er utløpt.

Den enkleste måten er å sende oss en e-post til

REFUND@ hk.st

+

Produkt / bestilling
Returadresse for rask behandling:

Effekter av kansellering

Hvis du angrer på denne avtalen, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som oppstår hvis du velger en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unødig opphold og senest fjorten dager etter den dagen vi ble informert om din beslutning om å angrer på denne avtalen. Vi kan gjøre fradrag i refusjonen for verditap på leverte varer dersom tapet skyldes unødvendig håndtering fra din side. Vi betaler tilbake beløpet med samme betalingsmiddel som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Du vil uansett ikke pådra deg noen gebyrer som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller du har levert bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer først. Du skal sende varene tilbake eller overlevere dem til oss eller til focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du meddeler oss at du vil si opp avtalen. Fristen er overholdt hvis du sender varene tilbake før fristen på 14 dager er utløpt. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon. Utelukkelse og/eller for tidlig utløp av angreretten. Angreretten bortfaller ved avtale om levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevern- eller hygieniske årsaker, dersom forseglingen brytes etter levering.

Generell informasjon

1) Unngå skader på og forurensning av varene. Returner om mulig varene i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytteremballasje. Hvis du ikke lenger er i besittelse av originalemballasjen, ber vi deg bruke egnet emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot potensielle transportskader.

2) Vennligst ikke returner varene fraktfritt.

3) Vær oppmerksom på at den generelle informasjonen ovenfor i punkt 1 og 2 ikke er en forutsetning for å kunne utøve din angrerett.

B. Avbestillingsskjema

Hvis du ønsker å kansellere denne kontrakten, må du fylle ut og sende inn dette skjemaet.

Jeg/vi (*) gir herved beskjed om at jeg/vi (*) kansellerer min/vår (*) kontrakt om salg av følgende varer (*) / for levering av følgende tjeneste (*),

Bestilt den (*) / mottatt den (*)

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun hvis dette skjemaet sendes på papir)

Dato

(*) Stryk det som er relevant

HomeKing Butikk
Logo
Sammenlign elementer
  • Totalt (0)
Sammenlign
0
Ninja silhuett 9 timer siden

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Handlekurv