Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser med kundeinformasjon

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter kalt "GTC") for

(heretter kalt "HK.ST") skal gjelde for alle avtaler om levering av varer inngått av en forbruker eller entreprenør (heretter kalt "Kunde") med HK.ST med hensyn til varene som presenteres av HK.ST i sin nettbutikk. Inkludering av kundens egne vilkår og betingelser avvises herved, med mindre annet er avtalt.

1.2 Disse vilkårene gjelder tilsvarende for kontrakter om levering av vouchere, med mindre annet er avtalt.

1.3 En forbruker i henhold til disse Vilkårene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendige næringsdrivende.

1.4 En entreprenør i henhold til disse generelle vilkårene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som, når han inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin kommersielle eller selvstendige yrkesvirksomhet.

2a) Andre selskaper

Andre personer enn HK.ST driver shops, tilbyr tjenester eller selger varer på dette nettstedet. Vi tilbyr også lenker til nettsteder som drives av tilknyttede selskaper og visse andre virksomheter. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere disse tilbudene eller nettstedene, og vi gir ingen representasjoner om tilbudene til disse selskapene eller enkeltpersoner eller innholdet på deres nettsteder. HK.ST påtar seg intet ansvar for handlinger, produkter og innhold fra disse eller andre tredjeparter. Du vil bli varslet hvis en tredjepart er involvert i transaksjonen din, og vi kan dele informasjonen din om den transaksjonen med denne tredjeparten.

2b) HK.STs rolle

HK.ST tillater tredjepartsleverandører

www.hk.st/store-listing

føre opp og selge sine produkter på nettstedet. Dette vil være tydelig på den respektive produktdetaljsiden. Selv om HK.ST legger til rette for transaksjoner på HK.ST Marketplace, er HK.ST verken kjøper eller selger av disse tredjepartsartiklene. HK.ST tilbyr kjøpere og selgere muligheten til å forhandle og fullføre transaksjoner. Dermed er kontrakten som oppstår når salget av disse tredjepartsartiklene inngås, utelukkende mellom kjøperen og selgeren. HK.ST er ikke part i kontrakten og påtar seg derfor ikke noe ansvar for denne kontrakten. HK.ST er heller ikke selgerens agent. Selgeren er ansvarlig for salget av produktene, eventuelle klager fra kjøperen og alle andre forhold som oppstår som følge av kontrakten mellom kjøper og selger.

2c) Inngåelse av kontrakt

2.1 Produktbeskrivelsene i HK.STs nettbutikk utgjør ikke bindende tilbud fra HK.STs side, men tjener til innlevering av et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan sende inn tilbudet via det elektroniske bestillingsskjemaet som er integrert i HK.STs nettbutikk. Ved å gjøre dette, etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, sender kunden et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.3 HK.ST kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,
- ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvor kundens mottakelse av ordrebekreftelsen er avgjørende, eller
- ved å levere de bestilte varene til kunden, i hvilket tilfelle kundens mottak av varene er avgjørende, eller
- ved å be om betaling fra kunden etter at kunden har lagt inn bestillingen.
Hvis det finnes flere av de nevnte alternativene, skal kontrakten inngås på det tidspunktet ett av de nevnte alternativene inntreffer først. Perioden for aksept av tilbudet begynner dagen etter at kunden sender tilbudet og slutter med utløpet av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Hvis HK.ST ikke aksepterer kundens tilbud innen den nevnte perioden, skal dette anses som en avvisning av tilbudet med den konsekvens at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeserklæring.

2.4 Hvis kunden velger en betalingsmåte som tilbys av PAYPAL, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PAYPAL"), underlagt PAYPALs vilkår for bruk, tilgjengelig på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PAYPAL-konto - underlagt vilkårene for betalinger uten PAYPAL-konto, tilgjengelig på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjelp av en betalingsmåte som tilbys av PAYPAL som kan velges i den elektroniske bestillingsprosessen, erklærer HK.ST allerede aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

2.5 Hvis betalingsmåten "AMAZON Payments" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter: "AMAZON"), underlagt brukeravtalen for AMAZON Payments Europe, som kan ses på https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Hvis kunden velger "AMAZON Payments" som betalingsmåte under bestillingsprosessen på nettet, utsteder han også en betalingsordre til AMAZON ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen. I dette tilfellet erklærer HK.ST allerede aksept av kundens tilbud på det tidspunktet kunden utløser betalingsprosessen ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.6 Når et tilbud er gitt via HK.STs online bestillingsskjema, vil kontraktsteksten bli lagret av HK.ST etter at kontrakten er inngått og overført til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at kunden har sendt sin bestilling. HK.ST skal ikke gjøre kontraktsteksten tilgjengelig utover dette. Hvis kunden har opprettet en brukerkonto i HK.STs nettbutikk før han sender bestillingen, blir bestillingsdataene arkivert på HK.STs nettsted og kan nås av kunden gratis via sin passordbeskyttede brukerkonto ved å oppgi de relevante påloggingsdataene.

2.7 Før bestillingen er bindende via HK.STs online bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjenning av inntastingsfeil kan være forstørrelsesfunksjonen i nettleseren, ved hjelp av hvilken visningen på skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer under den elektroniske bestillingsprosessen ved hjelp av de vanlige tastatur- og musefunksjonene til han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.8 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at e-postadressen han oppgir for ordrebehandling er korrekt, slik at e-poster sendt av HK.ST kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster som sendes av HK.ST eller av tredjeparter som er bestilt av HK.ST for å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Angrerett

3.1 Forbrukere har generelt angrerett.

3.2 Ytterligere informasjon om angreretten finnes i HK.STs veiledning om angrerett.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i HK.STs produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer den lovbestemte merverdiavgiften. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader vil bli oppgitt separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 Ved leveranser til land utenfor EU kan det i enkelte tilfeller påløpe ytterligere kostnader som HK.ST ikke er ansvarlig for, og som skal bæres av kunden. Disse inkluderer for eksempel kostnader for overføring av penger fra kredittinstitusjoner (f.eks. overføringsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importavgifter eller skatter (f.eks. toll). Slike kostnader kan også påløpe i forbindelse med overføring av midler dersom leveransen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden foretar betalingen fra et land utenfor EU.

4.3 Betalingsmåten(e) vil bli kommunisert til kunden i HK.STs nettbutikk.

4.4 Dersom det er avtalt forskuddsbetaling ved bankoverføring, forfaller betalingen umiddelbart etter kontraktsinngåelsen, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.

4.5 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "PAYPAL" er valgt, skal betalingen behandles via PAYPAL, hvorved PAYPAL også kan bruke tjenestene til tredjeparts betalingstjenesteleverandører til dette formålet. Hvis HK.ST også tilbyr betalingsmetoder via PAYPAL der det foretar forskuddsbetalinger til kunden (f.eks. kjøp på konto eller betaling i avdrag), skal det tildele betalingskravet til PAYPAL eller til betalingstjenesteleverandøren som er bestilt av PAYPAL og spesifikt navngitt til kunden. Før HK.STs erklæring om tildeling aksepteres, skal PAYPAL eller betalingstjenesteleverandøren på oppdrag fra PAYPAL utføre en kredittverdighetskontroll ved hjelp av de overførte kundedataene. HK.ST forbeholder seg retten til å nekte kunden den valgte betalingsmåten i tilfelle et negativt kontrollresultat. Hvis den valgte betalingsmåten er godkjent, må kunden betale fakturabeløpet innen den avtalte betalingsperioden eller i de avtalte betalingsintervallene. I dette tilfellet kan han bare foreta betaling til PAYPAL eller betalingstjenesteleverandøren som er bestilt av PAYPAL med gjeldsgivende virkning. HK.ST forblir imidlertid ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer, selv i tilfelle overdragelse av kravet.

4.6 Hvis betalingsmåten "SOFORT" er valgt, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (heretter "SOFORT"). For å kunne betale fakturabeløpet via "SOFORT" må kunden ha en nettbankkonto som er aktivert for deltakelse i "SOFORT", identifisere seg tilsvarende under betalingsprosessen og bekrefte betalingsinstruksjonen til "SOFORT". Betalingstransaksjonen utføres deretter umiddelbart av "SOFORT", og kundens bankkonto belastes. Mer detaljert informasjon om betalingsmetoden "SOFORT" er tilgjengelig for kunden på Internett på https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "mollie" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (heretter: "mollie"). De individuelle betalingsmetodene som tilbys via mollie, vil bli kommunisert til kunden i HK.STs nettbutikk. For behandling av betalinger kan mollie bruke andre betalingstjenester, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om "mollie" er tilgjengelig på Internett på https://www.mollie.com/de/.

4.8 Hvis en RATEPAY-betalingsmetode som tilbys av HK.ST er valgt (f.eks. RATEPAY-faktura, RATEPAY-forskuddsbetaling, RATEPAY-direkte belastning, RATEPAY-ratebetaling), vil betalingen bli behandlet via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (heretter "RATEPAY"), som HK.ST tildeler sitt krav mot kunden. Kunden vil bli informert på HK.STs nettsted om hvilke RATEPAY-betalingsmetoder HK.ST tilbyr i detalj. Kunden kan bare foreta betalinger til RATEPAY med frigjørende virkning. HK.ST forblir imidlertid ansvarlig for generelle kundeforespørsler (f.eks. om varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer). I alle andre henseender gjelder de generelle betalingsbetingelsene til RATEPAY, som er tilgjengelige her: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "VR Payment" velges, behandles betalingen via betalingstjenesteleverandøren VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (heretter: "VR Payment"). De enkelte betalingsmåtene som tilbys via VR Payment, kommuniseres til kunden i HK.STs nettbutikk. For behandling av betalinger kan VR Payment bruke tjenestene til tredjeparts betalingstjenesteleverandører, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om "VR Payment" er tilgjengelig på Internett på https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "ADYEN" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland (heretter: "ADYEN"). De enkelte betalingsmåtene som tilbys via ADYEN, kommuniseres til kunden i HK.STs nettbutikk. For behandling av betalinger kan ADYEN bruke tjenestene til tredjeparts betalingstjenesteleverandører, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om "ADYEN" er tilgjengelig på Internett på https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "UNZER" er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Tyskland (heretter: "UNZER"). De enkelte betalingsmåtene som tilbys via UNZER, kommuniseres til kunden i HK.STs nettbutikk. For behandling av betalinger kan UNZER bruke tjenestene til tredjeparts betalingstjenesteleverandører, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om "UNZER" er tilgjengelig på Internett på https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Hvis en betalingsmetode som tilbys via betalingstjenesten "STRIPE" velges, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter "STRIPE"). De enkelte betalingsmåtene som tilbys via STRIPE, vil bli kommunisert til kunden i HK.STs nettbutikk. STRIPE kan bruke andre betalingstjenester for behandling av betalinger, for hvilke spesielle betalingsbetingelser kan gjelde, som kunden kan bli informert om separat. Ytterligere informasjon om STRIPE er tilgjengelig på Internett på https://STRIPE.com/de.

4.13 Hvis betalingsmåten kjøp på konto via BillSAFE er valgt, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. I dette tilfellet må kjøpesummen betales innen 14 (fjorten) dager etter mottak av fakturaen uten fradrag til PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (heretter "PAYPAL") som operatør av betalingstjenesten BillSAFE. Betalingsmåten kjøp på konto krever en vellykket kredittsjekk av PAYPAL. Hvis kunden får tillatelse til å bruke betalingsmåten kjøp på konto etter at kredittverdigheten er sjekket, vil betalingen bli behandlet i samarbeid med PAYPAL, som leverandøren tildeler sitt betalingskrav til. I dette tilfellet kan kunden bare foreta betaling til PAYPAL med gjeldsbefriende virkning. Selv om betalingsmåten kjøp på konto via BillSAFE er valgt, forblir leverandøren ansvarlig for generelle kundeforespørsler, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer. For øvrig gjelder de generelle vilkårene til BillSAFE, som kunden kan hente frem og må bekrefte som en del av bestillingsprosessen. HK.ST forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare opp til et visst bestillingsvolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte bestillingsvolumet overskrides. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.14 Hvis betalingsmåten kjøp på konto via PAYONE er valgt, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. I dette tilfellet skal kjøpesummen betales til PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, innen 14 (fjorten) dager etter mottak av fakturaen uten fradrag. Kjøp på konto er kun mulig for kunder som har fylt 18 år. Betalingsmåten kjøp på konto krever en vellykket kredittvurdering av PAYONE GmbH. Hvis kunden får lov til å kjøpe på konto etter at kredittverdigheten er sjekket, skal betalingen behandles i samarbeid med PAYONE GmbH, som HK.ST skal tildele betalingskravet til. I dette tilfellet kan kunden bare foreta betaling til PAYONE GmbH med gjeldsbefriende virkning. Selv om betalingsmåten kjøp på konto via PAYONE er valgt, skal HK.ST forbli ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer. I alle andre henseender gjelder de generelle vilkårene og betingelsene til PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). HK.ST forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare fra og opp til et bestemt ordrevolum og å avvise denne betalingsmåten hvis ordrevolumet faller under eller overstiger det angitte ordrevolumet. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.15 Hvis betalingsmåten kjøp på konto via MASTERPAYMENT er valgt, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. I dette tilfellet skal kjøpesummen betales uten fradrag til net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") umiddelbart etter mottak av fakturaen. Betalingsmåten kjøp på konto krever en vellykket kredittsjekk av MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannia ("MASTERPAYMENT"). Hvis kunden får tillatelse til å bruke betalingsmåten kjøp på konto etter at kredittverdigheten er sjekket, skal betalingen behandles i samarbeid med net-m privatbank 1891 AG, som HK.ST skal tildele sitt betalingskrav til. I dette tilfellet kan kunden bare foreta betaling til net-m privatbank 1891 AG med gjeldsbefriende virkning. Selv om betalingsmåten kjøp på konto via MASTERPAYMENT er valgt, forblir HK.ST ansvarlig for generelle kundeforespørsler, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer. En ytterligere forutsetning for bruk av betalingsmåten kjøp på konto via MASTERPAYMENT er at kunden har fylt 18 år. HK.ST forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare opp til et visst ordrevolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte ordrevolumet overskrides. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.16 Hvis betalingsmåten kjøp på konto via PAYMORROW er valgt, skal kjøpesummen betales til InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, uten fradrag innen 14 (fjorten) dager etter mottak av fakturaen. Betalingsmåten kjøp på konto krever en vellykket kredittvurdering av PAYMORROW GmbH. Hvis kunden får tillatelse til å bruke betalingsmåten kjøp på konto etter at kredittverdigheten er sjekket, skal betalingen behandles i samarbeid med PAYMORROW GmbH, som HK.ST skal tildele sitt betalingskrav til. I dette tilfellet kan kunden bare foreta betaling til PAYMORROW GmbH med gjeldsbefriende virkning. Selv om betalingsmåten kjøp på konto via PAYMORROW er valgt, skal HK.ST forbli ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer. I tillegg gjelder de generelle vilkårene og betingelsene til PAYMORROW i denne forbindelse, som kunden kan hente opp og må bekrefte som en del av bestillingsprosessen. HK.ST forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare opp til et visst ordrevolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte ordrevolumet overskrides. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.17 Hvis betalingsmåten kjøp på konto via RAKUTEN Checkout er valgt, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. I dette tilfellet må kjøpesummen betales innen 10 (ti) dager etter fakturadato uten fradrag til RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), som HK.ST overdrar sitt betalingskrav til. I dette tilfellet kan kunden bare betale RAKUTEN Deutschland GmbH med gjeldsbefriende virkning. Betalingsmåten kjøp på konto krever en vellykket kredittsjekk av RAKUTEN Deutschland GmbH. Selv om betalingsmåten kjøp på konto er valgt via RAKUTEN Checkout, forblir HK.ST ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer. I tillegg gjelder de generelle vilkårene og betingelsene til RAKUTEN Deutschland GmbH i denne forbindelse, som kunden kan få tilgang til som en del av bestillingsprosessen. HK.ST forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare opp til et visst bestillingsvolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte bestillingsvolumet overskrides. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.18 Hvis betalingsmåten kjøp på konto via Santander er valgt, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. I dette tilfellet skal kjøpesummen betales innen 30 (tretti) dager etter mottak av fakturaen uten fradrag til Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Fakturakjøp er kun mulig for kunder som opptrer som forbrukere og har fylt 18 år. Betalingsmåten fakturakjøp krever en vellykket kredittsjekk av Santander Consumer Bank AG. Hvis bruk av fakturakjøp ikke er mulig på grunn av utilstrekkelig kredittverdighet eller av andre grunner, vil kunden bli tilbudt et alternativt betalingsalternativ. Kunden står fritt til å inngå kontrakten ved hjelp av den alternative betalingsmåten som tilbys, eller å avbryte bestillingsprosessen. Hvis kunden får lov til å bruke betalingsmåten kjøp på konto etter at kredittverdigheten er sjekket, vil betalingen bli behandlet i samarbeid med Santander Consumer Bank AG, som HK.ST tildeler sitt betalingskrav til. I dette tilfellet kan kunden bare foreta betaling til Santander Consumer Bank AG Santander med gjeldsbefriende virkning. Hvis kunden ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse eller ikke oppfyller den i sin helhet innen betalingsperioden, vil han være i mislighold uten ytterligere påminnelse. I dette tilfellet er kunden forpliktet til å erstatte skaden forårsaket av misligholdet. Skaden forårsaket av mislighold kan spesielt omfatte kostnader for påminnelser og kostnader for passende rettslige skritt (f.eks. advokatsalær). Santander Consumer Bank AG forbeholder seg retten til å kreve et gebyr på EUR 1,20 for hver purring. Kunden har rett til å bevise at det ikke har påløpt noen skade eller ikke dette beløpet. Kravene mot kunden som følge av avbetalingskjøpet kan når som helst overdras til tredjepart, særlig til inkassobyråer for å inndrive utestående beløp.
Selv om betalingsmåten kjøp på konto via Santander er valgt, er HK.ST fortsatt ansvarlig for generelle kundeforespørsler, f.eks. om varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer.
HK.ST forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare opp til et visst ordrevolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte ordrevolumet overskrides. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.19 Hvis betalingsmåten kjøp på konto via SECUPAY er valgt, forfaller kjøpesummen etter at varene er levert og fakturert. I dette tilfellet må kjøpesummen betales uten fradrag til SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) innen 14 (fjorten) dager etter mottak av fakturaen. Betalingsmåten kjøp på konto krever en vellykket kredittsjekk av SECUPAY S.A.. Hvis kunden får lov til å kjøpe på konto etter at kredittverdigheten er sjekket, skal betalingen behandles i samarbeid med SECUPAY S.A., som HK.ST skal tildele sitt betalingskrav til. I dette tilfellet kan kunden bare foreta betaling til SECUPAY S.A. med gjeldsfrigjørende virkning. Selv om betalingsmåten kjøp på konto via SECUPAY er valgt, skal HK.ST forbli ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer. HK.ST forbeholder seg retten til å tilby betalingsmåten kjøp på konto bare opp til et visst bestillingsvolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte bestillingsvolumet overskrides. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.20 Hvis betalingsmåten SEPA direkte debitering er valgt, forfaller fakturabeløpet til betaling etter at et SEPA direkte debiteringsmandat er utstedt, men ikke før fristen for forhåndsinformasjonen er utløpt. Betalingskravet skal trekkes når de bestilte varene forlater HK.STs lager, men ikke før fristen for forhåndsinformasjon er utløpt. Forhåndsvarsel er enhver kommunikasjon (f.eks. faktura, policy, kontrakt) fra HK.ST til kunden som kunngjør en belastning via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debiteringen ikke blir innfridd på grunn av mangel på tilstrekkelige midler på kontoen eller på grunn av feil bankopplysninger, eller hvis kunden motsetter seg direkte debitering selv om han ikke har rett til å gjøre det, skal kunden bære gebyrene som påløper av den respektive kredittinstitusjonen som følge av tilbakebelastningen hvis han er ansvarlig for dette.

4.21 Hvis betalingsmåten SEPA Direct Debit er valgt, forfaller fakturabeløpet til betaling etter at et SEPA Direct Debit-mandat er utstedt, men ikke før utløpet av perioden for forhåndsinformasjon. Avtalegiroen skal trekkes når de bestilte varene forlater HK.STs lager, men ikke før utløpet av fristen for forhåndsinformasjon. Forhåndsvarsel er enhver kommunikasjon (f.eks. faktura, policy, kontrakt) fra HK.ST til kunden som kunngjør en belastning via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debiteringen ikke blir innfridd på grunn av mangel på tilstrekkelige midler på kontoen eller på grunn av feil bankopplysninger, eller hvis kunden motsetter seg den direkte debiteringen selv om han ikke har rett til å gjøre det, skal kunden bære gebyrene som påløper av den respektive kredittinstitusjonen som følge av tilbakebelastningen hvis han er ansvarlig for dette. HK.ST forbeholder seg retten til å utføre en kredittverdighetskontroll når SEPA direkte debitering er valgt som betalingsmetode, og å avvise denne betalingsmetoden hvis kredittverdighetskontrollen er negativ.

4.22 Hvis betalingsmåten direkte debitering velges, skal betalingen behandles av PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som HK.ST autoriserer til å innkreve fordringene på vegne av HK.ST. PAYONE GmbH skal innkreve fakturabeløpet fra kundens bankkonto etter å ha utstedt et SEPA-direktebelastningsmandat, men ikke før utløpet av fristen for forhåndsvarslingen. Forhåndsvarsling er enhver kommunikasjon (f.eks. faktura, policy, kontrakt) til kunden som kunngjør en belastning via SEPA Direct Debit. Hvis avtalegiroen ikke innfris på grunn av manglende dekning på kontoen eller på grunn av feil bankopplysninger, eller hvis kunden motsetter seg avtalegiroen selv om han ikke har rett til å gjøre det, skal kunden bære gebyrene som påløper for den respektive kredittinstitusjonen som følge av tilbakebelastningen hvis han er ansvarlig for dette. Selv om betalingsmåten direkte debitering er valgt via PAYONE GmbH, forblir leverandøren ansvarlig for generelle kundeforespørsler, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer.

4.23 Hvis betalingsmetodene "direkte debitering via ipayment" eller "kredittkort via ipayment" er valgt, skal betalingsbehandlingen utføres via ipayment-betalingssystemet til 1&1 Internet AG, som skal videresende kundens betalingsforespørsel til den respektive betalingsleverandøren. De generelle vilkårene og betingelsene til den respektive betalingsleverandøren, som kunden kan ta til etterretning og må godta innenfor rammen av den elektroniske betalingsprosessen, gjelder for betalingsbehandlingen. Betalingsmetodene "direkte debitering via ipayment" eller "kredittkort via ipayment" forutsetter at den respektive betalingsleverandøren godtar kundens betalingsforespørsel.

4.24 Hvis direkte debitering er valgt som betalingsmetode, forfaller fakturabeløpet umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Betalingsmåten direkte debitering krever en vellykket kredittsjekk av MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannia ("MASTERPAYMENT"). Hvis kunden tillates direkte debitering (debetnota) etter at kredittverdigheten er kontrollert, skal betalingen behandles i samarbeid med net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), som HK.ST tildeler sitt betalingskrav. I dette tilfellet er net-m privatbank 1891 AG tilbakekallelig autorisert til å innkreve fakturabeløpet fra kundens angitte konto. Ved overdragelse kan betaling kun skje til net-m privatbank 1891 AG med gjeldsbefriende virkning. Bankinnkrevingen finner sted når de bestilte varene forlater HK.STs lager. Selv om betalingsmåten direkte debitering er valgt via MASTERPAYMENT, forblir HK.ST ansvarlig for generelle kundeforespørsler, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, returer, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer.

4.25 Hvis betalingsmetoden direkte debitering velges, skal betalingen behandles via betalingstjenesteleverandøren Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (heretter "Novalnet"). I dette tilfellet skal betaling skje ved direkte belastning fra kundens bankkonto, forutsatt at kunden tidligere har gitt HK.ST et SEPA-mandat. Belastningen av kjøpesummen fra kundens bankkonto skal skje en bankvirkedag etter at bestillingen er fullført av Novalnet under kreditor-ID: DE53ZZ00000004253. Perioden for forhåndsvarsel (forhåndsvarsling) er redusert til én dag. Hvis den direkte debiteringen ikke blir innfridd på grunn av utilstrekkelig dekning på kontoen eller på grunn av feil bankopplysninger, eller hvis kunden motsetter seg den direkte debiteringen selv om han ikke har rett til å gjøre det, skal kunden bære gebyrene som påløper av den respektive kredittinstitusjonen som følge av tilbakebelastningen hvis han er ansvarlig for dette.

4.26 Hvis betalingsmåten SEPA direkte debitering velges, skal betalingen behandles via den tekniske tjenesteleverandøren PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, i samarbeid med Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg eller Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Fakturabeløpet forfaller til betaling etter at et SEPA-direktebelastningsmandat er utstedt, men ikke før fristen for forhåndsinformasjonen. Den direkte debiteringen skal samles inn når de bestilte varene forlater HK.STs lager, men ikke før utløpet av fristen for forhåndsinformasjonen. Forhåndsvarsel er enhver kommunikasjon (f.eks. faktura, policy, kontrakt) fra HK.ST til kunden som kunngjør en belastning via SEPA Direct Debit. Hvis kunden opptrer som forbruker, skal perioden for forhåndsvarsling reduseres til fem dager for innledende direkte debiteringer og til 2 dager for påfølgende direkte debiteringer. Hvis kunden opptrer i egenskap av næringsdrivende, reduseres perioden for forhåndsinformasjon til én dag for både første og etterfølgende direkte debiteringer. Perioden for forhåndsinformasjon skal begynne den påfølgende dagen og avsluttes for forbrukere den femte dagen ved første gangs direkte debitering, den andre dagen ved senere direkte debiteringer og for næringsdrivende dagen etter forhåndsinformasjonen. Dersom den siste dagen i perioden faller på en lørdag, en søndag eller en helligdag som er anerkjent av staten der kunden har sitt hovedsete, skal neste virkedag erstatte en slik dag. Dersom en direkte debitering ikke innfris på grunn av manglende dekning på kontoen eller på grunn av at det er oppgitt feil bankopplysninger, eller dersom kunden motsetter seg direkte debitering selv om han ikke har rett til det, skal kunden bære gebyrene som kredittinstitusjonen pådrar seg som følge av tilbakebelastningen, dersom han er ansvarlig for dette.

4.27 Hvis betalingsmåten "Direct Debit via RATEPAY" er valgt, vil betalingen bli behandlet av RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (heretter "RATEPAY"). Kunden gir RATEPAY et SEPA-direktebelastningsmandat og instruerer banken sin om å innfri eventuelle direktebelastninger som forfaller. Kunden må sørge for at det er tilstrekkelige midler på hans/hennes brukskonto. Hvis brukskontoen ikke har den nødvendige dekningen, er den kontoførende kredittinstitusjonen ikke forpliktet til å innfri avtalegiroen. RATEPAY forbeholder seg retten til å foreta en kredittsjekk. Hvis kunden har tillatelse til å betale med direkte debitering, vil betalingen bli behandlet av RATEPAY, som HK.ST tildeler sitt betalingskrav. Kunden kan bare foreta betaling til RATEPAY med frigjørende virkning. HK.ST forblir likevel ansvarlig for generelle kundeforespørsler (f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer). I alle andre henseender gjelder RATEPAYs generelle betalingsbetingelser, som er tilgjengelige her: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Hvis betalingsmåten direkte debitering er valgt, forfaller fakturabeløpet umiddelbart etter kontraktsinngåelse. Betalingsmåten direkte debitering krever en vellykket kredittsjekk av SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Hvis kunden får lov til å bruke direkte debitering etter kredittverdighetskontrollen, skal betalingen behandles i samarbeid med SECUPAY AG, som leverandøren skal tildele betalingskravet til. I dette tilfellet skal SECUPAY AG være tilbakekallelig autorisert til å samle inn fakturabeløpet fra kundens angitte konto. Ved overdragelse kan betaling kun skje til SECUPAY AG med gjeldsbefriende virkning. Den direkte debiteringen skal utføres umiddelbart etter at kundens bestilling er sendt i nettbutikken. Selv om betalingsmåten direkte debitering er valgt via SECUPAY AG, skal leverandøren forbli ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer.

4.29 Hvis betalingsmetoden direkte debitering via STRIPE er valgt, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter: "STRIPE"). I dette tilfellet vil STRIPE innkreve fakturabeløpet fra kundens bankkonto etter å ha utstedt et SEPA Direct Debit-mandat, men ikke før utløpet av forhåndsvarslingsperioden på vegne av HK.ST. Forhåndsvarsling er enhver kommunikasjon (f.eks. faktura, policy, kontrakt) til kunden som kunngjør en belastning med SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debiteringen ikke blir innfridd på grunn av utilstrekkelige midler på kontoen eller på grunn av feil bankopplysninger, eller hvis kunden motsetter seg den direkte debiteringen selv om han ikke har rett til å gjøre det, skal kunden bære gebyrene som påløper av den respektive kredittinstitusjonen som følge av tilbakebelastningen hvis han er ansvarlig for dette. HK.ST forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittverdighetskontroll ved valg av SEPA direkte debitering som betalingsmetode og å avvise denne betalingsmetoden hvis kredittverdighetskontrollen er negativ.

4.30 Hvis betalingsmetoden Direct Debit via UNZER er valgt, skal betalingen behandles via betalingstjenesteleverandøren UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (heretter "UNZER"), som HK.ST overdrar sitt betalingskrav til. Før UNZER aksepterer HK.STs overdragelseserklæring, skal UNZER gjennomføre en kredittverdighetskontroll ved hjelp av de overførte kundeopplysningene. HK.ST forbeholder seg retten til å nekte kunden betalingsmetoden direkte belastning via UNZER i tilfelle et negativt kontrollresultat. Hvis betalingsmåten direkte belastning via UNZER er tillatt av UNZER, skal UNZER samle inn fakturabeløpet fra kundens bankkonto etter utstedelse av et SEPA-direktebelastningsmandat, men ikke før utløpet av fristen for forhåndsvarslingen. Forhåndsvarsling er enhver kommunikasjon (f.eks. faktura, policy, kontrakt) til kunden som kunngjør en belastning via SEPA Direct Debit. Hvis autogirobelastningen ikke blir innfridd på grunn av manglende dekning på kontoen eller på grunn av feil bankopplysninger, eller hvis kunden motsetter seg autogirobelastningen selv om han ikke har rett til det, skal kunden bære gebyrene som påløper for den respektive kredittinstitusjonen som følge av tilbakebelastningen, hvis han er ansvarlig for dette.
Betalingsmåten direkte debitering via UNZER er ekskludert,
- hvis ordreverdien faller under 10,00 euro,
- hvis leveringsadressen som er oppgitt av kunden ikke er identisk med fakturaadressen, særlig hvis en pakkestasjon eller en postboks er oppgitt som leveringsadresse, eller
- hvis kunden ennå ikke har fylt 18 år.
HK.ST forbeholder seg også retten til å tilby betalingsmåten direkte belastning via UNZER bare opp til et visst ordrevolum og å avvise denne betalingsmåten hvis det angitte ordrevolumet overskrides. I dette tilfellet vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrensning i betalingsinformasjonen i nettbutikken.

4.31 Hvis kredittkort er valgt som betalingsmåte, forfaller fakturabeløpet umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Betalingsmåten kredittkort behandles i samarbeid med PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som HK.ST autoriserer til å innkreve fordringer på vegne av HK.ST. PAYONE GmbH samler inn fakturabeløpet fra kundens angitte kredittkortkonto. Kredittkortet belastes umiddelbart etter at kundens bestilling er sendt i nettbutikken. HK.ST forblir ansvarlig for generelle kundeforespørsler, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer, selv om kredittkort er valgt som betalingsmåte via PAYONE GmbH.

4.32 Hvis kredittkort er valgt som betalingsmåte, forfaller fakturabeløpet umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Betalingsmåten med kredittkort behandles i samarbeid med SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag) som leverandøren tildeler sitt betalingskrav til. SECUPAY AG samler inn fakturabeløpet fra kundens angitte kredittkortkonto. I tilfelle overdragelse kan betaling bare gjøres til SECUPAY AG med gjeldsfrigjørende virkning. Kredittkortet belastes umiddelbart etter at kundens bestilling er sendt i nettbutikken. Selv om betalingsmåten kredittkortbetaling er valgt via SECUPAY AG, forblir leverandøren ansvarlig for generelle kundeforespørsler, f.eks. angående varene, leveringstid, forsendelse, retur, klager, tilbakekallingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer.

4.33 Hvis betalingsmåten kredittkort via STRIPE er valgt, forfaller fakturabeløpet umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Betalingen behandles via betalingstjenesteleverandøren STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter: "STRIPE"). STRIPE forbeholder seg retten til å gjennomføre en kredittsjekk og til å nekte denne betalingsmåten i tilfelle en negativ kredittsjekk.

4.34 Hvis en betalingsmåte som tilbys via betalingstjenesten "Klarna" velges, vil betalingen bli behandlet via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter: "Klarna").

5a) Leverings- og forsendelsesvilkår

5.1 Hvis HK.ST tilbyr å sende varene, vil leveransen skje innenfor leveringsområdet angitt av HK.ST til leveringsadressen angitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Leveringsadressen som er angitt i HK.STs ordrebehandling skal være avgjørende for behandlingen av transaksjonen. Avvik fra dette, hvis betalingsmåten PAYPAL er valgt, skal leveringsadressen som er deponert av kunden hos PAYPAL på betalingstidspunktet være avgjørende.

5.2 Hvis leveringen av varene mislykkes av grunner som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige kostnadene som HK.ST pådrar seg som følge av dette. Dette gjelder ikke med hensyn til kostnadene for returforsendelsen hvis kunden effektivt utøver sin angrerett. I tilfelle en effektiv utøvelse av angreretten av kunden, skal bestemmelsen i HK.STs angrerettinstruksjoner gjelde for returkostnadene.

5.3 Hvis kunden opptrer som entreprenør, går risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forverring av de solgte varene over til kunden så snart HK.ST har levert varene til speditøren, transportøren eller enhver annen person eller institusjon som er utpekt til å utføre forsendelsen. Hvis kunden opptrer som forbruker, skal risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene i prinsippet bare overføres til kunden eller en person som er autorisert til å motta varene når varene overleveres til kunden. Uavhengig av det foregående skal risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forverring av de solgte varene overføres til kunden, selv når det gjelder forbrukere, så snart HK.ST har levert varene til speditøren, transportøren eller den personen eller institusjonen som ellers er utpekt til å utføre forsendelsen, hvis kunden gir speditøren, transportøren eller den personen eller institusjonen som ellers er utpekt til å utføre forsendelsen, i oppdrag å utføre forsendelsen og HK.ST ikke tidligere har navngitt denne personen eller institusjonen til kunden.

5.4 HK.ST forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten i tilfelle feil eller feilaktig egenlevering. Dette gjelder bare dersom HK.ST ikke er ansvarlig for den manglende leveringen og HK.ST med tilbørlig aktsomhet har inngått en spesifikk dekningstransaksjon med leverandøren. HK.ST skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å anskaffe varene. I tilfelle manglende eller bare delvis tilgjengelighet av varene, vil kunden bli informert umiddelbart, og vederlaget vil bli refundert uten forsinkelse.

5.5 Egeninnsamling er ikke mulig av logistiske årsaker.

5.6 Kuponger leveres til kunden på følgende måte:
- ved nedlasting
- via e-post
- per post

5b) Tollavgift

Hvis du bestiller produkter for levering utenfor EU, kan du bli pålagt importavgifter og skatter som vil bli pålagt når pakken når det angitte bestemmelsesstedet. Eventuelle tilleggskostnader for fortolling må dekkes av deg; vi har ingen kontroll over disse kostnadene. Tollbestemmelsene varierer mye fra land til land, så du bør kontakte din lokale tollmyndighet for mer informasjon. Videre må du være oppmerksom på at når du legger inn en bestilling, anses du som importør og må overholde alle lover og forskrifter i landet der du mottar produktene. Det er viktig for oss å beskytte personvernet ditt, og vi ønsker å gjøre våre internasjonale kunder oppmerksomme på at forsendelser over landegrensene kan åpnes og inspiseres av tollmyndighetene.

6) Forbehold av eiendomsrett

Hvis HK.ST foretar forskuddsbetaling, beholder han eiendomsretten til de leverte varene inntil den skyldige kjøpesummen er betalt i sin helhet.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Med mindre annet er fastsatt i de følgende bestemmelsene, gjelder bestemmelsene i det lovbestemte mangelsansvaret. Dette gjelder ikke for avtaler om levering av varer:

7.2 Hvis kunden opptrer som entreprenør,
- HK.ST har valget av type etterfølgende ytelse;
- når det gjelder nye varer, skal foreldelsesfristen for mangler være ett år fra levering av varene;
- når det gjelder brukte varer, er rettighetene og kravene for mangler ekskludert;
- foreldelsesfristen begynner ikke å løpe på nytt dersom det foretas en erstatningsleveranse innenfor rammen av mangelsansvaret.

7.3 Ovennevnte ansvarsbegrensninger og forkortelse av tidsfrister gjelder ikke for
- til krav om erstatning og refusjon av utgifter fra kunden,
- dersom HK.ST har skjult mangelen på en uredelig måte,
- for varer som har blitt brukt i samsvar med deres vanlige bruk for en bygning og har forårsaket dens mangelfullhet,
- for enhver eksisterende forpliktelse for HK.ST til å levere oppdateringer for digitale produkter, når det gjelder kontrakter for levering av varer med digitale elementer.

7.4 For entreprenører skal dessuten de lovbestemte foreldelsesfristene for eventuell lovbestemt regressrett forbli upåvirket.

7.5 Hvis kunden opptrer som forbruker, blir han bedt om å klage på leverte varer med åpenbare transportskader til leverandøren og informere HK.ST om dette. Hvis kunden unnlater å gjøre dette, skal dette ikke ha noen innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav på mangler.

8) Innløsning av kampanjekuponger

8.1 Kuponger som utstedes gratis av HK.ST som en del av kampanjer med en bestemt gyldighetsperiode, og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter "kampanjekuponger"), kan bare innløses i HK.STs nettbutikk og bare i den angitte perioden.

8.2 Enkeltprodukter kan utelukkes fra kupongkampanjen dersom en tilsvarende begrensning følger av innholdet i kampanjekupongen.

8.3 Kampanjekuponger kan bare innløses før bestillingsprosessen er fullført. Senere motregning er ikke mulig.

8.4 Kun én kampanjekupong kan innløses per bestilling.

8.5 Verdien av varene må være minst lik beløpet på kampanjekupongen. Eventuell gjenværende kreditt vil ikke bli refundert av HK.ST.

8.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av HK.ST velges for å betale differansen.

8.7 Saldoen på en kampanjekupong utbetales ikke i kontanter og gir heller ikke renter.

8.8 Kampanjekupongen vil ikke bli refundert hvis kunden returnerer varene som er betalt helt eller delvis med kampanjekupongen innenfor rammen av sin lovbestemte angrerett.

8.9 Kampanjekupongen er overførbar. HK.ST kan foreta betaling med frigjørende virkning til den respektive innehaveren som innløser kampanjekupongen i HK.STs nettbutikk. Dette gjelder ikke hvis HK.ST har kunnskap eller grovt uaktsom uvitenhet om at den respektive innehaveren ikke er kvalifisert, rettslig inhabil eller mangler representativ myndighet.

9) Innløsning av gavekort

9.1 Gavekort som kan kjøpes via HK.STs nettbutikk (heretter "Gavekort") kan kun innløses i HK.STs nettbutikk, med mindre annet er angitt i Gavekortet.

9.2 Gavekort og gjenværende saldo på gavekort kan innløses til slutten av det tredje året etter det året gavekortet ble kjøpt. Gjenværende saldo krediteres kunden frem til utløpsdatoen.

9.3 Gavekort kan bare innløses før bestillingsprosessen er fullført. Senere motregning er ikke mulig.

9.4 Kun ett gavekort kan innløses per bestilling.

9.5 Gavekort kan bare brukes til å kjøpe varer og kan ikke brukes til å kjøpe flere gavekort.

9.6 Hvis verdien av gavekortet ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av HK.ST velges for å betale differansen.

9.7 Saldoen på et gavekort vil ikke bli utbetalt i kontanter eller tjene renter.

9.8 Gavekortet er overførbart. HK.ST kan foreta betaling med frigjørende virkning til den respektive innehaveren som innløser gavekortet i HK.STs nettbutikk. Dette skal ikke gjelde hvis HK.ST har kunnskap eller grovt uaktsom uvitenhet om den respektive innehaverens uberettigelse, rettslige inhabilitet eller mangel på representativ myndighet.

10.) Varsel og prosedyre for å rapportere en overtredelse til HK.ST

Hvis du mener at din immaterielle rettighet er blitt krenket, kan du sende inn klagen din til

ABUSE@ hk.st

sende inn klagen din. Du kan varsle oss om alle typer krav om immaterielle rettigheter, inkludert krav i henhold til opphavsrett, varemerkerett, designrett og patentrett.

Ved mottak av klagen kan vi iverksette visse tiltak, inkludert fjerning av informasjon eller elementer og, der det er hensiktsmessig, oppsigelse av overtredere for gjentatte overtredelser. Alle slike handlinger er uten noen innrømmelse av ansvar og uten at det berører noen rettigheter, rettsmidler eller forsvar, som alle er uttrykkelig forbeholdt. Spesielt forbeholder vi oss retten til å henvise klagen til partene som anklages for overtredelse. Du samtykker i å holde HK.ST skadesløs mot eventuelle krav fra tredjeparter som fremsettes mot HK.ST som følge av eller i forbindelse med innlevering av en klage.

Merknad om tredjepartsoppføringer: Vær oppmerksom på at tredjepartsoppføringer bare lagres/hostes på HK.ST og publiseres utelukkende etter tredjepartsenhetenes eget skjønn. Tredjepartsselgere kan kontaktes via siden Selgerinformasjon, som er tilgjengelig fra hver tredjepartsselgers produktoppføring.

11) Gjeldende lovgivning

Alle rettsforhold mellom partene skal reguleres av lovgivningen i Det sveitsiske edsforbund, med unntak av lovgivningen om internasjonale løsørekjøp. Når det gjelder forbrukere, skal dette lovvalget bare gjelde i den utstrekning beskyttelsen som gis, ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i det landet der forbrukeren har sitt vanlige bosted.

12) Alternativ tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning på Internett på følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig bileggelse av tvister som oppstår i forbindelse med nettbaserte kjøps- eller tjenestekontrakter som involverer en forbruker.

HK.ST er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for et forbrukervoldgiftsnemnd.

13) Informasjon om autentisiteten til kundeanmeldelser

Omtalene kontrolleres ikke for autentisitet før de publiseres. De kan derfor også komme fra forbrukere som faktisk ikke har kjøpt/brukt de vurderte produktene.

 

HomeKing Butikk
Logo
Sammenlign elementer
  • Totalt (0)
Sammenlign
0
Ninja silhuett 9 timer siden

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Handlekurv