Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser med kundeinformation

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "AGB") for

(i det følgende benævnt "HK.ST") finder anvendelse på alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "kunden") indgår med HK.ST om de varer, som HK.ST præsenterer i sin online shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af vouchere, medmindre andet er aftalt.

1.3 En forbruger i henhold til disse betingelser er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.

1.4 En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retligt kompetent partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2a) Andre virksomheder

Andre personer end HK.ST driver butikker, leverer tjenester eller sælger varer på dette websted. Vi tilbyder også links til websteder, der drives af tilknyttede virksomheder og visse andre virksomheder. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere disse tilbud eller websteder, og vi giver ingen garantier for disse virksomheders eller personers tilbud eller indholdet på deres websteder. HK.ST påtager sig intet ansvar for handlinger, produkter og indhold fra alle disse eller andre tredjeparter. Du vil få besked, hvis en tredjepart er involveret i din transaktion, og vi kan dele dine oplysninger om den pågældende transaktion med denne tredjepart.

2b) HK.ST Rolle

HK.ST tillader tredjepartsleverandører

www.hk.st/store-listing

opføre og sælge deres produkter på webstedet. Dette vil fremgå på den respektive produktdetaljeside. Selv om HK.ST letter transaktioner på HK.ST Marketplace, er HK.ST hverken køber eller sælger af disse tredjepartsvarer. HK.ST giver købere og sælgere mulighed for at forhandle og gennemføre transaktioner. Den kontrakt, der opstår, når salget af disse tredjepartsvarer indgås, er således udelukkende mellem køber og sælger. HK.ST er ikke part i kontrakten og påtager sig derfor intet ansvar for denne kontrakt. HK.ST er heller ikke sælgerens agent. Sælgeren er ansvarlig for salget af produkterne, eventuelle klager fra køber og alle andre forhold, der opstår i forbindelse med kontrakten mellem køber og sælger.

2c) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i HK.ST's online-shop udgør ikke et bindende tilbud fra HK.ST's side, men tjener til afgivelse af et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i HK.ST's online-shop. I den forbindelse afgiver kunden, efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, et juridisk bindende kontraktligt tilbud med hensyn til de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 HK.ST kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), idet det er afgørende, at kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
- ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager varerne, eller
- ved at anmode om betaling fra kunden, efter at kunden har afgivet sin ordre.
Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis HK.ST ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis kunden vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PAYPAL, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PAYPAL"), i henhold til PAYPAL's brugsbetingelser, der findes på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PAYPAL-konto - i henhold til vilkårene for betalinger uden en PAYPAL-konto, der findes på https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PAYPAL, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer HK.ST allerede at acceptere kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Hvis betalingsmetoden "AMAZON Payments" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "AMAZON"), i henhold til AMAZON Payments Europe-brugeraftalen, som kan ses på https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Hvis kunden vælger "AMAZON Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, afgiver han også en betalingsordre til AMAZON ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer HK.ST allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Når et tilbud fremsættes via HK.ST's online-bestillingsformular, lagres kontraktteksten af HK.ST, efter at kontrakten er indgået, og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kunden har sendt sin bestilling. HK.ST gør ikke kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i HK.ST's onlineshop inden afsendelsen af sin ordre, bliver ordredataene arkiveret på HK.ST's websted og kan af kunden gratis tilgås via sin passwordbeskyttede brugerkonto ved at oplyse de relevante loginoplysninger.

2.7 Inden kunden bindende afgiver sin bestilling via HK.ST's online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse omhyggeligt de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken visningen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails, der sendes af HK.ST, kan modtages på denne adresse. Kunden skal navnlig ved brug af SPAM-filtre sikre sig, at alle e-mails, der sendes af HK.ST eller af tredjemand, som HK.ST har fået til opgave at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugerne har generelt ret til at fortryde en aftale.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i HK.ST's vejledning om fortrydelsesret.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i HK.ST's produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som inkluderer den lovpligtige moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet særskilt i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som HK.ST ikke er ansvarlig for, og som skal bæres af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også påløbe i forbindelse med overførsel af penge, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmuligheden (betalingsmulighederne) vil blive meddelt kunden i HK.ST's online shop.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling via bankoverførsel, skal betalingen forfalde umiddelbart efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "PAYPAL", skal betalingen behandles via PAYPAL, idet PAYPAL også kan benytte sig af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere til dette formål. Hvis HK.ST også tilbyder betalingsmetoder via PAYPAL, hvor HK.ST foretager forudbetalinger til kunden (f.eks. køb på regning eller afdragsbetaling), overdrager HK.ST sit betalingsfordringskrav til PAYPAL eller til den betalingstjenesteudbyder, som PAYPAL har bestilt, og som kunden specifikt har fået oplyst. Inden HK.ST's overdragelseserklæring accepteres, foretager PAYPAL eller den betalingstjenesteudbyder, som PAYPAL har fået til opgave at udføre en kreditværdighedskontrol ved hjælp af de overførte kundedata. HK.ST forbeholder sig ret til at nægte kunden den valgte betalingsmetode i tilfælde af et negativt kontrolresultat. Hvis den valgte betalingsmetode godkendes, skal kunden betale fakturabeløbet inden for den aftalte betalingsfrist eller i de aftalte betalingsintervaller. I dette tilfælde kan han kun foretage betaling til PAYPAL eller den betalingstjenesteudbyder, som PAYPAL har bestilt, med gældssaneringseffekt. HK.ST er dog fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer, også i tilfælde af overdragelse af kravet.

4.6 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingen gennemføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "mollie", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederlandene (herefter: "mollie"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via mollie, vil blive meddelt kunden i HK.ST's onlineshop. Til afvikling af betalinger kan mollie anvende andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "mollie" findes på internettet på https://www.mollie.com/de/.

4.8 Hvis der vælges en RATEPAY-betalingsmetode, der tilbydes af HK.ST (f.eks. RATEPAY-faktura, RATEPAY-forudbetaling, RATEPAY-indbetaling, RATEPAY-betaling i rater), vil betalingen blive behandlet via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (herefter "RATEPAY"), som HK.ST overdrager sit krav mod kunden til. Kunden vil på HK.ST's websted blive informeret om, hvilke RATEPAY-betalingsmetoder HK.ST tilbyder i detaljer. Kunden kan kun foretage betalinger til RATEPAY med gældssaneringseffekt. HK.ST er dog fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler (f.eks. om varerne, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer). I alle andre henseender gælder RATEPAY's generelle betalingsbetingelser, som kan findes her: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "VR Payment", behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland (i det følgende: "VR Payment"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via VR Payment, meddeles kunden i HK.ST's onlineshop. Til afvikling af betalinger kan VR Payment benytte sig af tjenester fra tredjepartsbetalingstjenesteudbydere, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "VR Payment" findes på internettet på https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "ADYEN", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederlandene (herefter: "ADYEN"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via ADYEN, meddeles kunden i HK.ST's onlineshop. Til afvikling af betalinger kan ADYEN benytte sig af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "ADYEN" findes på internettet på https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "UNZER", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Tyskland (i det følgende: "UNZER"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via UNZER, meddeles kunden i HK.ST's onlineshop. Til afvikling af betalinger kan UNZER benytte sig af tredjepartsbetalingstjenesteudbydere, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "UNZER" findes på internettet på https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "STRIPE", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "STRIPE"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via STRIPE, vil blive meddelt kunden i HK.ST's onlineshop. STRIPE kan anvende andre betalingstjenester til afvikling af betalinger, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om STRIPE findes på internettet på adressen https://STRIPE.com/de.

4.13 Hvis betalingsmetoden køb på konto via BillSAFE er valgt, forfalder købesummen, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af fakturaen uden fradrag til PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (herefter "PAYPAL") som operatør af betalingstjenesten BillSAFE. Betalingsmetoden køb på regning kræver en vellykket kreditvurdering af PAYPAL. Hvis kunden får tilladelse til at anvende betalingsmetoden køb på regning efter kreditværdighedskontrollen, vil betalingen blive behandlet i samarbejde med PAYPAL, som leverandøren overdrager sit betalingsanfordringskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til PAYPAL med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via BillSAFE er valgt, er leverandøren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, fortrydelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. I øvrigt gælder i den forbindelse BillSAFE's generelle vilkår og betingelser, som kunden kan opkalde og skal bekræfte som en del af bestillingsprocessen. HK.ST forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i hans betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.14 Hvis betalingsmetoden køb på konto via PAYONE er valgt, forfalder købesummen til betaling, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales til PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag. Køb på regning er kun muligt for kunder, der er fyldt 18 år. Betalingsmetoden køb på regning kræver, at PAYONE GmbH foretager en positiv kreditvurdering. Hvis kunden får tilladelse til køb på konto efter kreditværdighedskontrollen, skal betalingen afvikles i samarbejde med PAYONE GmbH, til hvem HK.ST overdrager sit betalingskrav. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til PAYONE GmbH med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via PAYONE er valgt, er HK.ST fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. I alle andre henseender gælder PAYONE GmbH's (https://www.payone.com/DE-de/agb) generelle vilkår og betingelser. HK.ST forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning fra og op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis ordremængden falder under eller overstiger den angivne ordremængde. I dette tilfælde vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i hans betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.15 Hvis betalingsmetoden køb på regning via MASTERPAYMENT er valgt, forfalder købsprisen til betaling, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales uden fradrag til net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") umiddelbart efter modtagelse af fakturaen. Betalingsmetoden køb på regning kræver en vellykket kreditvurdering af MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Det Forenede Kongerige ("MASTERPAYMENT"). Hvis kunden får tilladelse til at benytte betalingsmetoden køb på konto efter kreditværdighedskontrollen, skal betalingen behandles i samarbejde med net-m privatbank 1891 AG, som HK.ST overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til net-m privatbank 1891 AG med gældssaneringseffekt. Selv hvis der vælges betalingsmåde køb på regning via MASTERPAYMENT, er HK.ST fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. En yderligere forudsætning for anvendelse af betalingsmetoden køb på regning via MASTERPAYMENT er, at kunden er fyldt 18 år. HK.ST forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på konto op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.16 Hvis betalingsmetoden køb på konto via PAYMORROW er valgt, skal købesummen betales til InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, uden fradrag inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen. Betalingsmetoden køb på konto forudsætter, at PAYMORROW GmbH har foretaget en positiv kreditvurdering. Hvis kunden får tilladelse til at anvende betalingsmetoden køb på regning efter kreditvurdering, skal betalingen afvikles i samarbejde med PAYMORROW GmbH, som HK.ST overdrager sit betalingsanfordringskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til PAYMORROW GmbH med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via PAYMORROW er valgt, er HK.ST fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. Herudover gælder PAYMORROW's generelle vilkår og betingelser i denne forbindelse, som kunden kan opkalde og skal bekræfte som led i bestillingsprocessen. HK.ST forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i online-shoppen.

4.17 Hvis betalingsmetoden køb på regning via RAKUTEN Checkout er valgt, forfalder købsprisen, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden 10 (ti) dage efter fakturadatoen uden fradrag til RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), som HK.ST overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun betale RAKUTEN Deutschland GmbH med gældssaneringseffekt. Betalingsmetoden køb på regning forudsætter, at RAKUTEN Deutschland GmbH har foretaget en positiv kreditvurdering. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning er valgt via RAKUTEN Checkout, er HK.ST fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. Herudover gælder RAKUTEN Deutschland GmbH's generelle vilkår og betingelser i denne forbindelse, som kunden kan få adgang til som en del af bestillingsprocessen. HK.ST forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I så fald vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.18 Hvis betalingsmetoden køb på konto via Santander er valgt, skal købesummen betales, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden 30 (tredive) dage efter modtagelsen af fakturaen uden fradrag til Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Køb på faktura er kun muligt for kunder, der optræder som forbrugere og er fyldt 18 år. Betalingsmetoden køb på regning forudsætter, at Santander Consumer Bank AG har foretaget en kreditvurdering med succes. Hvis det ikke er muligt at anvende køb på regning på grund af utilstrækkelig kreditværdighed eller af andre årsager, vil kunden blive tilbudt en alternativ betalingsmulighed. Det står kunden frit for at indgå kontrakten ved hjælp af den alternative betalingsmetode, der tilbydes, eller for at annullere ordreprocessen. Hvis kunden får lov til at benytte betalingsmetoden køb på konto efter at kreditværdigheden er blevet kontrolleret, vil betalingen blive afviklet i samarbejde med Santander Consumer Bank AG, som HK.ST overdrager sin betalingsfordring til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til Santander Consumer Bank AG Santander med gældssaneringseffekt til Santander Consumer Bank AG Santander. Hvis kunden ikke opfylder sin betalingsforpligtelse eller ikke opfylder den fuldt ud inden for betalingsfristen, er han i restance uden yderligere påmindelse. I dette tilfælde er kunden forpligtet til at erstatte den skade, der er forårsaget af misligholdelsen. Skaden som følge af misligholdelse kan navnlig omfatte omkostninger til påmindelser og omkostninger til passende retslige skridt (f.eks. advokatsalærer). Santander Consumer Bank AG forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr på 1,20 EUR for hver påmindelse. Kunden har ret til at bevise, at der ikke er opstået nogen skade eller ikke dette skadesbeløb. De krav mod kunden, der opstår i forbindelse med køb på regning, kan til enhver tid overdrages til tredjemand, navnlig til inkassobureauer med henblik på inddrivelse af restancer.
Selv hvis der vælges betalingsmetoden køb på konto via Santander, er HK.ST fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler, f.eks. om varerne, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.
HK.ST forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I så fald informerer HK.ST kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.19 Hvis betalingsmetoden køb på konto via SECUPAY er valgt, forfalder købesummen til betaling, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales uden fradrag til SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen af fakturaen. Betalingsmetoden køb på regning kræver, at SECUPAY S.A. har foretaget en kreditvurdering. Hvis kunden får tilladelse til at købe på konto efter kreditværdighedskontrol, skal betalingen behandles i samarbejde med SECUPAY S.A., som HK.ST overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde kan kunden kun foretage betaling til SECUPAY S.A. med gældssaneringseffekt. Selv hvis betalingsmetoden køb på regning via SECUPAY er valgt, er HK.ST fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, fortrydelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer. HK.ST forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på konto op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I så fald informerer HK.ST kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.20 Hvis betalingsmetoden SEPA-direkte debitering er valgt, forfalder fakturabeløbet til betaling, efter at der er udstedt et SEPA-direkte debiteringsmandat, men ikke før fristen for forhåndsoplysningerne er udløbet. Indbetalingen af den direkte opkrævning skal ske, når de bestilte varer forlader HK.ST's lager, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Ved forhåndsmeddelelse forstås enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra HK.ST til kunden, hvori der annonceres en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen eller fordi der er oplyst forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne.

4.21 Hvis betalingsmetoden SEPA Direct Debit er valgt, skal fakturabeløbet forfalde til betaling efter udstedelse af et SEPA Direct Debit-mandat, men ikke før udløbet af perioden for forhåndsinformation. Indbetalingen af den direkte debitering skal opkræves, når de bestilte varer forlader HK.ST's lager, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Ved forhåndsmeddelelse forstås enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra HK.ST til kunden, hvori der annonceres en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen eller fordi der er oplyst forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne. HK.ST forbeholder sig ret til at foretage en kreditværdighedskontrol ved valg af betalingsmetoden SEPA-direkte debitering og til at afvise denne betalingsmetode, hvis kreditværdighedskontrollen er negativ.

4.22 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, skal betalingen behandles af PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som HK.ST bemyndiger til at opkræve fordringer på sine vegne. PAYONE GmbH opkræver fakturabeløbet fra kundens bankkonto efter udstedelse af et SEPA-direkteindbetalingsmandat, dog tidligst efter udløbet af fristen for forudgående meddelelse. Ved forudgående meddelelse forstås enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret til det, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne. Selv hvis betalingsmetoden for direkte debitering er valgt via PAYONE GmbH, er leverandøren fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.23 Hvis betalingsmetoderne "direkte debitering via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" vælges, skal betalingsbehandlingen udføres via 1&1 Internet AG's betalingssystem ipayment, som videresender kundens betalingsanmodning til den respektive betalingsudbyder. For betalingsbehandlingen gælder den pågældende betalingsudbyders generelle vilkår og betingelser, som kunden kan tage til efterretning og skal acceptere inden for rammerne af den elektroniske betalingsproces. Betalingsmetoderne "direkte debitering via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" er betinget af, at den respektive betalingsudbyder accepterer kundens betalingsanmodning.

4.24 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingsmetoden direkte debitering kræver en vellykket kreditvurdering af MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Det Forenede Kongerige ("MASTERPAYMENT"). Hvis kunden får tilladelse til direkte debitering (debetnota), efter at kreditværdigheden er blevet kontrolleret, behandles betalingen i samarbejde med net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), som HK.ST overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde har net-m privatbank 1891 AG en uigenkaldelig bemyndigelse til at opkræve fakturabeløbet fra den af kunden angivne konto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til net-m privatbank 1891 AG med gældssanerende virkning. Bankopkrævningen finder sted, når de bestilte varer forlader HK.ST's lager. Selv hvis der er valgt betalingsmåde via MASTERPAYMENT, forbliver HK.ST ansvarlig for generelle kundeforespørgsler, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.25 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, skal betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (i det følgende benævnt "Novalnet"). I dette tilfælde sker betalingen ved direkte debitering fra kundens bankkonto, forudsat at kunden forinden har givet HK.ST et SEPA-mandat. Debitering af købsprisen fra kundens bankkonto finder sted en bankarbejdsdag efter Novalnet's afslutning af ordren under kreditor-id'et: DE53ZZ00000000004253. Fristen for forudgående meddelelse (pre-notifikation) er reduceret til en dag. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke er berettiget hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut pådrager sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig herfor.

4.26 Hvis der vælges SEPA-betalingsmetode for direkte debitering, skal betalingen behandles via den tekniske tjenesteudbyder PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, i samarbejde med Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg eller Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Fakturabeløbet skal betales efter udstedelse af et SEPA-dankningsmandat, men ikke før fristen for forhåndsoplysningerne. Indbetalingen skal ske, når de bestilte varer forlader HK.ST's lager, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsoplysningerne. Ved forhåndsmeddelelse forstås enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra HK.ST til kunden, hvori der annonceres en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis kunden optræder som forbruger, skal fristen for forhåndsunderretning reduceres til fem dage for første direkte debitering og til to dage for efterfølgende direkte debiteringer. Hvis kunden handler som iværksætter, reduceres perioden for forudgående underretning til én dag for både første og efterfølgende direkte debiteringer. Fristen for forudgående information begynder den følgende dag og udløber for forbrugere i tilfælde af første direkte debitering på den femte dag, for efterfølgende direkte debiteringer på den anden dag og for iværksættere på dagen efter den forudgående information. Hvis fristens sidste dag falder på en lørdag, en søndag eller en af staten anerkendt helligdag på kundens hjemsted, træder den næste arbejdsdag i stedet for en sådan dag. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af forkert opgivelse af bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut påføres som følge af tilbageførslen, hvis han er ansvarlig herfor.

4.27 Hvis betalingsmetoden "Direct Debit via RATEPAY" vælges, vil betalingen blive behandlet af RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (i det følgende benævnt "RATEPAY"). Kunden giver RATEPAY et SEPA-ordre til direkte debitering og giver sin bank instruks om at honorere eventuelle skyldige direkte debiteringer. Kunden skal sikre sig, at der er tilstrækkelige midler på hans/hendes løbende konto. Hvis den løbende konto ikke har den nødvendige dækning, er det kontoindehavende kreditinstitut ikke forpligtet til at honorere den direkte debitering. RATEPAY forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering. Hvis kunden får tilladelse til at betale via direkte debitering, vil betalingen blive behandlet af RATEPAY, som HK.ST overdrager sin betalingsfordring til. Kunden kan kun foretage betaling til RATEPAY med gældssaneringseffekt. HK.ST er dog fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser (f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer). I øvrigt gælder RATEPAY's generelle betalingsbetingelser, som kan findes her: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Hvis der vælges betalingsmetode med direkte debitering, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingsmetoden direkte debitering kræver en vellykket kreditvurdering af SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Hvis kunden får tilladelse til at anvende direkte debitering efter kreditværdighedskontrollen, skal betalingen afvikles i samarbejde med SECUPAY AG, som udbyderen overdrager sit betalingskrav til. I dette tilfælde har SECUPAY AG en uigenkaldelig bemyndigelse til at opkræve fakturabeløbet fra kundens angivne konto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til SECUPAY AG med gældsafløsende virkning. Indbetalingen sker umiddelbart efter, at kundens ordre er blevet sendt i onlineshoppen. Selv hvis betalingsmetoden for direkte debitering er valgt via SECUPAY AG, er udbyderen fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.29 Hvis der vælges en betalingsmetode med direkte debitering via STRIPE, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "STRIPE"). I dette tilfælde vil STRIPE opkræve fakturabeløbet fra kundens bankkonto efter udstedelse af et SEPA Direct Debit Mandate, men ikke før udløbet af perioden for forudgående underretning på vegne af HK.ST. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke er berettiget hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut påføres som følge af tilbageførsel, hvis han er ansvarlig herfor. HK.ST forbeholder sig ret til at foretage en kreditværdighedskontrol ved valg af betalingsmetoden SEPA-direkte debitering og til at afvise denne betalingsmetode, hvis kreditværdighedskontrollen er negativ.

4.30 Hvis betalingsmetoden Direct Debit via UNZER er valgt, skal betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (i det følgende benævnt "UNZER"), som HK.ST overdrager sin betalingsfordring til. Inden HK.ST's overdragelseserklæring accepteres, foretager UNZER en kreditværdighedskontrol ved hjælp af de fremsendte kundedata. HK.ST forbeholder sig ret til at nægte kunden at benytte betalingsmetoden direkte debitering via UNZER i tilfælde af et negativt kontrolresultat. Hvis UNZER tillader betalingsmetoden direkte debitering via UNZER, hæver UNZER fakturabeløbet fra kundens bankkonto efter udstedelse af et SEPA-direkte debiteringsmandat, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsanmeldelse. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden afholde de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne.
Betalingsmetoden direkte debitering via UNZER er udelukket,
- hvis ordreværdien er under 10,00 euro,
- hvis den leveringsadresse, som kunden har opgivet, ikke er identisk med fakturaadressen, navnlig hvis en pakkestation eller en postboks er opgivet som leveringsadresse, eller
- hvis kunden endnu ikke er fyldt 18 år.
HK.ST forbeholder sig også ret til kun at tilbyde betalingsmetoden direkte debitering via UNZER op til en bestemt ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I så fald vil HK.ST informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken.

4.31 Hvis betalingsmetoden kreditkort er valgt, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Kreditkortbetalingsmetoden behandles i samarbejde med PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland, som HK.ST bemyndiger til at opkræve fordringer på sine vegne. PAYONE GmbH opkræver fakturabeløbet fra kundens angivne kreditkortkonto. Kreditkortet debiteres umiddelbart efter, at kundens ordre er blevet sendt i onlineshoppen. HK.ST er fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer, også selv om der er valgt en betalingsmetode med kreditkort via PAYONE GmbH.

4.32 Hvis betalingsmetoden kreditkort er valgt, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Kreditkortbetalingsmetoden behandles i samarbejde med SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), som udbyderen overdrager sit betalingskrav til. SECUPAY AG opkræver fakturabeløbet fra kundens angivne kreditkortkonto. I tilfælde af overdragelse kan betaling kun ske til SECUPAY AG med gældssaneringseffekt. Kreditkortet debiteres umiddelbart efter, at kundens ordre er blevet sendt i onlineshoppen. Selv hvis betalingsmetoden kreditkortbetaling er valgt via SECUPAY AG, forbliver leverandøren ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varen, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer.

4.33 Hvis betalingsmetoden kreditkort via STRIPE er valgt, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "STRIPE"). STRIPE forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering og til at afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditvurdering.

4.34 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Klarna", vil betalingen blive behandlet via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter: "Klarna").

5a) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Hvis HK.ST tilbyder at sende varerne, sker leveringen inden for det af HK.ST angivne leveringsområde til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Den leveringsadresse, der er angivet i HK.ST's ordrebehandling, er afgørende for transaktionens afvikling. Uanset dette er den leveringsadresse, som kunden har deponeret hos PAYPAL på betalingstidspunktet, afgørende, hvis betalingsmetoden PAYPAL er valgt.

5.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden afholde de rimelige omkostninger, som HK.ST har pådraget sig som følge heraf. Dette gælder ikke for så vidt angår omkostningerne ved returforsendelsen, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af kundens effektive udøvelse af sin fortrydelsesret gælder bestemmelsen i HK.ST's fortrydelsesvejledning for returomkostningerne.

5.3 Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart HK.ST har leveret varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden optræder som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer i princippet først til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage varerne, når varerne overdrages til kunden. Uanset ovenstående overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, også for forbrugere, så snart HK.ST har leveret varerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden giver speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag at udføre forsendelsen, og HK.ST ikke tidligere har udpeget denne person eller institution over for kunden.

5.4 HK.ST forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvaflevering. Dette gælder kun i tilfælde, hvor HK.ST ikke er ansvarlig for den manglende levering, og HK.ST med fornøden omhu har indgået en konkret dækningsforretning med leverandøren. HK.ST skal gøre alt, hvad der er rimeligt for at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive underrettet herom, og vederlaget vil straks blive tilbagebetalt.

5.5 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.6 Vouchers udleveres til kunden på følgende måde:
- ved at downloade
- via e-mail
- med posten

5b) Told

Hvis du bestiller produkter til levering uden for EU, kan du blive pålagt importafgifter og skatter, som opkræves, når pakken når frem til den angivne destination. Eventuelle ekstra gebyrer for toldklarering skal betales af dig; vi har ingen kontrol over disse gebyrer. Toldreglerne varierer meget fra land til land, så du bør kontakte din lokale toldmyndighed for at få flere oplysninger. Bemærk desuden, at når du afgiver en ordre, betragtes du som importør og skal overholde alle love og bestemmelser i det land, hvor du modtager produkterne. Beskyttelse af dit privatliv er vigtigt for os, og vi vil gerne gøre vores internationale kunder opmærksomme på, at grænseoverskridende forsendelser er underlagt åbning og inspektion af toldmyndighederne.

6) Forbehold af ejendomsret

Hvis HK.ST foretager forudbetaling, bevarer han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Medmindre andet er fastsat i de følgende bestemmelser, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler. Dette gælder ikke for aftaler om levering af varer:

7.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,
- HK.ST har mulighed for at vælge, hvilken form for efterfølgende udførelse der skal finde sted;
- for nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering af varen;
- i tilfælde af brugte varer er rettigheder og krav i forbindelse med mangler udelukket;
- Forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering inden for rammerne af mangelsansvaret.

7.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og afkortning af tidsfrister gælder ikke for
- til krav om erstatning og godtgørelse af kundens udgifter,
- i tilfælde af, at HK.ST svigagtigt har skjult manglen,
- for varer, der er blevet anvendt i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse til en bygning og har forårsaget dens mangelfrihed,
- for HK.ST's eventuelle eksisterende forpligtelse til at levere opdateringer til digitale produkter i forbindelse med kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

7.4 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for eventuelle lovbestemte regresmuligheder upåvirket.

7.5 Hvis kunden optræder som forbruger, opfordres han til at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader over for leverandøren og informere HK.ST herom. Hvis kunden undlader at gøre dette, har dette ingen betydning for hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

8) Indløsning af reklamekuponer

8.1 Værdikuponer, som HK.ST udsteder gratis som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "kampagnekuponer"), kan kun indløses i HK.ST's online shop og kun i den angivne periode.

8.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kampagnekuponen.

8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

8.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

8.5 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. En eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af HK.ST.

8.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan man vælge en af de andre betalingsmetoder, som HK.ST tilbyder, til at betale forskellen.

8.7 En kampagnekupons saldo udbetales hverken kontant eller forrentes.

8.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnekuponen kan overdrages. HK.ST kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser kampagnekuponen i HK.ST's onlineshop. Dette gælder ikke, hvis HK.ST har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om, at den pågældende indehaver ikke er berettiget til at deltage, er retlig uarbejdsdygtig eller ikke har repræsentativ myndighed.

9) Indløsning af gavekort

9.1 Gavekort, der kan købes via HK.ST's online shop (herefter "gavekort"), kan kun indløses i HK.ST's online shop, medmindre andet er angivet på gavekortet.

9.2 Gavekort og restbeløb på gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. Resterende saldi krediteres kunden indtil udløbsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.4 Der kan kun indløses ét gavekort pr. ordre.

9.5 Gavekort kan kun bruges til at købe Varer og kan ikke bruges til at købe yderligere Gavekort.

9.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som HK.ST tilbyder, vælges til at betale forskellen.

9.7 Saldoen på et gavekort udbetales ikke kontant eller forrentes.

9.8 Gavekortet kan overdrages. HK.ST kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i HK.ST's online shop. Dette gælder ikke, hvis HK.ST har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om den pågældende indehavers inhabilitet, manglende retsevne eller manglende repræsentativ myndighed.

10.) Meddelelse og procedure for anmeldelse af en overtrædelse til HK.ST

Hvis du mener, at din intellektuelle ejendomsret er blevet krænket, skal du sende din klage til

ABUSE@ hk.st

indgive din klage. Du kan underrette os om enhver form for krav om intellektuel ejendomsret, herunder krav i henhold til ophavsretslovgivningen, varemærkeloven, designlovgivningen og patentlovgivningen.

Når vi modtager klagen, kan vi træffe visse foranstaltninger, herunder fjerne oplysninger eller elementer og, hvor det er relevant, opsige krænkere i tilfælde af gentagne krænkelser. Alle sådanne handlinger sker uden nogen form for ansvarstilskrivning og uden at det berører nogen rettigheder, retsmidler eller forsvarsmuligheder, som alle udtrykkeligt forbeholdes. Vi forbeholder os navnlig retten til at henvise klagen til de parter, der er anklaget for overtrædelsen. Du accepterer at holde HK.ST skadesløs for alle krav fra tredjepart, der gøres gældende over for HK.ST som følge af eller i forbindelse med indgivelsen af en klage.

Bemærk vedrørende tredjepartslister: Bemærk venligst, at tredjepartsindlæg kun gemmes/hostes på HK.ST og offentliggøres udelukkende efter tredjepartsenhedens skøn. Tredjepartssælgere kan kontaktes via siden med oplysninger om sælgeren, som er tilgængelig fra hver tredjepartssælgers produktliste.

11) Gældende lovgivning

Alle juridiske relationer mellem parterne er underlagt det schweiziske forbundets lovgivning med undtagelse af lovgivningen om internationalt salg af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, hvor beskyttelsen ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

12) Alternativ tvistbilæggelse

EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

HK.ST er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

13) Oplysninger om ægtheden af kundeanmeldelser

Anmeldelserne kontrolleres ikke for ægthed, før de offentliggøres. De kan derfor også komme fra forbrugere, som ikke har købt/brugt de vurderede produkter.

 

HomeKing Store
Logo
Sammenlign emner
  • I alt (0)
Sammenlign
0
Ninja-silhuet 9 timer siden

Joe Doe i London, England, købte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, købte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, købte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, købte en

Indkøbsvogn