Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale cu informații pentru clienți

1) Domeniul de aplicare

1.1. Prezentele condiții generale (denumite în continuare "CG") ale

(denumită în continuare "HK.ST") se aplică tuturor contractelor de livrare de bunuri încheiate de un consumator sau de un întreprinzător (denumit în continuare "client") cu HK.ST în ceea ce privește bunurile prezentate de HK.ST în magazinul său online. Prin prezenta se contestă includerea termenilor și condițiilor proprii ale Clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2. Prezentele CGC se aplică în mod corespunzător contractelor de livrare de vouchere, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.3 Un consumator, în sensul prezentelor CGC, este orice persoană fizică care încheie o tranzacție juridică în scopuri care nu sunt predominant nici comerciale, nici independente.

1.4 Un întreprinzător, în sensul prezentelor CGC, este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.

2a) Alte societăți

Alte persoane, altele decât HK.ST, operează magazine, furnizează servicii sau vând mărfuri pe acest site. De asemenea, furnizăm linkuri către site-uri operate de companii afiliate și anumite alte întreprinderi. Nu suntem responsabili pentru investigarea sau evaluarea acestor oferte sau site-uri și nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la ofertele acestor companii sau persoane sau la conținutul site-urilor lor. HK.ST nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele și conținutul tuturor acestor părți sau al oricăror terțe părți. Veți fi notificat în cazul în care o terță parte este implicată în tranzacția dvs. și este posibil să împărtășim informațiile dvs. referitoare la tranzacția respectivă cu acea terță parte.

2b) HK.ST Rol

HK.ST permite vânzătorilor terți

www.hk.st/store-listing

să își listeze și să își vândă produsele pe site. Acest lucru va fi evident pe pagina de detalii a produsului respectiv. Deși HK.ST facilitează tranzacțiile pe HK.ST Marketplace, HK.ST nu este nici cumpărătorul, nici vânzătorul acestor articole de la terți. HK.ST oferă cumpărătorilor și vânzătorilor posibilitatea de a negocia și de a finaliza tranzacțiile. Astfel, contractul care ia naștere atunci când se încheie vânzarea acestor articole de la terți este exclusiv între cumpărător și vânzător. HK.ST nu este parte la contract și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest contract. HK.ST nu este, de asemenea, nici agentul Vânzătorului. Vânzătorul este responsabil pentru vânzarea produselor, pentru orice reclamație din partea cumpărătorului și pentru toate celelalte aspecte care decurg din contractul dintre cumpărător și vânzător.

2c) Încheierea contractului

2.1. Descrierile de produse conținute în magazinul online al HK.ST nu constituie oferte ferme din partea HK.ST, ci servesc la prezentarea unei oferte ferme de către client.

2.2. Clientul poate trimite oferta prin intermediul formularului de comandă online integrat în magazinul online al HK.ST. Astfel, după ce a plasat bunurile selectate în coșul virtual de cumpărături și a parcurs procesul electronic de comandă, clientul depune o ofertă contractuală cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu privire la bunurile conținute în coșul de cumpărături, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.3 HK.ST poate accepta oferta Clientului în termen de cinci zile,
- prin trimiterea către client a unei confirmări scrise a comenzii sau a unei confirmări a comenzii sub formă de text (fax sau e-mail), primirea confirmării comenzii de către client fiind decisivă, sau
- prin livrarea bunurilor comandate către client, caz în care recepția bunurilor de către client este decisivă, sau
- prin solicitarea plății de la client după ce acesta a plasat comanda.
În cazul în care există mai multe dintre alternativele menționate mai sus, contractul se încheie la momentul în care una dintre alternativele menționate mai sus apare prima. Perioada de acceptare a ofertei începe în ziua următoare trimiterii ofertei de către client și se încheie la expirarea celei de-a cincea zile de la trimiterea ofertei. În cazul în care HK.ST nu acceptă oferta clientului în termenul menționat anterior, acest lucru va fi considerat ca fiind o respingere a ofertei, cu consecința că clientul nu va mai fi obligat prin declarația sa de intenție.

2.4 Dacă clientul alege o metodă de plată oferită de PAYPAL, plata va fi procesată de către furnizorul de servicii de plată PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare "PAYPAL"), sub rezerva Termenilor de utilizare PAYPAL, disponibili la https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau - dacă clientul nu are un cont PAYPAL - sub rezerva Termenilor și condițiilor pentru plăți fără cont PAYPAL, disponibile la https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. În cazul în care clientul plătește prin intermediul unei metode de plată oferite de PAYPAL care poate fi selectată în procesul de comandă online, HK.ST declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul face clic pe butonul care finalizează procesul de comandă.

2.5 În cazul în care este selectată metoda de plată "Plăți AMAZON", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (în continuare: "AMAZON"), sub rezerva Acordului de utilizare AMAZON Payments Europe, care poate fi consultat la https://payments.AMAZON.de/help/201751590. În cazul în care clientul selectează "Plăți AMAZON" ca metodă de plată în timpul procesului de comandă online, acesta emite, de asemenea, un ordin de plată către AMAZON, făcând clic pe butonul care încheie procesul de comandă. În acest caz, HK.ST declară deja acceptarea ofertei clientului în momentul în care clientul declanșează procesul de plată prin apăsarea butonului care încheie procesul de comandă.

2.6. În cazul în care se face o ofertă prin intermediul formularului de comandă online al HK.ST, textul contractului va fi stocat de HK.ST după încheierea contractului și va fi transmis clientului sub formă de text (de exemplu, e-mail, fax sau scrisoare) după ce clientul a trimis comanda. HK.ST nu va face ca textul contractului să fie accesibil dincolo de acest moment. În cazul în care clientul și-a creat un cont de utilizator în magazinul online al HK.ST înainte de a-și trimite comanda, datele comenzii vor fi arhivate pe site-ul web al HK.ST și pot fi accesate gratuit de către client prin intermediul contului său de utilizator protejat prin parolă, furnizând datele de acces relevante.

2.7 Înainte de a plasa în mod obligatoriu comanda prin intermediul formularului de comandă online al HK.ST, Clientul poate identifica eventualele erori de introducere a datelor prin citirea cu atenție a informațiilor afișate pe ecran. Un mijloc tehnic eficient pentru o mai bună recunoaștere a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia se mărește afișajul de pe ecran. Clientul își poate corecta intrările în timpul procesului electronic de comandă utilizând funcțiile obișnuite ale tastaturii și ale mouse-ului până când face clic pe butonul care încheie procesul de comandă.

2.8 Prelucrarea comenzilor și contactarea acestora au loc, de obicei, prin e-mail și prin procesarea automată a comenzilor. Clientul trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată de acesta pentru procesarea comenzilor este corectă, astfel încât e-mailurile trimise de HK.ST să poată fi primite la această adresă. În special, atunci când se utilizează filtre SPAM, clientul trebuie să se asigure că toate e-mailurile trimise de HK.ST sau de terți însărcinați de HK.ST pentru procesarea comenzii pot fi livrate.

3) Dreptul de retragere

3.1 În general, consumatorii beneficiază de un drept de revocare.

3.2 Informații suplimentare privind dreptul de retragere pot fi găsite în instrucțiunile de retragere ale HK.ST.

4) Prețuri și condiții de plată

4.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în descrierea produsului HK.ST, prețurile indicate sunt prețuri totale care includ taxa pe valoarea adăugată legală. Orice costuri suplimentare de livrare și de transport vor fi menționate separat în descrierea produsului respectiv.

4.2. În cazul livrărilor în țări din afara Uniunii Europene, în cazuri individuale pot apărea costuri suplimentare pentru care HK.ST nu este responsabil și care trebuie suportate de către client. Printre acestea se numără, de exemplu, costurile pentru transferul de bani de către instituțiile de credit (de exemplu, comisioane de transfer, comisioane de schimb valutar) sau taxe sau impozite de import (de exemplu, taxe vamale). Astfel de costuri pot fi, de asemenea, suportate în legătură cu transferul de fonduri în cazul în care livrarea nu este efectuată într-o țară din afara Uniunii Europene, dar clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

4.3 Opțiunea (opțiunile) de plată va (vor) fi comunicată(e) clientului în magazinul online al HK.ST.

4.4 În cazul în care s-a convenit asupra plății în avans prin transfer bancar, plata este datorată imediat după încheierea contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei date de scadență ulterioare.

4.5 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "PAYPAL", plata va fi procesată prin intermediul PAYPAL, PAYPAL putând utiliza în acest scop și serviciile unor furnizori terți de servicii de plată. În cazul în care HK.ST oferă, de asemenea, metode de plată prin intermediul PAYPAL pentru care efectuează plăți în avans către Client (de exemplu, achiziție în cont sau plată în rate), acesta va ceda creanța sa de plată către PAYPAL sau către furnizorul de servicii de plată însărcinat de PAYPAL și numit în mod specific Clientului. Înainte de a accepta declarația de cesiune a HK.ST, PAYPAL sau furnizorul de servicii de plată însărcinat de PAYPAL va efectua o verificare a bonității folosind datele transmise de client. HK.ST își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată selectată în cazul unui rezultat negativ al verificării. În cazul în care metoda de plată selectată este aprobată, clientul trebuie să achite valoarea facturii în perioada de plată convenită sau în intervalele de plată convenite. În acest caz, acesta poate efectua plata numai către PAYPAL sau către furnizorul de servicii de plată însărcinat de PAYPAL cu efect de stingere a datoriilor. Cu toate acestea, HK.ST rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit, chiar și în cazul cesiunii creanței.

4.6 În cazul în care este selectată metoda de plată "SOFORT", plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumit în continuare "SOFORT"). Pentru a putea plăti suma facturii prin intermediul "SOFORT", clientul trebuie să aibă un cont bancar online care a fost activat pentru participarea la "SOFORT", să se identifice în mod corespunzător în timpul procesului de plată și să confirme instrucțiunile de plată către "SOFORT". Operațiunea de plată este apoi efectuată imediat de către "SOFORT", iar contul bancar al clientului este debitat. Informații mai detaliate despre metoda de plată "SOFORT" sunt disponibile pentru client pe internet la adresa https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "mollie", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Olanda (în continuare: "mollie"). Metodele individuale de plată oferite prin mollie vor fi comunicate Clientului în magazinul online al HK.ST. Pentru procesarea plăților, mollie poate utiliza alte servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care Clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "mollie" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.mollie.com/de/.

4.8 În cazul în care este selectată o metodă de plată RATEPAY oferită de HK.ST (de exemplu, factură RATEPAY, plată anticipată RATEPAY, debit direct RATEPAY, plată în rate RATEPAY), plata va fi procesată prin intermediul RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (denumită în continuare "RATEPAY"), căreia HK.ST îi cedează creanța sa față de Client. Clientul va fi informat pe site-ul web al HK.ST care sunt metodele de plată RATEPAY pe care HK.ST le oferă în detaliu. Clientul poate efectua plăți către RATEPAY numai cu efect de ștergere a datoriilor. Cu toate acestea, HK.ST rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților (de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit). În toate celelalte privințe, se aplică Termenii și condițiile generale de plată ale RATEPAY, care pot fi accesate aici: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "VR Payment", plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Germania (în continuare: "VR Payment"). Metodele de plată individuale oferite prin intermediul VR Payment sunt comunicate clientului în magazinul online al HK.ST. Pentru procesarea plăților, VR Payment poate utiliza serviciile unor furnizori terți de servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "VR Payment" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 În cazul în care se selectează o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "ADYEN", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Țările de Jos (în continuare: "ADYEN"). Metodele individuale de plată oferite prin intermediul ADYEN sunt comunicate clientului în magazinul online al HK.ST. Pentru procesarea plăților, ADYEN poate utiliza serviciile unor terți furnizori de servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "ADYEN" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Dacă este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "UNZER", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Germania (în continuare: "UNZER"). Metodele individuale de plată oferite prin UNZER sunt comunicate clientului în magazinul online al HK.ST. Pentru procesarea plăților, UNZER poate utiliza serviciile unor terți furnizori de servicii de plată, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre "UNZER" sunt disponibile pe internet la adresa https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "STRIPE", plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare "STRIPE"). Metodele individuale de plată oferite prin STRIPE vor fi comunicate clientului în magazinul online al HK.ST. STRIPE poate utiliza alte servicii de plată pentru procesarea plăților, pentru care se pot aplica condiții speciale de plată, despre care clientul poate fi informat separat. Informații suplimentare despre STRIPE sunt disponibile pe internet la adresa https://STRIPE.com/de.

4.13 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin BillSAFE, prețul de achiziție este datorat după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie plătit în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii, fără deducere, către PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (denumită în continuare "PAYPAL"), în calitate de operator al serviciului de plată BillSAFE. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o verificare de credit reușită de către PAYPAL. În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată cumpărare în cont după verificarea solvabilității, plata va fi procesată în cooperare cu PAYPAL, căreia furnizorul îi cedează creanța sa de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către PAYPAL doar cu efect de stingere a datoriei. Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin BillSAFE, furnizorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit. În rest, în acest sens se aplică Termenii și condițiile generale ale BillSAFE, pe care clientul le poate apela și trebuie să le confirme în cadrul procesului de comandă. HK.ST își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care se depășește volumul de comandă specificat. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.14 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYONE, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție se plătește către PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germania, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii, fără nicio deducere. Achiziția în cont este posibilă numai pentru clienții care au împlinit vârsta de 18 ani. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o evaluare de credit reușită de către PAYONE GmbH. În cazul în care clientului i se permite achiziționarea în cont după verificarea solvabilității, plata va fi procesată în cooperare cu PAYONE GmbH, căreia HK.ST îi va ceda dreptul său de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către PAYONE GmbH doar cu efect de stingere a datoriei. Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYONE, HK.ST rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit. În toate celelalte privințe, se aplică Termenii și condițiile generale ale PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). HK.ST își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată achiziție în cont numai de la și până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul comenzii scade sub sau depășește volumul de comandă specificat. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.15 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin MASTERPAYMENT, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie plătit fără deducere la net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") imediat după primirea facturii. Metoda de plată achiziție în cont necesită o verificare de credit reușită de către MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, Londra, N13 4BS, Regatul Unit ("MASTERPAYMENT"). În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată achiziție în cont după verificarea solvabilității, plata este procesată în cooperare cu net-m privatbank 1891 AG, căreia HK.ST îi cedează dreptul de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către net-m privatbank 1891 AG doar cu efect de stingere a datoriei. Chiar dacă este selectată modalitatea de plată achiziție în cont prin MASTERPAYMENT, HK.ST rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit. O altă condiție prealabilă pentru utilizarea metodei de plată cumpărare în cont prin MASTERPAYMENT este ca clientul să fi împlinit vârsta de 18 ani. HK.ST își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.16 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYMORROW, prețul de achiziție trebuie plătit către InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, fără deducere, în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o evaluare de credit reușită de către PAYMORROW GmbH. În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată achiziție în cont după verificarea solvabilității, plata este procesată în cooperare cu PAYMORROW GmbH, căreia HK.ST îi cedează dreptul de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către PAYMORROW GmbH doar cu efect de stingere a datoriei. Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin PAYMORROW, HK.ST rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit. În plus, în acest sens se aplică termenii și condițiile generale ale PAYMORROW, pe care clientul le poate apela și trebuie să le confirme în cadrul procesului de comandă. HK.ST își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comandă specificat este depășit. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.17 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin RAKUTEN Checkout, prețul de achiziție este datorat după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie achitat în termen de 10 (zece) zile de la data facturii, fără deducere, către RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), căreia HK.ST îi cedează dreptul de plată. În acest caz, clientul poate plăti RAKUTEN Deutschland GmbH doar cu efect de ștergere a datoriilor. Modalitatea de plată achiziție în cont necesită o verificare reușită a creditului de către RAKUTEN Deutschland GmbH. Chiar dacă metoda de plată achiziție în cont este selectată prin intermediul RAKUTEN Checkout, HK.ST rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit. În plus, în acest sens se aplică termenii și condițiile generale ale RAKUTEN Deutschland GmbH, pe care clientul le poate accesa în cadrul procesului de comandă. HK.ST își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comandă specificat este depășit. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.18 În cazul în care este selectată metoda de plată cumpărare în cont prin Santander, prețul de achiziție este datorat după livrarea și facturarea bunurilor. În acest caz, prețul de achiziție este plătibil în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea facturii, fără deducere, la Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. O achiziție pe factură este posibilă numai pentru clienții care acționează în calitate de consumatori și care au împlinit vârsta de 18 ani. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o verificare de credit reușită de către Santander Consumer Bank AG. În cazul în care utilizarea cumpărării în cont nu este posibilă din cauza solvabilității insuficiente sau din alte motive, clientului i se va oferi o opțiune de plată alternativă. Clientul este liber să încheie contractul folosind metoda de plată alternativă oferită sau să anuleze procesul de comandă. În cazul în care clientului i se permite utilizarea metodei de plată achiziție în cont după verificarea solvabilității, plata va fi procesată în cooperare cu Santander Consumer Bank AG, căreia HK.ST îi cedează creanța sa de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către Santander Consumer Bank AG Santander numai cu efect de ștergere a datoriilor. În cazul în care clientul nu își îndeplinește obligația de plată sau nu o îndeplinește integral în termenul de plată, acesta va fi pus în întârziere fără nicio altă somație. În acest caz, clientul este obligat să compenseze prejudiciul cauzat de întârziere. Prejudiciul cauzat de neîndeplinirea obligațiilor de plată poate include, în special, costuri pentru somații și costuri pentru acțiuni juridice corespunzătoare (de exemplu, onorariile avocaților). Santander Consumer Bank AG își rezervă dreptul de a percepe un comision de 1,20 EUR pentru fiecare somație. Clientul are dreptul de a dovedi că nu s-a produs nicio pagubă sau că nu s-a produs această valoare a pagubei. Creanțele față de client care decurg din achiziția în cont pot fi cesionate în orice moment unor terți, în special unor agenții de colectare în scopul recuperării sumelor restante.
Chiar dacă este selectată metoda de plată achiziție în cont prin Santander, HK.ST rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit.
HK.ST își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.19 În cazul în care este selectată metoda de plată achiziție în cont prin SECUPAY, prețul de achiziție devine scadent după ce bunurile au fost livrate și facturate. În acest caz, prețul de achiziție trebuie plătit fără deduceri la SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea facturii. Metoda de plată cumpărare în cont necesită o verificare de credit reușită de către SECUPAY S.A.. În cazul în care clientului i se permite să cumpere în cont după verificarea solvabilității, plata este procesată în cooperare cu SECUPAY S.A., căreia HK.ST îi cedează creanța sa de plată. În acest caz, clientul poate efectua plata către SECUPAY S.A. numai cu efect de ștergere a datoriilor. Chiar dacă este selectată modalitatea de plată cumpărare în cont prin SECUPAY, HK.ST rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu cu privire la marfă, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit. HK.ST își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată cumpărare în cont doar până la un anumit volum de comandă și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comandă specificat este depășit. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.20 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, suma facturii trebuie plătită după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informarea prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care bunurile comandate părăsesc depozitul HK.ST, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informațiile prealabile. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea HK.ST către client prin care se anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri suficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, dacă este responsabil pentru aceasta.

4.21 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, suma facturii este scadentă pentru plată după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de informare prealabilă. Încasarea debitului direct se face în momentul în care mărfurile comandate părăsesc depozitul HK.ST, dar nu înainte de expirarea termenului de informare prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea HK.ST către client prin care se anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza lipsei de fonduri suficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta. HK.ST își rezervă dreptul de a efectua o verificare a solvabilității atunci când este selectată metoda de plată prin debit direct SEPA și de a respinge această metodă de plată dacă verificarea solvabilității este negativă.

4.22 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debit direct, plata va fi procesată de PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germania, pe care HK.ST o autorizează să colecteze creanțele în numele său. PAYONE GmbH încasează suma facturii din contul bancar al clientului după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului de notificare prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta. Chiar dacă metoda de plată prin debitare directă este selectată prin intermediul PAYONE GmbH, furnizorul rămâne responsabil pentru întrebările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește bunurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.23 În cazul în care sunt selectate metodele de plată "debit direct prin ipayment" sau "card de credit prin ipayment", procesarea plății se efectuează prin intermediul sistemului de plată ipayment al 1&1 Internet AG, care transmite cererea de plată a clientului către furnizorul de plăți respectiv. La procesarea plății se aplică Termenii și condițiile generale ale furnizorului de plăți respectiv, de care clientul poate lua cunoștință și pe care trebuie să le accepte în cadrul procesului de plată electronică. Metodele de plată "debit direct prin ipayment" sau "card de credit prin ipayment" fac obiectul acceptării cererii de plată a clientului de către furnizorul de plăți respectiv.

4.24 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă, valoarea facturii este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată prin debit direct necesită o verificare de credit reușită de către MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Regatul Unit ("MASTERPAYMENT"). În cazul în care clientului i se permite debitarea directă (notă de debit) după ce a fost verificată solvabilitatea, plata este procesată în cooperare cu net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), căreia HK.ST îi cedează dreptul său de plată. În acest caz, net-m privatbank 1891 AG este autorizată în mod revocabil să încaseze valoarea facturii din contul specificat al clientului. În cazul cesiunii, plata poate fi efectuată către net-m privatbank 1891 AG numai cu efect de stingere a datoriei. Încasarea bancară are loc în momentul în care mărfurile comandate părăsesc depozitul HK.ST. Chiar dacă este selectată metoda de plată prin debit direct prin MASTERPAYMENT, HK.ST rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.25 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă, plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (denumit în continuare "Novalnet"). În acest caz, plata se efectuează prin debit direct din contul bancar al clientului, cu condiția ca acesta să fi acordat în prealabil HK.ST un mandat SEPA. Debitarea prețului de achiziție din contul bancar al clientului are loc într-o zi lucrătoare bancară după finalizarea comenzii de către Novalnet sub ID-ul de creditor: DE53ZZ00000000004253. Perioada de preaviz (pre-notificare) se reduce la o zi. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul va suporta comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.

4.26 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă SEPA, plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii tehnice PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, în cooperare cu Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg sau Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Suma facturată trebuie plătită după ce a fost emis un mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de termenul limită pentru informarea prealabilă. Încasarea debitului direct se efectuează în momentul în care mărfurile comandate părăsesc depozitul HK.ST, dar nu înainte de expirarea termenului limită pentru informarea prealabilă. Notificarea prealabilă este orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) din partea HK.ST către client prin care se anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, perioada de notificare prealabilă se reduce la cinci zile pentru debitele directe inițiale și la două zile pentru debitele directe ulterioare. În cazul în care clientul acționează în calitate de întreprinzător, perioada de informare prealabilă se reduce la o zi atât pentru debitele directe inițiale, cât și pentru cele ulterioare. Perioada de informare prealabilă începe în ziua următoare și se încheie pentru consumatori, în cazul debitelor directe inițiale, în a cincea zi, în cazul debitelor directe ulterioare, în a doua zi, iar pentru întreprinzători, în ziua următoare informării prealabile. În cazul în care ultima zi a perioadei cade într-o sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare legală recunoscută de stat la sediul social al clientului, ziua lucrătoare următoare ia locul acestei zile. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.

4.27 În cazul în care este selectată metoda de plată "Direct Debit via RATEPAY", plata va fi procesată de RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (denumită în continuare "RATEPAY"). Clientul emite un mandat de debitare directă SEPA către RATEPAY și își instruiește banca să onoreze toate debitele directe datorate. Clientul trebuie să se asigure că există fonduri suficiente în contul său curent. În cazul în care contul curent nu are acoperirea necesară, instituția de credit titulară a contului nu este obligată să onoreze debitul direct. RATEPAY își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului. În cazul în care clientului i se permite să plătească prin debitare directă, plata va fi procesată de RATEPAY, căreia HK.ST îi cedează creanța sa de plată. Clientul poate efectua plăți către RATEPAY numai cu efect de ștergere a datoriilor. Cu toate acestea, HK.ST rămâne în continuare responsabil pentru întrebările generale ale clienților (de exemplu, cu privire la bunuri, termenul de livrare, expediere, retururi, reclamații, declarații de revocare și livrări sau note de credit). În toate celelalte privințe, se aplică Termenii și condițiile generale de plată RATEPAY, care pot fi accesate aici: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 În cazul în care este selectată metoda de plată prin debitare directă, valoarea facturii este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată prin debit direct necesită o verificare de credit reușită de către SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). În cazul în care clientului i se permite utilizarea debitului direct în urma verificării solvabilității, plata este procesată în cooperare cu SECUPAY AG, căreia furnizorul îi cedează dreptul de plată. În acest caz, SECUPAY AG este autorizată în mod revocabil să încaseze suma facturată din contul specificat al clientului. În cazul cesiunii, plata poate fi efectuată către SECUPAY AG numai cu efect de stingere a datoriei. Debitul direct se efectuează imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. Chiar dacă metoda de plată prin debitare directă este selectată prin intermediul SECUPAY AG, furnizorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.29 În cazul în care se selectează metoda de plată prin debit direct prin STRIPE, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare: "STRIPE"). În acest caz, STRIPE va colecta suma facturii din contul bancar al clientului după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea perioadei de notificare prealabilă în numele HK.ST. Notificarea prealabilă reprezintă orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client prin care se anunță un debit prin SEPA Direct Debit. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul de a face acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta. HK.ST își rezervă dreptul de a efectua o verificare a solvabilității atunci când este selectată metoda de plată prin debit direct SEPA și de a respinge această metodă de plată dacă verificarea solvabilității este negativă.

4.30 În cazul în care este selectată metoda de plată Direct Debit via UNZER, plata va fi procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (denumit în continuare "UNZER"), căruia HK.ST îi cedează dreptul de plată. Înainte de a accepta declarația de cesiune a HK.ST, UNZER efectuează o verificare a solvabilității cu ajutorul datelor transmise de client. HK.ST își rezervă dreptul de a refuza clientului metoda de plată prin debitare directă prin UNZER în cazul unui rezultat negativ al verificării. În cazul în care metoda de plată prin debitare directă prin UNZER este permisă de către UNZER, UNZER colectează suma facturată din contul bancar al clientului după emiterea unui mandat de debitare directă SEPA, dar nu înainte de expirarea termenului de notificare prealabilă. Notificarea prealabilă reprezintă orice comunicare (de exemplu, factură, poliță, contract) către client care anunță un debit prin debitare directă SEPA. În cazul în care debitul direct nu este onorat din cauza fondurilor insuficiente în cont sau din cauza furnizării unor date bancare incorecte sau dacă clientul se opune debitării directe, deși nu are dreptul să facă acest lucru, clientul suportă comisioanele suportate de instituția de credit respectivă ca urmare a debitării, în cazul în care este responsabil pentru aceasta.
Metoda de plată prin debitare directă prin UNZER este exclusă,
- în cazul în care valoarea comenzii este mai mică de 10,00 euro,
- în cazul în care adresa de livrare indicată de client nu este identică cu adresa de facturare, în special în cazul în care adresa de livrare este o stație de ambalare sau o căsuță poștală, sau
- în cazul în care clientul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani.
HK.ST își rezervă, de asemenea, dreptul de a oferi metoda de plată prin debitare directă prin UNZER numai până la un anumit volum de comenzi și de a refuza această metodă de plată în cazul în care volumul de comenzi specificat este depășit. În acest caz, HK.ST va informa clientul cu privire la o restricție de plată corespunzătoare în informațiile sale de plată din magazinul online.

4.31 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată prin card de credit este procesată în cooperare cu PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Germania, pe care HK.ST o autorizează să colecteze creanțele în numele său. PAYONE GmbH colectează suma facturată din contul de card de credit specificat al clientului. Cardul de credit este debitat imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. HK.ST rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu în ceea ce privește mărfurile, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit, chiar dacă metoda de plată cu cardul de credit este selectată prin intermediul PAYONE GmbH.

4.32 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Metoda de plată cu cardul de credit este procesată în cooperare cu SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), căreia prestatorul îi cedează cererea de plată. SECUPAY AG încasează valoarea facturii din contul de card de credit specificat al clientului. În caz de cesiune, plata poate fi efectuată către SECUPAY AG numai cu efect de ștergere a datoriei. Cardul de credit este debitat imediat după ce comanda clientului a fost trimisă în magazinul online. Chiar dacă metoda de plată prin card de credit este selectată prin intermediul SECUPAY AG, furnizorul rămâne responsabil pentru solicitările generale ale clienților, de exemplu, în ceea ce privește marfa, termenul de livrare, expedierea, returnările, reclamațiile, declarațiile de revocare și livrările sau notele de credit.

4.33 În cazul în care este selectată metoda de plată prin card de credit prin STRIPE, suma facturată este datorată imediat după încheierea contractului. Plata este procesată prin intermediul furnizorului de servicii de plată STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda (denumit în continuare: "STRIPE"). STRIPE își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului și de a refuza această metodă de plată în cazul unei verificări negative a creditului.

4.34 În cazul în care este selectată o metodă de plată oferită prin intermediul serviciului de plată "Klarna", plata va fi procesată prin intermediul Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia (în continuare: "Klarna").

5a) Condiții de livrare și de expediere

5.1 Dacă HK.ST se oferă să expedieze bunurile, livrarea se va face în zona de livrare indicată de HK.ST la adresa de livrare indicată de Client, dacă nu se convine altfel. Adresa de livrare indicată în procesarea comenzii de către HK.ST este decisivă în procesarea tranzacției. Prin derogare de la aceasta, în cazul în care este selectată metoda de plată PAYPAL, adresa de livrare depusă de client la PAYPAL în momentul plății va fi decisivă.

5.2 Dacă livrarea bunurilor nu reușește din motive imputabile clientului, acesta va suporta costurile rezonabile suportate de HK.ST ca urmare a acestui fapt. Acest lucru nu se aplică în ceea ce privește costurile pentru expedierea de returnare dacă clientul își exercită efectiv dreptul de revocare. În cazul exercitării efective a dreptului de revocare de către client, în cazul costurilor de retur se aplică prevederile din instrucțiunile de revocare ale HK.ST.

5.3 Dacă clientul acționează în calitate de întreprinzător, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă clientului imediat ce HK.ST a livrat bunurile agentului de expediție, transportatorului sau oricărei alte persoane sau instituții desemnate să efectueze expedierea. În cazul în care clientul acționează în calitate de consumator, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă, în principiu, clientului sau unei persoane autorizate să primească bunurile numai în momentul în care acestea sunt predate clientului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, riscul de pierdere accidentală și de deteriorare accidentală a bunurilor vândute se transferă clientului, chiar și în cazul consumatorilor, de îndată ce HK.ST a livrat bunurile agentului de expediție, transportatorului sau persoanei sau instituției desemnate în alt mod să efectueze expedierea, dacă clientul însărcinează agentul de expediție, transportatorul sau persoana sau instituția desemnată în alt mod să efectueze expedierea să efectueze expedierea, iar HK.ST nu a desemnat în prealabil această persoană sau instituție clientului.

5.4. HK.ST își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul unei livrări automate incorecte sau necorespunzătoare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care HK.ST nu este responsabil pentru nelivrare și HK.ST a încheiat, cu diligența necesară, o tranzacție de acoperire specifică cu furnizorul. HK.ST depune toate eforturile rezonabile pentru a procura bunurile. În cazul în care bunurile nu sunt disponibile sau sunt disponibile doar parțial, clientul va fi informat imediat, iar contravaloarea va fi rambursată fără întârziere.

5.5 Autocolectarea nu este posibilă din motive logistice.

5.6 Voucherele sunt puse la dispoziția clientului după cum urmează:
- prin descărcare
- prin e-mail
- prin poștă

5b) Taxe vamale

În cazul în care comandați produse pentru livrare în afara UE, este posibil să fiți supus unor taxe de import și taxe care vor fi percepute odată ce pachetul ajunge la destinația specificată. Orice taxe suplimentare pentru vămuire trebuie să fie suportate de dumneavoastră; noi nu avem niciun control asupra acestor taxe. Reglementările vamale variază foarte mult de la o țară la alta, așa că trebuie să contactați autoritatea vamală locală pentru mai multe informații. În plus, vă rugăm să rețineți că, atunci când plasați o comandă, sunteți considerat importator și trebuie să respectați toate legile și reglementările din țara în care primiți produsele. Protejarea confidențialității dvs. este importantă pentru noi și dorim să îi informăm pe clienții noștri internaționali că expedierile transfrontaliere sunt supuse deschiderii și inspectării de către autoritățile vamale.

6) Păstrarea titlului

În cazul în care HK.ST efectuează o plată în avans, acesta își păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate până la plata integrală a prețului de achiziție datorat.

7) Răspunderea pentru defecte (garanție)

7.1 Dacă nu se prevede altfel în următoarele dispoziții, se aplică dispozițiile privind răspunderea legală pentru defecte. Acest lucru nu se aplică în cazul contractelor de livrare de bunuri:

7.2 Dacă clientul acționează în calitate de întreprinzător,
- HK.ST are posibilitatea de a alege tipul de performanță ulterioară;
- în cazul bunurilor noi, termenul de prescripție pentru defecte este de un an de la data livrării bunurilor;
- în cazul bunurilor folosite, drepturile și pretențiile pentru defecte sunt excluse;
- termenul de prescripție nu reîncepe să curgă în cazul în care se efectuează o livrare de înlocuire în cadrul domeniului de aplicare a răspunderii pentru defecte.

7.3 Limitările de răspundere și scurtarea termenelor menționate mai sus nu se aplică în cazul
- la cererile de despăgubire și de rambursare a cheltuielilor clientului,
- în cazul în care HK.ST a ascuns în mod fraudulos defectul,
- pentru bunurile care au fost utilizate în conformitate cu destinația lor obișnuită pentru o clădire și care au cauzat defectele acesteia,
- pentru orice obligație existentă a HK.ST de a furniza actualizări pentru produsele digitale, în cazul contractelor de livrare de bunuri cu elemente digitale.

7.4 În plus, pentru întreprinzători, termenele de prescripție legale pentru orice drept legal de recurs care poate exista rămân neafectate.

7.5. Dacă clientul acționează în calitate de consumator, acesta este rugat să reclame mărfurile livrate cu daune de transport evidente la expeditor și să informeze HK.ST despre acest lucru. În cazul în care clientul nu face acest lucru, acest lucru nu are niciun efect asupra pretențiilor sale legale sau contractuale pentru defecte.

8) Răscumpărarea voucherelor promoționale

8.1 Voucherele care sunt emise gratuit de HK.ST în cadrul unor promoții cu o anumită perioadă de valabilitate și care nu pot fi cumpărate de către Client (denumite în continuare "Vouchere promoționale") pot fi utilizate numai în magazinul online al HK.ST și numai în perioada specificată.

8.2. Produsele individuale pot fi excluse din promoția voucherului dacă din conținutul voucherului promoțional rezultă o restricție corespunzătoare.

8.3 Voucherele promoționale pot fi folosite numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

8.4 Un singur voucher promoțional poate fi utilizat pentru fiecare comandă.

8.5 Valoarea bunurilor trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea voucherului promoțional. Orice credit rămas nu va fi rambursat de către HK.ST.

8.6 În cazul în care valoarea voucherului promoțional nu este suficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de HK.ST pentru a achita diferența.

8.7 Soldul creditor al unui voucher promoțional nu este plătit în numerar și nici nu generează dobândă.

8.8 Voucherul promoțional nu va fi rambursat în cazul în care clientul returnează bunurile plătite integral sau parțial cu voucherul promoțional în cadrul dreptului său legal de retragere.

8.9 Voucherul promoțional este transferabil. HK.ST poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără voucherul promoțional în magazinul online al HK.ST. Acest lucru nu se aplică în cazul în care HK.ST are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

9) Răscumpărarea tichetelor cadou

9.1 Voucherele cadou care pot fi achiziționate prin intermediul magazinului online al HK.ST (denumite în continuare "Vouchere cadou") pot fi răscumpărate numai în magazinul online al HK.ST, cu excepția cazului în care se specifică altfel în Voucherul cadou.

9.2 Voucherele cadou și soldurile rămase ale voucherelor cadou pot fi răscumpărate până la sfârșitul celui de-al treilea an care urmează anului în care a fost cumpărat voucherul cadou. Soldurile rămase vor fi creditate clientului până la data de expirare.

9.3 Voucherele cadou pot fi răscumpărate numai înainte de finalizarea procesului de comandă. Compensarea ulterioară nu este posibilă.

9.4 Un singur voucher cadou poate fi utilizat pentru fiecare comandă.

9.5 Voucherele cadou pot fi folosite numai pentru a cumpăra bunuri și nu pot fi folosite pentru a cumpăra vouchere cadou suplimentare.

9.6 În cazul în care valoarea voucherului cadou este insuficientă pentru a acoperi comanda, se poate alege una dintre celelalte metode de plată oferite de HK.ST pentru a achita diferența.

9.7 Soldul unui cupon cadou nu va fi plătit în numerar și nu va genera dobândă.

9.8 Voucherul cadou este transferabil. HK.ST poate efectua plata cu efect liberatoriu către deținătorul respectiv care răscumpără Voucherul cadou în magazinul online al HK.ST. Acest lucru nu se aplică în cazul în care HK.ST are cunoștință sau ignoră din neglijență gravă neeligibilitatea, incapacitatea juridică sau lipsa autorității reprezentative a titularului respectiv.

10.) Notificarea și procedura de raportare a unei infracțiuni la HK.ST

Dacă considerați că dreptul dumneavoastră de proprietate intelectuală a fost încălcat, depuneți plângerea la adresa

ABUZ@ hk.st

depuneți plângerea. Ne puteți notifica orice tip de reclamație privind proprietatea intelectuală, inclusiv reclamații în temeiul legislației privind drepturile de autor, legislația privind mărcile comerciale, legislația privind desenele și modelele și legislația privind brevetele.

La primirea plângerii, putem lua anumite măsuri, inclusiv eliminarea informațiilor sau a elementelor și, după caz, concedierea contravenienților în cazul încălcărilor repetate. Toate aceste acțiuni se fac fără nicio recunoaștere a răspunderii și fără a aduce atingere oricăror drepturi, căi de atac sau apărări, toate acestea fiind rezervate în mod expres. În special, ne rezervăm dreptul de a trimite plângerea către părțile acuzate de încălcare. Sunteți de acord să despăgubiți HK.ST pentru orice pretenții ale terților formulate împotriva HK.ST care rezultă din sau în legătură cu depunerea unei plângeri.

Notă cu privire la listările terților: Vă rugăm să rețineți că înscrierile de la terți sunt stocate/ găzduite doar pe HK.ST și sunt publicate numai la discreția entităților terțe. Vânzătorii terți pot fi contactați prin intermediul paginii Informații despre vânzător, care este accesibilă din lista de produse a fiecărui vânzător terț.

11) Legea aplicabilă

Toate raporturile juridice dintre părți sunt guvernate de legislația Confederației Elvețiene, cu excepția legislației privind vânzarea internațională de bunuri mobile. În cazul consumatorilor, această alegere a legii se aplică numai în măsura în care protecția acordată nu este retrasă de dispozițiile imperative ale legislației țării în care consumatorul își are reședința obișnuită.

12) Soluționarea alternativă a litigiilor

Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor pe internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție sau de servicii online care implică un consumator.

HK.ST nu este obligată și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

13) Informații privind autenticitatea recenziilor clienților

Nu se verifică autenticitatea recenziilor înainte de a fi publicate. Prin urmare, acestea pot proveni și de la consumatori care nu au cumpărat/utilizat efectiv produsele evaluate.

 

Magazin HomeKing
Logo
Comparați articolele
  • Total (0)
Comparați
0
Silueta Ninja acum 9 ore

Joe Doe din Londra, Anglia, a cumpărat un

Joe Doe în Londra?

Joe Doe din Londra, Anglia, a cumpărat un

Joe Doe în Londra?

Joe Doe din Londra, Anglia, a cumpărat un

Joe Doe în Londra?

Joe Doe din Londra, Anglia, a cumpărat un

Coș de cumpărături