Yleiset ehdot

Yleiset ehdot

Yleiset ehdot ja asiakastiedot

1) Soveltamisala

1.1 Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä "YSE") ovat seuraavat.

(jäljempänä "HK.ST") sovelletaan kaikkiin tavarantoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee HK.ST:n kanssa HK.ST:n verkkokaupassaan esittelemien tavaroiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan täten, ellei toisin sovita.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti tositteiden toimitussopimuksiin, ellei toisin sovita.

1.3 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiassa kaupallinen eikä itsenäinen ammatinharjoittaja.

1.4 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

2 a) Muut yritykset

Muut henkilöt kuin HK.ST ylläpitävät shops:tä, tarjoavat palveluja tai myyvät tavaroita tällä verkkosivustolla. Tarjoamme myös linkkejä sidosyritysten ja tiettyjen muiden yritysten ylläpitämille sivustoille. Emme ole vastuussa näiden tarjousten tai sivustojen tutkimisesta tai arvioimisesta, emmekä anna mitään lausuntoja näiden yritysten tai henkilöiden tarjouksista tai niiden verkkosivustojen sisällöstä. HK.ST ei ota mitään vastuuta tai korvausvastuuta kaikkien näiden tai kolmansien osapuolten toimista, tuotteista ja sisällöstä. Sinulle ilmoitetaan, jos kolmas osapuoli on mukana tapahtumassasi, ja saatamme jakaa kyseistä tapahtumaa koskevat tietosi kyseisen kolmannen osapuolen kanssa.

2b) HK.ST Rooli

HK.ST sallii kolmansien osapuolten myyjien

www.hk.st/store-listing

luetella ja myydä tuotteitaan verkkosivustolla. Tämä näkyy kunkin tuotteen yksityiskohtaisella sivulla. Vaikka HK.ST helpottaa kauppoja HK.ST Marketplace -markkinapaikalla, HK.ST ei ole näiden kolmansien osapuolten tuotteiden ostaja eikä myyjä. HK.ST tarjoaa ostajille ja myyjille mahdollisuuden neuvotella ja toteuttaa kauppoja. Näin ollen sopimus, joka syntyy, kun näiden kolmansien osapuolten kohteiden myynti tehdään, on ainoastaan ostajan ja myyjän välinen. HK.ST ei ole sopimuksen osapuoli eikä näin ollen ota vastuuta kyseisestä sopimuksesta. HK.ST ei myöskään ole myyjän edustaja. Myyjä on vastuussa tuotteiden myynnistä, ostajan mahdollisista valituksista ja kaikista muista ostajan ja myyjän välisestä sopimuksesta johtuvista asioista.

2c) Sopimuksen tekeminen

2.1 HK.ST:n verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole HK.ST:n sitovia tarjouksia, vaan niitä käytetään asiakkaan sitovan tarjouksen tekemiseen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen HK.ST:n verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Tällöin asiakas, sijoitettuaan valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.3 HK.ST voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,
- lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, tai
- toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai
- pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.
Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään siinä vaiheessa, jossa jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä. Jos HK.ST ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido asiakasta.

2.4 Jos asiakas valitsee PAYPALin tarjoaman maksutavan, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PAYPAL"), jollei PAYPALin käyttöehdoista, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai - jos asiakkaalla ei ole PAYPAL-tiliä - jollei PAYPALin käyttöehdoista, jotka koskevat maksamista ilman Paypal-tiliä, ole saatavilla osoitteessa https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full, muuta johdu. Jos asiakas maksaa PAYPALin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, HK.ST ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas klikkaa painiketta, jolla tilausprosessi saatetaan päätökseen.

2.5 Jos maksutapa "AMAZON Payments" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (jäljempänä "AMAZON") kautta, jollei AMAZON Payments Europe -käyttäjäsopimuksesta muuta johdu, joka on nähtävissä osoitteessa https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Jos asiakas valitsee "AMAZON Payments" -maksutavan verkkotilausprosessin aikana, hän myös antaa maksumääräyksen AMAZONille klikkaamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta.

2.6 Kun tarjous tehdään HK.ST:n online-tilauslomakkeen kautta, HK.ST tallentaa sopimustekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja toimittaa sen asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa. HK.ST ei anna sopimustekstiä tämän jälkeen saataville. Jos asiakas on ennen tilauksen lähettämistä perustanut käyttäjätilin HK.ST:n verkkokauppaan, tilaustiedot arkistoidaan HK.ST:n verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua niihin maksutta salasanalla suojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla asianmukaiset kirjautumistiedot.

2.7 Ennen tilauksen sitovaa tekemistä HK.ST:n verkkotilauslomakkeen kautta asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän napsauttaa painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausten käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta HK.ST:n lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki HK.ST:n tai HK.ST:n tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttaa sopimus.

3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta on HK.ST:n peruuttamisohjeissa.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei HK.ST:n tuotekuvauksessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista HK.ST ei ole vastuussa ja joista asiakas vastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös rahansiirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.3 Maksuvaihtoehto(t) ilmoitetaan asiakkaalle HK.ST:n verkkokaupassa.

4.4 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.5 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "PAYPAL" kautta, maksu käsitellään PAYPALin kautta, jolloin PAYPAL voi käyttää tähän tarkoitukseen myös kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajien palveluja. Jos HK.ST tarjoaa PAYPALin kautta myös maksutapoja, joiden osalta se suorittaa asiakkaalle ennakkomaksuja (esim. osto laskulla tai osamaksu), se luovuttaa maksuvaatimuksensa PAYPALille tai PAYPALin toimeksiannosta toimivalle ja asiakkaalle erikseen nimetylle maksupalveluntarjoajalle. Ennen kuin PAYPAL tai PAYPALin toimeksiannosta toimiva maksupalveluntarjoaja hyväksyy HK.ST:n toimeksiantoilmoituksen, PAYPAL suorittaa luottokelpoisuuden tarkistuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. HK.ST pidättää itsellään oikeuden evätä asiakkaalta valitun maksutavan, jos tarkastustulos on negatiivinen. Jos valittu maksutapa hyväksytään, asiakkaan on maksettava laskun summa sovitun maksuajan kuluessa tai sovituissa maksuväleissä. Tässä tapauksessa hän voi suorittaa maksun ainoastaan PAYPALille tai PAYPALin toimeksiannosta toimivalle maksupalveluntarjoajalle velanpoistovaikutuksella. HK.ST on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja, myös siinä tapauksessa, että saatava on luovutettu.

4.6 Jos maksutapa "SOFORT" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä "SOFORT") kautta. Jotta asiakas voi maksaa laskun määrän "SOFORTin" kautta, hänellä on oltava verkkopankkitili, joka on aktivoitu "SOFORTin" käyttöä varten, hänen on tunnistauduttava maksuprosessin aikana ja vahvistettava "SOFORTin" maksutoimeksianto. Tämän jälkeen "SOFORT" suorittaa maksutapahtuman välittömästi ja veloittaa asiakkaan pankkitiliä. Tarkempia tietoja "SOFORT"-maksutavasta on saatavissa Internetissä osoitteessa https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Jos valitaan maksupalvelun "mollie" kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä "mollie") kautta. Mollien kautta tarjotuista yksittäisistä maksutavoista ilmoitetaan asiakkaalle HK.ST:n verkkokaupassa. Mollie voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen. Lisätietoja "mollie"-palvelusta on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.mollie.com/de/.

4.8 Jos valitaan HK.ST:n tarjoama RATEPAY-maksutapa (esim. RATEPAY-lasku, RATEPAY-ennakkomaksu, RATEPAY-suoraveloitus, RATEPAY-osamaksu), maksu käsitellään RATEPAY GmbH:n, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliini, (jäljempänä "RATEPAY") kautta, jolle HK.ST siirtää saatavansa asiakkaalta. Asiakkaalle ilmoitetaan HK.ST:n verkkosivustolla, mitä RATEPAY-maksutapoja HK.ST tarjoaa yksityiskohtaisesti. Asiakas voi suorittaa RATEPAY:lle vain velkaa kuittaavia maksuja. HK.ST on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista (esim. tavaroista, toimitusajasta, lähettämisestä, palautuksista, valituksista, peruutusilmoituksista ja toimituksista tai hyvityslaskuista). Muilta osin sovelletaan RATEPAY:n yleisiä maksuehtoja, joihin voi tutustua täällä: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan VR Payment -maksupalvelun kautta, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Saksa (jäljempänä "VR Payment") kautta. VR Paymentin tarjoamat yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle HK.ST:n verkkokaupassa. VR Payment voi käyttää maksujen käsittelyssä kolmansien osapuolien maksupalveluntarjoajien palveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja "VR Paymentista" on saatavissa Internetissä osoitteessa https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "ADYEN" kautta, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä "ADYEN") kautta. ADYENin kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle HK.ST:n verkkokaupassa. ADYEN voi käyttää maksujen käsittelyssä kolmansien osapuolten maksupalveluntarjoajien palveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle voidaan ilmoittaa erikseen. Lisätietoja "ADYENistä" on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Jos valitaan maksutapa, joka tarjotaan maksupalvelun "UNZER" kautta, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Saksa (jäljempänä "UNZER") kautta. UNZERin kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle HK.ST:n verkkokaupassa. UNZER voi käyttää maksujen käsittelyssä kolmansien osapuolten maksupalveluntarjoajien palveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja "UNZERista" on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Jos valitaan maksupalvelun "STRIPE" kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "STRIPE") kautta. STRIPEn kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle HK.ST:n verkkokaupassa. STRIPE voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja STRIPEstä on saatavilla Internetissä osoitteessa https://STRIPE.com/de.

4.13 Jos maksutapa on valittu BillSAFE:n kautta tapahtuva tiliostos, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (jäljempänä "PAYPAL") BillSAFE-maksupalvelun operaattorina. Maksutapa osto laskulla edellyttää, että PAYPAL on suorittanut hyväksytyn luottotietojen tarkistuksen. Jos asiakas saa luvan käyttää maksutavalla ostotiliä luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä PAYPALin kanssa, jolle toimittaja luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun PAYPALille vain velanpoistovaikutuksella. Vaikka maksutapa osto laskulla BillSAFE:n kautta olisi valittu, toimittaja on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, valituksia, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Muilta osin tältä osin sovelletaan BillSAFEn yleisiä sopimusehtoja, jotka asiakas voi kutsua esiin ja jotka hänen on vahvistettava osana tilausprosessia. HK.ST pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa tiliosto vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.14 Jos valitaan maksutapa PAYONE:n kautta tapahtuva tiliostos, ostohinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava PAYONE GmbH:lle, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksa, 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä. Ostaminen laskulla on mahdollista vain 18 vuotta täyttäneille asiakkaille. Maksutapa tiliosto edellyttää PAYONE GmbH:n hyväksyttyä luottokelpoisuusarviointia. Jos asiakas saa luvan tehdä ostoksen tilille luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä PAYONE GmbH:n kanssa, jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun PAYONE GmbH:lle ainoastaan velanhoitovaikutuksin. Vaikka maksutavaksi on valittu PAYONE GmbH:n kautta tapahtuva tiliosto, HK.ST vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Muilta osin sovelletaan PAYONE GmbH:n yleisiä sopimusehtoja (https://www.payone.com/DE-de/agb). HK.ST pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa osto laskuun vain tietystä tilausmäärästä alkaen ja tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos tilausmäärä alittaa tai ylittää määritellyn tilausmäärän. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.15 Jos valitaan maksutapa ostotili MASTERPAYMENTin kautta, ostohinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava ilman vähennyksiä osoitteeseen net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") välittömästi laskun vastaanottamisen jälkeen. Maksutapa osto laskulla edellyttää MASTERPAYMENT LTD:n, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Yhdistynyt kuningaskunta ("MASTERPAYMENT") tekemää luottotietojen tarkastusta. Jos asiakas saa luvan käyttää maksutapaa ostotili sen jälkeen, kun luottokelpoisuus on tarkistettu, maksu käsitellään yhteistyössä net-m privatbank 1891 AG:n kanssa, jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun net-m privatbank 1891 AG:lle vain velanpoistovaikutuksella. Vaikka maksutavaksi on valittu tiliostotapa MASTERPAYMENTin kautta, HK.ST vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Edellytyksenä MASTERPAYMENTin kautta tapahtuvan tilioston käyttämiselle on lisäksi, että asiakas on täyttänyt 18 vuotta. HK.ST pidättää itsellään oikeuden tarjota tiliostomenetelmää vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.16 Jos valitaan maksutapa ostotilille PAYMORROWin kautta, ostohinta on maksettava InterCard AG:lle, Alstertor 9, 20095 Hamburg, ilman vähennyksiä 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Tiliostos edellyttää PAYMORROW GmbH:n hyväksyttyä luottokelpoisuuden arviointia. Jos asiakas saa luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen luvan käyttää maksutavalla ostotiliä, maksu käsitellään yhteistyössä PAYMORROW GmbH:n kanssa, jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun PAYMORROW GmbH:lle ainoastaan velanpoistovaikutuksella. Vaikka maksutavaksi valittaisiinkin osto laskulla PAYMORROW GmbH:n kautta, HK.ST vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Lisäksi tältä osin sovelletaan PAYMORROWin yleisiä sopimusehtoja, jotka asiakas voi kutsua esiin ja jotka hänen on vahvistettava osana tilausprosessia. HK.ST pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa osto laskulla vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.17 Jos valitaan maksutapa osto laskulla RAKUTEN Checkoutin kautta, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava 10 (kymmenen) päivän kuluessa laskun päiväyksestä ilman vähennyksiä RAKUTEN Deutschland GmbH:lle, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi maksaa RAKUTEN Deutschland GmbH:lle ainoastaan velkaa kuittaavalla vaikutuksella. Maksutapa osto laskulla edellyttää RAKUTEN Deutschland GmbH:n hyväksyttyä luottokelpoisuuden tarkastusta. Vaikka maksutapa osto laskulla olisi valittu RAKUTEN Checkout -palvelun kautta, HK.ST on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. Lisäksi tältä osin sovelletaan RAKUTEN Deutschland GmbH:n yleisiä sopimusehtoja, joihin asiakas voi tutustua osana tilausprosessia. HK.ST pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa osto laskulla vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.18 Jos maksutapa on valittu Santanderin kautta tapahtuva tiliostos, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä osoitteeseen Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Laskulla ostaminen on mahdollista vain kuluttajana toimiville asiakkaille, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta. Maksutapa osto laskulla edellyttää Santander Consumer Bank AG:n hyväksyttyä luottokelpoisuuden tarkastusta. Jos laskulla ostaminen ei ole mahdollista riittämättömän luottokelpoisuuden tai muiden syiden vuoksi, asiakkaalle tarjotaan vaihtoehtoista maksutapaa. Asiakas voi vapaasti tehdä sopimuksen tarjottua vaihtoehtoista maksutapaa käyttäen tai peruuttaa tilausprosessin. Jos asiakkaalle sallitaan luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen tiliostomenetelmän käyttö, maksu käsitellään yhteistyössä Santander Consumer Bank AG:n kanssa, jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun vain Santander Consumer Bank AG Santanderille velanpoistovaikutuksella. Jos asiakas ei täytä maksuvelvollisuuttaan tai ei täytä sitä kokonaan maksuaikana, hän joutuu maksuhäiriöön ilman lisämuistutusta. Tällöin asiakas on velvollinen korvaamaan maksuhäiriöstä aiheutuneen vahingon. Maksun laiminlyönnistä aiheutuneeseen vahinkoon voivat sisältyä erityisesti muistutuskulut ja asianmukaisista oikeustoimista aiheutuvat kulut (esim. asianajokulut). Santander Consumer Bank AG pidättää itsellään oikeuden periä 1,20 euron suuruisen maksun kustakin muistutuksesta. Asiakkaalla on oikeus todistaa, ettei vahinkoa ole aiheutunut tai että vahinkoa ei ole aiheutunut tätä määrää. Asiakas voi milloin tahansa luovuttaa asiakkaaseen kohdistuvat, ennakkoon tehdystä ostosta johtuvat saatavat kolmansille osapuolille, erityisesti perintätoimistoille, erääntyneiden maksujen perimiseksi.
Vaikka maksutapa osto Santanderin kautta olisi valittu, HK.ST on edelleen vastuussa yleisistä asiakaskyselyistä, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.
HK.ST pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa "osto laskulla" vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.19 Jos valitaan maksutapa osto laskulla SECUPAY:n kautta, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tässä tapauksessa ostohinta on maksettava ilman vähennyksiä osoitteeseen SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Maksutapa osto laskulla edellyttää SECUPAY S.A.:n tekemää luottotietojen tarkastusta. Jos asiakas saa luvan tehdä ostoksen tilille luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä SECUPAY S.A.:n kanssa, jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa asiakas voi suorittaa maksun SECUPAY S.A:lle ainoastaan velkaa poistavalla vaikutuksella. Vaikka maksutavaksi valittaisiin osto laskulla SECUPAY:n kautta, HK.ST vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja. HK.ST pidättää itsellään oikeuden tarjota tiliostomaksutapaa vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.20 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun määrä erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät HK.ST:n varastosta, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa HK.ST:n asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.21 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun määrä erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotiedoksiantoa koskevan määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät HK.ST:n varastosta, mutta ei ennen ennakkotietoja koskevan määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa HK.ST:n asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. HK.ST pidättää itsellään oikeuden tehdä luottokelpoisuustarkastuksen, kun SEPA-suoraveloitusmaksutapa valitaan, ja hylätä tämän maksutavan, jos luottokelpoisuustarkastuksen tulos on negatiivinen.

4.22 Jos valitaan suoraveloitusmaksutapa, maksun käsittelee PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksa, jonka HK.ST valtuuttaa perimään saatavia puolestaan. PAYONE GmbH perii laskun määrän asiakkaan pankkitililtä SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkoilmoituksen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksesta asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Vaikka suoraveloitus olisi valittu PAYONE GmbH:n kautta, Toimittaja vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.23 Jos maksutavat "suoraveloitus ipaymentin kautta" tai "luottokortti ipaymentin kautta" on valittu, maksujen käsittely tapahtuu 1&1 Internet AG:n ipayment-maksujärjestelmän kautta, joka välittää asiakkaan maksupyynnön kyseiselle maksupalveluntarjoajalle. Maksujen käsittelyyn sovelletaan kyseisen maksupalveluntarjoajan yleisiä sopimusehtoja, jotka asiakas voi ottaa huomioon ja jotka hänen on hyväksyttävä sähköisen maksuprosessin yhteydessä. Maksutavat "suoraveloitus ipaymentin kautta" tai "luottokortti ipaymentin kautta" edellyttävät, että kyseinen maksupalveluntarjoaja hyväksyy asiakkaan maksupyynnön.

4.24 Jos valitaan suoraveloitus, laskun määrä erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Suoraveloitusmaksutapa edellyttää, että MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Yhdistynyt kuningaskunta ("MASTERPAYMENT") on suorittanut hyväksytyn luottotarkastuksen. Jos asiakkaalle sallitaan suoraveloitus (veloitusilmoitus) luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä net-m privatbank 1891 AG:n, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") kanssa, jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa net-m privatbank 1891 AG on peruuttamattomasti valtuutettu perimään laskun summan asiakkaan ilmoittamalta tililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa vain net-m privatbank 1891 AG:lle velkaa vapauttavin vaikutuksin. Pankkiperintä tapahtuu, kun tilatut tavarat lähtevät HK.ST:n varastosta. Vaikka suoraveloitusmaksutapa olisi valittu MASTERPAYMENTin kautta, HK.ST vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.25 Jos valitaan suoraveloitusmaksutapa, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (jäljempänä "Novalnet") kautta. Tässä tapauksessa maksu suoritetaan suoraveloituksena asiakkaan pankkitililtä edellyttäen, että asiakas on aiemmin antanut HK.ST:lle SEPA-mandaatin. Ostohinnan veloitus asiakkaan pankkitililtä tapahtuu yhden pankkityöpäivän kuluttua siitä, kun Novalnet on suorittanut tilauksen velkojatunnuksella: DE53ZZ00000004253. Ennakkoilmoituksen (pre-notification) määräaika lyhenee yhteen päivään. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle takaisinkirjauksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.26 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, maksu käsitellään teknisen palveluntarjoajan PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, kautta yhteistyössä Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH:n, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg tai Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Laskun summa erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun SEPA-suoraveloitusvaltuutus on annettu, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät HK.ST:n varastosta, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa HK.ST:n asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos asiakas toimii kuluttajana, ennakkoilmoituksen määräaika lyhenee viiteen päivään ensimmäisten suoraveloitusten osalta ja kahteen päivään myöhempien suoraveloitusten osalta. Jos asiakas toimii yrittäjänä, ennakkoilmoitusaika lyhenee yhteen päivään sekä ensimmäisten että myöhempien suoraveloitusten osalta. Ennakkotiedonantoaika alkaa seuraavana päivänä ja päättyy kuluttajien osalta ensimmäisen suoraveloituksen osalta viidentenä päivänä, myöhempien suoraveloitusten osalta toisena päivänä ja yrittäjien osalta ennakkotiedonantoa seuraavana päivänä. Jos määräajan viimeinen päivä osuu lauantaille, sunnuntaille tai asiakkaan kotipaikan valtion tunnustamalle yleiselle vapaapäivälle, tällaisen päivän tilalle tulee seuraava työpäivä. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.

4.27 Jos maksutapa "Suoraveloitus RATEPAY:n kautta" on valittu, maksun käsittelee RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliini (jäljempänä "RATEPAY"). Asiakas antaa RATEPAYlle SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen ja kehottaa pankkiasiakasta maksamaan mahdolliset suoraveloitukset. Asiakkaan on varmistettava, että hänen käyttötilillään on riittävästi varoja. Jos käyttötilillä ei ole vaadittavaa katetta, tiliä pitävä luottolaitos ei ole velvollinen suorittamaan suoraveloitusta. RATEPAY pidättää oikeuden tehdä luottotietojen tarkistuksen. Jos asiakas saa luvan maksaa suoraveloituksella, maksun käsittelee RATEPAY, jolle HK.ST luovuttaa maksuvaatimuksensa. Asiakas voi suorittaa maksun RATEPAY:lle ainoastaan velkaa kuittaavalla vaikutuksella. HK.ST on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista (esim. jotka koskevat tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja). Muilta osin sovelletaan RATEPAY:n yleisiä maksuehtoja, joihin voi tutustua täällä: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Jos valitaan suoraveloitus, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Suoraveloitus edellyttää, että SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Jos asiakas saa luottokelpoisuustarkastuksen jälkeen luvan käyttää suoraveloitusta, maksu käsitellään yhteistyössä SECUPAY AG:n kanssa, jolle palveluntarjoaja luovuttaa maksuvaatimuksensa. Tällöin SECUPAY AG:llä on peruuttamattomasti oikeus periä laskun summa asiakkaan ilmoittamalta tililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa ainoastaan SECUPAY AG:lle velkaa vapauttavin vaikutuksin. Suoraveloitus suoritetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Vaikka suoraveloitus olisi valittu SECUPAY AG:n kautta, palveluntarjoaja on edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityksiä.

4.29 Jos STRIPEn kautta tapahtuva suoraveloitusmaksu valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "STRIPE") kautta. Tässä tapauksessa STRIPE perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä annettuaan SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen, mutta ei ennen ennakkoilmoitusajan päättymistä HK.ST:n puolesta. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. HK.ST pidättää itsellään oikeuden tehdä luottokelpoisuustarkastuksen, kun SEPA-suoraveloitusmaksutapa valitaan, ja hylätä tämän maksutavan, jos luottokelpoisuustarkastuksen tulos on negatiivinen.

4.30 Jos maksutapa Suoraveloitus UNZERin kautta valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (jäljempänä 'UNZER'), jolle HK.ST siirtää maksuvaatimuksensa. Ennen kuin UNZER hyväksyy HK.ST:n toimeksiantoilmoituksen, UNZER suorittaa luottokelpoisuuden tarkistuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. HK.ST pidättää itsellään oikeuden evätä asiakkaalta maksutavan suoraveloitus UNZERin kautta, jos tarkastustulos on negatiivinen. Jos UNZER sallii UNZERin kautta tapahtuvan suoraveloituksen, UNZER perii laskun määrän asiakkaan pankkitililtä SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkoilmoituksen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa veloituksesta asianomaiselle luottolaitokselle aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.
Suoraveloitus UNZERin kautta ei ole mahdollista,
- jos tilauksen arvo on alle 10,00 euroa,
- jos asiakkaan ilmoittama toimitusosoite ei ole sama kuin laskun osoite, erityisesti jos toimitusosoitteeksi on ilmoitettu pakkausasema tai postilokero, tai
- jos asiakas ei ole vielä täyttänyt 18 vuotta.
HK.ST pidättää myös oikeuden tarjota maksutapaa suoraveloitus UNZERin kautta vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa HK.ST ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa.

4.31 Jos valitaan luottokorttimaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Luottokorttimaksutapaa käsitellään yhteistyössä PAYONE GmbH:n kanssa, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksa, jonka HK.ST valtuuttaa perimään saatavia puolestaan. PAYONE GmbH perii laskun summan asiakkaan ilmoittamalta luottokorttitililtä. Luottokorttia veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. HK.ST vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja, vaikka luottokorttimaksutapa olisi valittu PAYONE GmbH:n kautta.

4.32 Jos valitaan luottokorttimaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Luottokorttimaksutapaa käsitellään yhteistyössä SECUPAY AG:n, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), jolle palveluntarjoaja luovuttaa maksuvaatimuksensa. SECUPAY AG perii laskun summan asiakkaan ilmoittamalta luottokorttitililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa ainoastaan SECUPAY AG:lle velkaa vapauttavin vaikutuksin. Luottokorttia veloitetaan välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaan tilaus on lähetetty verkkokaupassa. Vaikka maksutapa luottokorttimaksu olisi valittu SECUPAY AG:n kautta, toimittaja vastaa edelleen asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja.

4.33 Jos maksutavaksi valitaan luottokortti STRIPE:n kautta, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "STRIPE") kautta. STRIPE pidättää itsellään oikeuden tehdä luottotietojen tarkistuksen ja kieltäytyä käyttämästä tätä maksutapaa, jos luottotietojen tarkistus on negatiivinen.

4.34 Jos valitaan "Klarna"-maksupalvelun kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä "Klarna") kautta.

5a) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Jos HK.ST tarjoutuu toimittamaan tavarat, toimitus tapahtuu HK.ST:n ilmoittamalla toimitusalueella asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. HK.ST:n tilauksen käsittelyssä ilmoitettu toimitusosoite on ratkaiseva kaupan käsittelyssä. Tästä poiketen, jos maksutapa PAYPAL on valittu, asiakkaan PAYPALiin maksun yhteydessä tallettama toimitusosoite on ratkaiseva.

5.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaasta johtuvista syistä, asiakas vastaa HK.ST:lle tästä aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista. Tämä ei koske palautuslähetyksen kustannuksia, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas käyttää tehokkaasti peruuttamisoikeuttaan, palautuskustannuksiin sovelletaan HK.ST:n peruuttamisohjeissa annettua määräystä.

5.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun HK.ST on luovuttanut tavarat huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle, joka on nimetty suorittamaan lähetys. Jos asiakas toimii kuluttajana, myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen vaara siirtyy periaatteessa asiakkaalle tai tavaran vastaanottamiseen valtuutetulle henkilölle vasta, kun tavara luovutetaan asiakkaalle. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen vaara siirtyy asiakkaalle, myös kuluttajan tapauksessa, heti kun HK.ST on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle, jos asiakas on antanut huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen nimetylle henkilölle tai laitokselle toimeksiannon suorittaa lähetys, eikä HK.ST ole aiemmin nimennyt kyseistä henkilöä tai laitosta asiakkaan nimiin.

5.4 HK.ST pidättää itselleen oikeuden peruuttaa sopimuksen, jos kyseessä on virheellinen tai epäasianmukainen itsetoimitus. Tätä sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että HK.ST ei ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä ja että HK.ST on asianmukaisen huolellisesti tehnyt toimittajan kanssa erityisen kattavan liiketoimen. HK.ST:n on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai niitä on saatavilla vain osittain, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta välittömästi ja vastike palautetaan viipymättä.

5.5 Itsepoiminta ei ole mahdollista logistisista syistä.

5.6 Tositteet toimitetaan asiakkaalle seuraavasti:
- lataamalla
- sähköpostitse
- postitse

5b) Tulli

Jos tilaat tuotteita toimitettavaksi EU:n ulkopuolelle, saatat joutua maksamaan tuontitulleja ja -veroja, jotka peritään, kun paketti saapuu tiettyyn määränpäähän. Sinun on vastattava kaikista tulliselvityksestä aiheutuvista lisämaksuista; me emme voi vaikuttaa näihin maksuihin. Tullisäännökset vaihtelevat suuresti maittain, joten ota yhteyttä paikallisiin tulliviranomaisiin saadaksesi lisätietoja. Huomaa lisäksi, että kun teet tilauksen, sinua pidetään maahantuojana, ja sinun on noudatettava kaikkia sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa vastaanotat tuotteet. Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää, ja haluamme tehdä kansainvälisille asiakkaillemme selväksi, että tulliviranomaiset avaavat ja tarkastavat rajatylittävät lähetykset.

6) Omistusoikeuden säilyttäminen

Jos HK.ST maksaa ennakkomaksun, se pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Vastuu virheistä (takuu)

7.1 Ellei seuraavissa määräyksissä toisin määrätä, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia säännöksiä. Tämä ei koske tavarantoimitussopimuksia:

7.2 Jos asiakas toimii yrittäjänä,
- HK.ST voi valita myöhemmän suorituksen tyypin;
- uusien tavaroiden osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta;
- käytetyn tavaran osalta oikeudet ja vaateet virheiden vuoksi on suljettu pois;
- vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus tehdään virhevastuun piiriin kuuluvana.

7.3 Edellä mainitut vastuunrajoitukset ja määräaikojen lyhentäminen eivät koske seuraavia tapauksia
- vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin,
- jos HK.ST on vilpillisesti salannut vian,
- tavaroista, joita on käytetty tavanomaisen rakennuskäytön mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet rakennuksen virheellisyyden,
- HK.ST:n olemassa olevasta velvollisuudesta toimittaa päivityksiä digitaalisiin tuotteisiin, kun kyseessä ovat sopimukset digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden toimittamisesta.

7.4 Lisäksi yrittäjien osalta lakisääteiset vanhentumisajat mahdollisille lakisääteisille takautumisoikeuksille säilyvät ennallaan.

7.5 Jos asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, toimittajalle ja ilmoittamaan siitä HK.ST:lle. Jos asiakas ei tee näin, tällä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virheitä koskeviin vaatimuksiinsa.

8) Myynninedistämiskuponkien lunastaminen

8.1 Tositteet, jotka HK.ST on myöntänyt maksutta osana kampanjoita, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä "kampanjasetelit"), voidaan lunastaa vain HK.ST:n verkkokaupassa ja vain määritellyn ajanjakson aikana.

8.2 Yksittäiset tuotteet voidaan sulkea etusetelikampanjan ulkopuolelle, jos kampanjasetelin sisällöstä seuraa vastaava rajoitus.

8.3 Kampanjakuponkeja voi lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

8.4 Tilausta kohden voidaan lunastaa vain yksi tarjouskuponki.

8.5 Tavaroiden arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin tarjouskupongin arvo. HK.ST ei palauta jäljelle jäävää hyvitystä.

8.6 Jos kampanjasetelin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla HK.ST:n tarjoamalla maksutavalla.

8.7 Kampanjasetelin hyvityssaldoa ei makseta käteisenä eikä sille kerry korkoa.

8.8 Kampanjakuponkia ei palauteta, jos asiakas palauttaa kampanjakupongilla kokonaan tai osittain maksetut tavarat lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.

8.9 Kampanjakuponki on siirrettävissä. HK.ST voi suorittaa maksun, jolla on vapauttava vaikutus, kyseiselle haltijalle, joka lunastaa kampanjasetelin HK.ST:n verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos HK.ST on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön asianomaisen haltijan kelpoisuudesta, oikeustoimikelpoisuudesta tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

9) Lahjakorttien lunastaminen

9.1 Lahjakortit, jotka voidaan ostaa HK.ST:n verkkokaupasta (jäljempänä "lahjakortit"), voidaan lunastaa vain HK.ST:n verkkokaupassa, ellei lahjakortissa toisin mainita.

9.2 Lahjakortit ja lahjakorttien jäljellä olevat saldot ovat lunastettavissa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun asti. Jäljellä olevat saldot hyvitetään asiakkaalle päättymispäivään saakka.

9.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.

9.4 Vain yksi lahjakortti voidaan lunastaa yhtä tilausta kohden.

9.5 Lahjakortteja voi käyttää vain tavaroiden ostamiseen, eikä niitä voi käyttää uusien lahjakorttien ostamiseen.

9.6 Jos lahjakortin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla HK.ST:n tarjoamalla maksutavalla.

9.7 Lahjakortin saldoa ei makseta käteisenä eikä sille makseta korkoa.

9.8 Lahjakortti on siirrettävissä. HK.ST voi suorittaa maksun, jolla on vapauttava vaikutus, asianomaiselle haltijalle, joka lunastaa lahjakortin HK.ST:n verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos HK.ST on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön asianomaisen haltijan kelpoisuudesta, oikeustoimikelpoisuudesta tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

10.) Ilmoitus ja menettely rikkomuksen ilmoittamiseksi HK.ST:lle

Jos uskot, että teollis- ja tekijänoikeuksiasi on loukattu, lähetä valituksesi osoitteeseen

ABUSE@ hk.st

tehdä valituksen. Voit ilmoittaa meille kaikenlaisista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista, mukaan lukien tekijänoikeus-, tavaramerkki-, malli- ja patenttilainsäädännön mukaiset vaatimukset.

Valituksen saatuamme voimme ryhtyä tiettyihin toimiin, kuten poistaa tietoja tai kohteita ja tarvittaessa irtisanoa loukkaajat toistuvien loukkausten vuoksi. Kaikki tällaiset toimet toteutetaan ilman vastuun tunnustamista ja rajoittamatta mitään oikeuksia, oikeussuojakeinoja tai puolustuksia, jotka kaikki on nimenomaisesti pidätetty. Pidätämme erityisesti oikeuden siirtää valituksen rikkomuksesta syytetyille osapuolille. Sitoudut korvaamaan HK.ST:lle kaikki kolmannen osapuolen HK.ST:tä vastaan esittämät vaatimukset, jotka johtuvat valituksen tekemisestä tai liittyvät siihen.

Kolmannen osapuolen listauksia koskeva huomautus: Huomaa, että kolmannen osapuolen merkinnät tallennetaan/hostataan vain HK.ST:ssä ja julkaistaan ainoastaan kolmannen osapuolen tahojen harkinnan mukaan. Kolmannen osapuolen myyjiin voi ottaa yhteyttä Myyjän tiedot -sivun kautta, johon pääsee kunkin kolmannen osapuolen myyjän tuotelistauksesta.

11) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Sveitsin valaliiton lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnetystä suojasta ei luovuta sen maan lainsäädännön pakottavien säännösten nojalla, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

12) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

EU:n komissio tarjoaa foorumin verkkovälitteistä riitojenratkaisua varten Internetissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta kuluttajan kanssa tehdyistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista johtuvat riidat voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella.

HK.ST ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.

13) Tiedot asiakasarvostelujen aitoudesta

Arvostelujen aitoutta ei tarkisteta ennen niiden julkaisemista. Siksi ne voivat olla peräisin myös kuluttajilta, jotka eivät ole itse asiassa ostaneet/käyttäneet arvioituja tuotteita.

 

HomeKing Store
Logo
Vertaa kohteita
  • Yhteensä (0)
Vertaa
0
Ninja siluetti 9 tuntia sitten

Joe Doe Lontoossa, Englannissa osti

Joe Doe Lontoossa?

Joe Doe Lontoossa, Englannissa osti

Joe Doe Lontoossa?

Joe Doe Lontoossa, Englannissa osti

Joe Doe Lontoossa?

Joe Doe Lontoossa, Englannissa osti

Ostoskori