Genel hüküm ve koşullar

Genel hüküm ve koşullar

Müşteri bilgileriyle birlikte genel hüküm ve koşullar

1) Uygulama kapsamı

1.1 Bu Genel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle "GŞK" olarak anılacaktır)

(bundan böyle "HK.ST" olarak anılacaktır), HK.ST tarafından çevrimiçi mağazasında sunulan mallarla ilgili olarak bir tüketici veya girişimci (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) tarafından HK.ST ile yapılan malların teslimine ilişkin tüm sözleşmeler için geçerli olacaktır. Aksi kararlaştırılmadıkça, Müşterinin kendi hüküm ve koşullarının dahil edilmesine burada itiraz edilmektedir.

1.2 Bu GŞK, aksi kararlaştırılmadıkça, kuponların teslimine ilişkin sözleşmeler için geçerlidir.

1.3 Bu GŞK kapsamında tüketici, ağırlıklı olarak ticari veya serbest meslek olmayan amaçlarla yasal bir işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir.

1.4 Bu GŞK kapsamında bir girişimci, hukuki bir işlem gerçekleştirirken ticari veya serbest meslek faaliyetini icra eden gerçek veya tüzel kişi ya da hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

2a) Diğer Şirketler

HK.ST dışındaki kişiler bu web sitesinde mağaza işletmekte, hizmet sağlamakta veya ürün satmaktadır. Ayrıca, bağlı şirketler ve diğer bazı işletmeler tarafından işletilen sitelere bağlantılar sağlıyoruz. Bu teklifleri veya siteleri araştırmak veya değerlendirmekten sorumlu değiliz ve bu şirketlerin veya kişilerin teklifleri veya web sitelerindeki içerik hakkında hiçbir beyanda bulunmuyoruz. HK.ST, tüm bu veya herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri, ürünleri ve içeriği için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. İşleminize üçüncü bir tarafın dahil olması durumunda bilgilendirileceksiniz ve bu işlemle ilgili bilgilerinizi söz konusu üçüncü tarafla paylaşabiliriz.

2b) HK.ST Rolü

HK.ST üçüncü taraf satıcılara izin verir

www.hk.st/store-listing

ürünlerini web sitesinde listelemek ve satmak. Bu, ilgili ürün detay sayfasında görülebilecektir. HK.ST, HK.ST Pazaryerindeki işlemleri kolaylaştırmasına rağmen, HK.ST bu üçüncü taraf ürünlerinin ne alıcısı ne de satıcısıdır. HK.ST, alıcılara ve satıcılara pazarlık yapma ve işlemleri tamamlama fırsatı sunar. Dolayısıyla, bu Üçüncü Şahıs Ürünlerinin satışı sonuçlandığında ortaya çıkan sözleşme yalnızca Alıcı ve Satıcı arasındadır. HK.ST sözleşmenin bir tarafı değildir ve bu nedenle bu sözleşme için hiçbir sorumluluk kabul etmez. HK.ST ayrıca Satıcının temsilcisi de değildir. Ürünlerin satışından, alıcıdan gelecek her türlü şikayetten ve alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmeden doğan diğer tüm hususlardan satıcı sorumludur.

2c) Sözleşmenin imzalanması

2.1 HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları, HK.ST açısından bağlayıcı teklifler teşkil etmez, ancak müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunulmasına hizmet eder.

2.2 Müşteri, HK.ST'nin çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla teklif sunabilir. Bunu yaparken, seçilen malları sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra, müşteri, sipariş sürecini tamamlayan düğmeye tıklayarak alışveriş sepetinde bulunan mallarla ilgili olarak yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar.

2.3 HK.ST, Müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,
- müşteriye yazılı bir sipariş onayı veya metin biçiminde bir sipariş onayı (faks veya e-posta) göndererek, sipariş onayının müşteri tarafından alınmasının belirleyici olduğu durumlarda veya
- sipariş edilen malları müşteriye teslim ederek, bu durumda malların müşteri tarafından teslim alınması belirleyicidir veya
- Müşteri siparişi verdikten sonra müşteriden ödeme talep ederek.
Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçının mevcut olması halinde, sözleşme yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk olarak ortaya çıktığı noktada akdedilecektir. Teklifi kabul etme süresi, müşterinin teklifi göndermesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sona ermesiyle sona erer. HK.ST, yukarıda belirtilen süre içinde Müşterinin teklifini kabul etmezse, bu, Müşterinin artık niyet beyanı ile bağlı olmayacağı bir sonuçla teklifin reddi olarak kabul edilecektir.

2.4 Müşteri PAYPAL tarafından sunulan bir ödeme yöntemini seçerse, ödeme, https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full adresinde bulunan PAYPAL Kullanım Koşullarına veya - müşterinin bir PAYPAL hesabı yoksa - https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full adresinde bulunan PAYPAL Hesabı Olmayan Ödemeler için Hüküm ve Koşullara tabi olarak ödeme hizmeti sağlayıcısı PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (bundan böyle "PAYPAL" olarak anılacaktır) tarafından işleme alınacaktır. Müşterinin PAYPAL tarafından sunulan ve çevrimiçi sipariş sürecinde seçilebilen bir ödeme yöntemiyle ödeme yapması halinde HK.ST, müşterinin sipariş sürecini tamamlayan düğmeye tıkladığı anda müşterinin teklifini kabul ettiğini beyan etmiş olur.

2.5 "AMAZON Payments" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, https://payments.AMAZON.de/help/201751590 adresinde görülebilecek AMAZON Payments Europe Kullanıcı Sözleşmesine tabi olarak, ödeme hizmeti sağlayıcısı AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (bundan böyle: "AMAZON") aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Müşteri, çevrimiçi sipariş işlemi sırasında ödeme yöntemi olarak "AMAZON Payments" seçeneğini seçerse, sipariş işlemini tamamlayan düğmeye tıklayarak AMAZON'a bir ödeme emri de verir. Bu durumda HK.ST, müşterinin sipariş sürecini sonlandıran düğmeye tıklayarak ödeme sürecini tetiklediği anda müşterinin teklifini kabul ettiğini zaten beyan eder.

2.6 HK.ST'nin çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif yapıldığında, sözleşme metni, sözleşme imzalandıktan sonra HK.ST tarafından saklanacak ve Müşteri siparişini gönderdikten sonra metin biçiminde (örneğin e-posta, faks veya mektup) Müşteriye iletilecektir. HK.ST, sözleşme metnini bunun ötesinde erişilebilir kılmayacaktır. Müşteri siparişini göndermeden önce HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında bir kullanıcı hesabı oluşturmuşsa, sipariş verileri HK.ST'nin web sitesinde arşivlenecek ve ilgili giriş verilerini sağlayarak şifre korumalı kullanıcı hesabı aracılığıyla müşteri tarafından ücretsiz olarak erişilebilecektir.

2.7 HK.ST'nin çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bağlayıcı bir şekilde sipariş vermeden önce, Müşteri ekranda görüntülenen bilgileri dikkatlice okuyarak olası giriş hatalarını belirleyebilir. Giriş hatalarının daha iyi tanınması için etkili bir teknik araç, ekrandaki görüntünün büyütülmesinin yardımıyla tarayıcının büyütme işlevi olabilir. Müşteri, elektronik sipariş işlemi sırasında, sipariş işlemini sonlandıran düğmeye tıklayana kadar normal klavye ve fare işlevlerini kullanarak girişlerini düzeltebilir.

2.8 Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleşir. Müşteri, HK.ST tarafından gönderilen e-postaların bu adresten alınabilmesi için sipariş işleme için verdiği e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle, SPAM filtrelerini kullanırken, müşteri, HK.ST tarafından veya HK.ST tarafından siparişin işlenmesi için görevlendirilen üçüncü taraflarca gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

3) Cayma hakkı

3.1 Tüketiciler genel olarak iptal etme hakkına sahiptir.

3.2 Cayma hakkına ilişkin daha fazla bilgi HK.ST'nin cayma talimatlarında bulunabilir.

4) Fiyatlar ve ödeme koşulları

4.1 HK.ST'nin ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal katma değer vergisini içeren toplam fiyatlardır. Herhangi bir ek teslimat ve nakliye masrafı, ilgili ürün açıklamasında ayrıca belirtilecektir.

4.2 Avrupa Birliği dışındaki ülkelere teslimat yapılması durumunda, HK.ST'nin sorumlu olmadığı ve Müşteri tarafından karşılanması gereken münferit durumlarda ek masraflar ortaya çıkabilir. Bunlar arasında, örneğin, kredi kuruluşları tarafından yapılan para transferi masrafları (örneğin, transfer ücretleri, döviz kuru ücretleri) veya ithalat vergileri veya vergileri (örneğin, gümrük vergileri) yer alır. Teslimatın Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye yapılmaması, ancak müşterinin ödemeyi Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden yapması durumunda da para transferiyle ilgili olarak bu tür maliyetler ortaya çıkabilir.

4.3 Ödeme seçenek(ler)i HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilecektir.

4.4 Banka havalesi yoluyla peşin ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, taraflar daha sonraki bir vade tarihi üzerinde anlaşmadıkları sürece, ödeme sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılacaktır.

4.5 "PAYPAL" ödeme hizmeti aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme PAYPAL aracılığıyla gerçekleştirilir; PAYPAL bu amaçla üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini de kullanabilir. HK.ST, Müşteriye peşin ödeme yaptığı PAYPAL aracılığıyla ödeme yöntemleri de sunuyorsa (örneğin, hesaptan satın alma veya taksitle ödeme), ödeme talebini PAYPAL'a veya PAYPAL tarafından görevlendirilen ve Müşteriye özel olarak belirtilen ödeme hizmeti sağlayıcısına devredecektir. HK.ST'nin temlik beyanını kabul etmeden önce, PAYPAL veya PAYPAL tarafından görevlendirilen ödeme hizmeti sağlayıcısı, iletilen müşteri verilerini kullanarak bir kredibilite kontrolü yapacaktır. HK.ST, olumsuz bir kontrol sonucu durumunda müşterinin seçilen ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Seçilen ödeme yöntemi onaylanırsa, müşteri fatura tutarını kararlaştırılan ödeme süresi içinde veya kararlaştırılan ödeme aralıklarında ödemelidir. Bu durumda, yalnızca PAYPAL'a veya PAYPAL tarafından görevlendirilen ödeme hizmeti sağlayıcısına borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. Bununla birlikte, HK.ST, alacağın temliki durumunda bile, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya alacak senetleri ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir.

4.6 "SOFORT" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih (bundan böyle "SOFORT" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilir. Fatura tutarını "SOFORT" üzerinden ödeyebilmek için, müşterinin "SOFORT "a katılım için etkinleştirilen bir çevrimiçi bankacılık hesabına sahip olması, ödeme işlemi sırasında kendisini buna göre tanımlaması ve ödeme talimatını "SOFORT "a onaylaması gerekir. Ödeme işlemi hemen "SOFORT" tarafından gerçekleştirilir ve müşterinin banka hesabı borçlandırılır. "SOFORT" ödeme yöntemi hakkında daha ayrıntılı bilgi müşteriye internette https://www.klarna.com/sofort/ adresinde mevcuttur.

4.7 Ödeme hizmeti "mollie" aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Hollanda (bundan böyle "mollie" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Mollie aracılığıyla sunulan bireysel ödeme yöntemleri HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında Müşteriye bildirilecektir. Ödemelerin işlenmesi için mollie, özel ödeme koşullarının geçerli olabileceği ve Müşterinin ayrıca bilgilendirilebileceği diğer ödeme hizmetlerini kullanabilir. "mollie" hakkında daha fazla bilgi internette https://www.mollie.com/de/ adresinde mevcuttur.

4.8 HK.ST tarafından sunulan bir RATEPAY ödeme yöntemi seçilirse (örneğin RATEPAY faturası, RATEPAY ön ödeme, RATEPAY otomatik ödeme, RATEPAY taksitli ödeme), ödeme RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (bundan böyle "RATEPAY" olarak anılacaktır) üzerinden gerçekleştirilecektir ve HK.ST, Müşteri'ye karşı talebini bu şirkete devretmektedir. Müşteri, HK.ST'nin hangi RATEPAY ödeme yöntemlerini sunduğu konusunda HK.ST'nin web sitesinde ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. Müşteri, RATEPAY'e yalnızca borç silme etkisi olan ödemeler yapabilir. Ancak, HK.ST genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam eder (örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları hakkında). Diğer tüm hususlarda, buradan erişilebilen RATEPAY'in Genel Ödeme Hüküm ve Koşulları geçerlidir: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 "VR Payment" ödeme hizmeti aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Almanya (bundan böyle "VR Payment" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilir. VR Payment aracılığıyla sunulan bireysel ödeme yöntemleri HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilir. VR Payment, ödemelerin işlenmesi için, müşterinin ayrıca bilgilendirilebileceği özel ödeme koşullarının geçerli olabileceği üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini kullanabilir. "VR Payment" hakkında daha fazla bilgi internette https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878 adresinde mevcuttur.

4.10 "ADYEN" ödeme hizmeti aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Hollanda (bundan böyle "ADYEN" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. ADYEN aracılığıyla sunulan bireysel ödeme yöntemleri HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilir. Ödemelerin işlenmesi için ADYEN, müşterinin ayrıca bilgilendirilebileceği özel ödeme koşullarının geçerli olabileceği üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini kullanabilir. "ADYEN" hakkında daha fazla bilgi internette https://www.ADYEN.help/hc/de adresinde mevcuttur.

4.11 "UNZER" ödeme hizmeti aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Almanya (bundan böyle "UNZER" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir. UNZER aracılığıyla sunulan bireysel ödeme yöntemleri HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilir. UNZER, ödemelerin işlenmesi için, müşterinin ayrıca bilgilendirilebileceği özel ödeme koşullarının geçerli olabileceği üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini kullanabilir. "UNZER" hakkında daha fazla bilgi internette https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/ adresinde mevcuttur.

4.12 "STRIPE" ödeme hizmeti üzerinden sunulan bir ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme, STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, İrlanda (bundan böyle "STRIPE" olarak anılacaktır) ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden gerçekleştirilecektir. STRIPE aracılığıyla sunulan bireysel ödeme yöntemleri, HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında müşteriye bildirilecektir. STRIPE, ödemelerin işlenmesi için, müşterinin ayrıca bilgilendirilebileceği özel ödeme koşullarının geçerli olabileceği diğer ödeme hizmetlerini kullanabilir. STRIPE hakkında daha fazla bilgi internette https://STRIPE.com/de adresinde mevcuttur.

4.13 BillSAFE aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilirse, satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve faturalandırıldıktan sonra ödenecektir. Bu durumda, satın alma fiyatı faturanın alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde kesinti yapılmaksızın BillSAFE ödeme hizmetinin operatörü olarak PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lüksemburg'a (bundan böyle "PAYPAL" olarak anılacaktır) ödenmelidir. Hesaptan satın alma ödeme yöntemi, PAYPAL tarafından başarılı bir kredi kontrolü gerektirir. Müşterinin kredibilitesi kontrol edildikten sonra hesaptan satın alma ödeme yöntemini kullanmasına izin verilirse, ödeme, tedarikçinin ödeme talebini devrettiği PAYPAL ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda müşteri sadece PAYPAL'a borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. BillSAFE aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile, sağlayıcı, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam eder. Geri kalanı için, müşterinin sipariş sürecinin bir parçası olarak arayabileceği ve onaylaması gereken BillSAFE'in Genel Hüküm ve Koşulları geçerlidir. HK.ST, hesaptan satın alma ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.14 PAYONE üzerinden hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilirse, satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve fatura edildikten sonra muaccel hale gelecektir. Bu durumda, satın alma fiyatı, faturanın alınmasından sonraki 14 (on dört) gün içinde PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Almanya adresine kesinti yapılmaksızın ödenecektir. Hesaptan satın alma sadece 18 yaşını doldurmuş müşteriler için mümkündür. Hesaptan satın alma ödeme yöntemi, PAYONE GmbH tarafından başarılı bir kredi değerlendirmesi gerektirir. Müşterinin kredibilitesi kontrol edildikten sonra hesaptan satın almasına izin verilirse, ödeme, HK.ST'nin ödeme talebini devredeceği PAYONE GmbH ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda, müşteri PAYONE GmbH'ye yalnızca borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. PAYONE üzerinden hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile, HK.ST, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir. Diğer tüm hususlarda PAYONE GmbH Genel Hüküm ve Koşulları (https://www.payone.com/DE-de/agb) geçerli olacaktır. HK.ST, yalnızca belirli bir sipariş hacminden itibaren ve belirli bir sipariş hacmine kadar hesapta satın alma ödeme yöntemini sunma ve sipariş hacminin belirtilen sipariş hacminin altına düşmesi veya aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.15 MASTERPAYMENT aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilirse, satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve fatura edildikten sonra muaccel hale gelecektir. Bu durumda, satın alma fiyatı, faturanın alınmasından hemen sonra net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Münih ("net-m privatbank 1891 AG") adresine kesinti yapılmaksızın ödenecektir. Hesaptan ödeme yöntemi, MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, Londra, N13 4BS, Birleşik Krallık ("MASTERPAYMENT") tarafından başarılı bir kredi kontrolü gerektirir. Müşterinin kredibilitesi kontrol edildikten sonra hesaptan satın alma ödeme yöntemini kullanmasına izin verilirse, ödeme, HK.ST'nin ödeme talebini devredeceği net-m privatbank 1891 AG ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda, müşteri net-m privatbank 1891 AG'ye sadece borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. MASTERPAYMENT aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilse bile, HK.ST, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir. MASTERPAYMENT aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yönteminin kullanılması için bir diğer ön koşul, Müşterinin 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. HK.ST, hesaptan satın alma ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.16 PAYMORROW ile hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilirse, satın alma fiyatı faturanın alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde kesinti yapılmaksızın InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg adresine ödenecektir. Hesaptan ödeme yöntemi, PAYMORROW GmbH tarafından başarılı bir kredi değerlendirmesi gerektirir. Müşterinin kredibilitesi kontrol edildikten sonra hesaptan ödeme yöntemini kullanmasına izin verilirse, ödeme, HK.ST'nin ödeme talebini devredeceği PAYMORROW GmbH ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda, müşteri PAYMORROW GmbH'ye yalnızca borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. PAYMORROW aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilse bile, HK.ST, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir. Buna ek olarak, bu konuda müşterinin sipariş sürecinin bir parçası olarak arayabileceği ve onaylaması gereken PAYMORROW'un genel hüküm ve koşulları geçerlidir. HK.ST, hesaptan satın alma ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.17 RAKUTEN Checkout üzerinden hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilirse, satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve faturalandırıldıktan sonra ödenecektir. Bu durumda, satın alma fiyatı, fatura tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde, HK.ST'nin ödeme talebini devrettiği RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout) adresine kesinti yapılmadan ödenmelidir. Bu durumda, müşteri RAKUTEN Deutschland GmbH'ye sadece borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. Hesaptan satın alma ödeme yöntemi, RAKUTEN Deutschland GmbH tarafından başarılı bir kredi kontrolü gerektirir. RAKUTEN Checkout üzerinden hesaptan ödeme yöntemi seçilse bile, HK.ST, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam eder. Buna ek olarak, bu konuda müşterinin sipariş sürecinin bir parçası olarak erişebileceği RAKUTEN Deutschland GmbH'nin genel hüküm ve koşulları geçerlidir. HK.ST, hesaptan satın alma ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.18 Santander aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilirse, satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve fatura edildikten sonra ödenecektir. Bu durumda, satın alma fiyatı faturanın alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde kesinti yapılmaksızın Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach adresine ödenecektir. Fatura ile satın alma sadece tüketici olarak hareket eden ve 18 yaşını doldurmuş müşteriler için mümkündür. Hesaptan satın alma ödeme yöntemi, Santander Consumer Bank AG tarafından başarılı bir kredi kontrolü gerektirir. Yetersiz kredi itibarı veya başka nedenlerden dolayı hesaptan satın alma yönteminin kullanılması mümkün değilse, müşteriye alternatif bir ödeme seçeneği sunulacaktır. Müşteri, sunulan alternatif ödeme yöntemini kullanarak sözleşme yapmakta veya sipariş sürecini iptal etmekte serbesttir. Kredibilite kontrol edildikten sonra müşterinin hesaptan satın alma ödeme yöntemini kullanmasına izin verilirse, ödeme, HK.ST'nin ödeme talebini devrettiği Santander Consumer Bank AG ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda müşteri sadece Santander Consumer Bank AG Santander'e borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. Müşteri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse veya ödeme süresi içinde tam olarak yerine getirmezse, başka bir hatırlatmaya gerek kalmaksızın temerrüde düşecektir. Bu durumda, Müşteri temerrütten kaynaklanan zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Temerrütten kaynaklanan zarar, özellikle hatırlatma masraflarını ve uygun yasal işlem masraflarını (örneğin avukat ücretleri) içerebilir. Santander Consumer Bank AG, her bir hatırlatma için 1,20 EUR ücret talep etme hakkını saklı tutar. Müşteri, hiçbir zararın olmadığını veya bu miktarda bir zararın oluşmadığını kanıtlama hakkına sahiptir. Müşteriye karşı hesaplı satın almadan kaynaklanan talepler, herhangi bir zamanda üçüncü taraflara, özellikle de gecikmiş tutarların geri alınması amacıyla tahsilat kurumlarına devredilebilir.
Santander aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilse bile, HK.ST mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları gibi genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam eder.
HK.ST, hesaptan satın alma ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.19 SECUPAY aracılığıyla hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilirse, satın alma fiyatı mallar teslim edildikten ve fatura edildikten sonra muaccel hale gelecektir. Bu durumda, satın alma fiyatı, faturanın alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) adresine kesinti yapılmaksızın ödenmelidir. Hesaptan ödeme yöntemi SECUPAY S.A. tarafından başarılı bir kredi kontrolü gerektirir. Müşterinin kredibilitesi kontrol edildikten sonra hesaptan satın almasına izin verilirse, ödeme, HK.ST'nin ödeme talebini devredeceği SECUPAY S.A. ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda, müşteri SECUPAY S.A.'ya yalnızca borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. SECUPAY üzerinden hesaptan satın alma ödeme yöntemi seçilse bile, HK.ST, mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları gibi genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir. HK.ST, hesaptan satın alma ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.20 SEPA otomatik ödeme yöntemi seçilirse, fatura tutarı SEPA otomatik ödeme talimatı verildikten sonra, ancak ön bilgi için son tarih sona ermeden önce ödenmelidir. Otomatik ödeme, sipariş edilen mallar HK.ST'nin deposundan çıktığında, ancak ön bilgi için son tarih sona ermeden önce tahsil edilecektir. Ön bildirim, HK.ST tarafından müşteriye SEPA Doğrudan Borçlandırma ile borçlandırma yapılacağını bildiren herhangi bir iletişimdir (örn. fatura, poliçe, sözleşme). Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye bulunmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle gerçekleştirilmezse veya müşteri hakkı olmadığı halde otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibrazın bir sonucu olarak ilgili kredi kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri üstlenecektir.

4.21 SEPA Doğrudan Borçlandırma ödeme yönteminin seçilmesi halinde, fatura tutarı SEPA Doğrudan Borçlandırma talimatı verildikten sonra, ancak ön bilgilendirme süresinin sona ermesinden önce ödenecektir. Otomatik ödeme, sipariş edilen mallar HK.ST'nin deposundan çıktığında, ancak ön bilgi için son tarih sona ermeden önce tahsil edilecektir. Ön bildirim, HK.ST tarafından müşteriye SEPA Doğrudan Borçlandırma ile borçlandırma yapılacağını bildiren herhangi bir iletişimdir (örn. fatura, poliçe, sözleşme). Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye bulunmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle gerçekleştirilmezse veya müşteri hakkı olmamasına rağmen otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibrazın bir sonucu olarak ilgili kredi kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri üstlenecektir. HK.ST, SEPA otomatik ödeme yöntemi seçildiğinde bir kredibilite kontrolü yapma ve kredibilite kontrolünün olumsuz olması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar.

4.22 Otomatik ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme, HK.ST'nin kendi adına alacakları tahsil etmek üzere yetkilendirdiği PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Almanya tarafından gerçekleştirilecektir. PAYONE GmbH, SEPA otomatik ödeme talimatı verdikten sonra, ancak ön bildirim için son tarihin sona ermesinden önce olmamak kaydıyla, fatura tutarını müşterinin banka hesabından tahsil edecektir. Ön bildirim, müşteriye SEPA Otomatik Ödeme ile borçlandırılacağını bildiren herhangi bir iletişimdir (örn. fatura, poliçe, sözleşme). Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye olmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle gerçekleştirilmezse veya müşteri hakkı olmamasına rağmen otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibrazın bir sonucu olarak ilgili kredi kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri üstlenecektir. PAYONE GmbH aracılığıyla otomatik ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile, Tedarikçi, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya alacak dekontları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir.

4.23 "ipayment üzerinden otomatik ödeme" veya "ipayment üzerinden kredi kartı" ödeme yöntemleri seçilirse, ödeme işlemi, müşterinin ödeme talebini ilgili ödeme sağlayıcısına iletecek olan 1&1 Internet AG'nin ipayment ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Müşterinin elektronik ödeme işlemi kapsamında dikkate alabileceği ve kabul etmesi gereken ilgili ödeme sağlayıcısının Genel Hüküm ve Koşulları ödeme işlemi için geçerli olacaktır. "ipayment üzerinden otomatik ödeme" veya "ipayment üzerinden kredi kartı" ödeme yöntemleri, ilgili ödeme sağlayıcısının müşterinin ödeme talebini kabul etmesine tabidir.

4.24 Otomatik ödeme yönteminin seçilmesi halinde, fatura tutarı sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından ödenecektir. Otomatik ödeme yöntemi, MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, Londra, N13 4BS, Birleşik Krallık ("MASTERPAYMENT") tarafından başarılı bir kredi kontrolü gerektirir. Müşterinin kredibilitesi kontrol edildikten sonra doğrudan borçlandırmaya (borç senedi) izin verilirse, ödeme, HK.ST'nin ödeme talebini devrettiği net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Münih ("net-m privatbank 1891 AG") ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda, net-m privatbank 1891 AG, fatura tutarını müşterinin belirtilen hesabından tahsil etmeye geri alınamaz şekilde yetkilidir. Temlik durumunda, ödeme sadece net-m privatbank 1891 AG'ye borç silme etkisi ile yapılabilir. Banka tahsilatı, sipariş edilen mallar HK.ST'nin deposundan çıktığında gerçekleşir. MASTERPAYMENT üzerinden otomatik ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile, HK.ST, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir.

4.25 Otomatik ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (bundan böyle "Novalnet" olarak anılacaktır) üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu durumda ödeme, müşterinin daha önce HK.ST'ye bir SEPA yetkisi vermiş olması koşuluyla, müşterinin banka hesabından otomatik ödeme yoluyla yapılacaktır. Satın alma bedelinin Müşterinin banka hesabından çekilmesi, siparişin Novalnet tarafından alacaklı kimliği altında tamamlanmasından bir banka iş günü sonra gerçekleşecektir: DE53ZZ00000004253. Önceden bildirim (ön bildirim) süresi bir güne indirilmiştir. Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye olmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle gerçekleştirilmezse veya müşteri hakkı olmadığı halde otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibrazın bir sonucu olarak ilgili kredi kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri üstlenecektir.

4.26 SEPA otomatik ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. ile işbirliği içinde PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Münih adresindeki teknik hizmet sağlayıcısı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 10, 63263 Neu-Isenburg veya Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Fatura tutarı, SEPA otomatik ödeme talimatı verildikten sonra, ancak ön bilgi için son tarihten önce ödenmelidir. Otomatik ödeme, sipariş edilen mallar HK.ST'nin deposundan çıktığında, ancak ön bilgi için son tarihin sona ermesinden önce tahsil edilecektir. Ön bildirim, HK.ST'nin müşteriye SEPA Otomatik Ödeme ile borçlandırılacağını bildiren herhangi bir iletişimdir (örn. fatura, poliçe, sözleşme). Müşteri tüketici olarak hareket ediyorsa, ön bildirim süresi ilk otomatik ödemeler için beş güne ve sonraki otomatik ödemeler için 2 güne indirilecektir. Müşteri girişimci olarak hareket ediyorsa, ön bilgilendirme süresi hem ilk hem de sonraki otomatik ödemeler için bir güne indirilir. Ön bilgilendirme süresi bir sonraki gün başlar ve tüketiciler için ilk otomatik ödemelerde beşinci gün, sonraki otomatik ödemelerde ikinci gün, girişimciler için ise ön bilgilendirmeyi takip eden gün sona erer. Sürenin son günü Cumartesi, Pazar veya müşterinin kayıtlı ofisinde devlet tarafından tanınan bir resmi tatile denk gelirse, bir sonraki iş günü bu günün yerini alacaktır. Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye bulunmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle gerçekleştirilmezse veya müşteri buna hakkı olmadığı halde otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibrazın bir sonucu olarak ilgili kredi kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri üstlenecektir.

4.27 "RATEPAY üzerinden Otomatik Ödeme" ödeme yöntemi seçilirse, ödeme RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (bundan böyle "RATEPAY" olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilecektir. Müşteri, RATEPAY'e bir SEPA otomatik ödeme talimatı verir ve bankasına vadesi gelen tüm otomatik ödemeleri gerçekleştirmesi talimatını verir. Müşteri, cari hesabında yeterli bakiye olduğundan emin olmalıdır. Eğer cari hesapta gerekli teminat yoksa, hesabı elinde bulunduran kredi kuruluşu otomatik ödemeyi gerçekleştirmek zorunda değildir. RATEPAY kredi kontrolü yapma hakkını saklı tutar. Müşterinin otomatik ödeme ile ödeme yapmasına izin verilirse, ödeme, HK.ST'nin ödeme talebini devrettiği RATEPAY tarafından işleme alınacaktır. Müşteri, RATEPAY'e yalnızca borç silme etkisi ile ödeme yapabilir. HK.ST yine de genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir (örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili). Diğer tüm hususlarda, buradan erişilebilen RATEPAY'in Genel Ödeme Hüküm ve Koşulları geçerlidir: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Otomatik ödeme yönteminin seçilmesi halinde, fatura tutarı sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından ödenecektir. Otomatik ödeme yöntemi, SECUPAY AG, Goethestr tarafından başarılı bir kredi kontrolü gerektirir. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Kredibilite kontrolünden sonra müşterinin otomatik ödemeyi kullanmasına izin verilirse, ödeme, sağlayıcının ödeme talebini devredeceği SECUPAY AG ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda SECUPAY AG, fatura tutarını müşterinin belirtilen hesabından tahsil etmeye geri alınamaz şekilde yetkili olacaktır. Temlik durumunda, ödeme yalnızca SECUPAY AG'ye borç silme etkisi ile yapılabilir. Otomatik ödeme, müşterinin siparişinin online mağazada gönderilmesinden hemen sonra gerçekleştirilecektir. SECUPAY AG üzerinden otomatik ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile, sağlayıcı, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir.

4.29 STRIPE üzerinden otomatik ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme, STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, İrlanda (bundan böyle "STRIPE" olarak anılacaktır) adlı ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu durumda STRIPE, bir SEPA Otomatik Ödeme Talimatı düzenledikten sonra, ancak HK.ST. adına Ön Bildirim süresinin sona ermesinden önce olmamak kaydıyla, fatura tutarını müşterinin banka hesabından tahsil edecektir. Ön bildirim, müşteriye SEPA Doğrudan Borçlandırma yoluyla bir borçlandırma yapılacağını bildiren herhangi bir iletişimdir (örn. fatura, poliçe, sözleşme). Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye olmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle gerçekleştirilmezse veya müşteri hakkı olmadığı halde otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibrazın bir sonucu olarak ilgili kredi kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri üstlenecektir. HK.ST, SEPA otomatik ödeme yöntemi seçildiğinde bir kredibilite kontrolü yapma ve kredibilite kontrolünün olumsuz olması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar.

4.30 UNZER üzerinden Doğrudan Borçlandırma ödeme yöntemi seçilirse, ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (bundan böyle "UNZER" olarak anılacaktır), HK.ST'nin ödeme talebini devrettiği ödeme hizmeti sağlayıcısı UNZER GmbH aracılığıyla gerçekleştirilecektir. HK.ST'nin temlik beyanını kabul etmeden önce, UNZER iletilen müşteri verilerini kullanarak bir kredibilite kontrolü yapacaktır. HK.ST, kontrol sonucunun olumsuz olması durumunda müşterinin UNZER üzerinden otomatik ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. UNZER üzerinden otomatik ödeme yöntemine UNZER tarafından izin verilmesi halinde, UNZER fatura tutarını müşterinin banka hesabından SEPA otomatik ödeme talimatı verdikten sonra, ancak ön bildirim için son tarihin sona ermesinden önce tahsil edecektir. Ön bildirim, müşteriye SEPA Otomatik Ödeme ile borçlandırma yapılacağını bildiren herhangi bir iletişimdir (örn. fatura, poliçe, sözleşme). Otomatik ödeme, hesapta yeterli bakiye olmaması veya yanlış banka bilgilerinin verilmesi nedeniyle yerine getirilmezse veya müşteri buna hakkı olmadığı halde otomatik ödemeye itiraz ederse, müşteri, eğer bundan sorumluysa, ters ibrazın bir sonucu olarak ilgili kredi kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri üstlenecektir.
UNZER üzerinden otomatik ödeme yöntemi hariç tutulmuştur,
- sipariş değeri 10,00 Euro tutarının altına düşerse,
- Müşteri tarafından verilen teslimat adresi fatura adresi ile aynı değilse, özellikle teslimat adresi olarak bir paketleme istasyonu veya bir posta kutusu verilmişse veya
- müşteri henüz 18 yaşına ulaşmamışsa.
HK.ST ayrıca UNZER üzerinden otomatik ödeme yöntemini yalnızca belirli bir sipariş hacmine kadar sunma ve belirtilen sipariş hacminin aşılması durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar. Bu durumda HK.ST, müşteriyi çevrimiçi mağazadaki ödeme bilgilerinde ilgili bir ödeme kısıtlaması konusunda bilgilendirecektir.

4.31 Kredi kartı ile ödeme yönteminin seçilmesi halinde, fatura tutarı sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından ödenecektir. Kredi kartı ödeme yöntemi, HK.ST'nin kendi adına alacakları tahsil etme yetkisi verdiği PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Almanya ile işbirliği içinde işlenir. PAYONE GmbH fatura tutarını müşterinin belirtilen kredi kartı hesabından tahsil eder. Kredi kartı, müşterinin siparişi çevrimiçi mağazada gönderildikten hemen sonra borçlandırılacaktır. HK.ST, PAYONE GmbH aracılığıyla kredi kartı ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir.

4.32 Kredi kartı ile ödeme yönteminin seçilmesi halinde, fatura tutarı sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından ödenecektir. Kredi kartı ile ödeme yöntemi SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag) adresinde bulunan ve Sağlayıcının ödeme talebini devrettiği SECUPAY AG ile işbirliği içinde gerçekleştirilir. SECUPAY AG fatura tutarını müşterinin belirtilen kredi kartı hesabından tahsil eder. Temlik durumunda, ödeme yalnızca SECUPAY AG'ye borç silme etkisi ile yapılabilir. Kredi kartı, müşterinin siparişi çevrimiçi mağazada gönderildikten hemen sonra borçlandırılacaktır. SECUPAY AG üzerinden kredi kartı ile ödeme yöntemi seçilmiş olsa bile, tedarikçi, örneğin mallar, teslimat süresi, sevkiyat, iadeler, şikayetler, iptal beyanları ve teslimatlar veya kredi notları ile ilgili genel müşteri sorularından sorumlu olmaya devam edecektir.

4.33 STRIPE üzerinden kredi kartı ile ödeme yöntemi seçildiğinde, fatura tutarı sözleşmenin imzalanmasının hemen ardından ödenecektir. Ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, İrlanda (bundan böyle "STRIPE" olarak anılacaktır) üzerinden gerçekleştirilir. STRIPE, kredi kontrolü yapma ve olumsuz bir kredi kontrolü durumunda bu ödeme yöntemini reddetme hakkını saklı tutar.

4.34 "Klarna" ödeme hizmeti aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemi seçilirse, ödeme Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç (bundan böyle "Klarna" olarak anılacaktır) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

5a) Teslimat ve nakliye koşulları

5.1 HK.ST'nin malları göndermeyi teklif etmesi halinde, aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat HK.ST tarafından belirtilen teslimat alanı içinde Müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine yapılacaktır. HK.ST'nin sipariş işleminde belirtilen teslimat adresi, işlemin gerçekleştirilmesinde belirleyici olacaktır. Bundan farklı olarak, ödeme yöntemi PAYPAL seçilmişse, müşterinin ödeme sırasında PAYPAL'a yatırdığı teslimat adresi belirleyici olacaktır.

5.2 Malların teslimatı müşterinin sorumlu olduğu nedenlerden dolayı başarısız olursa, müşteri HK.ST'nin bu nedenle maruz kaldığı makul masrafları karşılayacaktır. Bu durum, müşterinin cayma hakkını etkin bir şekilde kullanması halinde iade sevkiyatı masrafları için geçerli değildir. Müşteri tarafından iptal hakkının etkin bir şekilde kullanılması durumunda, HK.ST'nin iptal talimatlarında yer alan hüküm iade masrafları için geçerli olacaktır.

5.3 Müşteri bir girişimci olarak hareket ediyorsa, satılan malların kazara kaybolma ve kazara bozulma riski, HK.ST malları nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere görevlendirilen herhangi bir kişi veya kuruma teslim eder etmez müşteriye geçecektir. Müşteri tüketici olarak hareket ediyorsa, satılan malların kazara kaybı ve kazara bozulması riski prensip olarak yalnızca mallar müşteriye teslim edildiğinde müşteriye veya malları teslim almaya yetkili bir kişiye geçecektir. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, satılan malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, tüketiciler söz konusu olduğunda bile, HK.ST malları nakliye acentesine, taşıyıcıya veya sevkiyatı gerçekleştirmek için başka bir şekilde görevlendirilen kişi veya kuruma teslim eder etmez müşteriye geçecektir, eğer müşteri nakliye acentesini, taşıyıcıyı veya sevkiyatı gerçekleştirmek için başka bir şekilde görevlendirilen kişi veya kurumu sevkiyatı gerçekleştirmek için görevlendirirse ve HK.ST bu kişi veya kurumu daha önce müşteriye bildirmemişse.

5.4 HK.ST, yanlış veya uygunsuz kendi kendine teslimat durumunda sözleşmeden çekilme hakkını saklı tutar. Bu durum yalnızca HK.ST'nin teslimatın yapılmamasından sorumlu olmaması ve HK.ST'nin gerekli özeni göstererek tedarikçiyle belirli bir örtülü işlem gerçekleştirmiş olması halinde geçerlidir. HK.ST, malları temin etmek için tüm makul çabayı gösterecektir. Malların mevcut olmaması veya kısmen mevcut olması durumunda, müşteri derhal bilgilendirilecek ve bedel gecikmeksizin iade edilecektir.

5.5 Lojistik nedenlerden dolayı kendi kendine toplama mümkün değildir.

5.6 Makbuzlar müşteriye aşağıdaki şekilde sağlanır:
- indirerek
- e-posta ile
- posta ile

5b) Gümrük Vergisi

AB dışında teslim edilmek üzere ürün sipariş ederseniz, paket belirtilen varış yerine ulaştığında alınacak ithalat vergileri ve harçlarına tabi olabilirsiniz. Gümrük işlemleri için herhangi bir ek ücret sizin tarafınızdan karşılanmalıdır; bu ücretler üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Gümrük düzenlemeleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir, bu nedenle daha fazla bilgi için yerel gümrük yetkilinizle iletişime geçmelisiniz. Ayrıca, bir sipariş verdiğinizde ithalatçı olarak kabul edildiğinizi ve ürünleri aldığınız ülkenin tüm yasa ve yönetmeliklerine uymanız gerektiğini lütfen unutmayın. Gizliliğinizi korumak bizim için önemlidir ve uluslararası müşterilerimizi sınır ötesi gönderilerin gümrük yetkilileri tarafından açılmaya ve denetlenmeye tabi olduğu konusunda bilgilendirmek isteriz.

6) Unvanın korunması

HK.ST peşin ödeme yaparsa, borçlu olunan satın alma fiyatı tamamen ödenene kadar teslim edilen malların mülkiyetini elinde tutacaktır.

7) Kusurlar için sorumluluk (garanti)

7.1 Aşağıdaki hükümlerde aksi belirtilmedikçe, kusurlar için yasal sorumluluk hükümleri geçerli olacaktır. Bu, malların teslimine ilişkin sözleşmeler için geçerli değildir:

7.2 Müşteri bir girişimci olarak hareket ediyorsa,
- HK.ST sonraki performans türünü seçme hakkına sahiptir;
- yeni mallar söz konusu olduğunda, kusurlar için zaman aşımı süresi malların tesliminden itibaren bir yıl olacaktır;
- Kullanılmış mallar söz konusu olduğunda, kusurlara ilişkin hak ve talepler hariç tutulur;
- kusur sorumluluğu kapsaminda yeni̇ bi̇r tesli̇mat yapilmasi hali̇nde zaman aşimi süresi̇ yeni̇den başlamayacaktir.

7.3 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve sürelerin kısaltılması aşağıdakiler için geçerli değildir
- tazminat taleplerine ve müşterinin masraflarının geri ödenmesine karşı sorumludur,
- HK.ST'nin kusuru hileli bir şekilde gizlemesi durumunda,
- Bir bina için alışılmış kullanımlarına uygun olarak kullanılmış ve kusurlu olmasına neden olmuş mallar için,
- HK.ST'nin dijital ürünler için güncelleme sağlama konusundaki mevcut herhangi bir yükümlülüğü için, dijital unsurlar içeren malların teslimine ilişkin sözleşmeler durumunda.

7.4 Ayrıca, girişimciler için, mevcut olabilecek herhangi bir yasal rücu hakkına ilişkin yasal zaman aşımı süreleri etkilenmeyecektir.

7.5 Müşteri bir tüketici olarak hareket ediyorsa, teslim edilen mallarda bariz nakliye hasarı olduğu konusunda teslimatı yapan kişiye şikayette bulunması ve HK.ST'yi bu konuda bilgilendirmesi istenir. Müşteri bunu yapmazsa, bu durum onun yasal veya sözleşmeye dayalı kusur talepleri üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacaktır.

8) Promosyon kuponlarının kullanılması

8.1 HK.ST tarafından belirli bir geçerlilik süresine sahip promosyonların bir parçası olarak ücretsiz olarak verilen ve Müşteri tarafından satın alınamayan kuponlar (bundan böyle "Promosyon Kuponları" olarak anılacaktır) yalnızca HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında ve yalnızca belirtilen süre boyunca kullanılabilir.

8.2 Promosyon kuponunun içeriğinden kaynaklanan ilgili bir kısıtlama olması halinde münferit ürünler kupon promosyonundan hariç tutulabilir.

8.3 Promosyon kuponları yalnızca sipariş süreci tamamlanmadan önce kullanılabilir. Daha sonra mahsuplaşma mümkün değildir.

8.4 Sipariş başına yalnızca bir promosyon kuponu kullanılabilir.

8.5 Malların değeri en azından promosyon kuponunun miktarına eşit olmalıdır. Kalan herhangi bir kredi HK.ST tarafından iade edilmeyecektir.

8.6 Promosyon kuponunun değeri siparişi karşılamaya yetmiyorsa, aradaki farkı kapatmak için HK.ST tarafından sunulan diğer ödeme yöntemlerinden biri seçilebilir.

8.7 Bir promosyon kuponunun kredi bakiyesi ne nakit olarak ödenir ne de faiz kazanır.

8.8 Müşteri, yasal cayma hakkı kapsamında promosyon kuponuyla ödemesini yaptığı malları tamamen veya kısmen iade ederse promosyon kuponu iade edilmez.

8.9 Promosyon kuponu devredilebilir. HK.ST, HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında promosyon kuponunu kullanan ilgili sahibine ibra etkisi ile ödeme yapabilir. Bu durum, HK.ST'nin ilgili hamilin uygunsuzluğu, yasal ehliyetsizliği veya temsil yetkisinin bulunmaması hakkında bilgi sahibi olması veya ağır ihmalkarlığı durumunda geçerli olmayacaktır.

9) Hediye çeklerinin kullanılması

9.1 HK.ST'nin çevrimiçi mağazası aracılığıyla satın alınabilen hediye çekleri (bundan böyle "Hediye Çekleri" olarak anılacaktır), Hediye Çekinde aksi belirtilmedikçe, yalnızca HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında kullanılabilir.

9.2 Hediye Çekleri ve Hediye Çeklerinin kalan bakiyeleri, Hediye Çekinin satın alındığı yılı takip eden üçüncü yılın sonuna kadar kullanılabilir. Kalan bakiyeler, son kullanma tarihine kadar müşteriye yatırılacaktır.

9.3 Hediye Çekleri yalnızca sipariş süreci tamamlanmadan önce kullanılabilir. Daha sonra mahsuplaşma mümkün değildir.

9.4 Sipariş başına yalnızca bir hediye çeki kullanılabilir.

9.5 Hediye Çekleri yalnızca Ürün satın almak için kullanılabilir ve ek Hediye Çekleri satın almak için kullanılamaz.

9.6 Hediye Çekinin değeri siparişi karşılamaya yetmiyorsa, aradaki farkı kapatmak için HK.ST tarafından sunulan diğer ödeme yöntemlerinden biri seçilebilir.

9.7 Hediye Çekinin bakiyesi nakit olarak ödenmeyecek veya faiz kazanmayacaktır.

9.8 Hediye Çeki devredilebilir. HK.ST, Hediye Çekini HK.ST'nin çevrimiçi mağazasında kullanan ilgili sahibine ibra etkisi ile ödeme yapabilir. Bu durum, HK.ST'nin ilgili sahibin uygunsuzluğu, yasal ehliyetsizliği veya temsil yetkisinin eksikliği hakkında bilgi sahibi olması veya ağır ihmalkarlığı durumunda geçerli olmayacaktır.

10.) Bir suçun HK.ST'ye bildirilmesi için bildirim ve prosedür

Fikri mülkiyet hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, şikayetinizi aşağıdaki adrese gönderin

ABUSE@ hk.st

şikayetinizi gönderin. Telif hakkı yasası, ticari marka yasası, tasarım yasası ve patent yasası kapsamındaki talepler de dahil olmak üzere her türlü fikri mülkiyet talebini bize bildirebilirsiniz.

Şikayetin alınması üzerine, bilgilerin veya öğelerin kaldırılması ve uygun olduğu durumlarda, tekrarlanan ihlaller için ihlalcilerin feshedilmesi de dahil olmak üzere belirli eylemlerde bulunabiliriz. Tüm bu eylemler, herhangi bir sorumluluk kabulü olmaksızın ve tümü açıkça saklı tutulan herhangi bir hak, çözüm veya savunmaya halel getirmeksizin gerçekleştirilir. Özellikle, şikayeti ihlalle suçlanan taraflara yönlendirme hakkımızı saklı tutarız. HK.ST'yi, bir şikayetin dosyalanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak HK.ST'ye karşı ileri sürülen üçüncü taraf taleplerine karşı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf Listelemelerine ilişkin Not: Üçüncü Taraf Girişlerinin yalnızca HK.ST'de depolandığını/barındırıldığını ve yalnızca Üçüncü Taraf Kuruluşların takdirine bağlı olarak yayınlandığını lütfen unutmayın. Üçüncü taraf satıcılarla, her bir üçüncü taraf satıcının ürün listesinden erişilebilen Satıcı Bilgileri sayfası aracılığıyla iletişime geçilebilir.

11) Uygulanabilir yasa

Taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkiler, taşınır malların uluslararası satışına ilişkin kanunlar hariç olmak üzere İsviçre Konfederasyonu kanunlarına tabi olacaktır. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi yalnızca sağlanan korumanın tüketicinin mutat ikametgahının bulunduğu ülkenin hukukunun emredici hükümleri tarafından geri çekilmediği ölçüde geçerli olacaktır.

12) Alternatif uyuşmazlık çözümü

AB Komisyonu, uyuşmazlıkların internet üzerinden çözümü için aşağıdaki linkte bir platform sunmaktadır: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Bu platform, bir tüketiciyi ilgilendiren çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir irtibat noktası olarak hizmet vermektedir.

HK.ST, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmak zorunda olmadığı gibi buna istekli de değildir.

13) Müşteri yorumlarının gerçekliği hakkında bilgi

İncelemeler yayınlanmadan önce özgünlük açısından kontrol edilmemektedir. Bu nedenle, değerlendirilen ürünleri gerçekten satın almamış/kullanmamış tüketicilerden de gelebilirler.

 

HomeKing Mağazası
Logo
Öğeleri karşılaştırın
  • Toplam (0)
Karşılaştırın
0
Ninja Silüeti 9 saat önce

Joe Doe Londra, İngiltere'de bir

Joe Doe Londra'da mı?

Joe Doe Londra, İngiltere'de bir

Joe Doe Londra'da mı?

Joe Doe Londra, İngiltere'de bir

Joe Doe Londra'da mı?

Joe Doe Londra, İngiltere'de bir

Alışveriş sepeti