Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztatás

1) Alkalmazási terület

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a

(a továbbiakban: "HK.ST") vonatkozik minden olyan áruszállítási szerződésre, amelyet egy fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: "Vevő") köt a HK.ST-vel a HK.ST által az online áruházában bemutatott áruk tekintetében. Az Ügyfél saját feltételeinek bevonása ellen - eltérő megállapodás hiányában - ezúton tiltakozunk.

1.2 A jelen ÁSZF eltérő megállapodás hiányában az utalványok szállítására vonatkozó szerződésekre megfelelően alkalmazandó.

1.3 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt nem üzleti vagy önálló vállalkozási céllal köt jogügyletet.

1.4 A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötése során kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

2a) Egyéb vállalatok

A HK.ST-től eltérő személyek üzleteket üzemeltetnek, szolgáltatásokat nyújtanak vagy árukat értékesítenek ezen a weboldalon. A kapcsolt vállalatok és bizonyos más vállalkozások által üzemeltetett oldalakra mutató linkeket is biztosítunk. Nem vagyunk felelősek ezen ajánlatok vagy webhelyek vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem nyilatkozunk ezen vállalatok vagy személyek ajánlatairól vagy webhelyeik tartalmáról. A HK.ST nem vállal felelősséget vagy felelősséget mindezen vagy bármely harmadik fél tevékenységeiért, termékeiért és tartalmáért. Értesítjük Önt, ha egy harmadik fél is részt vesz az Ön tranzakciójában, és megoszthatjuk a tranzakcióval kapcsolatos adatait az adott harmadik féllel.

2b) HK.ST Szerep

A HK.ST lehetővé teszi a harmadik felek számára, hogy

www.hk.st/store-listing

felsorolják és eladják termékeiket a weboldalon. Ez az adott termék részletező oldalán lesz látható. Bár a HK.ST megkönnyíti a tranzakciókat a HK.ST piactéren, a HK.ST nem vevője és nem eladója ezeknek a harmadik féltől származó termékeknek. A HK.ST lehetőséget kínál a vevőknek és az eladóknak a tárgyalásokra és az ügyletek lebonyolítására. Így a szerződés, amely e harmadik féltől származó tételek eladásakor létrejön, kizárólag a Vevő és az Eladó között jön létre. A HK.ST nem szerződő fél, és ezért nem vállal felelősséget a szerződésért. A HK.ST továbbá nem az Eladó ügynöke. Az eladó felelős a termékek értékesítéséért, a vevő esetleges panaszaiért és minden egyéb, a vevő és az eladó közötti szerződésből eredő ügyért.

2c) A szerződés megkötése

2.1 A HK.ST webáruházában található termékleírások nem minősülnek a HK.ST részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a vásárló által tett kötelező érvényű ajánlat benyújtására szolgálnak.

2.2 Az ügyfél az ajánlatot a HK.ST online áruházába integrált online megrendelőlapon keresztül adhatja le. Ennek során, miután a kiválasztott árukat a virtuális kosárba helyezte és végigment az elektronikus rendelési folyamaton, a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz a kosárban található árukra vonatkozóan.

2.3 A HK.ST öt napon belül elfogadhatja az Ügyfél ajánlatát,
- a megrendelést írásban vagy szöveges formában (faxon vagy e-mailben) visszaigazolva küldi meg a megrendelőnek, és a megrendelés visszaigazolásának a megrendelő általi kézhezvétele a mérvadó, vagy
- a megrendelt árut a megrendelőnek történő kiszállításával, amely esetben az áru megrendelő általi átvétele a mérvadó, vagy
- azáltal, hogy a megrendelés leadása után a vásárlótól fizetést kérnek.
Ha a fent említett alternatívák közül több is létezik, a szerződés megkötésére azon a ponton kerül sor, amikor a fent említett alternatívák közül az egyik előbb bekövetkezik. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő az ügyfél ajánlatának elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha a HK.ST a fent említett határidőn belül nem fogadja el az Ügyfél ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében az Ügyfelet a továbbiakban nem köti a szándéknyilatkozata.

2.4 Ha a vásárló a PAYPAL által kínált fizetési módot választja, a fizetést a PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PAYPAL") fizetési szolgáltató kezeli, a PAYPAL Felhasználási Feltételek szerint, amely elérhető a https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon, vagy - ha a vásárló nem rendelkezik PAYPAL-fiókkal - a PAYPAL-fiók nélküli fizetésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerint, amely elérhető a https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full oldalon. Ha a vásárló a PAYPAL által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, a HK.ST már akkor nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint.

2.5 Az "AMAZON Payments" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés az AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (a továbbiakban: "AMAZON") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik, az AMAZON Payments Europe felhasználói szerződésének megfelelően, amely megtekinthető a https://payments.AMAZON.de/help/201751590 oldalon. Amennyiben a vásárló az online rendelési folyamat során az "AMAZON Payments" fizetési módot választja, a rendelési folyamatot lezáró gombra kattintva fizetési megbízást is ad az AMAZON részére. Ebben az esetben a HK.ST már akkor nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a fizetési folyamatot a megrendelési folyamatot lezáró gombra kattintva elindítja.

2.6 Ha az ajánlat a HK.ST online megrendelőlapján keresztül történik, a szerződés szövegét a HK.ST a szerződés megkötését követően tárolja, és a megrendelés elküldését követően szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) továbbítja a Vevőnek. A HK.ST a szerződés szövegét ezen túlmenően nem teszi hozzáférhetővé. Ha a megrendelő a megrendelés elküldése előtt felhasználói fiókot hozott létre a HK.ST webáruházában, a megrendelés adatai a HK.ST weboldalán archiválásra kerülnek, és a megrendelő a jelszóval védett felhasználói fiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet.

2.7 Mielőtt a HK.ST online megrendelőlapján keresztül kötelezően leadja a megrendelést, az Ügyfél a képernyőn megjelenő információk gondos elolvasásával azonosíthatja az esetleges beviteli hibákat. A beviteli hibák jobb felismerésének hatékony technikai eszköze lehet a böngésző nagyító funkciója, amelynek segítségével a képernyőn megjelenő kijelző felnagyítható. A vásárló az elektronikus rendelési folyamat során a szokásos billentyűzet- és egérfunkciókkal javíthatja beírásait, amíg a rendelési folyamatot lezáró gombra nem kattint.

2.8 A megrendelések feldolgozása és a kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelésfeldolgozással történik. A megrendelőnek biztosítania kell, hogy az általa a megrendelés feldolgozásához megadott e-mail cím helyes legyen, hogy a HK.ST által küldött e-mailek ezen a címen érkezhessenek. Különösen a SPAM-szűrők használata esetén az ügyfélnek biztosítania kell, hogy a HK.ST vagy a HK.ST által a megrendelés feldolgozásával megbízott harmadik felek által küldött valamennyi e-mail kézbesíthető legyen.

3) Elállási jog

3.1 A fogyasztókat általában megilleti a visszavonás joga.

3.2 Az elállási joggal kapcsolatos további információk a HK.ST elállási tájékoztatójában találhatók.

4) Árak és fizetési feltételek

4.1 Amennyiben a HK.ST termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak teljes árak, amelyek tartalmazzák a törvényes hozzáadottérték-adót. Minden további szállítási és szállítási költséget külön feltüntetünk a vonatkozó termékleírásban.

4.2 Az Európai Unión kívüli országokba történő szállítás esetén egyedi esetekben további költségek merülhetnek fel, amelyekért a HK.ST nem felelős, és amelyek a Vásárlót terhelik. Ezek közé tartoznak például a hitelintézetek által történő átutalások költségei (pl. átutalási díjak, árfolyamdíjak) vagy az importvámok vagy adók (pl. vámok). Ilyen költségek merülhetnek fel a pénzátutalással kapcsolatban akkor is, ha a szállítás nem az Európai Unión kívüli országba történik, de az ügyfél az Európai Unión kívüli országból teljesíti a fizetést.

4.3 A fizetési lehetőség(ek)et a HK.ST webáruházában közöljük a vásárlóval.

4.4. Ha banki átutalással történő előrefizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességről állapodtak meg.

4.5 Ha a "PAYPAL" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a PAYPAL-on keresztül történik, amelyhez a PAYPAL harmadik fél fizetési szolgáltatók szolgáltatásait is igénybe veheti. Ha a HK.ST a PAYPAL-on keresztül olyan fizetési módokat is kínál, amelyek esetében előleget fizet a Vevőnek (pl. számlás vásárlás vagy részletfizetés), akkor fizetési igényét a PAYPAL-ra vagy a PAYPAL által megbízott és a Vevőnek külön megnevezett pénzforgalmi szolgáltatóra engedményezi. A HK.ST engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt a PAYPAL vagy a PAYPAL által megbízott pénzforgalmi szolgáltató a továbbított ügyféladatok alapján hitelképességi ellenőrzést végez. A HK.ST fenntartja magának a jogot, hogy negatív ellenőrzési eredmény esetén az ügyféltől megtagadja a kiválasztott fizetési módot. Ha a kiválasztott fizetési módot jóváhagyják, az ügyfél köteles a számla összegét a megállapított fizetési határidőn belül vagy a megállapított fizetési időközökben megfizetni. Ebben az esetben kizárólag a PAYPAL vagy a PAYPAL által megbízott pénzforgalmi szolgáltató részére teljesíthet tartozásmentő hatállyal történő fizetést. A HK.ST azonban továbbra is felelős marad az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a kiszállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban, még a követelés engedményezése esetén is.

4.6 A "SOFORT" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (a továbbiakban: "SOFORT") fizetési szolgáltatón keresztül történik. Ahhoz, hogy a számla összegét a "SOFORT"-on keresztül fizethesse ki, az ügyfélnek rendelkeznie kell egy olyan online bankszámlával, amelyet a "SOFORT"-ban való részvételre aktiváltak, a fizetési folyamat során ennek megfelelően azonosítania kell magát, és a "SOFORT"-nak meg kell erősítenie a fizetési utasítást. A fizetési műveletet ezután a "SOFORT" azonnal végrehajtja, és megterheli az ügyfél bankszámláját. A "SOFORT" fizetési móddal kapcsolatos részletesebb információk az ügyfél számára az interneten a https://www.klarna.com/sofort/ címen érhetők el.

4.7 Ha a "mollie" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Hollandia (a továbbiakban: "mollie") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A mollie-n keresztül kínált egyes fizetési módokról a HK.ST webáruházban tájékoztatjuk a Vevőt. A fizetések feldolgozásához a mollie más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről az Ügyfelet külön tájékoztatjuk. A "mollie"-val kapcsolatos további információk az interneten a https://www.mollie.com/de/ címen érhetők el.

4.8 Ha a HK.ST által kínált RATEPAY fizetési módot választja (pl. RATEPAY számla, RATEPAY előleg, RATEPAY beszedési megbízás, RATEPAY részletfizetés), a fizetés a RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (a továbbiakban "RATEPAY") útján történik, amelyre a HK.ST a követelését a Vevővel szemben engedményezi. Az Ügyfél a HK.ST weboldalán tájékoztatást kap arról, hogy a HK.ST milyen RATEPAY fizetési módokat kínál részletesen. Az ügyfél csak adósságtörlesztő hatású fizetéseket teljesíthet a RATEPAY felé. A HK.ST azonban továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért (pl. az áruval, a szállítási idővel, az elküldéssel, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban). Minden egyéb tekintetben a RATEPAY általános fizetési feltételei érvényesek, amelyek itt érhetők el: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 A "VR Payment" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Németország (a továbbiakban: "VR Payment") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. A VR Payment által kínált egyes fizetési módokat a HK.ST webáruházban közöljük a vásárlóval. A fizetések feldolgozásához a VR Payment harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veheti igénybe, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről az ügyfelet külön tájékoztatjuk. A "VR Payment"-re vonatkozó további információk az interneten a https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878 címen érhetők el.

4.10 Ha az "ADYEN" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés az ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amszterdam, Hollandia (a továbbiakban: "ADYEN") fizetési szolgáltatóján keresztül történik. Az ADYEN-en keresztül kínált egyes fizetési módokat a HK.ST online áruházában közöljük a vásárlóval. A fizetések feldolgozásához az ADYEN harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veheti igénybe, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről az ügyfél külön tájékoztatást kaphat. Az "ADYEN"-nel kapcsolatos további információk az interneten a https://www.ADYEN.help/hc/de címen érhetők el.

4.11 Ha az "UNZER" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a fizetési szolgáltató UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Németország (a továbbiakban: "UNZER") útján történik. Az UNZER-en keresztül kínált egyes fizetési módokat a HK.ST online áruházában közöljük a vásárlóval. A fizetések feldolgozásához az UNZER harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veheti igénybe, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről az ügyfél külön tájékoztatást kaphat. Az "UNZER"-rel kapcsolatos további információk az interneten a https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/ címen érhetők el.

4.12 Ha a "STRIPE" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban "STRIPE") fizetési szolgáltatóján keresztül kerül feldolgozásra. A STRIPE-n keresztül kínált egyes fizetési módokról a HK.ST webáruházban tájékoztatjuk a vásárlót. A STRIPE a fizetések feldolgozásához más fizetési szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyekre speciális fizetési feltételek vonatkozhatnak, amelyekről a vásárlót külön tájékoztatjuk. A STRIPE-vel kapcsolatos további információk az interneten a https://STRIPE.com/de címen érhetők el.

4.13 Ha a BillSAFE-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áru leszállítását és számlázását követően esedékes. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül levonás nélkül kell megfizetni a PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (a továbbiakban: "PAYPAL") mint a BillSAFE fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére. A számlás vásárlás fizetési módhoz a PAYPAL által végzett sikeres hitelképesség-ellenőrzés szükséges. Amennyiben a vevő a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezi a számlás fizetési mód használatát, a fizetés a PAYPAL-lal együttműködve kerül feldolgozásra, amelyre a szállító a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a vásárló csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a PAYPAL felé. A BillSAFE-n keresztül történő számlavásárlás fizetési mód választása esetén is a szolgáltató marad felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a feladással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Egyebekben e tekintetben a BillSAFE általános szerződési feltételei érvényesek, amelyeket az ügyfél a megrendelési folyamat részeként hívhat le és kell megerősítenie. A HK.ST fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben a HK.ST tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról a webáruházban található fizetési adataiban.

4.14 Ha a PAYONE-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül, levonás nélkül kell megfizetni a PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Németország részére. Számlás vásárlás csak 18. életévüket betöltött ügyfelek számára lehetséges. A számlavásárlás fizetési módja a PAYONE GmbH sikeres hitelképesség-ellenőrzését igényli. Ha a vevőnek a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a számlás vásárlást, a fizetés a PAYONE GmbH-val együttműködve történik, amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben az ügyfél csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a PAYONE GmbH részére. Még akkor is, ha a PAYONE-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választják, a HK.ST továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Minden más tekintetben a PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb) Általános Szerződési Feltételei az irányadóak. A HK.ST fenntartja magának a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési volumentől és egy bizonyos rendelési volumenig ajánlja fel, és elutasítja ezt a fizetési módot, ha a rendelési volumen a megadott rendelési volumen alá vagy fölé esik. Ebben az esetben a HK.ST a vásárlót a webáruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.15 Ha a MASTERPAYMENT-en keresztüli számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételét követően azonnal, levonás nélkül kell megfizetni a net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") részére. A számlás vásárlás fizetési módhoz a MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Egyesült Királyság ("MASTERPAYMENT") sikeres hitelellenőrzése szükséges. Amennyiben a vevő a hitelképesség ellenőrzése után engedélyt kap a számlás fizetési mód használatára, a fizetés a net-m privatbank 1891 AG-val együttműködve kerül feldolgozásra, amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben az ügyfél csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a net-m privatbank 1891 AG felé. Még akkor is, ha a MASTERPAYMENT-en keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választják, a HK.ST továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. A MASTERPAYMENT-en keresztül történő számlavásárlás fizetési mód használatának további feltétele, hogy az Ügyfél betöltötte a 18. életévét. A HK.ST fenntartja a jogot, hogy a számlavásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben a HK.ST a webáruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.16 Ha a PAYMORROW-on keresztüli számlavásárlás fizetési módot választja, a vételárat a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül levonás nélkül kell megfizetni az InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg részére. A számlás fizetés feltétele a PAYMORROW GmbH sikeres hitelképesség-ellenőrzése. Amennyiben a vevő a hitelképesség ellenőrzése után engedélyt kap a számlás fizetési mód használatára, a fizetés a PAYMORROW GmbH-val együttműködve történik, amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben az ügyfél csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a PAYMORROW GmbH részére. Még akkor is, ha a PAYMORROW-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választják, a HK.ST továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási határidővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően e tekintetben a PAYMORROW általános szerződési feltételei érvényesek, amelyeket az ügyfél a megrendelési folyamat részeként hívhat le és kell megerősítenie. A HK.ST fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben a HK.ST az online áruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.17 Ha a RAKUTEN Checkout-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítása és számlázása után esedékes. Ebben az esetben a vételárat a számla keltétől számított 10 (tíz) napon belül levonás nélkül kell megfizetni a RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout) részére, amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben az ügyfél csak adósságmentesítő hatállyal fizethet a RAKUTEN Deutschland GmbH-nak. A számlás vásárlás fizetési módhoz a RAKUTEN Deutschland GmbH sikeres hitelképesség-ellenőrzése szükséges. Még akkor is, ha a számlás fizetési módot a RAKUTEN Checkout-on keresztül választja, a HK.ST továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. Ezen túlmenően a RAKUTEN Deutschland GmbH általános szerződési feltételei érvényesek e tekintetben, amelyekhez az ügyfél a rendelési folyamat részeként hozzáférhet. A HK.ST fenntartja magának a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben a HK.ST az online áruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a vásárlót a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.18 Ha a Santanderen keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően esedékes. Ebben az esetben a vételár a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, levonás nélkül fizetendő a Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach címére. A számlás vásárlás csak olyan vásárlók számára lehetséges, akik fogyasztóként járnak el, és betöltötték a 18. életévüket. A számlavásárlás fizetési módhoz a Santander Consumer Bank AG sikeres hitelképesség-ellenőrzése szükséges. Ha a számlavásárlás használata nem megfelelő hitelképesség vagy egyéb okok miatt nem lehetséges, az ügyfélnek alternatív fizetési lehetőséget ajánlunk fel. A vásárlónak jogában áll a szerződést a felkínált alternatív fizetési móddal megkötni vagy a rendelési folyamatot törölni. Ha a vásárló számára a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a számlavásárlás fizetési mód használatát, a fizetés a Santander Consumer Bank AG-val együttműködve kerül feldolgozásra, amelyre a HK.ST a fizetési igényét átruházza. Ebben az esetben az ügyfél kizárólag a Santander Consumer Bank AG Santander felé teljesíthet fizetést adósságmentesítő hatállyal. Ha az ügyfél a fizetési kötelezettségének nem, vagy nem teljes mértékben tesz eleget a fizetési határidőn belül, akkor minden további felszólítás nélkül késedelembe esik. Ebben az esetben az Ügyfél köteles megtéríteni a késedelemmel okozott kárt. A késedelemmel okozott kár magában foglalhatja különösen a fizetési felszólítások költségeit és a megfelelő jogi lépések költségeit (pl. ügyvédi költségek). A Santander Consumer Bank AG fenntartja a jogot, hogy minden egyes felszólításért 1,20 EUR díjat számítson fel. Az ügyfél jogosult bizonyítani, hogy nem vagy nem ekkora összegű kár keletkezett. Az ügyféllel szemben az előlegvásárlásból eredő követelések bármikor engedményezhetők harmadik személyekre, különösen behajtó cégekre a hátralékos összegek behajtása céljából.
Még akkor is, ha a Santanderen keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választják, a HK.ST továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.
A HK.ST fenntartja a jogot, hogy a számlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben a HK.ST a vásárlót az online áruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.19 Ha a SECUPAY-on keresztül történő számlavásárlás fizetési módot választja, a vételár az áruk leszállítását és számlázását követően válik esedékessé. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül levonás nélkül kell megfizetni a SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) címre. A számlás vásárlás fizetési módja a SECUPAY S.A. sikeres hitelképesség-ellenőrzését igényli. Amennyiben a vevőnek a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a számlás vásárlást, a fizetés lebonyolítása a SECUPAY S.A.-val együttműködve történik, amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben az ügyfél csak adósságmentesítő hatállyal teljesíthet kifizetést a SECUPAY S.A. részére. Még akkor is, ha a SECUPAY-n keresztül történő számlás vásárlás fizetési módot választják, a HK.ST továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a feladással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállításokkal vagy a jóváírásokkal kapcsolatban. A HK.ST fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlás fizetési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben a HK.ST a vásárlót a webáruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.20 A SEPA beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja a HK.ST raktárát, de nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül a HK.ST által az ügyfélnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, kötvény, szerződés), amely a SEPA-beszedéssel történő beszedést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert a banki adatokat helytelenül adták meg, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, noha erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerült díjakat, ha az ügyfélnek felróhatóan ez a visszaterhelés.

4.21 Ha a SEPA-beszedési fizetési módot választják, a számla összege a SEPA-beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja a HK.ST raktárát, de nem az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül a HK.ST által az ügyfélnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, kötvény, szerződés), amely a SEPA-beszedéssel történő beszedést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be, mert a számlán nincs elegendő fedezet, vagy mert a banki adatokat helytelenül adták meg, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha az ügyfélnek ez felróható. A HK.ST fenntartja a jogot, hogy a SEPA-beszedési fizetési mód kiválasztásakor hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és elutasítsa ezt a fizetési módot, ha a hitelképesség-ellenőrzés negatív eredménnyel zárul.

4.22 Ha a beszedési módot választják, a fizetést a PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Németország, dolgozza fel, amelyet a HK.ST felhatalmaz a követeléseknek a nevében történő beszedésére. A PAYONE GmbH a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes értesítés határidejének lejárta után szedi be a számla összegét az ügyfél bankszámlájáról. Előzetes értesítésnek minősül minden olyan, az ügyfélnek küldött közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem teljesítik a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, az ügyfél viseli az érintett hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha az ügyfél felelős ezért. Még akkor is, ha a PAYONE GmbH-n keresztül választották a beszedési megbízás fizetési módját, a Szállító marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítások vagy jóváírások tekintetében.

4.23 Ha a "beszedési megbízás ipaymenten keresztül" vagy "hitelkártya ipaymenten keresztül" fizetési módot választja, a fizetés feldolgozása az 1&1 Internet AG ipayment fizetési rendszerén keresztül történik, amely továbbítja az ügyfél fizetési kérelmét az adott fizetési szolgáltatónak. A fizetési feldolgozásra az adott fizetési szolgáltató Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak, amelyeket az Ügyfél az elektronikus fizetési folyamat keretében tudomásul vehet és el kell fogadnia. A "beszedési megbízás ipaymenten keresztül" vagy "hitelkártya ipaymenten keresztül" fizetési módok esetében az adott fizetési szolgáltatónak el kell fogadnia az ügyfél fizetési kérelmét.

4.24 A beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A beszedési fizetési módhoz a MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Egyesült Királyság ("MASTERPAYMENT") sikeres hitelképesség-ellenőrzése szükséges. Ha a vevőnek a hitelképesség ellenőrzése után engedélyezik a beszedést (terhelési értesítés), a fizetés a net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") közreműködésével történik, amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a net-m privatbank 1891 AG visszavonhatóan jogosult a számla összegét az ügyfél megadott számlájáról beszedni. Az engedményezés esetén a net-m privatbank 1891 AG részére csak adósságmentesítő hatállyal lehet fizetni. A banki beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja a HK.ST raktárát. Még akkor is, ha a MASTERPAYMENT-en keresztül történő beszedési fizetési módot választják, a HK.ST továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.25 Ha a beszedési fizetési módot választja, a fizetés a Novalnet AG (Feringastraße 4, 85774 Unterföhring) (a továbbiakban: "Novalnet") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. Ebben az esetben a fizetés az ügyfél bankszámlájáról történő beszedéssel történik, feltéve, hogy az ügyfél előzetesen SEPA felhatalmazást adott a HK.ST-nek. A vételárnak az Ügyfél bankszámlájáról történő levonása a megrendelés teljesítését követő egy banki munkanapon történik a Novalnet által a hitelezői azonosító alatt: DE53ZZ00000004253. Az előzetes értesítés (előértesítés) határideje egy napra csökken. Amennyiben a beszedést a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy hibás banki adatok megadása miatt nem váltják be, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, amennyiben az az ő hibájából következik be.

4.26 A SEPA beszedési fizetési mód kiválasztása esetén a fizetés a PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, technikai szolgáltatóján keresztül történik, a Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg vagy Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. A számla összege a SEPA beszedési megbízás kiadása után, de legkorábban az előzetes tájékoztatás határideje után válik esedékessé. A beszedésre akkor kerül sor, amikor a megrendelt áru elhagyja a HK.ST raktárát, de nem az előzetes tájékoztatás határidejének lejárta előtt. Előzetes értesítésnek minősül a HK.ST által az ügyfélnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, kötvény, szerződés), amely a SEPA-beszedéssel történő terhelést jelenti. Ha az ügyfél fogyasztóként jár el, az előzetes értesítés határideje az első beszedések esetében öt napra, a későbbi beszedések esetében pedig két napra csökken. Ha az ügyfél vállalkozóként jár el, az előzetes tájékoztatásra vonatkozó határidő mind az első, mind a későbbi beszedések esetében egy napra csökken. Az előzetes tájékoztatásra nyitva álló határidő a következő napon kezdődik, és a fogyasztók esetében az első beszedések esetében az ötödik napon, a későbbi beszedések esetében a második napon, a vállalkozók esetében pedig az előzetes tájékoztatást követő napon ér véget. Ha az időszak utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy az ügyfél székhelyén államilag elismert munkaszüneti napra esik, a következő munkanap lép az ilyen nap helyébe. Ha a beszedést a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a hibás banki adatok megadása miatt nem váltják be, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, noha erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerült díjakat, ha az ügyfélnek felróhatóan ez a visszaterhelés.

4.27 Ha a "RATEPAY-on keresztül történő beszedés" fizetési módot választja, a fizetést a RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (a továbbiakban "RATEPAY") dolgozza fel. Az ügyfél SEPA beszedési megbízást ad a RATEPAY-nak, és utasítja bankját, hogy az esedékes beszedéseket teljesítse. Az ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy folyószámláján elegendő fedezet legyen. Ha a folyószámlán nincs meg a szükséges fedezet, a számlavezető hitelintézet nem köteles a beszedést teljesíteni. A RATEPAY fenntartja a hitelképesség ellenőrzésének jogát. Ha az ügyfélnek engedélyezik a beszedési megbízással történő fizetést, a fizetést a RATEPAY dolgozza fel, amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. Az ügyfél csak adósságtörlesztő hatállyal teljesíthet fizetést a RATEPAY felé. A HK.ST mindazonáltal továbbra is felelős az általános ügyfélkérdésekért (pl. az áruval, a szállítási idővel, a feladással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonó nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban). Minden más tekintetben a RATEPAY általános fizetési feltételei érvényesek, amelyek itt érhetők el: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 A beszedési megbízás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A beszedési fizetési mód a SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Amennyiben a hitelképesség-ellenőrzést követően az ügyfélnek engedélyezik a beszedési megbízás használatát, a fizetés a SECUPAY AG-val együttműködve történik, amelyre a szolgáltató a fizetési igényét engedményezi. Ebben az esetben a SECUPAY AG visszavonhatóan jogosult a számla összegét az ügyfél megadott számlájáról beszedni. Az engedményezés esetén a fizetés csak a SECUPAY AG részére teljesíthető adósságmentesítő hatállyal. A beszedést az ügyfél megrendelésének az online áruházban történő elküldését követően azonnal megtörténik. Még akkor is, ha a SECUPAY AG-n keresztül a beszedési fizetési módot választják, a szolgáltató marad felelős az általános ügyfélkérdésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.29 Ha a STRIPE-n keresztül történő beszedési fizetési módot választja, a fizetés a STRIPE Payments Europe Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország) (a továbbiakban: "STRIPE") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. Ebben az esetben a STRIPE a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes bejelentési időszak lejárta után, a HK.ST. nevében beszedi a számla összegét az ügyfél bankszámlájáról. Az előzetes értesítés az ügyfélnek küldött minden olyan közlemény (pl. számla, kötvény, szerződés), amely a SEPA-beszedéssel történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem váltják be a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a hibás banki adatok megadása miatt, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, noha erre nem jogosult, az ügyfél viseli az adott hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha az ügyfélnek felróhatóan ez a felelőssége. A HK.ST fenntartja a jogot, hogy a SEPA-beszedési fizetési mód kiválasztásakor hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és elutasítsa ezt a fizetési módot, ha a hitelképesség-ellenőrzés negatív eredménnyel zárul.

4.30 Ha a UNZER-en keresztüli közvetlen beszedési módot választja, a fizetés a fizetési szolgáltató UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (a továbbiakban: UNZER), amelyre a HK.ST a fizetési igényét engedményezi. A HK.ST engedményezési nyilatkozatának elfogadása előtt az UNZER a továbbított ügyféladatok alapján hitelképességi ellenőrzést végez. A HK.ST fenntartja a jogot, hogy negatív ellenőrzési eredmény esetén az ügyféltől megtagadja az UNZER-en keresztül történő beszedési módot. Amennyiben az UNZER-en keresztül történő fizetési módú beszedést az UNZER engedélyezi, az UNZER a SEPA beszedési megbízás kiadását követően, de legkorábban az előzetes értesítés határidejének lejárta előtt beszedi a számla összegét az ügyfél bankszámlájáról. Előzetes értesítésnek minősül minden olyan, az ügyfélnek küldött közlemény (pl. számla, szabályzat, szerződés), amely a SEPA-beszedési megbízással történő terhelést jelenti. Ha a beszedést nem teljesítik a számlán lévő fedezet elégtelensége vagy a banki adatok helytelen megadása miatt, vagy ha az ügyfél tiltakozik a beszedés ellen, bár erre nem jogosult, az ügyfél viseli az érintett hitelintézetnél a visszaterhelés miatt felmerülő díjakat, ha az ügyfél felelős ezért.
Az UNZER-en keresztül történő beszedési mód kizárva,
- ha a rendelés értéke nem éri el a 10,00 eurót,
- ha a vevő által megadott szállítási cím nem azonos a számlázási címmel, különösen, ha a szállítási címként egy csomagolóállomást vagy postafiókot adtak meg, vagy
- ha az ügyfél még nem töltötte be a 18. életévét.
A HK.ST fenntartja magának a jogot arra is, hogy az UNZER-en keresztüli beszedési módot csak egy bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén elutasítja ezt a fizetési módot. Ebben az esetben a HK.ST a vásárlót az online áruházban található fizetési adataiban tájékoztatja a megfelelő fizetési korlátozásról.

4.31 A bankkártyás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A hitelkártyás fizetési módot a PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Németország, együttműködve dolgozza fel, amelyet a HK.ST felhatalmaz arra, hogy a nevében beszedje a követeléseket. A PAYONE GmbH a számla összegét az ügyfél megadott hitelkártyaszámlájáról szedi be. A hitelkártya megterhelése azonnal megtörténik, miután az ügyfél megrendelése az online áruházban elküldésre került. A HK.ST továbbra is felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban, még akkor is, ha a hitelkártyás fizetési módot a PAYONE GmbH-n keresztül választották.

4.32 A bankkártyás fizetési mód választása esetén a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A bankkártyás fizetési módot a SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), amelyre a Szolgáltató a fizetési igényét engedményezi. A SECUPAY AG a számla összegét az ügyfél megadott hitelkártyaszámlájáról szedi be. Az engedményezés esetén a fizetés kizárólag a SECUPAY AG részére történhet adósságmentesítő hatállyal. A hitelkártya megterhelése az ügyfél megrendelésének elküldését követően azonnal megtörténik az online áruházban. Még akkor is, ha a bankkártyás fizetési módot a SECUPAY AG-n keresztül választották, a szállító marad felelős az általános vevői megkeresésekért, pl. az áruval, a szállítási idővel, a szállítással, a visszaküldéssel, a reklamációkkal, a visszavonási nyilatkozatokkal és a szállítással vagy a jóváírásokkal kapcsolatban.

4.33 Ha a STRIPE-on keresztül történő bankkártyás fizetési módot választja, a számla összege a szerződés megkötésekor azonnal esedékes. A fizetés lebonyolítása a STRIPE Payments Europe Ltd. (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország) (a továbbiakban: "STRIPE") pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történik. A STRIPE fenntartja a jogot, hogy hitelképesség-ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképesség-ellenőrzés esetén elutasítsa ezt a fizetési módot.

4.34 Ha a "Klarna" fizetési szolgáltatáson keresztül kínált fizetési módot választja, a fizetés a Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban: "Klarna") útján történik.

5a) Szállítási és szállítási feltételek

5.1 Ha a HK.ST felajánlja az áruk szállítását, a szállítás a HK.ST által megjelölt szállítási területen belül, a Vevő által megadott szállítási címre történik, hacsak másként nem állapodtak meg. A HK.ST megrendelésének feldolgozásakor megadott szállítási cím az irányadó az ügylet lebonyolítása során. Ettől eltérően a PAYPAL fizetési mód választása esetén az Ügyfél által a fizetéskor a PAYPAL-nál letétbe helyezett szállítási cím az irányadó.

5.2 Ha az áru kiszállítása olyan okból sikertelen, amelyért az ügyfél felelős, az ügyfél viseli a HK.ST-nél emiatt felmerült ésszerű költségeket. Ez nem vonatkozik a visszaküldés költségeire, ha az ügyfél ténylegesen él az elállási jogával. Abban az esetben, ha az ügyfél ténylegesen gyakorolja a visszavonási jogát, a HK.ST visszavonási utasításában foglalt rendelkezés alkalmazandó a visszaküldési költségekre.

5.3 Ha a vevő vállalkozóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata a vevőre száll át, amint a HK.ST az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás elvégzésére kijelölt más személynek vagy intézménynek. Ha a vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata elvileg csak akkor száll át a vevőre vagy az áru átvételére jogosult személyre, amikor az árut átadják a vevőnek. A fentiek ellenére az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye - még fogyasztó esetében is - akkor száll át a vevőre, amint a HK.ST az árut átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás elvégzésére egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek, ha a vevő a szállítmányozót, a fuvarozót vagy a szállítás elvégzésére egyébként kijelölt személyt vagy intézményt bízza meg a szállítás elvégzésével, és a HK.ST ezt a személyt vagy intézményt korábban nem nevezte meg a vevőnek.

5.4 A HK.ST fenntartja a jogot, hogy hibás vagy nem megfelelő önszállítás esetén elálljon a szerződéstől. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a HK.ST nem felelős a szállítás elmaradásáért, és a HK.ST kellő körültekintéssel konkrét fedezeti ügyletet kötött a szállítóval. A HK.ST minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áruk beszerzése érdekében. Amennyiben az áru nem vagy csak részben áll rendelkezésre, az ügyfelet haladéktalanul értesítik, és az ellenértéket haladéktalanul visszatérítik.

5.5 Az önátvétel logisztikai okokból nem lehetséges.

5.6 Az utalványokat az alábbiak szerint bocsátjuk az ügyfél rendelkezésére:
- letöltéssel
- e-mailben
- postai úton

5b) Vám

Ha Ön az EU-n kívülre rendel termékeket, akkor importvámok és adók terhelhetik, amelyeket akkor vetnek ki, amikor a csomag eléri a megadott célállomást. A vámkezeléssel kapcsolatos esetleges további díjakat Önnek kell viselnie; ezeket a díjakat nem áll módunkban ellenőrizni. A vámszabályok országonként nagyon eltérőek, ezért további információkért forduljon a helyi vámhatósághoz. Továbbá, kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor megrendelést ad le, Önt tekintik importőrnek, és be kell tartania annak az országnak a törvényeit és előírásait, ahová a termékeket küldi. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra, és szeretnénk felhívni nemzetközi ügyfeleink figyelmét arra, hogy a határokon átnyúló küldemények a vámhatóságok által történő felbontásnak és ellenőrzésnek vannak kitéve.

6) A tulajdonjog fenntartása

Ha a HK.ST előleget fizet, a szállított áruk tulajdonjoga a teljes vételár kiegyenlítéséig fennmarad.

7) Hibákért való felelősség (jótállás)

7.1 Ha az alábbi rendelkezések másként nem rendelkeznek, a törvényes hibafelelősségre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. Ez nem vonatkozik az áruszállítási szerződésekre:

7.2 Ha az ügyfél vállalkozóként jár el,
- a HK.ST megválaszthatja a későbbi előadás típusát;
- új áruk esetében a hibák elévülési ideje az áru leszállításától számított egy év;
- használt áruk esetében a hibák miatti jogok és igények kizárva;
- az elévülési idő nem kezdődik újra, ha a hibákért való felelősség hatálya alá tartozó cserekiszállításra kerül sor.

7.3 A felelősség fent említett korlátozása és a határidők lerövidítése nem vonatkozik a következőkre
- az ügyfél kártérítési és költségtérítési igényeire,
- abban az esetben, ha a HK.ST csalárd módon eltitkolta a hibát,
- olyan áruk esetében, amelyeket az épületben szokásos felhasználási módjuknak megfelelően használtak, és amelyek az épület hibáját okozták,
- a HK.ST bármely meglévő kötelezettsége a digitális termékek frissítésének biztosítására a digitális elemeket tartalmazó áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében.

7.4 Továbbá, a vállalkozók esetében az esetlegesen fennálló törvényes igényérvényesítési jog elévülési ideje változatlanul fennmarad.

7.5 Ha a vásárló fogyasztóként jár el, felkérjük, hogy a nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállított árukat a kézbesítőnél reklamálja, és erről tájékoztassa a HK.ST-t. Ha a vásárló ezt elmulasztja, ez nem érinti a törvényes vagy szerződéses hibaköveteléseit.

8) Promóciós utalványok beváltása

8.1 A HK.ST által meghatározott érvényességi idejű promóciók keretében ingyenesen kiadott, az Ügyfél által nem megvásárolható utalványok (a továbbiakban: "promóciós utalványok") csak a HK.ST online áruházában és csak a meghatározott időszakban válthatók be.

8.2 Egyes termékek kizárhatók az utalványos promócióból, ha a promóciós utalvány tartalmából megfelelő korlátozás következik.

8.3 A promóciós utalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

8.4 Rendelésenként csak egy promóciós utalvány váltható be.

8.5 Az áru értékének legalább a promóciós utalvány összegével kell megegyeznie. A fennmaradó összeget a HK.ST nem téríti vissza.

8.6 Ha a promóciós utalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére a HK.ST által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

8.7 A promóciós utalványok egyenlege nem kerül készpénzben kifizetésre, és nem kamatozik.

8.8 A promóciós utalvány nem kerül visszatérítésre, ha a vásárló a promóciós utalvánnyal részben vagy egészben kifizetett árut a törvényes elállási joga keretében visszaküldi.

8.9 A promóciós utalvány átruházható. A HK.ST a HK.ST webáruházában a promóciós utalványt beváltó mindenkori jogosultnak teljesítheti a kifizetést teljesítési hatállyal. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a HK.ST tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

9) Ajándékutalványok beváltása

9.1 A HK.ST online áruházán keresztül megvásárolható ajándékutalványok (a továbbiakban: "Ajándékutalványok") kizárólag a HK.ST online áruházában válthatók be, kivéve, ha az ajándékutalványon másként van feltüntetve.

9.2 Az Ajándékutalványok és az Ajándékutalványok fennmaradó egyenlege az Ajándékutalvány megvásárlásának évét követő harmadik év végéig váltható be. A fennmaradó egyenlegeket a lejárat napjáig írjuk jóvá az ügyfélnek.

9.3 Az ajándékutalványok csak a rendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Utólagos beszámítás nem lehetséges.

9.4 Megrendelésenként csak egy ajándékutalvány váltható be.

9.5 Az Ajándékutalványok csak Áruk vásárlására használhatók fel, és nem használhatók fel további Ajándékutalványok vásárlására.

9.6 Ha az Ajándékutalvány értéke nem elegendő a megrendelés fedezésére, a különbözet kiegyenlítésére a HK.ST által kínált egyéb fizetési módok egyike választható.

9.7 Az Ajándékutalvány egyenlege nem fizethető ki készpénzben, és nem kamatozik.

9.8 Az ajándékutalvány átruházható. A HK.ST az Ajándékutalványt a HK.ST webáruházában beváltó mindenkori tulajdonosnak teljesítő hatályú kifizetést teljesíthet. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a HK.ST tudott vagy súlyosan gondatlanul nem tudott az adott jogosult jogosulatlanságáról, cselekvőképtelenségéről vagy képviseleti jogosultságának hiányáról.

10.) Értesítés és eljárás a HK.ST-nek történő szabálysértési bejelentés esetén

Ha úgy véli, hogy szellemi tulajdonjogát megsértették, panaszát a következő címre nyújtsa be

ABUSE@ hk.st

nyújtsa be panaszát. Bármilyen típusú szellemi tulajdonjogi igényt bejelenthet nekünk, beleértve a szerzői jog, a védjegyjog, a formatervezési mintaoltalmi jog és a szabadalmi jog szerinti igényeket.

A panasz beérkezését követően bizonyos intézkedéseket tehetünk, beleértve az információk vagy elemek eltávolítását, és adott esetben a jogsértők megszüntetését a jogsértések ismételt elkövetése esetén. Minden ilyen intézkedés a felelősség elismerése nélkül történik, és nem érinti a jogokat, jogorvoslatokat vagy védekezéseket, amelyek mindegyike kifejezetten fenntartva van. Különösen fenntartjuk a jogot, hogy a panaszt a jogsértéssel vádolt felekhez továbbítsuk. Ön vállalja, hogy kártalanítja a HK.ST-t a HK.ST-vel szemben a panasz benyújtásából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő harmadik fél által támasztott bármely követeléssel szemben.

Megjegyzés a harmadik féltől származó listákkal kapcsolatban: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a harmadik féltől származó bejegyzéseket csak a HK.ST-n tárolják/hostingolják, és kizárólag a harmadik fél jogalanyok belátása szerint kerülnek közzétételre. A harmadik fél eladókkal az Eladói információk oldalon keresztül lehet kapcsolatba lépni, amely az egyes harmadik fél eladók terméklistáján érhető el.

11) Alkalmazandó jog

A felek közötti valamennyi jogviszonyra a Svájci Államszövetség joga irányadó, az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó jogszabályok kizárásával. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban alkalmazandó, amennyiben a nyújtott védelmet nem vonják meg a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései.

12) Alternatív vitarendezés

Az EU Bizottsága az alábbi linken biztosít online vitarendezési platformot az interneten: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ez a platform kapcsolattartási pontként szolgál a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő viták peren kívüli rendezéséhez.

A HK.ST nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.

13) A vásárlói vélemények hitelességére vonatkozó információk

A vélemények hitelességét nem ellenőrzik a közzététel előtt. Ezért olyan fogyasztóktól is származhatnak, akik valójában nem vásárolták/használták az értékelt terméket.

 

HomeKing áruház
Logó
Elemek összehasonlítása
  • Összesen (0)
Összehasonlítás:
0
Ninja sziluett 9 órával ezelőtt

Joe Doe Londonban, Angliában vásárolt egy

Joe Doe Londonban?

Joe Doe Londonban, Angliában vásárolt egy

Joe Doe Londonban?

Joe Doe Londonban, Angliában vásárolt egy

Joe Doe Londonban?

Joe Doe Londonban, Angliában vásárolt egy

Bevásárlókosár