Tilbagekaldelse

Tilbagekaldelse

Tilbagebetaling, returnering og ombytning,
Instruktioner for afbestilling & Afbestillingsformular

30 dages afbestillingsfrist

Forbrugere, dvs. enhver person, der handler til formål, som helt eller hovedsageligt ligger uden for den pågældendes handel, virksomhed, håndværk eller erhverv, har ret til at ophæve enhver aftale på følgende betingelser

A. Instruktioner for annullering
Ret til at annullere

You have the right to cancel this contract within 30 days without giving any reason.

Fortrydelsesfristen udløber efter 30 dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som ikke er transportøren og som du har angivet, overtager varerne fysisk i din besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne kontrakt ved en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Den nemmeste måde er at sende os en e-mail til

REFUND@ hk.st

+

Produkt / bestilling
Returadresse for hurtig behandling:

Virkninger af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (bortset fra de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden leveringsform end den billigste type standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Vi kan foretage et fradrag i godtgørelsen for værditab på leverede varer, hvis tabet skyldes unødig håndtering fra din side. Vi foretager tilbagebetalingen ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er det tidligste tidspunkt. Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os eller til focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du meddeler os din fortrydelse af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varen tilbage, inden fristen på 14 dage er udløbet. Du bærer de direkte omkostninger ved returneringen af varerne. Du er kun ansvarlig for varernes eventuelle værdiforringelse som følge af anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion. Udelukkelse og/eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten bortfalder i tilfælde af en kontrakt om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres, hvis de bliver forseglet efter levering.

Generelle oplysninger

1) Forebyg venligst skader på og forurening af varerne. Returner venligst varerne, om muligt, i den originale emballage med alt tilbehør og alle emballagekomponenter. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du bruge en passende emballage, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod eventuelle transportskader.

2) Du må ikke returnere varerne fragtfrit.

3) Bemærk venligst, at ovenstående generelle oplysninger i afsnit 1 og 2 ikke er en forudsætning for, at du effektivt kan udøve din fortrydelsesret.

B. Afbestillingsformular

Hvis du ønsker at opsige denne kontrakt, bedes du udfylde og indsende denne formular.

Jeg/vi (*) meddeler hermed, at jeg/vi (*) annullerer min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*) / om levering af følgende tjenesteydelse (*),

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

Navn på forbruger(e)

Forbrugerens/forbrugernes adresse

Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun hvis denne formular anmeldes på papir)

Dato

(*) Det ikke relevante overstreges.

HomeKing Store
Logo
Sammenlign emner
  • I alt (0)
Sammenlign
0
Ninja-silhuet 9 timer siden

Joe Doe i London, England, købte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, købte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, købte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, købte en

Indkøbsvogn