Tagasivõtmine

Tagasivõtmine

Tagasimaksed, tagastused ja vahetused,
Tühistamisjuhised ja tühistamisvorm

30-päevane tühistamisperiood

Tarbijatel, st kõigil üksikisikutel, kes tegutsevad eesmärkidel, mis jäävad täielikult või peamiselt väljapoole nende kaubandus-, äri-, käsitöö- või kutsetegevust, on õigus lepingust taganeda järgmistel tingimustel.

A. Tühistamisjuhised
Õigus tühistada

Teil on õigus käesolev leping 30 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata üles öelda.

Tühistamistähtaeg lõpeb 30 päeva möödumisel päevast, mil te omandate või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja keda te olete märkinud, omandab kauba füüsiliselt. Tühistamisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest käesolevast lepingust taganeda selge avaldusega (nt posti või e-posti teel saadetud kiri). Võite kasutada lisatud tühistamisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik. Tühistamistähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui te saadate oma teatise tühistamisõiguse kasutamise kohta enne tühistamisperioodi lõppu.

Lihtsaim viis on saata meile e-kiri aadressil

REFUND@ hk.st

+

Toode / tellimus
Tagasisaatmisaadress kiireks töötlemiseks:

focusconcept “HK.st”
c/o Lenz & Lorenz GmbH
Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin, Lichtenberg

Tühistamise mõju

If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if you choose a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us) without undue delay and not later than fourteen days after the day on which we are informed about your decision to cancel this contract. We may make a deduction from the reimbursement for loss in value of any goods supplied, if the loss is the result of unnecessary handling by you. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise. In any event, you will not incur any fees as a result of the reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest. You shall send back the goods or hand them over to us or to

focusconcept “HK.st”
c/o Lenz & Lorenz GmbH
Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin, Lichtenberg

without undue delay and in any event not later than fourteen days from the day on which you communicate your cancellation from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 14 days has expired. You will bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. Exclusion and/or premature expiration of the right to cancel. The right to cancel ceases to be available in the case of a contract for the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons, if they become unsealed after delivery.

Üldine teave

1) Palun vältige kauba kahjustamist ja saastumist. Palun tagastage kaup võimaluse korral originaalpakendis koos kõigi tarvikute ja pakendikomponentidega. Vajaduse korral kasutage palun kaitsvat välispakendit. Kui teil ei ole enam originaalpakendit, kasutage palun sobivat pakendit, mis pakub piisavat kaitset võimalike transpordikahjustuste eest.

2) Palun ärge tagastage kaupa edasi.

3) Palun võtke arvesse, et eespool punktides 1 ja 2 esitatud üldine teave ei ole teie tühistamisõiguse tegeliku kasutamise eeltingimus.

B. Tühistamise vorm

Kui soovite käesolevat lepingut tühistada, täitke ja esitage käesolev vorm.

Mina/me (*) teatan/teavitame (*), et ma/me (*) tühistan/ tühistame (*) järgmise kauba (*) / järgmise teenuse (*) müügilepingu,

Tellitud (*) / saadud (*)

Tarbija(te) nimi (nimed)

Tarbija(te) aadress

Tarbija(te) allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm on esitatud paberkandjal)

Kuupäev

(*) Vajaduse korral kustutada

HomeKingi kauplus
Logo
Võrdle esemeid
  • Kokku (0)
Võrdle
0
Ninja siluett 9 tundi tagasi

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Ostukorv