Atšaukimas

Atšaukimas

Grąžinimas, grąžinimas ir keitimas,
Atšaukimo instrukcijos ir atšaukimo forma

30 dienų atšaukimo laikotarpis

Vartotojai, t. y. bet kuris fizinis asmuo, veikiantis tikslais, kurie visiškai arba daugiausia nesusiję su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija, turi teisę nutraukti bet kokią sutartį šiomis sąlygomis

A. Atšaukimo instrukcijos
Teisė atšaukti

Turite teisę nutraukti šią sutartį per 30 dienų nenurodydami priežasties.

Atšaukimo laikotarpis baigiasi po 30 dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, įgyja fizinį prekių valdymą. Kad pasinaudotumėte teise nutraukti sutartį, turite mus informuoti apie savo sprendimą nutraukti šią sutartį aiškiu pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu arba el. paštu). Galite naudoti pridedamą pavyzdinę sutarties nutraukimo formą, tačiau tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi sutarties nutraukimo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą teise nutraukti sutartį išsiųstumėte nepasibaigus sutarties nutraukimo terminui.

Paprasčiausias būdas yra siųsti mums el. laišką adresu

REFUND@ hk.st

+

Produktas / užsakymas
Grąžinimo adresas, kad būtų galima greitai apdoroti:

Panaikinimo poveikis

Jei nutraukiate šią sutartį, mes nedelsdami, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai būsime informuoti apie jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias, jei pasirinksite kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas pigiausias standartinio pristatymo būdas). Mes galime išskaičiuoti iš kompensacijos už bet kokių pristatytų prekių vertės sumažėjimą, jei jos prarastos dėl jūsų nereikalingų veiksmų. Kompensaciją atliksime naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote pradiniam sandoriui, nebent aiškiai susitarėte kitaip. Bet kokiu atveju dėl kompensacijos nepatirsite jokių mokesčių. Kompensaciją galime sulaikyti, kol gausime prekes atgal arba kol jūs pateiksite įrodymus, kad išsiuntėte prekes atgal, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Jūs turite išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums arba focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee, nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie sutarties nutraukimą. Šis terminas laikomas nepraleistu, jei prekes išsiunčiate atgal nepasibaigus keturiolikos dienų laikotarpiui. Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl kitokio prekių tvarkymo, nei tas, kuris būtinas prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Teisės atšaukti prekę atėmimas ir (arba) jos galiojimo pabaiga anksčiau laiko. Teisė atsisakyti sutarties nustoja galioti, jei sutartis sudaryta dėl užplombuotų prekių, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos sumetimų, jeigu po pristatymo jos tampa neužplombuotos.

Bendra informacija

1) Saugokite prekes nuo sugadinimo ir užteršimo. Jei įmanoma, grąžinkite prekes originalioje pakuotėje su visais priedais ir visais pakuotės komponentais. Jei reikia, naudokite apsauginę išorinę pakuotę. Jei nebeturite originalios pakuotės, naudokite tinkamą pakuotę, užtikrinančią tinkamą apsaugą nuo galimų transportavimo pažeidimų.

2) Prašome negrąžinti prekių krovinių.

3) Atkreipkite dėmesį, kad 1 ir 2 skirsniuose pateikta bendroji informacija nėra būtina sąlyga, kad galėtumėte veiksmingai pasinaudoti savo teise atšaukti užsakymą.

B. Atšaukimo forma

Jei norite nutraukti šią sutartį, užpildykite ir pateikite šią formą.

Aš (*) pranešu, kad aš (*) nutraukiu (*) toliau nurodytų prekių (*) pirkimo-pardavimo sutartį (*) / toliau nurodytų paslaugų (*) teikimo sutartį (*),

Užsakyta (*) / gauta (*)

Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė

Vartotojo (-ų) adresas

Vartotojo (-ų) parašas (tik tuo atveju, jei ši forma pateikiama popierine forma)

Data

(*) Atitinkamai išbraukti

"HomeKing" parduotuvė
Logotipas
Palyginti prekes
  • Iš viso (0)
Palyginkite
0
Ninja siluetas Prieš 9 valandas

Joe Doe Londone, Anglijoje, įsigijo

Joe Doe Londone?

Joe Doe Londone, Anglijoje, įsigijo

Joe Doe Londone?

Joe Doe Londone, Anglijoje, įsigijo

Joe Doe Londone?

Joe Doe Londone, Anglijoje, įsigijo

Pirkinių krepšelis