Odvolání

Odvolání

Vrácení peněz, vrácení a výměna zboží,
Pokyny pro zrušení & Storno formulář

30denní storno lhůta

Spotřebitelé, tj. každá fyzická osoba jednající za účelem, který zcela nebo převážně nespadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti, mají právo odstoupit od jakékoli smlouvy za těchto podmínek

A. Pokyny pro zrušení
Právo na zrušení

You have the right to cancel this contract within 30 days without giving any reason.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce získá zboží do fyzického držení. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Nejjednodušší způsob je nám poslat e-mail na adresu

REFUND@ hk.st

+

Produkt / objednávka
Zpětná adresa pro rychlé zpracování:

Účinky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou, pokud si zvolíte jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Z náhrady můžeme odečíst ztrátu hodnoty dodaného zboží, pokud k ní došlo v důsledku zbytečné manipulace z vaší strany. Náhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak. V každém případě vám v důsledku náhrady nevzniknou žádné poplatky. Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám zašlete zpět nebo předáte na adresu focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Vyloučení a/nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy zaniká v případě smlouvy na dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud se po dodání rozpečetí.

Obecné informace

1) Zabraňte poškození a znečištění zboží. Zboží vraťte pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi obalu. V případě potřeby prosím použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal poskytující dostatečnou ochranu před možným poškozením při přepravě.

2) Zboží prosím nevracejte v přepravě.

3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené obecné informace v bodech 1 a 2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy.

B. Storno formulář

Pokud si přejete tuto smlouvu zrušit, vyplňte a odešlete tento formulář.

Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) ruším/rušíme (*) kupní smlouvu na následující zboží (*) / na poskytnutí následující služby (*),

Objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář oznámen v papírové podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte

HomeKing Store
Logo
Porovnat položky
  • Celkem (0)
Porovnat
0
Silueta nindži Před 9 hodinami

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Nákupní košík