Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem. V následujících řádcích vás budeme informovat o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobními údaji se v tomto kontextu rozumí všechny údaje, pomocí kterých vás lze osobně identifikovat.

Osobou odpovědnou za zpracování údajů na těchto webových stránkách ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je.

Tel: tel.: +41 43 5089 126, e-mail: SHOP@ hk.st. Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů šifrování SSL nebo TLS a chrání přenos osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na správce). Šifrované spojení poznáte podle řetězce "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "soubory protokolu serveru"). Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

- Naše navštívené webové stránky
- Datum a čas v době přístupu
- Množství odeslaných dat v bytech
- Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
- Použitý prohlížeč
- Použitý operační systém
- Použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nejsou předávány ani používány jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat protokolové soubory serveru, pokud se objeví konkrétní náznaky nezákonného použití.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že jsme vázáni na prodávajícího (= https://www.hk.st/store-listing/ ) informace týkající se vaší objednávky, včetně vašeho jména, fakturační a dodací adresy a kupní ceny, pokud zahrnuje produkty zakoupené u daného prodejce. Od všech prodejců vyžadujeme, aby vaše údaje chránili a používali je pouze k vyřízení vaší objednávky a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a našimi zásadami ochrany osobních údajů.

3) Hosting a síť pro doručování obsahu

QUIC CLOUD
Na našich webových stránkách používáme takzvanou Content Delivery Network ("CDN") poskytovatele technologických služeb proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Švýcarsko ("QUIC CLOUD"). Síť pro doručování obsahu je online služba, která se používá zejména k doručování velkých mediálních souborů (jako je grafika, obsah stránek nebo skripty) prostřednictvím sítě regionálně rozmístěných serverů propojených prostřednictvím internetu. Používání sítě pro doručování obsahu QUIC CLOUD nám pomáhá optimalizovat rychlost načítání našich webových stránek.
Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na bezpečném a efektivním poskytování, jakož i na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

4) Relace COOKIES

Pro zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a umožnění používání určitých funkcí používáme na různých stránkách takzvané COOKIES. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných souborů COOKIES jsou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, smazány (tzv. session COOKIES). Jiné COOKIES zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (COOKIES třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (tzv. trvalé COOKIES). Pokud jsou COOKIES nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze a hodnoty IP adres v individuálním rozsahu. Trvalé soubory COOKIES se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také jednotlivými námi implementovanými COOKIES, zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO buď za účelem plnění smlouvy, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO za účelem ochrany našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, kteří nám pomáhají dělat naše webové stránky pro vás zajímavější. Za tímto účelem se na váš pevný disk při návštěvě našich webových stránek ukládají také COOKIES od partnerských společností (COOKIES třetích stran). Pokud spolupracujeme s výše uvedenými reklamními partnery, budete o používání těchto COOKIES a rozsahu shromažďovaných informací informováni jednotlivě a odděleně v rámci níže uvedených odstavců.

Upozorňujeme, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijímání nebo mohli přijímání COOKIES pro určité případy nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Tyto nabídky pro příslušné prohlížeče naleznete pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-COOKIES
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/COOKIES-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/COOKIES.html

Upozorňujeme, že pokud COOKIES nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

5) Kontaktování

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje jsou shromažďovány při použití kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem odpovědi na vaši žádost nebo za účelem kontaktování a související technické správy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Po vyřízení vaší žádosti budou vaše údaje vymazány. Stane se tak v případě, že okolnosti nasvědčují tomu, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna, a za předpokladu, že neexistuje žádná zákonná povinnost uchovávání údajů, která by tomu bránila.

6) Funkce komentáře

V rámci funkce komentáře na těchto webových stránkách budou kromě vašeho komentáře uloženy a zveřejněny informace o čase vytvoření komentáře a jméno komentátora, které jste si zvolili. Dále bude zaznamenána a uložena vaše IP adresa. Toto uložení IP adresy je z bezpečnostních důvodů a pro případ, že by dotyčná osoba zveřejněním komentáře porušila práva třetích osob nebo zveřejnila nezákonný obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat v případě, že třetí strana vznese námitku proti vašemu zveřejněnému obsahu jako protizákonnému. Právním základem pro ukládání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b a f DSGVO. Vyhrazujeme si právo vymazat komentáře, pokud budou třetími stranami namítány jako protiprávní.

7) Použití údajů o zákaznících pro účely přímého marketingu

7.1 Registrace k odběru našeho e-mailového zpravodaje

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho e-mailového zpravodaje, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a budou použity k vašemu osobnímu oslovení. Pro zasílání newsletteru používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení (double opt-in). To znamená, že vám e-mailový newsletter zašleme až poté, co výslovně potvrdíte, že se zasíláním newsletterů souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že si přejete dostávat newsletter i v budoucnu.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a datum a čas registrace, abychom mohli později vysledovat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru newsletteru, používáme výhradně za účelem reklamního oslovení prostřednictvím newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v newsletteru nebo zasláním příslušné zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku. Po odhlášení z odběru bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletteru, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít vaše údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

7.2 - Odesílání zpravodaje přes AMAZON SES

Ke správě e-mailového provozu a zasílání newsletterů používáme službu "AMAZON Simple Email Service" poskytovatele technických služeb AMAZON Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AMAZON SES").
AMAZON SES funguje jako platforma pro organizaci, odesílání a příjem e-mailů a umožňuje připojení k různým poskytovatelům poštovních služeb a poštovním klientům.
Při odesílání newsletterů pomocí služby AMAZON SES jsou vaše údaje o newsletteru (poštovní adresa, případně údaje o jménu pro účely pozdravu) nejprve přeneseny na servery AMAZON Web Services a poté předány skutečnému poštovnímu klientovi za účelem odeslání.
Umístění serverů AMAZON Web Services se nachází v EU (Dublin, Frankfurt, Paříž atd.). V jednotlivých případech však mohou být údaje předávány také společnosti AMAZON Web Services, Inc. v USA.
Právním základem pro zpracování údajů pomocí služby AMAZON SES je náš oprávněný zájem na co nejlepší technické organizaci a zpracování našeho e-mailového provozu, jakož i na optimalizaci poskytování obsahu a doručitelnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Se společností AMAZON SES jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek ("Dodatek o zpracování údajů", k nahlédnutí na adrese https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf), ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti AMAZON Web Services, Inc. si můžete prohlédnout zde: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf.
- Odesílání novinek prostřednictvím služby GetResponse
Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdaňsk (80-387), Polsko, kterému předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. Toto předání probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání systému zasílání newsletteru, který je efektivní v oblasti reklamy, bezpečný a uživatelsky přívětivý. Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletteru (např. e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech GetResponse v EU.
Společnost GetResponse tyto informace používá k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletterů naším jménem. Za účelem vyhodnocování obsahují odesílané e-maily tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. Díky tomu je možné zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Zaznamenávají se také technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Údaje jsou shromažďovány výhradně v pseudonymizované podobě a nejsou spojovány s vašimi dalšími osobními údaji; přímý osobní odkaz je vyloučen. Tyto údaje se používají výhradně pro statistickou analýzu kampaní zasílání newsletteru. Výsledky těchto analýz mohou být použity k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců. Pokud si přejete vyjádřit nesouhlas s analýzou údajů pro účely statistického vyhodnocování, musíte se z odběru newsletteru odhlásit.
Kromě toho může společnost GetResponse tyto údaje sama používat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě vlastního oprávněného zájmu při navrhování a optimalizaci služby na základě potřeb a také pro účely průzkumu trhu, například pro určení, z jakých zemí příjemci pocházejí. Společnost GetResponse však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k tomu, aby jim sama psala nebo je předávala třetím stranám.
Se společností GetResponse jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které se zavazujeme, že bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti GetResponse si můžete prohlédnout zde:
https://www.getresponse.com/de/legal/datenschutz
- Odesílání newsletteru přes MailPoet
Naše e-mailové zpravodaje jsou zasílány prostřednictvím služby "MailPoet", kterou poskytuje společnost Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd, Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irsko (dále jen "MailPoet"), které předáváme údaje, které jste poskytli při registraci k odběru zpravodaje. Toto předání se uskutečňuje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání systému pro zasílání newsletteru, který je efektivní v oblasti reklamy, bezpečný a uživatelsky přívětivý. Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletterů (např. e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech společnosti MailPoet v EU.
MailPoet tyto informace používá k zasílání a statistickému vyhodnocování newsletterů naším jménem. Za účelem vyhodnocení obsahují newslettery zasílané e-mailem tzv. webové majáky neboli sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory uložené na našich webových stránkách. Díky tomu je možné zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Pomocí tzv. sledování konverzí lze také analyzovat, zda po kliknutí na tyto odkazy došlo k předem definované akci (např. nákupu produktu na našich webových stránkách). Kromě toho se zaznamenávají technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto údaje jsou shromažďovány výhradně v pseudonymizované podobě a nejsou spojovány s vašimi dalšími osobními údaji; přímý osobní odkaz je vyloučen. Tyto údaje se používají výhradně pro statistickou analýzu kampaní zasílání newsletteru. Výsledky těchto analýz mohou být použity k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců.
Pokud si přejete nesouhlasit s analýzou údajů pro účely statistického vyhodnocení, musíte se odhlásit z odběru newsletteru.
Se společností MailPoet jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, ve které se zavazujeme, že společnost MailPoet bude chránit údaje našich zákazníků a nebude je předávat třetím stranám.
Další informace o analýze dat společnosti MailPoet si můžete přečíst zde:
https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

7.3 - Reklama prostřednictvím listovních zásilek
Na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě si vyhrazujeme právo uchovávat vaše jméno a příjmení, vaši poštovní adresu a - pokud jsme od vás v rámci smluvního vztahu obdrželi tyto další informace - váš titul, akademický titul, rok narození a vaše profesní, oborové nebo obchodní označení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a použít je k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech listovní poštou.
Proti uchovávání a používání vašich údajů pro tento účel můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy odpovědné osobě.

8) Online marketing

8.1 - Reklama společnosti Microsoft
Tyto webové stránky používají technologii sledování konverzí "Microsoft Advertising" od společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Společnost Microsoft nastaví soubor cookie ve vašem počítači, pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy Microsoft Adveristing. COOKIES jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení. Tyto soubory COOKIES ztrácejí po 180 dnech platnost a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Microsoft rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku (konverzní stránku).
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí, tj. k zaznamenávání toho, kolik uživatelů se po kliknutí na reklamu dostane na konverzní stránku. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení COOKIES pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebude reklama společnosti Microsoft během vaší návštěvy stránek použita.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft můžete získat na následující internetové adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Univerzální sledování událostí v reklamě společnosti Microsoft
Tyto webové stránky používají technologii sledování konverzí Universal Event Tracking "Microsoft Advertising" společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Pro použití univerzálního sledování událostí je na každé stránce našich webových stránek uložen tag, který komunikuje s konverzním souborem cookie nastaveným společností Microsoft. Díky této interakci je možné sledovat chování uživatelů na našich webových stránkách a takto shromážděné informace se odesílají společnosti Microsoft. Účelem je, že určité předem definované cíle, jako jsou nákupy nebo vedení, mohou být statisticky zaznamenány a vyhodnoceny, aby bylo možné lépe zacílit a obsah našich nabídek orientovat na zájem. Tyto značky nikdy neslouží k osobní identifikaci uživatelů.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení COOKIES pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebude reklama společnosti Microsoft během vaší návštěvy stránek použita.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.
Další informace o ustanoveních o ochraně údajů v rámci reklamy společnosti Microsoft můžete získat na následující internetové adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
- Google AdSense
Tyto webové stránky používají službu Google AdSense, webovou reklamní službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Služba Google AdSense používá takzvané COOKIES, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Kromě toho Google AdSense používá ke shromažďování informací také takzvané "webové majáky" (malé neviditelné grafické prvky), jejichž prostřednictvím lze zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat jednoduché akce, například návštěvnost webových stránek. Informace generované souborem cookie a/nebo webovým majákem (včetně vaší IP adresy) o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google a tam ukládány. Může se jednat také o přenos na servery společnosti Google LLC. v USA.
Společnost Google takto získané informace používá k vyhodnocování vašeho chování při používání reklam AdSense. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google AdSense nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Informace shromážděné společností Google mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon a/nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména čtení informací z koncového zařízení prostřednictvím COOKIES a/nebo webových majáků, se provádí pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebude služba Google AdSense během vaší návštěvy stránek použita.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google můžete získat na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Sledování konverzí v reklamách Google Ads
Tyto webové stránky využívají online reklamní program "Google Ads" a v jeho rámci sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Ads používáme k tomu, abychom pomocí reklamních nosičů (tzv. Google Adwords) upozornili na naše atraktivní nabídky na externích webových stránkách. Na základě údajů o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Naším cílem je zobrazit vám reklamu, která vás zajímá, učinit naše webové stránky pro vás zajímavějšími a dosáhnout spravedlivého výpočtu vynaložených nákladů na reklamu.
Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. COOKIES jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení. Tyto soubory COOKIES obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory COOKIES proto nelze sledovat na různých webových stránkách klientů služby Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů. Používání reklam Google může vést také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.
Podrobnosti o zpracování vyvolaném sledováním konverzí v reklamách Google a o nakládání s údaji z webových stránek společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení COOKIES pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.
Nastavení COOKIES pro sledování konverzí pomocí Google Ads můžete také trvale odmítnout stažením a instalací doplňku prohlížeče Google, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny, pokud jste deaktivovali používání COOKIES.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout zde: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Sledování konverzí v reklamách Google
Tyto webové stránky využívají online reklamní program "Google Ads" a v rámci Google Ads také sledování konverzí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Ads používáme k tomu, abychom pomocí reklamních nosičů (tzv. Google Adwords) upozornili na naše atraktivní nabídky na externích webových stránkách. Na základě údajů o reklamních kampaních můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tímto způsobem sledujeme cíl zobrazovat vám reklamu, která vás zajímá, učinit pro vás naše webové stránky zajímavějšími a dosáhnout spravedlivého vyčíslení vynaložených nákladů na reklamu.
Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. COOKIES jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení. Tyto soubory COOKIES obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory COOKIES proto nelze sledovat na různých webových stránkách klientů služby Google Ads. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů.
Používání reklam Google může také vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.
Podrobnosti o zpracování vyvolaném sledováním konverzí v reklamách Google a o nakládání s údaji z webových stránek společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení COOKIES pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat deaktivací této služby v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách.
Nastavení COOKIES pro sledování konverzí pomocí Google Ads můžete také trvale odmítnout stažením a instalací doplňku prohlížeče Google, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Abychom mohli uživatele, jejichž údaje jsme obdrželi v rámci obchodních nebo jim podobných vztahů, oslovit zájmověji orientovanou reklamou, používáme v rámci Google Ads funkci přiřazování zákazníků. Za tímto účelem předáváme společnosti Google elektronicky jeden nebo více souborů se souhrnnými údaji zákazníků (především e-mailové adresy a telefonní čísla). Společnost Google nemá přístup k čistým údajům, ale informace v souborech se zákazníky během přenosu automaticky zašifruje pomocí speciálního algoritmu. Zašifrované informace pak může společnost Google použít pouze k přiřazení ke stávajícím účtům Google, které si subjekty údajů zřídily. To umožňuje přehrávání personalizované reklamy prostřednictvím všech služeb Google spojených s příslušným účtem Google.
Zákaznické údaje budou společnosti Google předány pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Další informace o opatřeních společnosti Google na ochranu osobních údajů v souvislosti s funkcí vyhledávání zákazníků naleznete zde: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=de&ref_topic=10550182.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout zde: https://www.google.de/policies/privacy/.
- Marketingová platforma Google
Tyto webové stránky používají online marketingový nástroj Google Marketing Platform od provozovatele Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("GMP").
Společnost GMP používá soubory COOKIES k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, k vylepšování zpráv o výkonu kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může GMP používat ID souborů cookie k zaznamenávání tzv. konverzí, které souvisejí s požadavky na reklamu. To je například případ, kdy uživatel vidí reklamu GMP a později pomocí stejného prohlížeče vyvolá webové stránky inzerenta a nakoupí prostřednictvím těchto stránek. Podle společnosti Google neobsahují soubory GMP COOKIES žádné osobní údaje.
Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás informujeme podle stavu našich znalostí následovně: Prostřednictvím integrace GMP získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu. Při používání GMP může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména nastavení COOKIES pro čtení informací na použitém koncovém zařízení, bude provedeno pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebudou GMP během vaší návštěvy stránek použity.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.
Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti GMP by Google můžete získat na této internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

8.2 Využívání partnerských programů

- Vlastní partnerský program
V souvislosti s prezentací produktů na našich webových stránkách provozujeme vlastní partnerský program, v jehož rámci poskytujeme zainteresovaným třetím subjektům partnerské odkazy, které jsou umístěny na jejich webových stránkách a vedou na naše nabídky. Pro partnerský program se používají soubory COOKIES, které se zpravidla nastavují na partnerské stránce po kliknutí na příslušný partnerský odkaz a za které v tomto ohledu podle zákona o ochraně osobních údajů neodpovídáme. COOKIES jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení, aby bylo možné vysledovat původ transakcí (např. "prodejních odkazů") vytvořených prostřednictvím těchto odkazů. Můžeme tak mimo jiné rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz a byli přesměrováni na naše webové stránky. Tyto informace jsou potřebné pro zpracování plateb mezi námi a partnery. Pokud tyto informace obsahují také osobní údaje, probíhá popsané zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud si přejete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout nebo zda chcete přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně vyloučit.
- Partnerský program ADCELL (Firstlead GmbH)
Účastníme se partnerského programu "ADCELL" společnosti Firstlead GmbH, Rosenfelder St. 15-16, 10315 Berlín (dále jen "ADCELL"). V rámci svých služeb ukládá ADCELL v koncových zařízeních uživatelů soubory COOKIES, které slouží k dokumentaci transakcí (např. "prodejních příležitostí"), když návštěvník klikne na reklamu s partnerským odkazem. Tyto COOKIES slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování v rámci sítě. ADCELL používá také tzv. sledovací pixely. Ty umožňují vyhodnocovat informace, jako je návštěvnost stránek.
Informace generované soubory COOKIES a sledovacími pixely o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a o doručování reklamních formátů se přenášejí na server společnosti ADCELL a tam se ukládají. Společnost ADCELL tak může mimo jiné rozpoznat, že na této webové stránce byl kliknut partnerský odkaz. Společnost ADCELL může tyto (anonymizované) informace za určitých okolností předat smluvním partnerům, avšak údaje jako IP adresa nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.
Pokud informace obsahují také osobní údaje, provádí se popsané zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb se společností ADCELL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud si přejete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně. Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých údajů, jak je popsáno výše, máte možnost deaktivovat zpracování údajů na adrese www.adcell.de/datenschutz.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Pro uplatnění odvolání postupujte podle výše uvedené možnosti vznesení námitky.
- partnerský program pro pokročilé obchody
Účastníme se partnerského programu společnosti advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, 10179 Berlín, Německo (dále jen "advanced store"). V této souvislosti jsme na naše webové stránky umístili reklamy jako odkazy, které vedou k nabídkám na webových stránkách. advanced store používá COOKIES. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení za účelem sledování původu transakcí (např. "prodejních tipů") vytvořených prostřednictvím těchto odkazů. Přitom může advanced store mimo jiné rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz na našich webových stránkách. Tyto informace jsou potřebné pro zpracování plateb mezi námi a společností advanced store. Pokud tyto informace obsahují také osobní údaje, je popsané zpracování prováděno na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb se společností advanced store v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Další informace o používání dat pokročilým obchodem naleznete na adrese https://www.advanced-store.com/de/datenschutz/.
Pokud si přejete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout nebo zda chcete přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně vyloučit.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.
- Partnerský program AMAZON (AMAZONPartnerNet)
Účastníme se partnerského programu "AMAZONPartnerNet" společnosti AMAZON EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "AMAZON"). V této souvislosti jsme na naše webové stránky umístili reklamy jako odkazy, které vedou k nabídkám na různých webových stránkách společnosti AMAZON. AMAZON používá COOKIES. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení, aby bylo možné vysledovat původ objednávek vytvořených prostřednictvím těchto odkazů. Společnost AMAZON tak může mimo jiné rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz na našich webových stránkách. Tyto informace jsou potřebné pro zpracování plateb mezi námi a společností AMAZON. Pokud tyto informace obsahují také osobní údaje, probíhá popsané zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb se společností AMAZON podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Další informace o používání údajů společností AMAZON naleznete v prohlášení o ochraně údajů na stránkách AMAZON.de na adrese https://www.AMAZON.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
Pokud chcete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout, nebo zda chcete přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně vyloučit. Zájmové reklamy na AMAZONU můžete také deaktivovat prostřednictvím odkazu https://www.AMAZON.de/gp/dra/info.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.
- Síť výkonnostní reklamy AWIN
Účastníme se sítě výkonnostní reklamy společnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín (dále jen "AWIN"). V rámci svých služeb sledování ukládá společnost AWIN soubory COOKIES pro dokumentaci transakcí (např. "prodejních příležitostí") na koncových zařízeních uživatelů, kteří navštěvují nebo používají webové stránky nebo jiné online nabídky svých zákazníků (např. registrace odběru newsletteru nebo zadání online objednávky). Tyto COOKIES slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování v rámci jeho sítě.
Do souboru cookie se ukládají pouze informace o tom, kdy bylo koncovým zařízením kliknuto na konkrétní reklamní médium. Ve sledovacích souborech COOKIES AWIN je uložena individuální posloupnost čísel, kterou nelze přiřadit k jednotlivému uživateli a pomocí které je dokumentován partnerský program inzerenta, vydavatele a čas akce uživatele (kliknutí nebo zobrazení). AWIN rovněž shromažďuje informace o koncovém zařízení, z něhož je transakce prováděna, např. o operačním systému a volajícím prohlížeči. Pokud tyto informace obsahují také osobní údaje, je popsané zpracování prováděno na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb u společnosti AWIN podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud si nepřejete, aby se soubory COOKIES ukládaly do vašeho prohlížeče, můžete to provést příslušným nastavením prohlížeče. Ukládání COOKIES můžete v příslušném prohlížeči deaktivovat v části Doplňky/Internetové možnosti, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile je cookie odeslán. Upozorňujeme však, že v takovém případě musíte počítat s omezeným zobrazováním online nabídek a omezeným naváděním uživatele. Soubory COOKIES můžete také kdykoli vymazat. V takovém případě budou informace v nich uložené z vašeho koncového zařízení odstraněny.
Další informace o používání údajů společností AWIN naleznete v prohlášení společnosti o ochraně údajů: https://www.awin.com/de/rechtliches.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsaného postupu pro podání námitky.
- Partnerský program belboon (belboon GmbH)
Účastníme se partnerského programu "belboon" společnosti belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín (dále jen "belboon"). V rámci svých služeb ukládá belboon na koncových zařízeních uživatelů soubory COOKIES za účelem dokumentování transakcí (např. "prodejních příležitostí"), když návštěvník klikne na reklamu s partnerským odkazem. Tyto COOKIES slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování v rámci sítě. Kromě toho společnost belboon používá tzv. sledovací pixely. Ty umožňují vyhodnocovat informace, jako je návštěvnost stránek.
Informace generované soubory COOKIES a sledovacími pixely o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a o poskytování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti belboon a tam ukládány. Společnost belboon tak může mimo jiné rozpoznat, že bylo kliknuto na partnerský odkaz na těchto webových stránkách. společnost belboon může tyto (anonymizované) informace za určitých okolností předat smluvním partnerům, ale údaje jako IP adresa nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.
Pokud informace obsahují také osobní údaje, provádí se popsané zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb se společností belboon v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Další informace o používání údajů společností belboon naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti belboon na adrese https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.
Pokud si přejete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout, nebo zda chcete přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně vyloučit.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.
- RAKUTEN Reklama
Účastníme se partnerského programu "RAKUTEN Advertising" RAKUTEN Marketing France SAS, 92 Rue de Réaumur, 75002 Paříž, Francie (dále jen "RAKUTEN"). V rámci svých služeb ukládá společnost RAKUTEN v zařízeních uživatelů soubory COOKIES za účelem zdokumentování transakcí (např. "prodejních pokynů"), když se návštěvník dostane na naše stránky prostřednictvím reklamního odkazu společnosti RAKUTEN. Tyto soubory COOKIES, které nastavuje společnost RAKUTEN a za které neodpovídáme, slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování v rámci sítě.
Informace generované soubory COOKIES o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a doručování reklamních formátů se přenášejí na server společnosti RAKUTEN a tam se ukládají. Společnost RAKUTEN tak může mimo jiné rozpoznat, že došlo ke kliknutí na partnerský odkaz na této webové stránce. Společnost RAKUTEN může tyto (anonymizované) informace za určitých okolností předat smluvním partnerům, avšak údaje jako IP adresa nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.
Pokud informace obsahují také osobní údaje, je popsané zpracování prováděno na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb se společností RAKUTEN v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud chcete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně. Další informace o této problematice a o ochraně osobních údajů společnosti RAKUTEN naleznete na adrese https://go.RAKUTENadvertising.com/hubfs/Website-Privacy-Policy-English.pdf.
- Partnerský program společnosti Tradedoubler GmbH
Účastníme se partnerského programu společnosti Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Mnichov, Německo (dále jen "Tradedoubler").
Tradedoubler je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, tzv. obchodníkům nebo inzerentům, zobrazovat reklamu, která je obvykle odměňována prostřednictvím provize za kliknutí nebo prodej, na internetových stránkách třetích stran, tj. distribučních partnerů, kteří se také nazývají affiliates nebo publishers. Obchodník poskytuje prostřednictvím partnerské sítě reklamní nosič, tj. reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který následně partner integruje na své vlastní internetové stránky. V této souvislosti jsme na našich webových stránkách umístili reklamu jako odkaz.
Přitom používáme COOKIES od společnosti Tradedoubler, což jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení, abychom mohli sledovat původ objednávek vytvořených prostřednictvím těchto odkazů. Společnost Tradedoubler tak může mimo jiné rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz na našich webových stránkách. Tyto informace jsou potřebné pro zpracování plateb mezi námi a společností Tradedoubler. Pokud informace obsahují také osobní údaje, je popsané zpracování založeno na našem oprávněném finančním zájmu na zpracování provizních plateb se společností Tradedoubler v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Další informace o používání údajů společností Tradedoubler naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tradedoubler na adrese https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.
Pokud si přejete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout nebo zda chcete přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně vyloučit.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.
- Partnerský program Wix
Účastníme se partnerského programu společnosti Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Izrael ("Wix"). V této souvislosti jsme na naše webové stránky umístili reklamy jako odkazy, které vedou na nabídky společnosti Wix. Společnost Wix používá soubory COOKIES, které jsou zpravidla nastaveny na partnerské stránce a za které v tomto ohledu neodpovídáme podle zákona o ochraně osobních údajů. COOKIES jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení, aby bylo možné vysledovat původ objednávek vytvořených prostřednictvím těchto odkazů. Společnost Wix přitom může mimo jiné rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz na našich webových stránkách. Tyto informace jsou nutné pro zpracování plateb mezi námi a společností Wix. Pokud tyto informace obsahují také osobní údaje, je popsané zpracování prováděno na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb se společností Wix v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. V případě, že jsou údaje předávány společnosti Wix v Izraeli, je odpovídající úroveň ochrany údajů zaručena rozhodnutím Evropské komise o odpovídající ochraně. Další informace o ochraně údajů od společnosti Wix můžete získat na následující webové stránce: https://de.wix.com/about/privacy.
- Partnerský program YITH Woocommerce Affiliates
Účastníme se partnerského programu "YITH Woocommerce Affiliates" společnosti Your Inspiration Solutions S.L.U., Calle Valentin Sanz 37,38002, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko ("YITH"). V rámci svých služeb ukládá společnost YITH v koncových zařízeních uživatelů soubory COOKIES, které slouží k dokumentaci transakcí (např. "prodejních příležitostí"), když návštěvník klikne na reklamu s partnerským odkazem. Tyto COOKIES slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování v rámci sítě. Kromě toho může společnost YITH používat tzv. sledovací pixely. Ty umožňují vyhodnocovat informace, jako je návštěvnost stránek.
Informace generované soubory COOKIES a sledovacími pixely o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) a o poskytování reklamních formátů jsou přenášeny na server YITH a tam ukládány. Společnost YITH tak mimo jiné může rozpoznat, že bylo kliknuto na partnerský odkaz na této webové stránce. Společnost YITH může tyto (anonymizované) informace za určitých okolností předat smluvním partnerům, ale údaje jako IP adresa nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.
Pokud informace obsahují také osobní údaje, provádí se popsané zpracování na základě našeho oprávněného finančního zájmu na zpracování provizních plateb u společnosti YITH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Pokud si přejete zablokovat vyhodnocování uživatelského chování prostřednictvím COOKIES, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení COOKIES a mohli se individuálně rozhodnout o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí COOKIES pro určité případy nebo obecně.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

9) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics se službou Google Signals
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Služba Google (Universal) Analytics používá "COOKIES", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.
Tyto webové stránky používají službu Google (Universal) Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. Toto rozšíření znamená, že vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána na server společnosti Google LLC. v USA a tam zkrácena.
Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. V této souvislosti nebude IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google (Universal) Analytics sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Služba Google Analytics také umožňuje vytvářet statistiky s údaji o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek na základě vyhodnocení zájmově orientované reklamy a se zahrnutím informací třetích stran prostřednictvím zvláštní funkce, tzv. "demografických charakteristik". To umožňuje definovat a rozlišovat skupiny uživatelů webových stránek za účelem optimalizovaného zaměření marketingových opatření na cílové skupiny. Záznamy údajů shromážděné prostřednictvím "demografických charakteristik" však nelze přiřadit ke konkrétní osobě.
Veškerá výše popsaná zpracování, zejména nastavení Google Analytics COOKIES pro čtení informací o použitém koncovém zařízení, budou prováděna pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebude služba Google Analytics během vaší návštěvy webových stránek použita.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání provedete tak, že tuto službu deaktivujete v nástroji "Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro používání služby Google Analytics, která ji zavazuje k ochraně údajů návštěvníků našich stránek a k jejich nepředávání třetím stranám. Při předávání údajů z EU do USA se společnost Google odvolává na tzv. standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany údajů v USA.
Další informace o službě Google (Universal) Analytics naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Tyto webové stránky také používají službu Google Signals jako rozšíření služby Google Analytics. Pomocí služby Google Signals můžeme nechat společnost Google vytvářet přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Údaje mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na jakém zařízení proběhla související konverze. V této souvislosti nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě signálů Google. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy", a tím vypnout analýzu napříč zařízeními. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Další informace o signálech Google najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.

10) Funkce webu

10.1 Používání videí na Youtube
Tyto webové stránky používají funkci vkládání na Youtube k zobrazení a přehrávání videí od poskytovatele "Youtube", který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google").
Zde se používá rozšířený režim ochrany dat, který podle poskytovatele spustí ukládání informací o uživateli pouze při přehrávání videa (videí). Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí Youtube, poskytovatel "Youtube" používá ke shromažďování informací o chování uživatele soubory COOKIES. Podle informací od společnosti "Youtube" jsou tyto soubory používány mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšení uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužívání. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje po kliknutí na video přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube. Používání služby YouTube může rovněž vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.
Nezávisle na přehrávání vložených videí je při každém vyvolání této webové stránky navázáno spojení se sítí Google, což může bez našeho vlivu vyvolat další operace zpracování dat.
Veškeré výše popsané zpracování, zejména čtení informací z koncového zařízení používaného prostřednictvím sledovacího pixelu, bude provedeno pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Bez tohoto souhlasu nebudou videa z Youtube během vaší návštěvy stránek použita.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Abyste mohli odvolání provést, deaktivujte tuto službu v "nástroji pro souhlas se soubory cookie", který je k dispozici na webových stránkách, prostřednictvím alternativních možností, které vám budou sděleny na webových stránkách.
Další informace o ochraně údajů na "Youtube" najdete v podmínkách používání služby Youtube na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10.2 Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme také funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda je záznam proveden fyzickou osobou, nebo je zneužit strojovým a automatizovaným zpracováním. Služba zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na určení individuální osobní odpovědnosti na internetu a prevenci zneužívání a spamu. Používání služby Google reCAPTCHA může rovněž zahrnovat předávání osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

11) Nástroje a další

11.1 - Mapy Google
Na našich webových stránkách používáme Mapy Google (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google"). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních (pozemních) map za účelem vizuální prezentace geografických informací. Pomocí této služby se vám zobrazí naše poloha a bude pro vás snazší nás najít.
Při vyvolání podstránek, do kterých je integrována mapa Google Maps, jsou informace o vašem používání našich webových stránek (např. vaše IP adresa) přenášeny na servery společnosti Google a tam uloženy; to může zahrnovat i přenos na servery společnosti Google LLC. v USA. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet existuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako profily používání a vyhodnocuje je. Shromažďování, ukládání a vyhodnocování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu webových stránek Google podle potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google v souvislosti s používáním Map Google, máte také možnost zcela deaktivovat webovou službu Mapy Google vypnutím aplikace JavaScript ve svém prohlížeči. Mapy Google, a tedy ani zobrazení map na těchto webových stránkách, pak nelze používat.
Podmínky používání společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html a další podmínky používání Map Google na adrese https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google najdete na webových stránkách společnosti Google ("Zásady ochrany osobních údajů Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.
- OpenStreetMap
Tyto stránky využívají mapovou službu OpenStreetMap nadace OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Velká Británie, prostřednictvím rozhraní API, aby vám ukázaly polohu naší společnosti a usnadnily vám nás najít.
Aby vám služba mohla poskytovat mapové služby OpenStreetMap, shromažďuje vaši IP adresu při vstupu na stránky a přenáší ji na server OpenStreetMap, kde je uložena.
Toto zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na atraktivní prezentaci našich online nabídek a snadné lokalizaci našich stránek.
Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých dat do OpenStreetMap, máte možnost webovou službu OpenStreetMap zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript v prohlížeči. Službu OpenStreetMap, a tedy ani zobrazení map na těchto webových stránkách, pak nelze používat.
Další informace o ustanoveních OpenStreetMap týkajících se ochrany údajů získáte na této internetové adrese: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

11.2 - "CLEANTALK"

Pro účely zabezpečení používá tato webová stránka plugin "CLEANTALK", službu společnosti Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dále jen "CLEANTALK"). Zásuvný modul chrání webové stránky a související IT infrastrukturu před neoprávněným přístupem třetích stran, kybernetickými útoky a viry a malwarem. CLEANTALK shromažďuje IP adresy uživatelů a případně další údaje o vašem chování na našich webových stránkách (zejména navštívené adresy URL a informace o záhlaví), aby mohl odhalit a zabránit neoprávněným přístupům na stránky a hrozbám. Shromážděné IP adresy jsou přitom porovnávány se seznamem známých útočníků. Pokud je zachycená IP adresa identifikována jako bezpečnostní riziko, může společnost CLEANTALK automaticky zablokovat její přístup na stránky. Takto shromážděné informace se přenášejí na server společnosti Defiant Inc. v USA a tam se ukládají.
Výše popsané zpracování údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu chránit webové stránky před škodlivými kybernetickými útoky a udržovat integritu a bezpečnost struktury a dat.
Společnost Defiant Inc. se odvolává na standardní doložky o ochraně údajů podle čl. 46 věta 2 písm. c DSGVO jako právní základ pro předání údajů do USA.
Pokud mají návštěvníci webových stránek přihlašovací práva, CLEANTALK také nastaví COOKIES (= malé textové soubory) na příslušném koncovém zařízení, které návštěvník používá. Pomocí COOKIES lze vyčíst určité informace o poloze a zařízení, které umožňují posoudit, zda přístup s oprávněním k přihlášení pochází od oprávněné osoby. Současně lze prostřednictvím COOKIES vyhodnotit přístupová práva a uvolnit je prostřednictvím interního firewallu webu podle úrovně oprávnění. V neposlední řadě se COOKIES používají k registraci nepravidelných přístupů správců stránek z nových zařízení nebo nových míst a k upozornění ostatních správců na tuto skutečnost.
Tyto soubory COOKIES se nastavují pouze v případě, že má uživatel přihlašovací práva. CLEANTALK nenastavuje COOKIES pro návštěvníky stránek bez přihlašovacích práv.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány prostřednictvím COOKIES, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na zamezení neoprávněného přístupu k administraci stránek a obraně proti neoprávněnému přístupu správce.
Se společností Defiant Inc. jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů, kterou ji zavazujeme k ochraně údajů návštěvníků stránek a k jejich nepředávání třetím stranám.

12) Práva subjektu údajů

12.1 Platné právní předpisy o ochraně osobních údajů vám přiznávají následující práva subjektu údajů (práva na přístup a zásah) vůči správci s ohledem na zpracování vašich osobních údajů, přičemž se odkazuje na uvedený právní základ pro příslušné předpoklady výkonu:

Právo na informace podle čl. 15 DSGVO;
Právo na opravu podle čl. 16 DSGVO;
Právo na výmaz podle čl. 17 DSGVO;
Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
Právo na informace podle čl. 19 GDPR;
Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
Právo odvolat souhlas udělený podle čl. 7 ODST. 3 GDPR;
Právo podat stížnost podle čl. 77 DSGVO.
12.2 PRÁVO NA NÁMITKU

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINKEM DO BUDOUCNA Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE.
POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT. VYHRAZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ, POKUD PROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚNO ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU MŮŽETE UPLATNIT VÝŠE UVEDENÝM ZPŮSOBEM.

POKUD VYUŽIJETE SVÉHO PRÁVA VZNÉST NÁMITKU, PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

13) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se měří na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a - pokud je to relevantní - navíc na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva).

Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci zákonných nebo kvazizákonných povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, budou tyto údaje po uplynutí lhůt pro uchovávání běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo neexistuje žádný oprávněný zájem z naší strany na jejich dalším uchovávání.

Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO se tyto údaje uchovávají, dokud subjekt údajů nevyužije svého práva vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Při zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO se tyto údaje uchovávají, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 ODST. 2 DSGVO.

Pokud není v dalších informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

HomeKing Store
Logo
Porovnat položky
  • Celkem (0)
Porovnat
0
Silueta nindži Před 9 hodinami

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Nákupní košík