Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern

Personvernerklæring Sveits

Dette er Erklæring om databeskyttelse for brukere og kunder bosatt i Sveits

1) Presentasjon og kontaktinformasjon til den ansvarlige personen

Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen. I det følgende vil vi informere deg om hvordan vi håndterer personopplysningene dine når du bruker nettstedet vårt. I denne sammenhengen er personopplysninger alle opplysninger som kan identifisere deg personlig.

1.2 Den ansvarlige for databehandlingen på dette nettstedet i henhold til den sveitsiske personvernloven (DSG) er


Tlf: +41 43 5089 126, e-post: shop@ inchealth.ch.

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger.

Datainnsamling når du besøker nettstedet vårt

Når du bare bruker nettstedet vårt til informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte overfører informasjon til oss, samler vi bare inn data som nettleseren din overfører til serveren vår (såkalte "serverloggfiler"). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne vise nettstedet for deg:

 • Vår besøkte nettside
 • Dato og klokkeslett på tidspunktet for tilgangen
 • Datamengde sendt i byte
 • Kilde/referanse som du kom til siden fra
 • Nettleser brukt
 • Operativsystem som brukes
 • - Brukt IP-adresse (hvis aktuelt: i anonymisert form)

Opplysningene blir ikke videreformidlet eller brukt på noen annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å kontrollere serverloggfilene i ettertid hvis det foreligger konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. bestillinger eller forespørsler til den behandlingsansvarlige). Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse på strengen "https://" og låsesymbolet i nettleserlinjen.

Informasjonskapsler

For å gjøre det mer attraktivt å besøke nettstedet vårt og for å gjøre det mulig å bruke visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler på ulike sider. Dette er små tekstfiler som lagres på terminalenheten din.

Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes etter at nettleserøkten er avsluttet, dvs. etter at du lukker nettleseren (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på terminalenheten din og gjør det mulig for oss eller våre samarbeidspartnere (tredjeparts informasjonskapsler) å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (permanente informasjonskapsler).

Hvis det settes informasjonskapsler, samler de inn og behandler visse brukeropplysninger som nettleser- og posisjonsdata og IP-adresseverdier i et individuelt omfang. Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt tidsperiode, som kan variere avhengig av informasjonskapselen.

I noen tilfeller brukes informasjonskapsler for å forenkle bestillingsprosessen ved å lagre innstillinger (f.eks. for å huske innholdet i en virtuell handlekurv ved et senere besøk på nettstedet).

Vi kan samarbeide med reklamepartnere som hjelper oss med å gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg. I den forbindelse lagres også informasjonskapsler fra samarbeidspartnere på harddisken din når du besøker nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Hvis vi samarbeider med nevnte reklamepartnere, vil du bli informert individuelt og separat om bruken av slike informasjonskapsler og omfanget av informasjonen som samles inn i hvert enkelt tilfelle i avsnittene nedenfor.

Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og kan bestemme individuelt om du aksepterer dem, eller du kan utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Det er forskjellig fra nettleser til nettleser hvordan den håndterer innstillingene for informasjonskapsler. Dette er beskrevet i hjelpemenyen i hver nettleser, som forklarer hvordan du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Du finner disse for de respektive nettleserne under følgende lenker:

Microsoft Edge
Firefox
Krom
Safari
Opera

Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på nettstedet vårt være begrenset.

Kontakt oss

Når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), samles det inn personopplysninger. Hvilke opplysninger som samles inn i forbindelse med et kontaktskjema, fremgår av det aktuelle kontaktskjemaet. Disse opplysningene lagres og brukes utelukkende for å besvare forespørselen din eller for å kontakte deg og den tilhørende tekniske administrasjonen. Opplysningene dine slettes etter at forespørselen din er behandlet. Dette er tilfellet når omstendighetene tilsier at den aktuelle saken er endelig avklart, og forutsatt at det ikke foreligger noen lovbestemt oppbevaringsplikt.

Databehandling ved åpning av en kundekonto og for kontraktsbehandling

Personopplysninger samles inn og behandles hvis du oppgir dem til oss i forbindelse med gjennomføring av en kontrakt eller når du åpner en kundekonto. Hvilke opplysninger som samles inn, fremgår av de respektive inndataskjemaene. Du kan når som helst slette kundekontoen din ved å sende en melding til adressen vår. Vi lagrer og bruker opplysningene du oppgir, med det formål å gjennomføre kontrakten.

Etter at kundekontoen din er slettet, vil opplysningene dine bli sperret med hensyn til skatte- og handelsrettslige oppbevaringsperioder og slettet etter utløpet av disse periodene, med mindre vi kan påvise en overordnet interesse for videre behandling i henhold til art. 31 nr. 2 DSG eller en rettslig begrunnelse. 31 nr. 2 DSG eller en rettslig begrunnelse.

Kommentarfunksjon

Innenfor rammen av kommentarfunksjonen på dette nettstedet vil, i tillegg til kommentaren din, informasjon om tidspunktet for opprettelsen av kommentaren og kommentarnavnet du har valgt, bli lagret og publisert på nettstedet.

I tillegg vil IP-adressen din bli logget og lagret. Lagringen av IP-adressen skjer av sikkerhetshensyn og i tilfelle vedkommende skulle krenke rettighetene til tredjeparter ved å legge ut en kommentar eller legge ut ulovlig innhold.

Vi trenger e-postadressen din for å kunne kontakte deg hvis en tredjepart har innvendinger mot at innholdet du har publisert er ulovlig. Vi forbeholder oss retten til å slette kommentarer som tredjeparter mener er ulovlige.

Bruk av opplysningene dine til direkte reklame

Påmelding til vårt nyhetsbrev på e-post

Ved å oppgi personopplysningene dine samtykker du til at vi kan bruke dem til å sende deg nyhetsbrev. Vi lagrer IP-adressen din som er oppgitt av Internett-leverandøren din, samt dato og klokkeslett for registreringen, for å kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt.

Opplysningene vi samler inn når du registrerer deg for nyhetsbrevet, brukes utelukkende til annonsering i nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken i nyhetsbrevet eller ved å sende oss en melding om dette.

Etter at du har meldt deg av, slettes e-postadressen din umiddelbart fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet vårt, med mindre vi kan påvise en overordnet interesse for videre behandling i henhold til art. 31 nr. 2 DSG eller en begrunnelse i henhold til loven. 31 nr. 2 DSG eller en begrunnelse i henhold til loven.

Sende nyhetsbrev på e-post til eksisterende kunder

Hvis du har oppgitt e-postadressen din i forbindelse med kjøp av varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til regelmessig å sende deg tilbud på e-post om lignende varer eller tjenester som du allerede har kjøpt i vårt sortiment. Vi trenger ikke å innhente ditt separate samtykke til dette.

I denne forbindelse utføres databehandlingen utelukkende på grunnlag av vår berettigede interesse i personlig tilpasset direkte reklame. Hvis du i utgangspunktet har motsatt deg at vi bruker e-postadressen din til dette formålet, vil vi ikke sende deg noen e-poster.

Du har rett til når som helst å motsette deg bruken av e-postadressen din til det nevnte reklameformålet med virkning for fremtiden ved å gi beskjed til den ansvarlige personen som er nevnt innledningsvis. Dette vil kun medføre overføringskostnader for deg i henhold til grunntakstene. Etter at vi har mottatt innsigelsen din, vil bruken av e-postadressen din til reklameformål opphøre umiddelbart.

Databehandling for ordrebehandling

8.1 Personopplysningene vi samler inn, vil bli videreformidlet til transportselskapet som har fått oppdraget med leveransen som en del av kontraktsbehandlingen, i den grad dette er nødvendig for levering av varene. Vi videreformidler betalingsopplysningene dine til den kredittinstitusjonen som har fått oppdraget som en del av betalingsformidlingen, i den grad dette er nødvendig for betalingsformidlingen. Hvis vi bruker leverandører av betalingstjenester, informerer vi deg eksplisitt om dette nedenfor.

8.2 Bruk av spesialtjenesteleverandører for ordrebehandling og -håndtering

AMAZON

Ordrebehandlingen utføres av tjenesteleverandøren "Amazon" (Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) innenfor rammen av "Fulfillment by Amazon".

Personopplysningene dine vil bli overført til Amazon utelukkende med det formål å behandle den elektroniske bestillingen. Opplysningene vil bare bli gitt videre i den grad det er nødvendig for å behandle bestillingen.

Du finner mer informasjon om databeskyttelse hos Amazon og Amazons databeskyttelseserklæring på følgende lenke: Amazons databeskyttelse.

DHL OPPFYLLELSE

Ordrebehandlingen utføres av tjenesteleverandøren DHL Home Delivery (DHL Logistics (Schweiz) AG, Pumpwerkstrasse 51, 8105 Regensdorf) innenfor rammen av "Shipping by DHL Fulfillment".

Personopplysningene dine vil bli overført til DHL Fulfillment utelukkende med det formål å behandle nettbestillingen.

Bruk av betalingstjenesteleverandører (betalingstjenester)

AMAZON PAY

Hvis du velger betalingsmåten "Amazon Pay", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (heretter: "Amazon Payments"), som vi videreformidler informasjonen du oppga under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din.

Opplysningene dine vil bare bli gitt videre for betalingsbehandling hos betalingsleverandøren Amazon Payments og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet.

Du kan få mer informasjon om databeskyttelsesbestemmelsene til Amazon Payments på følgende internettadresse: Betalinger fra Amazon.

KLARNA

Hvis du velger betalingsmåten "Klarna kontokjøp" eller (hvis tilbudt) betalingsmåten "Klarna avbetalingskjøp", vil betalingen bli behandlet av Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter "Klarna").

For at betalingen skal kunne gjennomføres, vil personopplysningene dine (for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og IP-adresse) samt opplysninger knyttet til bestillingen (f.eks. fakturabeløp, artikkel, leveringstype) bli overført til Klarna med det formål å kontrollere identiteten og kredittverdigheten din, forutsatt at du uttrykkelig har samtykket til dette under bestillingsprosessen.

Du kan finne ut hvilke kredittopplysningsbyråer opplysningene dine kan bli videresendt til her: Kredittvurderingsbyråer.

Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). Hvis scoreverdier er inkludert i resultatet av kredittopplysningen, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene inkluderer, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger.

Klarna bruker den mottatte informasjonen om den statistiske sannsynligheten for betalingsmislighold til en avveid beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av avtaleforholdet.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige eller til Klarna. Klarna kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å gjennomføre betalinger i henhold til avtalen.

Personopplysningene dine vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernforskrifter.

Du finner mer informasjon om Klarnas håndtering av personopplysninger i: Klarnas personvernerklæring.

SOFORT

En eller flere online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelig på dette nettstedet: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren.

I så fall vil opplysningene dine bare bli gitt videre for å kunne behandle betalingen med leverandøren, og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet.

STRIPE

Hvis du velger en betalingsmåte fra betalingstjenesteleverandøren Stripe, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, som vi videreformidler informasjonen du oppga under bestillingsprosessen, sammen med informasjon om bestillingen din (navn, adresse, kontonummer, bankkode, eventuelt kredittkortnummer, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer).

Opplysningene dine vil bare bli gitt videre med det formål å behandle betalinger med betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd. og bare i den grad det er nødvendig for dette formålet. Du finner mer informasjon her: Stripes databeskyttelse.

Nettanalysetjenester

Google (Universal) Analytics

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) overføres til og lagres av Google på servere i USA.

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics utelukkende med utvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer anonymisering av IP-adressen ved å forkorte den og utelukker direkte personlig referanse. Utvidelsen betyr at IP-adressen din forkortes på forhånd av Google i medlemsstatene i Den europeiske union eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen overføres til en Google LLC.server i USA og forkortes der.

I disse unntakstilfellene utføres denne behandlingen på grunnlag av vår berettigede interesse i statistisk analyse av brukeratferd for optimaliserings- og markedsføringsformål.

Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedaktivitet og levere andre tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. I denne sammenheng vil IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google (Universal) Analytics, ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å stille inn nettleseren din deretter. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut.

I tillegg kan du forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig her: Nettleser-plugin.

Som et alternativ til nettleser-plugin-modulen eller i nettlesere på mobile enheter kan du klikke på følgende lenke for å angi en opt-out-informasjonskapsel som forhindrer Google Analytics fra å samle inn data på dette nettstedet i fremtiden (denne opt-out-informasjonskapselen fungerer bare i denne nettleseren og bare for dette domenet.

Hvis du sletter informasjonskapslene dine i denne nettleseren, må du klikke på denne lenken på nytt: <a onclick="”alert(‘Google" analytics has been disabled’); “href="”javascript:gaOptout()”">Deaktiver Google Analytics</a>.

Ytterligere informasjon: Google (Universal) Analytics.

Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google, som sikrer beskyttelse av opplysningene til de besøkende på nettstedet vårt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

For overføring av data til USA henviser leverandøren til standard kontraktsklausuler fra den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC), som er ment å sikre overholdelse av det sveitsiske databeskyttelsesnivået.

Google Analytics 4

Google Analytics 4

Dette nettstedet bruker Google Analytics 4, en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet vårt.

Google Analytics 4 bruker som standard ikke informasjonskapsler når du besøker nettstedet, med mindre du uttrykkelig samtykker til dette. I stedet samles det inn og behandles informasjon om brukeratferden din ved hjelp av såkalte pings (små datapakker som sendes til verten på en sluttapparat). Omfanget av denne informasjonen inkluderer også IP-adressen din, som imidlertid forkortes av Google med de siste sifrene for å utelukke en direkte personreferanse.

Informasjonen overføres til Googles servere og behandles der. Dette kan også innebære overføring til Google LLC, som er basert i USA.

Google bruker informasjonen som samles inn på våre vegne til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om aktivitet på nettstedet for oss og til å levere andre tjenester knyttet til bruk av nettstedet og Internett. IP-adressen som overføres og forkortes av nettleseren din som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data. Opplysningene som samles inn i forbindelse med bruk av Google Analytics 4, lagres i to måneder og slettes deretter.

All behandling som er beskrevet ovenfor, inkludert overføring av data gjennom "pings" og eventuell innstilling av Google Analytics-informasjonskapsler, vil bare finne sted hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette.

Uten ditt samtykke vil Google Analytics 4 ikke bli brukt under ditt besøk på nettstedet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden. For å utøve din rett til å tilbakekalle samtykket må du deaktivere denne tjenesten via "Cookie Consent Tool" på nettstedet.

Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google, som sikrer beskyttelse av opplysningene til de besøkende på nettstedet vårt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

Ytterligere juridisk informasjon: Google Analytics 4 og her.

Demografiske kjennetegn

Google Analytics 4 bruker den spesielle funksjonen "demografiske egenskaper" og kan bruke denne til å lage statistikk som sier noe om alder, kjønn og interesser til besøkende på nettstedet. Dette gjøres ved å analysere reklame og informasjon fra tredjepartsleverandører. Dette gjør det mulig å identifisere målgrupper for markedsføringsaktiviteter. De innsamlede opplysningene kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person og slettes etter to måneders lagring.

Google-signaler

Som en utvidelse av Google Analytics 4 kan Google Signals brukes på dette nettstedet for å generere rapporter på tvers av enheter. Hvis du har aktivert personlig tilpassede annonser og koblet enhetene dine til Google-kontoen din, kan Google, med forbehold om ditt samtykke til å bruke Google Analytics, analysere bruksatferden din på tvers av enheter og opprette databasemodeller, inkludert konverteringer på tvers av enheter.

Vi mottar ingen personopplysninger fra Google, kun statistikk. Hvis du ønsker å stoppe analysen på tvers av enheter, kan du deaktivere funksjonen for personlig tilpasset annonsering i innstillingene på Google-kontoen din.

Følg instruksjonene på denne siden for å gjøre dette: Funksjon for personlig tilpasset annonsering.

Du finner mer informasjon om Google Signals på følgende lenke: Google-signaler.

Bruker-ID-er

Som en utvidelse av Google Analytics 4 kan funksjonen "UserIDs" brukes på dette nettstedet. Hvis du har samtykket til bruk av Google Analytics 4, oppretter en konto på dette nettstedet og logger inn med denne kontoen på forskjellige enheter, kan aktivitetene dine, inkludert konverteringer, analyseres på tvers av enheter.

For overføring av data til USA påberoper leverandøren seg standard kontraktsklausuler fra den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC), som er ment å sikre overholdelse av det sveitsiske databeskyttelsesnivået.

Verktøy og annet

Google reCAPTCHA

På dette nettstedet bruker vi også reCAPTCHA-funksjonen til Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funksjonen brukes først og fremst til å skille mellom om en oppføring er gjort av en fysisk person eller misbrukes av maskinell og automatisert behandling.

Tjenesten omfatter sending av IP-adressen og eventuelle andre data som Google krever for reCAPTCHA-tjenesten til Google. Bruken av Google reCAPTCHA kan også innebære overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA.

Vi har inngått en ordrebehandlingskontrakt med leverandøren, som beskytter opplysningene til de besøkende på nettstedet vårt og forbyr overføring til tredjeparter.

For overføring av data til USA henviser leverandøren til standard kontraktsklausuler fra den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC), som er ment å sikre overholdelse av det sveitsiske databeskyttelsesnivået.

Mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles personvernerklæring finner du på: Googles retningslinjer.

Google Web Fonts

Dette nettstedet bruker såkalte nettfonter levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") for enhetlig visning av fonter. Når du åpner en side, laster nettleseren din inn de nødvendige nettfontene i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og fonter på riktig måte.

For dette formålet må nettleseren du bruker opprette en forbindelse til Googles servere, noe som også kan innebære overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC. i USA. Dette gjør det mulig for Google å vite at nettstedet vårt har blitt besøkt via din IP-adresse. Google Web Fonts brukes for å sikre en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre online-tilbud. Hvis nettleseren din ikke støtter webfonter, brukes en standard skrifttype på datamaskinen din.

For overføring av data til USA henviser leverandøren til standard kontraktsklausuler fra den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC), som er ment å sikre overholdelse av det sveitsiske databeskyttelsesnivået.

Mer informasjon om Google Web Fonts finner du på: Google-utviklere og Googles retningslinjer.

Monotype Web Fonts

Dette nettstedet bruker såkalte webfonter for enhetlig visning av skrifttyper, som leveres av Monotype Imaging Holdings Inc. 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Når du åpner en side, laster nettleseren din inn de nødvendige nettfontene i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og fonter på riktig måte.

For dette formålet må nettleseren du bruker, koble seg til Monotypes servere. Dette informerer Monotype om at nettstedet vårt har blitt besøkt via din IP-adresse. Monotype Web Fonts brukes for å sikre en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre online-tilbud. Hvis nettleseren din ikke støtter webfonter, vil en standardfont bli brukt av datamaskinen din.

For overføring av data til USA henviser leverandøren til standard kontraktsklausuler fra den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC), som er ment å sikre overholdelse av det sveitsiske databeskyttelsesnivået.

Ytterligere informasjon: Monotype Web Fonts og Monotypes retningslinjer for personvern.

Den registrertes rettigheter

Gjeldende personvernlovgivning gir deg følgende rettigheter (rett til informasjon og inngripen) overfor den behandlingsansvarlige med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, og det henvises til det angitte rettsgrunnlaget for de respektive forutsetningene for å utøve disse rettighetene:

 • Rett til informasjon i henhold til Art. 25 DSG
 • - Rett til utlevering eller overføring av data i henhold til Art. 28 DSG
 • - Rett til retting i henhold til art. 32 avsn. 1 DSG

Varighet av lagring av personopplysninger

Varigheten av oppbevaring av personopplysninger bestemmes på grunnlag av det respektive rettslige grunnlaget, formålet med behandlingen og - hvis relevant - i tillegg på grunnlag av den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. oppbevaringsperioder i henhold til ufravikelig lov).

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av eksplisitt samtykke, vil de aktuelle opplysningene bli lagret til du trekker tilbake samtykket.

Hvis det finnes lovbestemte oppbevaringsperioder for data, vil disse dataene bli oppbevart i den perioden som er fastsatt i loven. Ellers vil personopplysningene bli behandlet så lenge du ikke uttrykkelig forbyr behandling, med mindre vi kan påvise en overordnet interesse for videre behandling i henhold til art. 31 nr. 2 FADP eller en begrunnelse i henhold til loven. 31 nr. 2 FADP eller en begrunnelse i henhold til loven.

Personvernerklæring Europa

Denne personvernerklæringen gjelder for brukere og kunder bosatt i Europa.

Informasjon om innsamling av personopplysninger og kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige

1.1 Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for din interesse. På de følgende sidene informerer vi deg om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig.

1.2 Behandlingsansvarlig for databehandlingen på dette nettstedet, i henhold til personvernforordningen (GDPR), er


Tlf: +41 43 5089 126, e-post: shop@ inchealth.ch.

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysningene.

Datainnsamling når du besøker nettstedet vårt

2.1 Når du bruker nettstedet vårt kun til informasjon, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn data som nettleseren din overfører til serveren vår (såkalte "serverloggfiler"). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger som er teknisk nødvendige for at vi skal kunne vise deg nettstedet:

 • Vår besøkte nettside
 • Dato og klokkeslett ved tilgangsøyeblikket
 • Datamengde sendt i byte
 • Kilde/referanse som du kom til siden fraNettleser brukt
 • Operativsystem som brukes
 • - IP-adresse brukt (hvis aktuelt: i anonymisert form)

Databehandlingen utføres i samsvar med art. 6 (1) bokstav f i GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Opplysningene vil ikke bli videreformidlet eller brukt på noen annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å kontrollere serverloggfilene i ettertid hvis det foreligger konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

2.2 Dette nettstedet bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. bestillinger eller henvendelser til den behandlingsansvarlige). Du kjenner igjen en kryptert forbindelse på tegnstrengen https:// og låsesymbolet i nettleserlinjen.

Informasjonskapsler

For å gjøre besøket ditt på nettstedet vårt mer attraktivt og for å gjøre det mulig å bruke visse funksjoner, bruker vi informasjonskapsler, dvs. små tekstfiler som lagres på sluttapparatet ditt. I noen tilfeller slettes disse informasjonskapslene automatisk etter at nettleseren lukkes (såkalte "session cookies"), i andre tilfeller forblir disse informasjonskapslene på enheten din over lengre tid og gjør det mulig å lagre sideinnstillinger (såkalte "persistent cookies"). I sistnevnte tilfelle kan du finne varigheten av lagringen i oversikten over innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din.

Hvis personopplysninger også behandles av individuelle informasjonskapsler som er satt av oss, utføres behandlingen enten i samsvar med art. 6 (1) bokstav b i GDPR for å oppfylle kontrakten, i samsvar med art. 6 (1) punkt a GDPR i tilfelle samtykke er gitt eller i samsvar med Art. 6 (1) bokstav f i GDPR for å ivareta våre berettigede interesser i best mulig funksjonalitet på nettstedet samt en kundevennlig og effektiv utforming av sidebesøket.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler, og du kan bestemme individuelt om du vil akseptere dem eller ekskludere aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt.

Vær oppmerksom på at funksjonaliteten på nettstedet vårt kan være begrenset hvis du ikke godtar informasjonskapsler.

Kontakt oss

Når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), samles det inn personopplysninger. Hvilke opplysninger som samles inn i forbindelse med et kontaktskjema, fremgår av det aktuelle kontaktskjemaet. Disse opplysningene lagres og brukes utelukkende for å svare på forespørselen din eller for å opprette kontakt og for den tilhørende tekniske administrasjonen.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger er vår berettigede interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med art. 6 (1) bokstav f i GDPR. Hvis kontakten din er rettet mot å inngå en kontrakt, er det rettslige grunnlaget for behandlingen i tillegg art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Opplysningene dine vil bli slettet etter at henvendelsen din er ferdigbehandlet; dette er tilfelle hvis det kan utledes av omstendighetene at de aktuelle fakta er endelig avklart, forutsatt at det ikke foreligger noen lovbestemte lagringsforpliktelser som tilsier noe annet.

Data Bearbeiding Når du åpner en kundekonto og for kontraktsbehandling

I henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR vil personopplysninger fortsatt bli samlet inn og behandlet i den grad det er nødvendig i hvert enkelt tilfelle hvis du gir oss disse opplysningene når du åpner en kundekonto. Opplysningene som er nødvendige for å åpne en konto, finner du i inndatamasken i det aktuelle skjemaet på nettstedet vårt.

Du kan når som helst slette kundekontoen din ved å sende en melding til ovennevnte adresse til den ansvarlige personen. Etter at du har slettet kundekontoen din, vil opplysningene dine bli slettet, forutsatt at alle kontrakter som er inngått via den, er ferdigbehandlet, at ingen lovbestemte oppbevaringsperioder er i strid med loven og at vi ikke har noen berettiget interesse i fortsatt lagring.

Kommentar Funksjon

I forbindelse med kommentarfunksjonen på dette nettstedet lagres og publiseres, i tillegg til din kommentar, informasjon om tidspunktet for skriving av kommentaren og navnet på kommentatoren du har valgt.

I tillegg logges og lagres IP-adressen din. Denne IP-adressen lagres av sikkerhetsgrunner, i tilfelle vedkommende skulle krenke rettighetene til tredjeparter eller legge ut ulovlig innhold ved å sende inn en kommentar.

Vi trenger e-postadressen din for å kunne kontakte deg hvis en tredjepart skulle innvende at innholdet du har publisert er ulovlig. Det rettslige grunnlaget for lagringen av opplysningene dine er art. 6 (1) bokstav b og f i GDPR. Vi forbeholder oss retten til å slette kommentarer som tredjeparter mener er ulovlige.

Bruk av kundedata til direkte reklame

Abonner på vårt nyhetsbrev på e-post

Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, vil vi regelmessig sende deg informasjon om våre tilbud. De eneste obligatoriske opplysningene for å sende nyhetsbrevet er e-postadressen din. Det er frivillig å oppgi ytterligere opplysninger, og disse vil bli brukt til å adressere deg personlig.

Vi bruker den såkalte "double opt-in"-prosedyren for utsendelse av nyhetsbrev. Det betyr at vi først sender deg et nyhetsbrev på e-post når du uttrykkelig har bekreftet at du samtykker til å motta nyhetsbrev. Deretter sender vi deg en bekreftelses-e-post der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet i fremtiden ved å klikke på en lenke.

Ved å aktivere bekreftelseslenken gir du oss ditt samtykke til bruk av personopplysningene dine i henhold til Art. 6 (1) bokstav a i personvernforordningen. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen som oppgis av Internett-leverandøren din, samt dato og klokkeslett for registreringen, for å kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt.

Opplysningene som vi samler inn når du registrerer deg for nyhetsbrevet, brukes utelukkende til markedsføringsformål via nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken som er oppgitt for dette formålet i nyhetsbrevet, eller ved å sende en melding til den ansvarlige personen som er nevnt innledningsvis.

Etter at du har meldt deg av, slettes e-postadressen din umiddelbart fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene dine, eller vi forbeholder oss retten til en mer omfattende bruk av opplysningene dine som er tillatt ved lov og som vi informerer deg om i denne erklæringen.

Sende nyhetsbrevet til eksisterende kunder

Hvis du har oppgitt e-postadressen din i forbindelse med kjøp av produkter, forbeholder vi oss retten til regelmessig å sende deg tilbud om lignende produkter som du allerede har kjøpt via e-post. I henhold til § 7 (3) i den tyske loven mot urettferdig konkurranse trenger vi ikke å innhente særskilt samtykke fra deg.

I denne forbindelse utføres databehandlingen utelukkende på grunnlag av vår berettigede interesse i personlig tilpasset direkte reklame i henhold til art. 6 (1) bokstav f i GDPR. Hvis du i utgangspunktet har motsatt deg bruk av e-postadressen din til dette formålet, vil vi ikke sende deg en e-post.

Du har når som helst rett til å motsette deg fremtidig bruk av e-postadressen din til det nevnte reklameformålet ved å gi beskjed til den behandlingsansvarlige som er nevnt i begynnelsen av dette dokumentet. I denne forbindelse må du bare betale overføringskostnadene i henhold til grunntakstene. Ved mottak av din innsigelse vil bruken av e-postadressen din til reklameformål opphøre umiddelbart.

Varsel via e-post om lagertilgjengelighet

Hvis nettbutikken vår har mulighet til å informere deg via e-post om når utvalgte, midlertidig utilgjengelige varer er tilgjengelige, kan du abonnere på vår e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet.

Hvis du registrerer deg for vår e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet, vil vi sende deg en engangsmelding på e-post om tilgjengeligheten av artikkelen du har valgt. Den eneste obligatoriske informasjonen som trengs for å sende denne meldingen, er e-postadressen din. Det er frivillig å oppgi ytterligere opplysninger, og de brukes hvis det er nødvendig for å kunne henvende seg til deg personlig.

Vi bruker den såkalte "double opt-in"-prosedyren når vi sender denne meldingen. Det betyr at vi bare sender deg et slikt varsel etter at du uttrykkelig har bekreftet at du godtar å motta en slik melding. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post der du blir bedt om å klikke på en lenke for å bekrefte at du ønsker å motta en slik melding.

Når du aktiverer bekreftelseslenken, samtykker du til bruk av personopplysningene dine i henhold til Art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Når du registrerer deg for vår e-postvarslingstjeneste for produkttilgjengelighet, lagrer vi IP-adressen din slik den er registrert av internettleverandøren (ISP) samt dato og klokkeslett for registreringen for å kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt.

Opplysningene vi samler inn når du registrerer deg for vår e-postvarslingstjeneste om tilgjengeligheten av varer, brukes utelukkende til å informere deg om tilgjengeligheten av en bestemt vare i nettbutikken vår.

Du kan når som helst avbryte e-postvarslingstjenesten for varetilgjengelighet ved å sende en melding til den behandlingsansvarlige som er nevnt innledningsvis.

Etter at du har meldt deg av, slettes e-postadressen din umiddelbart fra vår distribusjonsliste, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene dine eller vi forbeholder oss retten til å bruke opplysningene dine videre i samsvar med loven som vi informerer deg om i denne erklæringen.

Behandling av opplysninger i forbindelse med ordrehåndtering

 • I den grad det er nødvendig for å oppfylle kontrakten for leverings- og betalingsformål, vil personopplysningene som vi har samlet inn, bli videreformidlet til det bestilte transportselskapet og den bestilte kredittinstitusjonen i samsvar med Art. 6 (1) bokstav b i GDPR.
 • Hvis vi skylder deg oppdateringer for varer med digitale elementer eller for digitale produkter på grunnlag av en tilsvarende kontrakt, behandler vi kontaktopplysningene (navn, adresse, e-postadresse) som du oppga da du bestilte, for å informere deg personlig ved hjelp av egnede kommunikasjonsmidler (f.eks. per post eller e-post) om kommende oppdateringer innen det lovbestemte tidsrommet innenfor rammen av vår lovbestemte informasjonsplikt i henhold til art. 6 (1) lit. c GDPR. 6 (1) bokstav c i GDPR.
 • Kontaktopplysningene dine vil kun bli brukt til å informere deg om oppdateringer som vi skylder deg, og vil bare bli behandlet av oss til dette formålet i den grad det er nødvendig for den respektive informasjonen.
 • For å behandle bestillingen din samarbeider vi også med følgende tjenesteleverandør(er), som helt eller delvis støtter oss i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Visse personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i henhold til følgende informasjon.

8.2 Videresending av personopplysninger til leverandører av frakttjenester

Deutsche Post

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene med det formål å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen. Ellers gir vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen videre til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b GDPR. 6 (1) bokstav b i GDPR.

Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er forhåndskoordinering av leveringsdatoen med leverandøren eller leveringsmeldingen ikke mulig.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

DHL

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

DHL Express

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Tyskland

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

DPD

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

FedEx

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

GLS

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

HERMES

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

Post CH

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: Schweizerische Post AG, Schweiz, Wankdorfallee 4, 3030 Bern.

Vi gir e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt videre til leverandøren før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers gir vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen videre til leverandøren med henblikk på levering. Disse opplysningene vil bare bli gitt videre hvis det er nødvendig for levering av varene. I slike tilfeller er det ikke mulig å koordinere leveringsdato med leverandøren på forhånd eller varsle om levering.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

Ved overføring av data til leverandørens lokasjon garanteres et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse gjennom en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Poste Italiane

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Roma, Italia.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

PostNL

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: Koninklijke post NL BV, Waldorpstraat 3, 2521CA Haag, Nederland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

SCHENKER

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: Schenker Deutschland AG, Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

TNT

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: TNT Express GmbH, Haberstraße 2, 53842 Troisdorf, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

UPS

Vi bruker følgende leverandør som leverandør av transporttjenester: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland.

Vi videreformidler e-postadressen og/eller telefonnummeret ditt til leverandøren i henhold til Art. 6 (1) bokstav a GDPR før levering av varene for å koordinere en leveringsdato eller for å varsle om levering, hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i bestillingsprosessen.

Ellers videreformidler vi kun navnet på mottakeren og leveringsadressen til leverandøren med henblikk på levering i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. Overføringen skjer bare i den grad det er nødvendig for levering av varene. I dette tilfellet er det ikke mulig på forhånd å koordinere leveringsdatoen med leverandøren eller å kunngjøre leveringen.

Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden overfor den ansvarlige personen nevnt ovenfor eller overfor leverandøren.

Bruk av leverandører av betalingstjenester

AMAZON PAY

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen med leverandøren og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet.

GOOGLE PAY

Hvis du velger betalingsmåten "Google Pay" fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), gjennomføres betalingen via "Google Pay"-applikasjonen på din mobile enhet som kjører minst Android 4.4 ("KitKat") og som har en NFC-funksjon, ved å belaste et betalingskort som er deponert hos Google Pay eller et betalingssystem som er verifisert der (f.eks. PayPal).

For å frigjøre en betaling via Google Pay på mer enn 25,- € kreves det at du på forhånd har låst opp mobilenheten din med det aktuelle verifikasjonstiltaket (f.eks. ansiktsgjenkjenning, passord, fingeravtrykk eller mønster).

I forbindelse med betalingsbehandlingen vil informasjonen du oppgir under bestillingsprosessen, sammen med informasjonen om bestillingen din, bli videresendt til Google. Google overfører deretter betalingsinformasjonen din som er lagret i Google Pay i form av et unikt transaksjonsnummer til kildenettstedet, som brukes til å verifisere en betaling.

Dette transaksjonsnummeret inneholder ingen informasjon om de reelle betalingsdataene for betalingsmiddelet ditt som er deponert hos Google Pay, men opprettes og overføres som et unikt gyldig numerisk token. For alle transaksjoner via Google Pay fungerer Google kun som et mellomledd for å behandle betalingstransaksjonen.

Transaksjonen utføres utelukkende i forholdet mellom brukeren og kildenettstedet ved å belaste betalingsmiddelet som er deponert med Google Pay.

Hvis personopplysninger behandles i de beskrevne overføringene, utføres behandlingen utelukkende med det formål å behandle betalinger i samsvar med art. 6 para. 1 bokstav b i GDPR.

Google forbeholder seg retten til å samle inn, lagre og evaluere visse transaksjonsspesifikke opplysninger for hver transaksjon som gjøres via Google Pay. Dette inkluderer dato, klokkeslett og beløp for transaksjonen, forhandlerens beliggenhet og beskrivelse, en beskrivelse fra forhandleren av varene eller tjenestene som er kjøpt, bilder som du har knyttet til transaksjonen, navn og e-postadresse til selger og kjøper eller avsender og mottaker, betalingsmåten som er brukt, din beskrivelse av årsaken til transaksjonen og, hvis aktuelt, tilbudet som er knyttet til transaksjonen.

I henhold til Google utføres denne behandlingen utelukkende i samsvar med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grunnlag av den berettigede interessen i korrekt regnskapsføring, verifisering av transaksjonsdata og optimalisering og vedlikehold av funksjonaliteten til Google Pay-tjenesten.

Google forbeholder seg også retten til å kombinere de behandlede transaksjonsdataene med annen informasjon som samles inn og lagres av Google ved bruk av andre Google-tjenester.

Vilkår for bruk av Google Pay
Personvern hos Google Pay

KLARNA

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen med leverandøren og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet.

Når du velger en betalingsmåte som leverandøren benytter for forskuddsbetaling (f.eks. fakturakjøp, avbetalingskjøp eller autogiro), blir du også bedt om å oppgi visse personopplysninger (for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, eventuelt opplysninger om alternative betalingsmåter) under bestillingsprosessen.

For å ivareta vår berettigede interesse i å fastslå våre kunders betalingsdyktighet gir vi disse opplysningene videre til leverandøren med det formål å foreta en kredittsjekk i henhold til Art. 6 (1) bokstav f i GDPR. På grunnlag av personopplysningene du har oppgitt, samt ytterligere data (f.eks. handlekurv, fakturasum, ordrehistorikk, betalingshistorikk), kontrollerer leverandøren om betalingsalternativet du har valgt, kan innvilges med hensyn til betalings- og/eller inkassorisiko.

I tillegg til interne leverandørkriterier kan også identitets- og kredittverdighetsinformasjon fra følgende kredittbyråer inngå i beslutningsprosessen som en del av søknadsgjennomgangen i samsvar med Art. 6 (1) bokstav f i GDPR:

Klarnas juridiske vilkår

Kredittopplysningen kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier inngår i resultatet av kredittopplysningen, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene omfatter, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger.

Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen av opplysningene dine ved å sende en melding til oss eller til leverandøren. Leverandøren kan likevel ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å gjennomføre betalinger i henhold til avtalen.

PAYEVER

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelig på dette nettstedet: payever GmbH, Simon-von-Utrecht Straße 1, 20359 Hamburg, Tyskland.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen med leverandøren og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet.

PAYONE

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main, Tyskland.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. kredittkortbetaling), vil betalingsopplysningene du oppgir i løpet av bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR.

I så fall vil opplysningene dine bare bli gitt videre for å behandle betalingen med leverandøren, og bare i den utstrekning det er nødvendig for dette formålet.

PAYPAL

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for, vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen med leverandøren og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet.

Når du velger en betalingsmåte for leverandøren som leverandøren foretar forskuddsbetalinger med, vil du også bli bedt om å oppgi visse personopplysninger (fornavn og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, eventuelt opplysninger om alternative betalingsmåter) under bestillingsprosessen.

For å ivareta vår berettigede interesse i å fastslå våre kunders betalingsdyktighet gir vi disse opplysningene videre til leverandøren med det formål å foreta en kredittsjekk i henhold til Art. 6 (1) bokstav f i GDPR. På grunnlag av personopplysningene du har oppgitt, samt ytterligere data (f.eks. handlekurv, fakturasum, ordrehistorikk, betalingshistorikk), kontrollerer leverandøren om betalingsalternativet du har valgt, kan innvilges med hensyn til betalings- og/eller inkassorisiko.

Kredittopplysningen kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier inngår i resultatet av kredittopplysningen, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene omfatter, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger.

Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen av opplysningene dine ved å sende en melding til oss eller til leverandøren. Leverandøren kan likevel ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å gjennomføre betalinger i henhold til avtalen.

PAYPAL-kassen

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen med leverandøren og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet.

RAKUTEN Kasse

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: Rakuten Europe S.à r.l., 2 Rue du Fosse, Luxemburg, L-1536

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen med leverandøren og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet.

Når du velger en betalingsmåte som leverandøren benytter for forskuddsbetaling (f.eks. fakturakjøp, avbetalingskjøp eller autogiro), blir du også bedt om å oppgi visse personopplysninger (for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, eventuelt opplysninger om alternative betalingsmåter) under bestillingsprosessen.

For å ivareta vår berettigede interesse i å fastslå våre kunders betalingsdyktighet gir vi disse opplysningene videre til leverandøren med det formål å foreta en kredittsjekk i henhold til Art. 6 (1) bokstav f i GDPR. På grunnlag av personopplysningene du har oppgitt, samt ytterligere data (f.eks. handlekurv, fakturasum, ordrehistorikk, betalingshistorikk), kontrollerer leverandøren om betalingsalternativet du har valgt, kan innvilges med hensyn til betalings- og/eller inkassorisiko.

I tillegg til interne leverandørkriterier kan også identitets- og kredittverdighetsinformasjon fra følgende kredittbyråer inngå i beslutningsprosessen som en del av søknadsgjennomgangen i samsvar med Art. 6 (1) bokstav f i GDPR:

 • - Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss
 • CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
 • - Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

Kredittopplysningen kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den grad scoreverdier inngår i resultatet av kredittopplysningen, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av scoreverdiene omfatter, men er ikke begrenset til, adresseopplysninger.

Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen av opplysningene dine ved å sende en melding til oss eller til leverandøren. Leverandøren kan likevel ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å gjennomføre betalinger i henhold til avtalen.

SKRILL

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, England.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. betaling med kredittkort), vil betalingsopplysningene du oppgir under bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR. I dette tilfellet vil opplysningene dine kun bli videreformidlet med det formål å behandle betalingen med leverandøren og kun i den grad det er nødvendig for dette formålet.

Ved overføring av data til leverandørens lokasjon garanteres et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse gjennom en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

SOFORT

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. kredittkortbetaling), vil betalingsopplysningene du oppgir i løpet av bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR.

I så fall vil opplysningene dine bare bli gitt videre for å behandle betalingen med leverandøren, og bare i den utstrekning det er nødvendig for dette formålet.

STRIPE

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland.

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. kredittkortbetaling), vil betalingsopplysningene du oppgir i løpet av bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR.

I så fall vil opplysningene dine bare bli gitt videre for å behandle betalingen med leverandøren, og bare i den utstrekning det er nødvendig for dette formålet.

WIX Payments

Online betalingsmetoder fra følgende leverandør er tilgjengelige på dette nettstedet: Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israel

Hvis du velger en av leverandørens betalingsmåter som du forskuddsbetaler for (f.eks. kredittkortbetaling), vil betalingsopplysningene du oppgir i løpet av bestillingsprosessen (inkludert navn, adresse, bank- og betalingskortinformasjon, valuta og transaksjonsnummer) samt informasjon om innholdet i bestillingen din bli overført til leverandøren i henhold til art. 6 (1) bokstav b i GDPR.

I så fall vil opplysningene dine bare bli gitt videre for å behandle betalingen med leverandøren, og bare i den utstrekning det er nødvendig for dette formålet.

Ved overføring av data til leverandørens lokasjon garanteres et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse gjennom en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Markedsføring på nettet

Google AdSense

Dette nettstedet bruker Google AdSense, en nettannonsetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland ("Google").

Google AdSense bruker såkalte informasjonskapsler. Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. I tillegg bruker Google AdSense også "web beacons" (liten usynlig grafikk) for å samle inn informasjon, som kan brukes til å registrere, samle inn og evaluere enkle handlinger som besøkstrafikk på nettstedet.

Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene og/eller websignalene (inkludert din IP-adresse) om din bruk av dette nettstedet, overføres normalt til en server hos Google og lagres der. Ved bruk av Google AdSense kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. i USA.

Google vil bruke informasjonen som innhentes på denne måten til å analysere din bruk av dette nettstedet med hensyn til AdSense-annonser. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google AdSense, slås ikke sammen med andre Google-data. Informasjonen som samles inn av Google, kan overføres til tredjeparter hvis dette er lovpålagt og/eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på forespørsel fra Google.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt avlesning av informasjon på den brukte sluttapparaten, utføres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med art. 6 (1) punkt a GPDR. Uten dette samtykket vil Google AdSense ikke bli brukt under besøket ditt på nettstedet.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket ditt, deaktiverer du denne tjenesten i "Cookie Consent Tool" på nettstedet.

Når det gjelder dataoverføringer til USA, deltar leverandøren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivået for databeskyttelse på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

For mer informasjon: Googles retningslinjer for personvern.

Webanalysetjenester

Google (Universal) Analytics

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert den forkortede IP-adressen) overføres vanligvis til en Google-server og lagres der, og kan også overføres til serverne til Google LLC. i USA.

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics utelukkende med utvidelsen "_anonymizeIp()", som sikrer anonymisering av IP-adressen ved å forkorte den og utelukker muligheten for direkte personlig referanse. Ved hjelp av denne utvidelsen forkortes IP-adressen din av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en server hos Google LLC. i USA og forkortet der. På våre vegne vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om nettstedets aktiviteter og til å tilby oss ytterligere tjenester knyttet til bruken av nettstedet og Internett. IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor rammen av Google (Universal) Analytics, kombineres ikke med andre Google-data.

Via en spesiell funksjon kalt "Demografi" gjør Google Analytics det også mulig å utarbeide statistikk med uttalelser om alder, kjønn og interesser til besøkende på nettstedet basert på en evaluering av interesserelatert annonsering og ved bruk av tredjepartsinformasjon. Dette gjør det mulig å definere og differensiere brukergrupper på nettstedet med henblikk på målgruppeoptimaliserte markedsføringstiltak. Datasettene som samles inn via "Demographics" kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person.

Du finner mer informasjon om behandlingen som er iverksatt, og om Googles håndtering av data som samles inn fra nettsteder, her: Retningslinjer Google.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for å lese informasjon på terminalenheten som brukes, utføres bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med Art. 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR. Uten dette samtykket vil bruken av Google Analytics under ditt besøk på nettstedet vårt ikke finne sted.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med virkning for fremtiden. For å utøve din rett til å trekke tilbake samtykket må du deaktivere denne tjenesten i "Cookie-Consent-Tool" på nettstedet. Vi har inngått en databehandleravtale med Google for bruk av Google Analytics, som forplikter Google til å beskytte opplysningene om våre besøkende og ikke gi dem videre til tredjeparter.

På dette nettstedet kan tjenesten "Google Signals" også brukes som en utvidelse av Google Analytics. Med Google Signals kan Google opprette rapporter på tvers av enheter (såkalt "cross-device tracking").

Hvis du har aktivert "persontilpassede annonser" i innstillingene for Google-kontoen din og du har koblet de internettaktiverte enhetene dine til Google-kontoen din, kan Google analysere brukeratferd på tvers av enheter og opprette databasemodeller basert på dette, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics i samsvar med Art. 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR (se ovenfor).

Vi tar hensyn til innlogginger og enhetstyper for alle besøkende på siden som var logget inn på en Google-konto og utførte en konvertering. Dataene viser blant annet på hvilken enhet du først klikket på en annonse og på hvilken enhet den tilhørende konverteringen fant sted.

I den grad Google Signals brukes, mottar vi ingen personopplysninger fra Google, men kun statistikk som er utarbeidet på grunnlag av Google Signals. Du har mulighet til å deaktivere funksjonen "personaliserte annonser" i innstillingene til Google-kontoen din og dermed slå av analysen på tvers av enheter.

Følg instruksjonene på denne siden for å gjøre dette: Google Support. Og her.

Som en utvidelse av Google Analytics kan funksjonen "UserIDs" også brukes på dette nettstedet. Ved å tildele individuelle bruker-ID-er kan vi få Google til å lage rapporter på tvers av enheter (såkalt "cross-device tracking").

Dette betyr at bruksatferden din også kan analyseres på tvers av enheter hvis du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR, hvis du har opprettet en personlig konto ved å registrere deg på dette nettstedet og er logget inn på din personlige konto på forskjellige sluttapparater med dine relevante innloggingsdata.

Dataene som samles inn på denne måten, viser blant annet på hvilken sluttapparat du klikket på en annonse for første gang, og på hvilken sluttapparat den aktuelle konverteringen fant sted.

Ved overføring av data fra EU til USA benytter Google seg av EU-kommisjonens såkalte standard personvernklausuler, som skal sikre at det europeiske personvernnivået overholdes i USA.
Ytterligere informasjon: Google (Universal) Analytics.

Når det gjelder dataoverføringer til USA, deltar leverandøren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivået for databeskyttelse på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Google Analytics 4

Dette nettstedet bruker Google Analytics 4, en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som kan brukes til å analysere bruken av nettsteder.

Ved bruk av Google Analytics 4 brukes som standard såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på terminalenheten din og gjør det mulig å analysere din bruk av et nettsted. Informasjonen som samles inn av informasjonskapsler om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen som overføres av terminalenheten din, forkortet med de siste sifrene, se nedenfor) overføres vanligvis til en Google-server og lagres og behandles der. Dette kan også føre til overføring av informasjon til serverne til Google LLC, et selskap basert i USA, hvor informasjonen behandles videre.

Når du bruker Google Analytics 4, blir IP-adressen som overføres av terminalenheten din når du bruker nettstedet, alltid samlet inn og behandlet som standard og automatisk bare på en anonymisert måte, slik at en direkte personlig referanse til den innsamlede informasjonen er utelukket.

Denne automatiske anonymiseringen skjer ved at IP-adressen som Google overfører fra terminalenheten din, forkortes med de siste sifrene i medlemslandene i Den europeiske union (EU) eller andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

På våre vegne bruker Google denne og annen informasjon til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter (rapporter) om dine aktiviteter på nettstedet eller din bruksatferd og til å tilby oss andre tjenester knyttet til din bruk av nettstedet og Internett.

I denne sammenheng vil IP-adressen som overføres og forkortes av terminalenheten din i forbindelse med Google Analytics 4, ikke bli slått sammen med andre data fra Google. Dataene som samles inn i forbindelse med bruk av Google Analytics 4, lagres i 2 måneder og slettes deretter.

Google Analytics 4 gjør det også mulig å opprette statistikk med uttalelser om alder, kjønn og interesser for brukere av nettstedet på grunnlag av en evaluering av interessebasert annonsering og med involvering av tredjepartsinformasjon via en spesiell funksjon, de såkalte "demografiske egenskapene".

Dette gjør det mulig å bestemme og skille mellom grupper av brukere av nettstedet med det formål å målrette markedsføringstiltak. Data som samles inn via "demografiske kjennetegn" kan imidlertid ikke tilordnes en bestemt person og dermed ikke deg personlig. Disse dataene som samles inn via funksjonen "demografiske kjennetegn", lagres i to måneder og slettes deretter.

All behandling som er beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for lagring og lesing av informasjon på terminalenheten du bruker for å bruke nettstedet, vil bare finne sted hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i samsvar med Art. 6 (1) bokstav a i GDPR.

Uten ditt samtykke vil Google Analytics 4 ikke bli brukt under din bruk av nettstedet. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden. For å tilbakekalle samtykket må du deaktivere denne tjenesten via "Cookie Consent Tool" på nettstedet.

På dette nettstedet kan tjenesten "Google Signals" også brukes som en utvidelse av Google Analytics 4. Med Google Signals kan Google opprette rapporter på tvers av enheter (såkalt "cross-device tracking").

Hvis du har aktivert "persontilpassede annonser" i innstillingene for Google-kontoen din og du har koblet de internettaktiverte enhetene dine til Google-kontoen din, kan Google analysere brukeratferd på tvers av enheter og opprette databasemodeller basert på dette, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics i samsvar med Art. 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR (se ovenfor).

Vi tar hensyn til pålogginger og enhetstyper for alle besøkende på siden som var logget inn på en Google-konto og utførte en konvertering. Dataene viser blant annet på hvilken enhet du først klikket på en annonse og på hvilken enhet den tilhørende konverteringen fant sted. I den grad Google Signals brukes, mottar vi ingen personopplysninger fra Google, men kun statistikk som er utarbeidet på grunnlag av Google Signals.

Du har mulighet til å deaktivere funksjonen "personlig tilpassede annonser" i innstillingene på Google-kontoen din og dermed slå av analysen på tvers av enheter. Følg instruksjonene på denne siden for å gjøre dette: Google Support og her.

Som en utvidelse av Google Analytics 4 kan funksjonen "UserIDs" også brukes på dette nettstedet. Ved å tildele individuelle bruker-ID-er kan vi få Google til å lage rapporter på tvers av enheter (såkalt "cross-device tracking").

Dette betyr at bruksatferden din også kan analyseres på tvers av enheter hvis du har gitt ditt samtykke til bruk av Google Analytics i henhold til art. 6 avsn. 1 bokstav a i GDPR, hvis du har opprettet en personlig konto ved å registrere deg på dette nettstedet og er logget inn på din personlige konto på forskjellige sluttapparater med dine relevante innloggingsdata.

Dataene som samles inn på denne måten, viser blant annet på hvilken sluttapparat du klikket på en annonse for første gang, og på hvilken sluttapparat den aktuelle konverteringen fant sted.

Vi har inngått en såkalt databehandleravtale med Google for vår bruk av Google Analytics 4, der Google er forpliktet til å beskytte dataene til brukerne av nettstedet vårt og ikke gi dem videre til tredjeparter.

For å sikre at det europeiske databeskyttelsesnivået overholdes, også ved overføring av data fra EU eller EØS til USA og eventuell videre behandling der, henviser Google til EU-kommisjonens såkalte standardkontraktsklausuler, som vi har inngått avtale med Google om.

Ytterligere juridisk informasjon om Google Analytics 4, inkludert en kopi av de nevnte standardkontraktsklausulene, finner du på følgende lenke:  Googles retningslinjer for personvern.

Du finner mer informasjon om behandlingen som utløses av Google Analytics 4 og Googles håndtering av data fra nettsteder her: Retningslinjer for Google Technologies.

Når det gjelder dataoverføringer til USA, deltar leverandøren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivået for databeskyttelse på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Nettstedets funksjoner

YouTube-videoer

Dette nettstedet bruker plugins for å vise og spille av videoer fra følgende leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Irland.

Data kan også overføres til: Google LLC, USA.

Når du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder en slik utvidelse, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til leverandørens servere for å laste inn utvidelsen. Dette innebærer at visse opplysninger, inkludert IP-adressen din, overføres til leverandøren.

Hvis avspilling av innebygde videoer startes via plugin-modulen, bruker leverandøren også informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukeratferd, for å opprette avspillingsstatistikk og for å forhindre misbruk.

Hvis du er logget inn på en brukerkonto som opprettholdes av leverandøren under besøket ditt på nettstedet, vil dataene dine bli direkte tilordnet kontoen din når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker at dataene dine skal tilordnes kontoen din, må du logge ut før du klikker på avspillingsknappen.

All behandling som er nevnt ovenfor, spesielt plassering av informasjonskapsler for utlesing av informasjon på sluttapparatet som brukes, skjer bare hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden ved å deaktivere denne tjenesten via "cookie consent tool" på nettstedet.

Når det gjelder dataoverføringer til USA, deltar leverandøren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivået for databeskyttelse på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Google Web Fonts

Dette nettstedet bruker såkalte webfonter fra følgende leverandør for å vise fonter på en enhetlig måte: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Data overføres også til: Google LLC, USA

Når du åpner en side, laster nettleseren din inn de nødvendige skrifttypene i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og skrifttyper riktig, og oppretter en direkte forbindelse til leverandørens servere. I denne prosessen overføres viss nettleserinformasjon, inkludert IP-adressen din, til leverandøren.

Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med opprettelsen av forbindelsen med leverandøren av skriftene utføres kun hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette i henhold til art. 6 (1) bokstav a i GDPR. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke med virkning for fremtiden ved å deaktivere denne tjenesten via "cookie consent tool" på nettstedet. Hvis nettleseren din ikke støtter nettfonter, brukes en standard skrifttype på datamaskinen din.

Når det gjelder dataoverføringer til USA, deltar leverandøren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivået for databeskyttelse på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

reCAPTCHA

På dette nettstedet bruker vi CAPTCHA-tjenesten til følgende leverandør: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Data kan også overføres til: Google LLC, USA. Til den visuelle utformingen av CAPTCHA-vinduet bruker leverandøren "Google Fonts", dvs. skrifttyper som er lastet ned fra Internett av Google. Det behandles ingen annen informasjon enn den som er nevnt ovenfor, som allerede er overført til Google via ReCaptcha-funksjonaliteten.

Tjenesten kontrollerer om en inndata er gjort av en fysisk person eller misbrukt av en maskin og automatisert behandling med sikte på å blokkere spam, DDoS-angrep og lignende automatiserte ondsinnede angrep. For å sikre at en handling utføres av et menneske og ikke av en automatisert bot, samler Cloudflare Turnstile inn IP-adressen til sluttapparatet som brukes, gjenkjennelsesdata for nettleseren, operativsystemtype og dato og varighet for besøket, og overfører disse dataene til leverandørens servere for evaluering.

Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å fastslå den enkeltes ansvar ved bruk av Internett og i å forhindre misbruk og spam i samsvar med art. 6 Para. 1 bokstav f i GDPR.

Vi har inngått en kontrakt om ordrebehandling med leverandøren, som sikrer beskyttelse av opplysningene om besøkende på nettstedet vårt og forbyr uautorisert utlevering til tredjeparter.

Når det gjelder dataoverføringer til USA, deltar leverandøren i EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse av det europeiske nivået for databeskyttelse på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen.

Verktøy og diverse

Dette nettstedet bruker et såkalt "verktøy for samtykke til informasjonskapsler" for å innhente brukerens samtykke til informasjonskapsler og informasjonskapselbaserte applikasjoner som krever samtykke. "Samtykkeverktøyet for informasjonskapsler" vises for brukerne i form av et interaktivt brukergrensesnitt når de går inn på siden, der samtykke til visse informasjonskapsler og/eller informasjonskapselbaserte applikasjoner kan gis ved å krysse av i den aktuelle boksen.

Ved hjelp av verktøyet lastes alle informasjonskapsler/tjenester som krever samtykke, bare inn hvis den aktuelle brukeren gir sitt samtykke ved å krysse av i den aktuelle boksen. Dette sikrer at slike informasjonskapsler bare settes på brukerens enhet hvis brukeren har gitt sitt samtykke.

Verktøyet setter teknisk nødvendige informasjonskapsler for å lagre informasjonskapselinnstillingene dine. Personlige brukerdata behandles vanligvis ikke.

Hvis personopplysninger (f.eks. IP-adressen) i enkelte tilfeller behandles med det formål å lagre, tildele eller logge innstillinger for informasjonskapsler, skjer dette i samsvar med art. 6 (1) punkt GDPR basert på vår berettigede interesse i en juridisk kompatibel, brukerspesifikk og brukervennlig samtykkestyring for informasjonskapsler og dermed i en juridisk kompatibel utforming av nettstedet vårt.

Ytterligere rettslig grunnlag for behandlingen er art. 6 (1) bokstav c i GDPR. Som ansvarlig part er vi juridisk forpliktet til å gjøre bruken av teknisk unødvendige informasjonskapsler avhengig av brukerens samtykke.

Ytterligere informasjon om operatøren og innstillingsalternativene for samtykkeverktøyet for informasjonskapsler finner du direkte i det tilhørende brukergrensesnittet på nettstedet vårt.

Den registrertes rettigheter

13.1 Gjeldende personvernlovgivning gir deg følgende omfattende rettigheter som registrert (rett til informasjon og inngripen) overfor den behandlingsansvarlige med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine:

Den registrertes rett til innsyn i henhold til art. 15 i GDPR. 15 I PERSONVERNFORORDNINGEN;

 • Rett til retting i henhold til art. 16 I GDPR;
 • - Rett til sletting ("rett til å bli glemt") i henhold til art. 17 i GDPR. 17 I PERSONVERNFORORDNINGEN;
 • Rett til begrensning av behandling i henhold til art. 18 GDPR;
 • Rett til å bli informert i henhold til art. 19 I PERSONVERNFORORDNINGEN;
 • Rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 I PERSONVERNFORORDNINGEN;
 • Rett til å trekke tilbake et gitt samtykke i henhold til art. 7 (3) I GDPR;
 • - Rett til å inngi en klage i henhold til Art. 77 I PERSONVERNFORORDNINGEN.

Rett til å komme med innsigelser

Hvis vi innenfor rammen av en interesseavveining behandler personopplysningene dine på grunnlag av vår overveiende berettigede interesse, har du når som helst rett til å motsette deg denne behandlingen med virkning for fremtiden på grunnlag av din spesielle situasjon.

HVIS DU UTØVER DIN RETT TIL Å PROTESTERE, VIL VI SLUTTE Å BEHANDLE DE AKTUELLE OPPLYSNINGENE. VI FORBEHOLDER OSS IMIDLERTID RETTEN TIL Å FORTSETTE BEHANDLINGEN HVIS VI KAN PÅVISE TVINGENDE OG BESKYTTELSESVERDIGE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL Å GJØRE GJELDENDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV.

Hvis vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål, har du når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine som brukes til direkte markedsføringsformål. Du kan utøve innsigelsesretten som beskrevet ovenfor.

Hvis du utøver din rett til å protestere, vil vi slutte å behandle de aktuelle opplysningene for direkte reklameformål.

Varighet av lagring av personopplysninger

Varigheten av lagringen av personopplysninger er basert på det respektive rettslige grunnlaget, formålet med behandlingen og - hvis relevant - på den respektive juridiske oppbevaringsperioden (f.eks. kommersielle og skattemessige oppbevaringsperioder).

Hvis personopplysninger behandles på grunnlag av et uttrykkelig samtykke i henhold til art. 6 (1) bokstav a GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte trekker tilbake sitt samtykke.

Hvis det finnes lovbestemte lagringsperioder for data som behandles innenfor rammen av lovbestemte eller lignende forpliktelser på grunnlag av Art. 6 (1) bokstav b i GDPR, vil disse opplysningene rutinemessig bli slettet etter utløpet av lagringsperiodene hvis de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller innlede kontrakten og/eller hvis vi ikke lenger har en berettiget interesse i videre lagring.

Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av art. 6 (1) bokstav f GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte utøver sin rett til å protestere i henhold til art. 21 (1) GDPR, med mindre vi kan vise til tvingende grunner for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Hvis personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring basert på art. 6 (1) bokstav f GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte utøver sin rett til innsigelse i henhold til art. 21 (2) I GDPR.

Med mindre annet er angitt i informasjonen i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner, vil lagrede personopplysninger bli slettet hvis de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

Innstillinger for fravalg av informasjonskapsler

Les mer...

HomeKing Butikk
Logo
Sammenlign elementer
 • Totalt (0)
Sammenlign
0
Ninja silhuett 9 timer siden

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England, kjøpte en

Handlekurv