Återkallelse

Återkallelse

Återbetalningar, returer och byten,
Anvisningar för avbokning och avbokningsblankett

30 dagars uppsägningstid

Konsumenter, dvs. alla personer som agerar i syften som helt eller huvudsakligen ligger utanför deras handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, har rätt att häva avtal på följande villkor

A. Anvisningar för annullering
Rätt att avbryta

You have the right to cancel this contract within 30 days without giving any reason.

Ångerfristen löper ut efter 30 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är transportören och som du angett, får varan i fysisk besittning. För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda den bifogade modellen för avbeställningsblankett, men det är inte obligatoriskt. För att iaktta uppsägningsfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av uppsägningsrätten innan uppsägningstiden har löpt ut.

Det enklaste sättet är att skicka ett e-postmeddelande till

Återbetalning@ hk.st

+

Produkt / Beställning
Returadress för snabb behandling:

Effekter av annulleringen

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att häva detta avtal. Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust av levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering från din sida. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I alla händelser kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss eller till focusconcept GmbH, Service "IncHealth", Leipziger Str. 67, 14612 Falkensee utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du står för den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varorna. Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Uteslutning och/eller förtida upphörande av ångerrätten. Ångerrätten upphör att gälla vid ett avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att återlämna, om de blir oseglade efter leverans.

Allmän information

1) Förhindra att varorna skadas och förorenas. Vänligen returnera varorna, om möjligt, i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov ett skyddande ytteremballage. Om du inte längre har originalförpackningen i din ägo ska du använda en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot eventuella transportskador.

2) Vänligen returnera inte varorna med frakt.

3) Observera att ovanstående allmänna information i avsnitt 1 och 2 inte är en förutsättning för att du ska kunna utöva din ångerrätt på ett effektivt sätt.

B. Formulär för avbeställning

Om du vill säga upp detta avtal ska du fylla i och skicka in detta formulär.

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) häver mitt/dit (*) avtal om försäljning av följande varor (*) / om tillhandahållande av följande tjänst (*),

Beställdes den (*) / mottogs den (*)

Namn på konsumenten/konsumenterna

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om detta formulär anmäls på papper)

Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

HomeKing Store
Logotyp
Jämför objekt
  • Totalt (0)
Jämför
0
Ninja siluett 9 timmar sedan

Joe Doe i London, England köpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England köpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England köpte en

Joe Doe i London?

Joe Doe i London, England köpte en

Varukorg